Hotărârea nr. 103/2017

Hotărârea 103/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 303/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319570).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.284.200 lei din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2015. pentru acordarea de subvenții. în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.284.200 lei din bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordarea de subvenții. în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 77.937 din data de 26.02.2015 al Serviciului Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune alocarea sumei de 2.284.200 lei din bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordare de subvenții. în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998. modificată și completată;

Luând în considerare propunerile Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, care pot primi subvenții de la bugetul local, numită prin Hotărârea nr. 387/2012 privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, modificată prin Hotărârea nr. 362/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2.284.200 lei din bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordarea de subvenții. în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998. pentru cele 22 asociații și fundații cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală


nează: unfcipiului, țara Roșea

Nr. 103 din 9 martie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția de Asistență Socială și Medicală

Listă


Anexă la Hotărîrea nr. 103/2015

privind modul de repartizare a sumei de 2.284.200 lei din bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordare de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998

Nr. Crt.

ASOCIAȚIA/ FU N DAȚIA

Tipul de unitate

Nr. beneficiari/ unitate

Sum a/ bene ficiar (lei)

Suma/ unitate(lei)

Total benefi ciari

Total Sume (lei)

1.

UNIUNEA CREȘTINĂ DIN ROMÂNIA

Centru rezidențial pentru persoane fără adăpost

10

250,0

30.000,0

50

102.000,0

Centru de zi pentru copii orfani

40

150,0

72.000,0

2.

FUNDAȚIA DE CARITATE HERALD

îngrijire la domiciliu

20

100,0

24.000,0

30

42.000,0

Centru de zi copii

10

150,0

18.000,0

3.

ASOCIAȚIA PENTRU

AJUTORAREA ȘI PROTEJAREA HANDICAPATILOR MOTOR

Centru de zi persoane cu handicap

13

175,0

27.300,0

13

27.300,0

4.

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ IN ROMÂNIA

Masă pe roți

20

90,0

21.600,0

38

59.400,0

Centru de zi pentru copii cu dizabilități

18

175,0

37.800,0

/ * S-—

5.

FUNDAȚIA PENTRU

ÎNGRIJIREA

îngrijire la domiciliu

75

120,0

^0’

T

180.000,0

VÂRSTNICULUI

Centru de zi vârstnici

50

120,0

72.000,0

6.

ASOCIAȚIA CARITAS

EPARHIAL GRECO

CATOLIC

Centru de zi-intervenție în regim de urgență

95

150,0

171.000,0

355

530.100

Centru de zi-informare și Consiliere persoane cu dizabilități

85

175,0

178.500,0

Centrul de zi pentru copii separați sau cu risc de separare de părinți

35

150,0

63.000,0

Centrul de zi de prevenire, evaluare si consiliere antidrog

100

50,0

60.000,0

Centru de îngrijire la domiciliu

40

120,0

57.600

7.

ASOCIAȚIA

FILANTROPICĂ MEDICAL CREȘTINĂ CHRISTIANA

Centru de zi copii defavorizați

30

130,0

46.800,0

270

322.800

Centru de zi-intervenții adicții

80

100,0

96.000,0

Cantina socială Sf.Arih. Ștefan

100

90

108.000

Centru de asistență medico-social Sf. Pantelimon

60

100

72.000

8.

ASOCIAȚIA FEMEILOR REFORMATE DIN ARDEAL

Centru rezidențial copiii străzii

12

250,0

36.000,0

14

39.600

Centru de zi pentru copii

2

150,0

3.600,0

9.

ASOCIAȚIA DOWN

CENTRUL EDUCAȚIONAL RALUCA

Centru de zi copii și tineri

13

175,0

27.300,0

13

27.300,0

10

ASOCIAȚIA DE AJUTOR FAMILIAL ASISTMED

Centru de zi -îngrijire la domiciliu

120

120,0

172800,0

120

172.800,0

11.

FUNDAȚIA DEZVOLTAREA POPOARELOR

Centru de zi consiliere părinți și copii

60

150,0

108.000,0

60

108.000,0

12.

ASOCIAȚIA PROVIDENȚA GONVISELLES FURSORGE

Centru de zi tineri cu deficiență neuropsihică

10

175,0

21.000,0

10

21.000,0

13.

ASOCIAȚIA PREVENTIS

Centru de zi-prevenire si consiliere in adictii

235

50,0

141.000,0

235

141.000,0

14.

ASOCIAȚIA CARITABILĂ MARIA GABRIEL

Centru rezidențial

7

250,0

21.000,0

7

21.000,0

pentru tineri

15.

ASOCIAȚIA PENTRU PROTEJAREA ȘI AJUTORAREA HANDICAPAȚILOR NEUROPSIHICI

Centru de zi tineri cu handicap mintal sever

23

175,0

48.300,0

23

48.300,0

16.

ORGANIZAȚIA CREȘTINĂ

ECCE HOMO

Centru rezidențial copii-"a-mic"

9

250,0

27.000,0

27

81.000,0

Centru rezidențiaal copii-"La noi"

18

250,0

54.000,0

17.

ASOCIAȚIA AUTISM TRANSILVANIA

Centru de zi

60

175,0

126.000,0

60

126.000,0

18.

CONGREGAȚIA SURORILOR MAICII

DOMNULUI

Centru rezidențial pentru copii

9

250,0

27.000,0

9

27.000,0

19.

FUNDAȚIA CREȘTINĂ DE

AJUTORARE

Centru de zi

45

120,0

64.800,0

45

64.800,0

20.

ASOCIAȚIA FAMILIA REGĂSITĂ

Centru de zi

15

150,0

27.000

15

27.000,0

21.

ASOCIAȚIA MAGHIARĂ A HANDICAPAȚILOR MOTOR CLUJ

Cămin social "Sf. Kamil"

29

250,0

87.000,0

29

87.000,0

22.

SOCIETATEA FEMEILOR ORTODOXE DIN ARDEAL

Sf. Vasile cel Mare" de asistare a persoanelor vârstnice la domiciliu

30

80

28.800,0

30

28.800,0

TOTAL

1.578

2.284.200,0

£5»

■ -x7 \ *

2.284.200,0