Hotărârea nr. 1032/2017

Hotărârea 1032/2017 - Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 138/2017 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2017)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 138/2017

(lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2017)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 138/2017 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olăh Emese, Tothfalusi Andras și Răcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 567580/451/11.12.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 138/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. 1275/2000, actualizată, ale Legii nr. 448/2006, republicată, ale Hotărârii nr. 150/2013, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 434/2015, ale Hotărârii nr. 65/2017, ale Hotărârii nr. 727/2016, ale Actului nr. 510240/443/21.11.2017 emis de către Direcția Tehnică privind starea tehnică a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca str. Octavian Petrovici nr. 3, ap. 2 și Adresa înregistrată sub nr. 308644/03.07.2017, privind refuzul repartiției doamnei Giurgiu Emilia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 138/2017 în sensul schimbării repartiției doamnei Giurgiu Emilia, respectiv locuința situată în municipiul Cluj-Napoca str. Vrancea nr. 1, cu locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 14-16, ap. 13, etajul II.

Art. II. (1) Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 138/2017 cu pozițiile 4, 5, 6, 7 8, 9 și 10, în sensul atribuirii unor locuințe sociale persoanelor înscrise la pozițiile 5, 6, 7, 9, 10, 11 și 12 din lista de priorități pe anul 2017, aprobată prin Hotărârea nr. 65/2017.

(2) Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 18/2015.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 1032 din 19 decembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 1032/2017


Lista de repartizare în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor sociale din fondul locativ de stat persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2017, aprobată prin Hotărârea nr. 65/2017

NR.

CRT.

NUME / PRENUME

POZIȚIE

ÎN

LISTA

IMOBILUL CARE FACE O]

BIECTUL REPARTIȚIEI

STRADA

NR.

BL.

ET.

AP

FINALĂ

HCL

65/2017

1

MOLDOVAN IOAN ADRIAN

1

TABEREI

4

I

7

2

BUICĂ VIRGINIA

2

AVRAM IANCU

14

P

11

3

GIURGIU EMILIA

3

MEHEDINȚI

14-16

II

13

4

MATINGO IGNAT

5

TIMIȘULUI

73

TI

II

7

5

BERKI SAMOIL

6

TIMIȘULUI

73

P

1

6

ALUAȘ EMIL

7

MAMAIA

1

II

6

7

PETEAN ALIN

9

MĂRĂȘEȘTI

15

P

8

CZANKA ANA MARIA

10

GORUNULUI

7

P

21

9

BRAD TEODOR ALEXANDRU

11

VRANCEA

1

P

10

DANI REMUS

LI

TltAIAN MOSOIU

\ * \

45

MEZANIN

10

1 >

/"

\\ )o -J