CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 31 mai 2016, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Morar Dan Ioan, Oniga Gabriel Mihai, Pop Loredana și Stoica Doru Mugurel.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și, cu o abținere, procesul-verbal este aprobat.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - prezintă situația proiectelor care se află în derulare în municipiul Cluj-Napoca; conform graficului, str. Făget este modernizată și se poate circula - trei km. sunt modernizați, de la sensul giratoriu de pe Calea Turzii, până la Vila Tușa; în ceea ce privește realizarea lucrărilor pentru minicentura Cluj-Florești, menționează că există o colaborare între Primăria municipiului Cluj-Napoca și Primăria Florești; ”pe de o parte, Primăria Florești realizează, până pe Valea Gârbăului, centura, iar de acolo, Primăria municipiului Cluj-Napoca modernizează drumul Făgetului, partea a doua, adică Sfântul Ion și partea care vine până la capătul liniei de tramvai”; arată că este ”o primă soluție pentru a decongestiona traficul pe ruta Cluj-Florești”; azi, 31 mai curent, au fost deschise pasajele pietonale de pe Calea Florești; ”din motive de siguranță, dar și de optimizare a traficului”, este recomandat ca locuitorii din zonă să utilizeze aceste pasaje, acestea fiind salubrizate și modernizate, dotate cu camere de luat vederi și iluminat pe timp de noapte; anunță că ”primul troleibuz, din cele 20, a sosit în municipiul Cluj-Napoca; cel mai probabil joi va intra și-n circulație”; mai informează că, în acest an, vor mai sosi 12 troleibuze, iar anul viitor, încă 8 - ”sunt troleibuze de ultimă generație”; menționează că ”str. Edgar Quinet se află pe masă, în vederea aprobării de către dumneavoastră și a preluării de către municipalitate” și că, ulterior, pot fi realizate lucrări de întreținere, respectiv pot fi implementate proiecte de modernizare; de asemenea, informează că este supus aprobării proiectului privind înființarea Serviciului pentru îngrijirea persoanelor vârstnice sau bolnave la domiciliu, în acest caz fiind vizați bătrânii singuri, ai căror rude sunt plecate în străinătate ori persoanele ieșite din spital, fără sprijin; anunță că în procesul de recrutare de personal pentru acest serviciu vor fi selectate doar persoanele acreditate cu diplomă în domeniu; prezintă un alt proiect care se află pe ordinea de zi, și anume unul care vizează modernizarea Bibliotecii Centrale Universitare, ”prin conferirea unui drept de servitute asupra unei suprafețe de teren din domeniul public, și care modernizare va permite realizarea a 100 de locuri de parcare, pe două nivele”; oferă detalii cu privire la stadiul lucrărilor de pe str. Splaiul Independenței și din zona Gării; astfel, anunță că, în funcție de starea vremii, str. Splaiul Independenței poate fi finalizată joi, 2 iunie curent, iar până pe data de 30 iunie curent, lucrările privind pasajele și piațeta din zona Gării vor fi duse la îndeplinire, ”urmând ca de la 1 iulie să dăm ordinul de începere la Podul Traian”; mai anunță că, începând cu data de 1 iunie curent, ”se continuă programul de distribuție a cardurilor în programul bike-sharing; vor fi distribuite peste 6.000 de carduri”; ”astăzi v-am supus spre aprobare regulamentul de sancționare a acelora care nu-și întrețin clădirile și terenurile din municipiu, astfel încât, de anul viitor, vor plăti de cinci ori mai mare impozitul”; afirmă că ”trebuie să punem ordine într-un domeniu care, repet, este cerut de foarte multă lume și trebuie fiecare să se comporte pe măsura atribuțiilor de proprietar, pe care le are”; solicită includerea pe ordinea de zi suplimentară a unui proiect care vizează acordarea unui spațiu de expoziție, pentru artiștii plastici, pe str. Iuliu Maniu; prezintă situația parking-ului de pe Negoiu - din cauza unei situații dificile din punct de vedere financiar, parcursă de constructor, ”ne aflăm în faza de reziliere a contractului pentru realizarea parking-ului” și anunță demararea contractării unei alte firme, în vederea finalizării obiectivului; în aceeași ordine de idei, ”sperăm ca în perioada imediat următoare să putem avea în oraș primele puncte gospodărești îngropate ca model”, reprezentând alternative la actualele puncte gospodărești și făcând parte dintr-un plan de investiții de nivel european; solicită includerea pe ordinea de zi a 16 puncte suplimentare: 62a, 62b, 62c, 62d, 62e, 62f, 62g, 62h, 62i, 62j, 62k, 62l, 62m, 62n, 62o și 62p, și propune ca punctul 30 să devină punctul 1 pe ordinea de zi; conclude că, ”din punct de vedere legal, proiectul pare să aibă îndeplinite condiționalitățile strict tehnice, cu două excepții: circulațiile și suportabilitatea arterelor de circulație cu privire la numărul de apartamente care se construiesc acolo”, astfel propune retrimiterea proiectului la Comisia tehnică, spunând următoarele: ”să ne întoarcem la Comisia tehnică de amenajare a teritoriului, care să țină cont, acum, de noul profil al zonei, de circulațiile existente, de noile clădiri care s-au construit și să decidă Comisia tehnică dacă își menține punctul de vedere cu actualul nivel de locuri de parcare, cu actualul nivel de etaje sau își reformulează opinia în prezența cetățenilor invitați, care, din nou, să fie prezenți în fața specialiștilor care au avizat proiectul”; așadar, precizează că, pe lângă evaluările tehnice și cele din teren, este bine să fie făcută și o reevaluare de către specialiștii din Comisia tehnică.