Hotărârea nr. 135/2017

Hotărârea 135/2017 - Atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, ap. 3, în favoarea Partidului Mișcarea Populară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca B-dul Eroilor nr. 2, ap. 3, în favoarea Partidului Mișcarea Populară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca B-dul Eroilor nr. 2, ap. 3, în favoarea Partidului Mișcarea Populară - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Olâh Emese, Valentin Florin Gliga și Mihaela Rodica Suciu;

Analizând Referatul nr. 71224/451/09.02.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca B-dul Eroilor nr. 2, ap. 3, în favoarea Partidului Mișcarea Populară;

Văzând prevederile ari. 26 din Legea nr. 334/2006, actualizată și republicată, avizul Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea, prin închiriere, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, ap. 3, în favoarea Partidului Mișcarea Populară.

  • (2) Termenul închirierii este până la data de 11 martie 2021.

  • (3) Predarea imobilului va avea loc după eliberarea acestuia.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul