Hotărârea nr. 119/2017

Hotărârea 119/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 316/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 18, identificate prin nr. cad. 307723 și 319667).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 36 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 36 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia-Gina, Bîldea Ioan, Borza Ioana-Sanda, Popa Irimie-Emil, Chifor Lazar-Ovidiu, Constantea Radu-Mihai, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Florian Ovidiu-Valeriu, Gered Imre, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu-Marin, Morar Dan-Ioan, Mureșan Adrian, Olăh Emese, Oniga Gabriel-Mihai, Pop Ioan, Rațiu Radu-Florin, Stoica Doru-Mugurel, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin-Ioan, Turdean Ovidiu-Laurean, Țăgorean Iuliu-Mirel și Tarcea Dan-Ștefan;

Analizând Referatul nr. 87132/313 din 11.02.2014 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 36 de cupluri clujene, din Anexă, care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 36 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economic^ comunicare, relații publice și turism și Serviciul stare civilă.

Președinte

Ec.Flori


Nr.l 19 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 119/2014


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014


Nr crt Nume familie soți


Prenume soț


Prenume soție


Data căsătorieiGHIRAN


IULIAN


ROLAND-PETER


LUDOVIC


DUMITRU


GHEORGHE


GAVRIL


VASILE


MIHAI


GHEORGHE


IULIU


GAVRIL


SIMION


TEODOR

JUCAN

KORDA

IOSIF

KOROJI

IOAN

KOVACS

GHEORGHE

LOLA

AUREL


IULIU


MOLDOVAN

IOAN

PINTEA

AUGUSTIN

POLI

L..... ....     1

IOAN

1 1

POP

NICULAE

POPA

BELA

ROMAN

GHEORGHE


TRAIAN


ȘERB AN

GAVRIL

28 SÎRB

NICOLAE

29 SPRINGFELD

IOSIF

30 ȘTEFAN

_________________________________________1

VIOREL


MARIA-MAGD ALENA

LUCREȚIA

NATÂLIA

ILEANA


FULGA

LUCREȚIA

SALOMIȚA

LIVIA

AURELIA-DOINA


AUR1CA-LUCREȚIA

MARIA


ANA

_

ANA


ILEANA


CLARA


MARIA


MARIA

MARIA

MARIA

MARIA VICTORIE

SOFIA


ILONA


MARIA

ĂUGUSTINA


06.03.1964

28.02.1964

17.01.1964

09.03.1964


05.03.1964

22.02.1964

08.03.1962

02.01.1964

05.037964


26.09.1963

21.01.1964


02.03.1964

15.02Î1964


13.02.1964


06.03.1964


30.01.1964


15.02.1964

29.02.1964

02.01.1964

02.09.1964

02.10.1964

02.09.1964


04.03.1964


15.04.1964

27.02.1964

03.01.1964Nr crt Nume familie soți

Prenume soție

Prenume soț

31

SZILAGYI

ALEXANDRU

ELISABETA

32

TEREC

GRIGORE

VICTORIA

33

TUDORICA

IOAN-GHEORGHE

DOINA-RODICA

34

UIFĂLEAN

SIMION

MARIA

35

ZAH

CORNEL

ELENA

36

ZECK

GHEORGHE

MARIAData căsătoriei

19.02.1964

28.02.1964

18.02.1964

28.0Z1964

---

25.01.1964

19.02.1964