Hotărârea nr. 108/2017

Hotărârea 108/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 317/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Odobești nr. 70 provizoriu, identificate prin nr. cad. 321116 și 318215).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de de 8 030 000 lei de Ia bugetul local pe anul 2015 pentru activități nonprofit de interes general ale asociațiilor, cultelor și fundațiilor pentru proiecte regionale majore, proiecte locale, de tineret și sportive, acordate în baza Legii 350/2005 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 7 900 000 lei de la bugetul local pe anul 2015 pentru activități nonprofit de interes general ale asociațiilor, cultelor și fundațiilor -proiect din inițiativa consilierilor locali: Ilorvâth Anna, Ligia Bocșe, loan Bîldea;

Analizând Referatul nr. 84044 din 03.03.2015 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 7 900 000 lei de Ia bugetul local pe anul 2015 pentru activități nonprofit de interes general ale asociațiilor, cultelor și fundațiilor, pentru proiecte regionale majore, proiecte locale, de tineret și sportive, conform Anexelor 1 și 2;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate:

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 603/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 528/2014;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 8 030 000 lei de la bugetul local pe anul 2015 pentru activități nonprofit de interes general ale asociațiilor, cultelor și fundațiilor, pentru proiecte regionale majore, proiecte locale, de tineret și sportive, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj Napoca, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 108 din 9 martie 2015 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi )

Anexa 1 la Hotărârea nr. 108/2015

PROIECTE REGIONALE MAJORE

Nr. crt.

Numele organizației

Titlul proiectului

Suma alocată

1.

Federația Fabrica de Pensule

Federația Fabrica de Pensule - centru de artă și cultură contemporană (2015)

300 000

2.

Asociația Film și

Cultură Urbană

Colours of Cluj Festival (Orașul culorilor), ediția a III- a

100 000

3.

Asociația Film și Cultură Urbană

FESTIVALUL, INTERNAȚIONAL DE FILM TRANSILVANIA - EDIȚIA

a XIV- a

1 000 000

4.

Fundația Europeană pentru Cultură Urbană

Festivalul Internațional de Film „Comedy Cluj 2015” - World Panorama ( Festivalul internațional de film Comedy Cluj 2015-Panorama mondială )

240 000

5.

Asociația       Cluj-

Napoca 2021 (2020) - Capitală Culturală Europeană

Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană

- finalizarea candidaturii

280 000

6.

Federația   SHARE

Cluj-Napoca

Tineret@Cluj-Napoca 2015

1 650 000

7.

Asociația Ansamblul

Folcloric

..Mărțișorul”

Mărțișorul în lume

50 000

8.

Asociația Student

Plus

TiMAF - Transylvania International Music and Arts Festival (Festivalul Internațional de Muzică și Artă Transilvania), ed. a V- a

180 000

9.

Asociația Clujul Comoară - Kincses Kolozsvâr Egyesiilet

Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a Vl-a

300 000

10.

ASC Cluj Raving Society

Festivalul de muzica electronică DctahoyaZOI 5'

-----------= - _____,■ * / \

40 000

k\

I

11.

Consorțiul Studenților din România

TRANSILVANIA MUSIC EVENT {Evenimentul muzical Transilvania)

150 000

12.

Asociația Fapte

Jazz in the Park - Youth Edition (Jazz în parc. Ediția de tineret)

160 000

13.

Fundația J.M. Keynes

We are rocking the city (Festival rock)

150 000

14.

Ordinul Arhitecților din România filiala Transilvania

Scena Urbană - Urban Butterfly Effect (Scena urbană - Efectul fluturelui în spațiul urban)

60 000

15.

Asociația Colectiv A

Temps D'lmages Cluj # 8 Teatru. Dans.Video (Festivalul Timpul Imaginilor Cluj.)

45 000

16.

Asociația Tinerilor

Creștini Ortodocși

Cluj

Tinerii ortodocși. împreună pentru viitorul Europei

500 000

17.

Asociația Culturală

Eikon. Cluj-Napoca

Festivalul Internațional de Carte Transilvania,

Ediția a 3-a

100 000

18.

Asociația Unusual

Suspects Media

Mioritmic Alandala Cluj-MAC 2015

280 000

TOTAL:

5 585 000

Anexa 2 la Hotărârea nr. 108/2015

PROIECTE locale, culturale, de tineret și sportive

Suma alocată

Nr. crt.

Numele organizației

Titlul proiectului

Suma alocată

1.

Asociația Fapte

Picnic in the Park (Picnic în parc)

20 000

2.

Fundația J.M. Keynes

Cluj-Napoca. Noua Sala Polivalentă

20 000

3.

