Hotărârea nr. 136/2017

Hotărârea 136/2017 - Prelungirea termenului unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului unor contracte

având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Adrian Mureșan, Olâh Emese, Mihaela Rodica Suciu și Valentin Florin Gliga;

Analizând Referatul nr. 71105/451/09.02.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 136 din 28 februarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 136/2017


CLUJ-NAPOCA

Lista contractelor având ca obiect

spații cu altă destinație, pentru care se prelungește durata contractuală

Nr.

crt.

Număr contract

Tip contract

Titular

Adesă imobil deținut

Termen până la care se prelungește durata contractului

1.

2641/2009

închiriere

Asociația Județeană de Fotbal

B-dul Eroilor nr. 16, parte din apartamentul nr. 8

27.01.2021

2.

2615/2006

Comodat

Asociația Patronilor și Meseriașilor

Avram Iancu nr. 52

30.06.2018

3.

191054/2014

Asociere

Asociația Ferma de Zâne

Observatorului nr. 1-3 ap. 85

31.12.2017

4.

158231/2012

închiriere

S.C. Tod Prodcom Impex S.R.L.

Traian nr. 96 ap. 5

28.11.2019

5.

104545/2012

închiriere

S.C. Panemar Morărit și Panificație S.R.L.

B-dul Eroilor nr. 48

ap. 2B

03.10.2019

6.

158233/2012

închiriere

S.C. Group M Impex

S.R.L.

Emil Isac nr. 1 ap. 10

28.11.2019

7.

158227/2012

închiriere

S.C. Sonmare S.R.L.

B-dul Eroilor nr. 7 ap.

9

28.11.2019

8.

104615/2012

închiriere

S.C. Super Favorit Comimpex S.R.L.

Samuel Brassai nr. 3 ap. 5

03.10.2019