Hotărârea nr. 125/2017

Hotărârea 125/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 286/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 268606).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2014, pentru proiecte locale, acordată în baza Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1 197 000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru activități nonprofit de interes local ale instituțiilor de cultură, învățământ și ONG-urilor locale -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anna Horvât, Ligia Mihaiu, Ioan Pop, Irimie Popa și Ioan Bîldea;

Analizând Referatul nr. 89428 din 10.03.2013 al Direcției Comunicare, relații publice și turism, prin care se propune alocarea sumei de 1 197 000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru activități nonprofit de interes local ale instituțiilor de cultură, învățământ și ONG-urilor locale, pentru proiecte locale, conform Anexei;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 603/2013;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă alocarea sumei de 1 197 000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru activități nonprofit de interes general ale instituțiilor de cultură, învățământ și ONG-urilor locale pentru proiecte locale, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu sprijinul

Consiliului local al municipiului Cluj Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția

Comunicare, relații publice și turism.

Nr. 125 din 20 martie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 125/2014

PROIECTE DE INTERES LOCAL

Nr. crt.

Numele organizației

Titlul proiectului

Suma I alocată

2014

1

Inspectoratul     de     Poliție

Județean Cluj

“ Fii informat! Fii implicat!”

7 500

2

Asociația Clujul de altădată

Fascinația Clujului de altădată - album+ expoziție foto

10 000

3

Societatea Maghiară Tehnico -Științifică din Transilvania EMT

Conferință Internațională de Chimie, ediția a XX- a

5 000

4

Asociația Etnografică Kriza

Jănos

Bibliografia rezultatelor științelor sociale referitoare la Cluj

5 000

5

Fundația Culturală Apostrof

Editarea Revistei "ApostroF’ în anul 2014

25 000

6

Universitatea     de     Științe

Agricole și Medicină Veterinară Cluj

Promovarea identității culturale și a patrimoniului cultural imaterial local

17 000

7

Societatea Carpatină Ardeleană

Editarea Revistei “Erdelyi Gyopăr”

6 000

8

Asociația     „Pro     Janos

Zsigmond”

Organizarea Festivalului de artă interpretativă individuală „Atlantisz harangoz/ Clopotele Atlantidei”

4 000

9

Asociația Filmtett

Filmtett- Zilele Filmului Maghiar, ediția a XIV- a

8 000

10

Asociația Kolozsvar Tarsasag

Editare de carte Gaal Gydrgy, Cluj-Napoca. Ghid istoric al orașului

10 000

11

Asociația de Prietenie Korunk

Revista ”Korunk” 2014

19 000

12

Fundația culturală „Simona

Noja”

Constituirea unei companii de dans contemporan “Balet Transilvania”

50 000

13

Liga Scriitorilor Români

Publicarea lunară a revistei ”Agora literară”               .

^000

14

Asociația culturală Szarkalab

Festivalul Folcloric, do Primăvară pditîa a W- a/          """

V\

/   / 1 VD

15

Asociația    culturală    Szint

Kulturalis Egyesulet

f        i iTFr’-'jv’'-<

i          1        4

Festivalul Internațional de folclor Sfântul Ște^rQedițiâât XVI- a                                 \ o

rj.1 \        \

dSc./=

16

Asociația Artlmage

Expoziția concurs de fotografie: Clusium - Urbe Nostrum, ediția a IV- a, Trasee fotografice clujene

4 000

17

Mihaela- Victoria Gavriș

Concursul de muzică de cameră Duo Pianistic, ediția a IV-

2 000

18

Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Clujul și Arta. Repere vizuale

5 000

19

Centrul de Formare Continuă, învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă, Universitatea Babeș- Bolyai

Universitatea în comunitate. Educație continuă în folosul comunității

20 000

20

Asociația Cluj On Line

Promenada marilor clujeni

12 000

21

Asociația Transylvama Cultural Community

Ziua Internațională a Jazzului 2014

8 000

22

Asociația „PHOTOARU’

Cu obiectivul pe inimă

8 000

23

Asociația Erdelyi    Kârpăt

Egyesiilet

Organizarea celei de-a XVII- a ediții a Turei de Performanță Jokai Mor

6 000

24

Liceul Teoretic Balhory Istvan

Aniversarea de 435 de ani de la înființarea școlii

5 000

25

Fundația Transilvania Trust

Curs postuniversitar de specializare în reabilitarea patrimoniului construit - Manual de specialitate bilingv pentru studenți și cursanți postuniversitari

5 000

26

Asociația „Bogâncs- Zurbolo

Egyesiilet”

Cultura tradițională de dans din Transilvania în cadrul Zilei Mondiale a Dansului - ediția a X- a

5 000

27

Asociația Beyond the Line Production

Cluj - Capitala Jazz- ului

8 000

28

Societatea Română Mozart

Cluj- Napoca

1

Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXTV-a

18 000

29

Societatea culturală Flilarmonia

www.culturaclujeana.eu

2 500

30

Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca

Comemorarea a 70 de ani de la ghetoizarea și deportarea evreilor din Cluj (3 mai- 9 iunie 1944 )

10 000

31

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Conferință Internațională

„Universities” Power Engineering - UPEC 2014

30 000

32

Asociația pentru Adevărul |

Comemorarea a 25 de ani de la Revoluția Română din

25 000

Revoluției Cluj

decembrie 1989

-

33

Open Bridge Consortium -Asociația Culturală și de Afaceri Cluj - Suwon

Transilvania Center în Coreea de Sud

41 000

34

Asociația Colectiv A

Festivalul TEMPS D'IMAGE CLUJ, ediția a VII- a(teatru, dans, video)

30 000

35

Fundația AltArt pentru Artă Alternativă

Future Fabulators

13 000

36

Asociația Leam& Vision

Conferință internațională „Masă critică pentru o educație de calitate”, ediția a II- a

5 000

37

Asociația „Compania de Tango Cluj”

Tango Casino - ediția a III- a

10 000

38

Asociația Centrul pentru Dialog European    și    Diplomație

Culturală

Transylvania History Days - dimensiunea reconstituirii istorice

10 000

39

Asociația Trompetiștilor din România

Festivalul Muzicii de Cameră și Interpretare Solistică „TUDOR JARDA” al formațiilor instrumentale și soliștilor din Armată, ediția a V-a

10 000

40

Societatea Ornitologică Română

Atlasul păsărilor Clujului

10 000

41

Fundația Culturală și de Caritate pentru Protecția Patrimoniului Cultural Național „Carpatica”

Revista de cultură urbană "ORAȘUL”, contribuții la promovarea municipiului Cluj- Napoca pentru a deveni Capitală Culturală Europeană în anul 2021

11 000

42

Fundația Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj

Arhaisme muzicale tradiționale din Transilvania

10 000

43

Asociația Culturală Eikon, Cluj-Napoca

Festivalul de Carte Transilvania, ediția a II- a

30 000

44

Asociația Clubul Oamenilor de Afaceri de Limba Germană din Transilvania de Nord - DWNT

Festivalul de Toamnă al Economiei Germane, ediția 2014

14 000

45

Școala Populară de Arte „Tudor

Jarda” Cluj

întâlnirile de la Cluj, ediția a III- a

10 000

46

Asociația Photo România

Festivalul Photo România, ediția a IV - a

20 000

47

Asociația Tectum

Zilele Cărții Maghiare, ediția a VI- a

10 000

48

Asociația pentru Tineret și Sport

Festivalul de Umor „Humorfeszt” din Transilvania, ediția a

10 000

- Erdely - Ifjusagi es Sport Egyesulet

XI-a

49

Asociația SenS Group

| SenS Civile Engineering PhD 2014 - CE PhD 2014

5 000

50

Fundația Tranzit - Tranzit

Alapitvâny

1 Conset - proiect de rezidență și creație artistică

10 000

51

Asociația Cluj- Today

Editarea revistelor ”Cluj - The Heart of Transylvania” și ”Transylvania Today” în anul 2014

1 50 000

52

Fundația Culturală Napsugâr

Proiectul revistelor pentru copii „Napsugâr” și „Szivărvâny” pentru promovarea talentelor și a exigenței intelectuale

12 000

53

Societatea Bolyai

Editarea cărților științifice de specialitate în limba engleză

3 000

54

Asociația Igen tessek! - Da poftiți!

