Hotărârea nr. 1067/2017

Hotărârea 1067/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cota de 3/16), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cota de 3/16), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21/1,21/2, 22, 23,24,25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cota de 3/16), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564661/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11 (cota de 3/16), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21/1,21/2, 22, 23,24,25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cota de 3/16), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.


Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredirtțeză

Nr. 1067 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1067/2017

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. Lung Dorel, Lung Semida- ap.l

 • 2. Repede Georgeta Ana - ap.2

 • 3. Nebert Ana-Maria - ap. 3

 • 4. Molnar Mihai Gabriel - ap.4 5..Crăciun Ioana Mihaela - ap.5

6; Handru Silvia, Handru Radu Gheorghe - ap.6

 • 7. Lingvay Monika - ap.7

 • 8. Berar Ovidiu, Berar Marcela - ap.8

 • 9. Bozdog Ruxandra Doina - ap.9

 • 10. Popovici Ioan, Popovici Rodica-ap.10

11 .Dârjan Sorin Decebal - ap.l 1 (cota de 3/16)------

 • 12. Dragoniciu Mihaela Crinuța-ap.12

 • 13. Tu!van Antonia-ap. 13

 • 14. Timbuș Teodor-ap. 14

 • 15. Pop Emilie - ap. 15

 • 16. Popa Cristian - ap. 16

 • 17. Deliman Gheorghe, Deliman Lucreția- ap. 17

 • 18. Mic Alexandru - ap. 18

 • 19. Molnar Arpad - ap. 19

 • 20. Muth Cristian Octavian - ap. 20

 • 21. Sumblea Alina Eugenia-ap. 21/1

 • 22. Tăios Adrian Dănuț, Tăios Ioana Maria - ap. 21/2

 • 23. Veres Francisc, Veres Ștefan - ap. 22

 • 24. Rus Liviu Leontin — ap.23

25* Latco Magdolna Maria - ap. 24

 • 26. Inte Ruxandra Ioana - ap.25

 • 27. Nagy Cristina- ap.26

 • 28. Ungurușan Maria Enolita- ap.27

 • 29. Dorha Susana - ap.30

 • 30. Crișan Vasile, Crișan Maria - ap.31

 • 31. Morcan Lazar, Morcan Felicia - ap.32


 • 32. Oltean Bombonel - ap.33

32. luhos Alexandru, Iuhos Rozalia - ap.34

 • 34. Hathazy Maria, Hathazy Laszlo, Ersek Eve

 • 35. Ban Vasile - ap.36

 • 36. Kiss Francisc, Kiss Elisabeta - ap. 37

 • 37. Bethlendi Andras, Bethlendi Tamas - ap.

 • 38. Gozman Dana-Daniela - ap. 39

 • 39. Roman Ovidiu Iosif, Roman Lia - ap. 40

 • 40. Scrobotă Narcisa Viorica - ap. 41

 • 41. Dan Cătălin, Dan Antoaneta Ramona - ap. 42

 • 42. Dan Cătălin, Dan Antoaneta Ramona - ap. 42A

 • 43. Lukacs Francisc - ap. 43