Asociația Pro Someșeni

Spectacol de folclor și dans cu tema istorică „13 martiri de la Arad”

20 000

4.

Fundația       Culturală

Napsugâr

Revista pt. copii „Szivărvâny” cu o tradiție de 35 de ani în Capitala Tineretului

15 000

5.

Asociația Rotaract Club

Cluj-Napoca

Conferințele Internaționale Rotaract la Cluj-Napoca

20 000

6.

Asociația Korzo

WalkingCluj (Plimbări în Cluj) — tururi turistice ghidate în Cluj-Napoca

20 000

7.

Asociația    Economică

Iulian Pop”, Cluj-Napoca

Tradiții transilvănene în spațiul european

5 000

8.

Asociația KOLOZSVÂR

2015

Promovarea regională Cluj-Napoca 2015

Capitala Europeană a Tineretului

75 000

9.

Asociația       Culturală

MINERVA

Editarea și publicarea monografiei „A kolozsvâri Minerva tortenete es bibliogrâfiâja” (“Istoria și bibliografia Minervei clujene ”)

20 000

10.

Asociația AD HOC

„Edith Piaf- Maria Tănase - Pod între culturi, punte peste ani"

10 000

11.

Visky Âgoston

Balcony TV: fereastra de deschidere a muzicii clujene spre Europa

10 000

12.

Asociația Steps

Festivalul Internațional de Dans Contemporan „Steps Around the World”(y8îep5 "-în jurul lurnii)                     /'        \ v '

80 000

13.

Federația      Consorțiul

Organizațiilor Studențești

Cluj

Luna Studentului Clujean

100 000

14.

Asociația MIK

Conferința științifică Studențească - TDK

95 000

15.

Asociația      Culturală

SZARKALÂB

Festivalul Folcloric de Primăvară. Ediția a X-a

7 000

16.

Fundația     Sigismund

Toduță

Festivalul Internațional Sigismund Toduță, ediția a Il-a

10 000

17.

Fundația AltArt pentru

Artă Alternativă

Future Fabulators 2015 {Fabulații despre viitor 2015)

15 000

18.

Asociația         Teatrul

Imposibil

Man.in.Fest    International    Experimental

Theatre Festival {Festival de teatru experimental Man.in.Fest), ediția a VlII-a

45 000

19.

Asociația Kelemen Lajos pentru         Ocrotirea

Monumentelor

Promovarea valorilor culturale clujene prin prezentarea virtuală a centrului istoric

22 000

20.

Asociația Szabo Dezso

Etapa I.

Workshop coral pentru 100 de tineri

Etapa 11.

Atelier gastronomic pentru 60 de tineri

15 000

21.

Asociația Club Sportiv

Viitorul Cluj Junior

Turneul „Fotbal â la Cluj”

15 000

22.

Asociația Culturală Szint Kulturâlis Egyesiilet

Festivalul Internațional de Folclor Sfântul Ștefan, ediția a XVII-a

18 000

23.

Liga Scriitorilor Români

Agora Literară, revistă de literatură și cultură română

8 000

24.

Asociația     Tineretului

Român Unit - ASTRLI Cluj

Promovarea la Cluj-Napoca a întâlnirii Naționale a Tineretului Catolic

10 000

25.

Asociația       Sportivă

Skateboard Transilvania

Rozelor Skate Cup (Cupa de skateboarding Rozelor)

9 000

26.

Asociația Clujul de altădată

Farmecul Clujului de altădată - album în română-engleză

8 000

27.

Asociația         Clubul

Oamenilor de Afaceri de Limba Germană din Transilvania de Nord -DWNT

Festivalul de Toamnă al Economiei Germane, ediția 2015

20 000

28.

Asociația    Etnografică

KRIZAJÂNOS

Bibliografia rezultatelor științifice sociale referitoare la Cluj, Etapa a Il-a

5 000

29.

Asociația VISSZHANG

Activități Culturale a Corului și Orchestrei Studențești Visszhang

10 000

30.

Societatea      Română

Mozart

Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXV-a

25 000

31.

fundația AltArt pentru Artă Contemporană

Orașul Vizibil 2015. Create to connect

115 000

32.

Asociația de prietenie KORUNK

Revista KORUNK 2015

20 000

33.

Asociația     „Georgius

Aranka" - Georgius

Aranka Tărsasâg

Organizarea Concursului Național de Cultivarea Limbii „ARANKA GYORGY” -ediția XX

9 000

34.

Fundația    Comunitară

Cluj

InJoy-Capitală Culturală Europeană

20 000

35.

