Hotărârea nr. 1048/2017

Hotărârea 1048/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 36B, 37, 38, 39 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 A, 36B, 37, 38, 39 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 A, 36B, 37, 38, 39 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564667/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 A, 36B, 37, 38, 39 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din II.G. nr.

1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;


Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 36B, 37, 38, 39 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 1048 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1048/2017


Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. Moraru Călin Marcel - ap. 1

 • 2. Mărginean Gheorghe, Mărginean Anastasie - ap.2

 • 3. Mitrofan Ștefan Gheorghe, Coada Maria - ap. 3

 • 4. Mesesan Monica Sandra - ap.5

 • 5. Temei Elisabeta - ap.6

 • 6. Goga Gheorghe, Goga Irina - ap.7

 • 7. Suciu Silvia-ap.8

 • 8. Cuibus Mihai Andrei - ap.9


 • 9. Morar Dumitru, Morar Maria - ap. 10

 • 10. Culisir Teodor, Culisir Marilena- ap. 12

11 .Matyas Noemi Maria, Matyas Erika Judit - ap. 13 12.0rban Ecaterina - ap. 14

 • 13. Rus Sorin Iovu, Rus Angelica Gabriela- ap. 15

 • 14. Tandea Emil, Tandea Ana - ap. 16

 • 15. Gligan Teodor, Gligan Veronica - ap. 17

 • 16. Pascu Ofelia Elena - ap. 18

 • 17. Lutas Mihaela Mariana - ap. 19

lS.Carean Ioan, Carean Mariana - ap.20

19.0telac Angela - ap.21

20.Platon Mioara - ap.22

21 .Platon Mioara - ap.24

22.Stircu Florin Valentin, Stircu Cristina Ecaterina - ap.25

23 .Draghici Livia - ap.26

 • 24. Crisan Viorica, Crisan Flaviu, Crisan George, Modol Camelia Cătălină - ap.27

 • 25. Bacaila Valeria Antoanela - ap.28

 • 26. Vereș Cristina - ap.29

27.Sulucz Luiza Florica, Sulucz George Ludovic, Kondor Ana, Simonfi Eva - ap.30

 • 28. Leas Dumitru, Leas Maria - ap.31

 • 29. Lazar Simona Mihaela - ap.32

 • 30. Cordos Andreea - ap.33 31 .Danaila Aurica - ap.34

 • 32. Borza Sorin Ioan - ap.35

 • 33. Pop Loredana Maria - ap.36B 33.SC SIFI CJ STORAGE SA - ap.36A‘

 • 34. GEDEON RICHTER FARMACIA &

 • 35. CECBANKSA-ap.38    *

36.SC GALIGANO IMPEX SRL - ap.39