Hotărârea nr. 1020/2017

Hotărârea 1020/2017 - Încheierea unui contract de concesiune în conformitate cu dispozițiile Sentinței civile nr. 777/2017, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 8445/211/2015*, definitivă prin Decizia civilă nr. 3072/2017 a Curții de Apel Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui contract de concesiune în conformitate cu dispozițiile Sentinței civile nr. 777/2017, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 8445/211/2015*, definitivă prin decizia civilă nr. 3072/2017 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de concesiune în conformitate cu dispozițiile Sentinței civile nr. 777/2017 pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 8445/211/2015*, definitivă prin decizia civilă nr. 3072/2017 a Curții de Apel Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 543306/23.11.2017 al Direcției tehnice - Serviciului Administrare cimitire domeniul public prin care se propune încheierea contractului de concesiune cu Isa Gavozdea Ileana Gabriela și Isa Gavozdea Ion, având ca obiect locul de înhumare 1773 din parcela IIA a cimitirului Central, în conformitate cu dispozițiile Sentinței civile nr. 777/2017 pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 8445/211/2015*, definitivă prin decizia civilă nr. 3072/2017 a Curții de Apel Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând sentința civilă nr. 777/2017, pronunțată în dosarul 8445/211/2015* al Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia civilă nr. 3072/2017 a Curții de Apel Cluj;

Având în vedere prevederile art. 95 din H.C.L. 300/2014 privind Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Cluj-Napoca și aflate în administrația Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de concesiune cu Isa Gavozdea Ileana Gabriela și Isa Gavozdea Ion, având ca obiect locul de înhumare 1773 din parcela IIA din cimitirul Central, în suprafață de 4,5 mp, pentru perioada 2017-2037, în conformitate cu dispozițiile Sentinței civile nr. 777/2017 pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 8445/211/2015*, definitivă prin decizia civilă nr. 3072/2017 a Curții de Apel Cluj și ale art. 95 din Hotărârea nr. 300/2014.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, prin Serviciul Administrare cimitire domeniul public.


Nr. 1020 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)