Fundația    Transilvania

Trust

Program de formare și dezvoltare profesională continuă     în     domeniul     reabilitării

monumentelor istorice - Manual de specialitate

20 000

36.

Asociația Filmtett

Filmtettfest - Zilele Filmului Maghiar, ediția a

15-a

10 000

37.

Asociația        Leaders

Aliiancc

Leaders Academy (Academia liderilor)

50 000

38.

Asociația    Ansamblul

Baroc „Transylvania”

LA STRAVAGANZA, ediția a IV-a

10 000

39.

Asociația Cluj Today

Editarea revistelor Cluj The Ileart of Transylvania în anul 2015 (Cluj - inima Transilvaniei)

90 000

40.

Asociația     Kolozsvâr

Tărsasâg

Comunitate și Cultură în anul Capitalei Europene a Tineretului 2015

16 000

41.

Clubul Sportiv „CLUJUL PEDALEAZĂ”

Micul biciclist și siguranța lui

15 000

42.

Fundația Armonia

Berăria Culturală & Show Factory în Capitala Europeană a Tineretului (Berăria culturală și fabrica de spectacole)

120 000

43.

Asociația RIF

Ediția a XIV- a a Conferinței Tinerilor Antreprenori și Economiști din Transilvania

10 000

44.

Asociația Transylvania

Cultural Community

Ziua Internațională a Jazzului 2015, Festivalul!

10 000

45.

Asociația      împreună

pentru România Modernă

Educație prin Sport: Cupa liceelor la fotbal NeuronKid

30 000

46.

Asociația de Sprijin a Activității Inspectoratului Școlar Județean Cluj

Revista „Viața de liceu”

10 000

47.

Asociația       Sportivă

Skateboard Transilvania

Transylvanian Rippers 2014 - festival de sporturi extreme (Grozavii Transilvaniei 2014)

20 000

48.

Asociația Compania de Tango Cluj

Tango Cazino - ediția a IV-a

15 000

49.

Asociația     Studenților

Sapientia

Balul Primăverii 2015

15 000

50.

Asociația JÂTEKTER

Revista Jătekter 2015

10 000

51.

Asociația         Clubul

Sporturilor     Montane

Rupicapra

Alege sportul - Zilele sportului la Cluj

5 000

52.

Asociația Cabane de Creastă - Magashegyi Menedekhâzak

Egyesiilete

Sporturi montane pentru copii

8 000

53.

Asociația Colectiv A

La terenuri. Ateliere și evenimente comunitare în cartierul Mănăștur 2015

60 000

54.

Filiala     Interjudețeană

Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Tineri artiști clujeni - idee, realizare și mesaj

17 000

55.

Fundația       Culturală

Terrarmonia, Filiala Cluj

Ansamblul Icoane - tradiție în actualitate

10 000

56.

Fundația       Culturală

APOSTROF

Editarea și tipărirea revistei APOSTROF în anul 2015

25 000

57.

Asociația de Majorete din România

Concurs Național de Majorete

12 000

58.

Comunitatea    Evreilor,

Cluj-Napoca

Itinerare evreiești în spațiu, timp și spirit

25 000

59.

Asociația        Grupul

PONT/PONT Csoport-PONT Group

Clujul Creativ - o abordare multiculturală a industriilor creative în Cluj-Napoca

30 000

60.

Asociația Clujul Văzut Altfel

Clujul văzut altfel: Clujul multilingv

12 000

61.

Asociația Young Tearn

Share the Sky (Nuntă în cer)

120 000

62.

Uniunea   Studențească

Maghiară din Cluj

Zilele Studenților,

Ediția a XXII- a

60 000

63.

Asociația „Apâthy Istvân

Egyesiilet”

Păsările Clujului în direct

10 000

64.

Asociația      împreună

pentru România Modernă

Educație prin sport: Jocurile copilăriei NeuronKid (activități educative în parcurile clujene)

10 000

65.

Asociația        Leaders

Alliance

Turneele finale ale campionatelor universitare

80 000

66.

Asociația JC1 ACTIVE

CITIZENS CLUJ

SALT 2015 - Susținem antreprenori și lideri tineri

15 000

67.

Open Bridge Consortium

— Asociația Culturală și de Afaceri Cluj-Suwon

Promovarea Cluj Capitala Tineretului 2015 în

Coreea de Sud

30 000

68.

Asociația Da. poftiți/Igen, tessek!

Cârd Communitar Cluj/Kolozsvâr

30 000

69.

Asociațiunea Transilvană pentru Literatură și Cultura        Poporului

(ASTRA)

Editarea revistei „Astra Clujeană" și a unui volum intitulat Despărțământul Cluj al Astrei. Dicționar enciclopedic, autor Vasile Lechințan. secretar al Despărțământului

4 000

70.