Valori tradiționale clujene ca valori europene

15 000

55

Asociația Cluj Guided Tours

Optimizarea promovării turistice a municipiului Cluj-Napoca, prin activitățile de ghidaj și animație turistică în perspectiva Capitalei Culturale Europene a Tineretului 2015 și a Capitalei Culturale Europene 2021

—>---------

18 000

56

Asociația Dialâgus

Dialog internațional în sala de clasă

5 000

57

Asociația Sonoro

Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, ediția a IX- a - SoNoRo- Bridges

15 000

58

Asociația            Folclorică

TRANSILVANIA

Identitate prin valori culturale tradiționale

7 000

59

Asociația Management ++

Festivalul Internațional de Stand up Comedy

32 000

60

Asociația AnimaArt

Gala Maiștrilor Păpușari Europeni

5 000

61

Asociația       Cserkeszliliom

Egyesulet

Susținerea participării candidaților la etapele cursului de formare de lideri

3 000

62

Asociația Photo România

Clujul Merită!                                                 j

15 000

63

Asociația Iudaică

Trecut și viitor - Moștenirea culturală evreiască din inima Transilvaniei (ediția a 2- a): Memoria unei generații care n-a fost să se întâmple

8 000

64

Asociația        Economiștilor

Maghiari din România

Tipărirea revistei "Forum Economic" 2014

4 000

65

Asociația       Economiștilor

Dezvoltarea generală a culturii financiare și a finanțelor

5 000

Maghiari din România

personale

66

Asociația Harmonia Cordis -

Sucursala Cluj

Zilele Chitaristice Internaționale Novum Generatio, ediția a IV-a

10 000

67

Academia Română Filiala Cluj-

Napoca

Zilele Academice Clujene 2014 - Ediția XXX

10 000

68

Ordinul     Arhitecților     din

România filiala Transilvania

Scena Urbană - Strada Mihail Kogălniceanu

35 000

69

Asociația      de      Chitară

TRANSILVANIA

Festivalul Internațional de Chitară TRANSILVANIA

15 000

70

Grupul       de       Inițiativă

Basarabeană din Cluj

Cluj- Napoca- Capitală Culturală, ediția a II- a

15 000

71

Asociația Pro Someșeni

Festivalul Multicultural "ETNICA" cu participarea invitărilor de onoare din Pecs în cadrul "Zilelor Clujului 2014"

10 000

72

Ansamblul folcloric "Crăișorul" al Sindicatului liber       al

salariaților din administrația publică locală "Civitas"

Păstrarea și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale

10 000

73

Asociația Amici Artis

Festivalul Romul Ladea, ediția a XVI- a

2 000

74

Fundația AltArt pentru Artă Alternativă

Orașul Vizibil 2014. Create to Connect

15 000

75

Academia Română - Filiala Cluj- Napoca - Institutul de Lingvistică și Istorie literară "Sextil Pușcariu"

"Despre procesul metaforic" (Mobilitate individuală pentru participarea la "Prima Conferință a Asociației Internaționale de Semiotică Cognitivă" ["The First Conference of the International Association for Cognitive Semiotics"

...

6 000

.... — .

76

Asociația Teatrul Imposibil

Man. In. Fest. International Experimental Theatre Festival, ediția a VI- a

19 000

77

Asociația Colectiv A

La Terenuri. Ateliere și evenimente comunitare în cartierul Mănăștur

34 000

78

Societatea culturală Româno-Germană

Fortress Hill Cetățuia - Instalație intermediară de sunet în spațiul public

20 000

79

Asociația Cultural Creștină Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Cluj

95 de ani de la înființarea Jandarmeriei Ardelene

30 000

80

| Asociația Culturală Helikon

Editarea revistei culturale ”HELIKON” în anul 2014

10 000

81

Asociația folclorică Someșul Napoca

Activități culturale în țară și străinătate pentru păstrarea identității naționale

8 000

82

Asociația artiștilor plastici -Cluj

Reîntâlniri

10 000

83

Asociația Aerul și Apa

Cooperarea cu autoritățile locale clujene în vederea organizării ediției a VI - a a Conferinței Internaționale "Aerul și apa - componente ale mediului"

2 000

84

Asociația Transilvania Brass

Concerte - Show duminicale în Parcul Central

15 000

85

Bota M. Ioan

Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi -adevăruri nespuse până acum

5 000

86

Uniunea    Scriitorilor    din

România

Scriitorul în Cetate

61 000

87

Asociația Inima Ardealului

Ziua Limbii Române, ediția a II - a

5 000

88

Universitatea     Babeș-Bolyai

Cluj-Napoca

The Central and Eastem European Conference on Health and the Environment 2014 (Conferința CEECHE)

20 000

89

Asociația Jatekter

Revista "Jatekter”

7 000

TOTAL:

1197 000

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Comunicare, relații publice și turism