Hotărârea nr. 107/2017

Hotărârea 107/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 307/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 45C provizoriu, identificat prin nr. cad. 321133).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia Gina, Bîldea Ioan. Bocșe Ligia, Chifor Lazar Ovidiu, Constantea Radu Mihai, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Florian Ovidiu Valeriu, Gered Imre, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Marcu Valtar, Milașan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe, Moisin Radu Marin, Morar Dan Ioan. Mureșan Adrian. Olâh Emese, Oniga Gabriel Mihai, Pop Loredana, Pop Ioan. Popa Irimie Emil, Rațiu Radu Florin, Stoica Doru Mugurel. Șurubaru Gheorghe, Tarcea Dan Ștefan. Tomoș Constantin Ioan. Țăgorean Iuliu Mirel;

Analizând Referatul nr. 82962/313 din 02.03.2015 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei. de la bugetul local pe anul 2015. conform Hotărârii nr. 43/2015. pentru fiecare dintre cele 46 de cupluri clujene, din Anexă, care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, conform Hotărârii nr. 43/2015, pentru fiecare dintre cele 46 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.

Președinte ședință,

Jr. CsomjkBorondNr. 107 din 09 martie 2015 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIU L LOCAL AL Ml JNICIPIULI I CLI J-.NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 107/2015


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora ii se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2015, conform Hotărârii nr. 43/2015

Nrcrt Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

1

AUGUSTIN

GEORGE

VOICHIȚA

13.02.1965

2

BOCA

S IM ION

CORNELIA

25.02.1965

3

BOLDIJAR

PETRU

IULIANA

24.02.1965

4

BOROȘ

DUMITRU

AURELIA

16.02.1965

5

CALINEAC

GHEORGHE

LIDIA

02.12.1965

6

CÂMPAN

IOAN

LUCREȚIA

04.02.1965

7

CIOARĂ

IOSIF

SUSANA

08.02.1965

8

CIONCA

IOAN

MARJA

09.02.1965

9

COACRJ

AUREL

ANA

08.02.1965

10

COMȘA

TEODOR

CORNELIA

10.10.1965

I 1

CONTRAȘIU

PETRU

CLARA

20.02.1965

12

CRIȘAN

MIHÂILÂ

EMILIA

12.02.1965

13

CR1STEA

ALEXANDRU

MARIA

03.02.1965

14

FILIP

MOISE-TRA1AN

AURELIA

27.02.1965

15

FLOREA

IULIAN

LIVLA

25.02.1965

16

HORVATH-NOVAI

MARTIN

VIORICA

29.01.1965

17

HUI

REMUS

CLAUDIA

19.02.1965

18

IUGA

ALEXANDDRU

MARIA

19.02.1965

19

JELERIU

SEVER

STANCA

18.02.1965

20

KOMIVF.S-CZIRI

BELA

OLGA

17.02.1965

21

LÂSZLO

MIKLOS

ANA

29.01.1965

22

LEHENE

PETRU

MARIA

06.02.1965

23

LUNGU

MIHAIL

SUSANA

30.01.1965

24

MANTE

IOAN

EVGHENIA

01.05.1965

25

MARIAN

GRIGORE

MARIA

07.01.1965

26

MATE

ANDREI

ILEANA

02.08.1965

27

MIRCEA

IOAN

MARIA

03.02.1965

28

MOLDOVAN

IOAN

DOINA      --------

19.02.1965

29

MUNTEAN

IOAN

ALEXANDRA /

7 *

'nT \

04.07.1964

30

MUREȘAN

VASILF.

AURELIA-MARIA I    v_|    Ij

i

08.02.1965

1

O l

1 /?J

<r cri

Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

31

NEGREA

GAVRIL

ANA

07.02.1965

32

NIER.ȘIU

IOAN

ANA

18.02.1961

33

NYAKAS

TIBOR-VÂRTÂN

ROZALIA

06.02.1965

34

OLTEAN

VASILE

MARIEA

05.11.1963

L

35

OLTEAN

IOAN

IBOLYA-EMMA

23.10.1964

36

PETR1CÂ

VASILE

LINCA

22.01.1965

37

PINTEA

VASILE

VIORICA

20.02.1965

38

PUSTA

DUMITRU

ANA

22.02.1965

39

RĂZOARE

LUCA

ANA

26.02.1965

40

R1T1

IACOB

LIGIA

20.02.1965

41

RUSU

VASILE

ANA

27.02.1965

42

RUSU

PETRU

NASTASIA

20.02.1965

43

STOICA

IOAN

MARJA.

06.02.1965

44

SUKO

DIONISIE

LUDOVICA

12.02.1965

45

T1MBUȘ

VIOREL

ELENA

27.02.1965

46

UNGAVRI

ALEXANDRU

ANA

15.02.1965