Asociația Aerul și Apa

Tipărirea volumului Conferinței Internaționale „Aerul și apa - componente ale mediului”

2 000

71.

Fundația CERAMART

Bienala Internațională de Ceramică Cluj 2015

10 000

72.

Asociația Culturală Pro Transilvania

Winter Delights (Bucuriile iernii)

20 000

73.

Asociația       Colegiul

Național Emil Racoviță

Eiceenii - tinerii ghizi ai cetății

5 000

74.

Asociația       Tinerilor

Clujeni

European Youth Conference (Conferința europeană de tineret)

17 000

75.

Societatea Universitară Română         pentru

Creativitate      Umană.

Inteligență Artificială și Tehnologia Informației Hermes Cluj

Săptămânile Studenților la Matematică și Informatică

30 000

76.

REACTOR de creație și experiment

Vacanță animată MiniReactor - microstagiune de teatru pentru copii -

5 000

77.

Asociația Media Index

Storify Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului (Povestiri despre Cluj-Napoca 2015)

10 000

78.

Asociația         Teatrul

Imposibil

QuartFestf Festivalul de cvartete)

25 000

79.

Societatea     Muzeului

Ardelean

Conferința științifică a tinerilor cercetători din domeniul tehnic (FMTU)

10 000

80.

Fundația Transylvania

College

Tabăra de vară „Friendship Camp”(7h6ăra de vară a prieteniei)

20 000

81.

Asociația PhotoRomânia

Photo România 2015

90 000

82.

Asociația           C'l'P

Transylvania

Make a lot, give a lot. save a \oO.(Căștigă mult, economisește mult, dăruiește mult!) -Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților

5 000

83.

Asociația Economiștilor

Maghiari din România

Tipărirea revistei „Forum Economic” 2015

10 000

84.

Asociația     Vâroterem

ON STAGE (Pe scenă) - microstagiune de

30 000

--------------------------------------------------------------------------------------II

Projekt

teatru independent

85.

Asociația        Cultural

Urbană

Napoca Music Event (Festivalul de muzică Napoca)

10 000

86.

Asociația „Organizația Studenților           din

Universitatea Tehnică" Cluj-Napoca

Festivalul Universității Tehnice

*

10 000

87.

Asociația      Culturală

Helikon

Editarea revistei culturale HELIKON în anul 2015

20 000

88.

Asociația         pentru

Promovarea          și

Dezvoltarea Turismului Clujean

„Cluj-Napoca Smart Tourism City’YCZw/-Napoca -oraș turistic inteligent) Dezvoltarea și Implementarea Sistemului de Management și Promovare Turistică cu Ajutorul Tehnologiei Modeme, în contextul Capitalei Europene a Tineretului 2015 și a Capitalei Culturale Europene 2021

45 000

89.

Asociația Economiștilor Maghiari din România Filiala Cluj-Napoca

Dezvoltarea generală a culturii financiare și a finanțelor personale

5 000

90.

Asociația     Studenților

Psihologi din România

Conferință Internațională a Studenților la Psihologie

7 000

91.

Asociația BRUT

Spectacol devised (Spectacol — creație colectivă )

3 000

92.

Asociația Reactor de

Creație și Experiment

Teen spirit (Teatru tânăr)

10 000

93.

Societatea Bolyai

Editarea cărților în tema filosofiei sociale și a geografiei economice

5 000

94.

Asociația MEDEA

Mass-media și tineretul - influențe reciproce și tendințe culturale

3 000

95.

Fundația Donat

Implicarea elevilor în promovarea turismului prin activități de ghidaj și animație turistică în perspectiva Cluj Capitala Europeană a Tineretului

20 000

96.

1

Fundația Transylvania

College

----------------1

My Moncy Week (MMW) (Săptămâna Banii Mei)

10 000

---------------------------------------------------------------Il

97.

Fundația Culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului    cultural

național CARPATICA

Orașul european al tinerilor artiști

15 000

98.

Asociația     Vâroterem

Projekt

Round Trip Delay (Decalaj dus-întors) -spectacol de teatru contemporan despre social networking și dependență

25 000

99.

Asociația Modus Vivendi

Deschide cartea cu povești!

5 000

100.

Asociația     „Bogâncs-

Zurbolo Egyesiilet”

Aniversarea a 30 ani a Ansamblului Bogâncs

18 000

101.

Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai

Festivalul     Universității     Babeș-Bolyai

(UBBFest)

15 000

TOTAL:

2 445 000