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț f.n., identificat prin nr. cad. 319467.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320552.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 334, identificat prin nr. cad. 319249.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320686 și 319062.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 192, identificat prin nr. cad. 317354.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilui situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320036.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea f.n., identificat prin nr. cad. 320584.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț, identificat prin nr. cad. 320806.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319570.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 251B provizoriu, identificate prin nr. cad. 315720, 319091 și 320973.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului, identificat prin nr. cad. 320796.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 314860.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 45C provizoriu, identificat prin nr. cad. 321133.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voronț nr. 55, identificat prin nr. cad. 320703.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 169, identificat prin nr. cad. 319568.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 12, identificat prin nr. cad. 320977.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț nr. 45, identificat prin nr. cad. 320714.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 253 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320604.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 292787.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Făget f.n., identificate prin nr. cad. 320086 și 320129.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Făget nr. 11, identificate prin nr. cad. 316949 și 319886.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 18, identificate prin nr. cad. 307723 și 319667.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Odobești nr. 70 provizoriu, identificate prin nr. cad. 321116 și 318215.

 • 24. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet, identificat prin nr. cad. 300141.

 • 25. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea și însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Muzeului (fostă Piața Carolina), în suprafață de 10 mp., în vederea reconstruirii fațadei (balcon și coloane) Palatului Mikes, Piața Muzeului nr. 4.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 157/2014 (aprobarea listei imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, care pot fi acordate în compensare în vederea soluționării cererilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare), modificată prin Hotărârea nr. 414/2015.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 229154 din 15.07.2013, încheiat cu S.C. Matei Corvin Restaurant S.R.L.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință și birou D+P+1E+Er, str. Traian Moșoiu nr. 78/A; beneficiară: S.C. Building Saramaria S.R.L.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu de locuințe colective S+P+2E, str. Câmpului nr. 253 provizoriu; beneficiari: Popa Nicoleta Maria, Paul Doina, Ciascai Ioan și Feneșan Ioan cu soția Feneșan Mărioara.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Ansamblu cu funcțiuni mixte (comerț, servicii, locuire colectivă), str. Aiudului nr. 20, beneficiară: S.C. Domus Urban Construct S.R.L.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială str. Ștefan Ruha nr. 28; beneficiari: Daroczi Miklos și Daroczi Iulianna.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială str. Ștefan Ruha nr. 30; beneficiari: Daroczi Miklos și Daroczi Iulianna.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială str. Ștefan Ruha nr. 28 A; beneficiari: Daroczi Miklos și Daroczi Iulianna.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt 2S+P+Me+3E, str. Avram Iancu nr. 28; beneficiară: S.C. Evo Center S.R.L.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două unități locative, D+P+E, str. Uranus nr. 17 provizoriu; beneficiari: Oltean Ioan Cristian și Oltean Sanda Adina.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință str. Bulgarilor nr. 13A; beneficiar: Greta Antonio Raul.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială str. Ștefan Ruha nr. 30 A; beneficiari: Daroczi Miklos și Daroczi Iulianna.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință unifamilială, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 88; beneficiară: Stânceanu Mihaela.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Revizuirii locale a P.U.Z., Modificare P.U.Z., B-dul Muncii - Str. Voroneț, aprobat prin Hotărârea nr. 223/2014; beneficiar: Mitre Viorel.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării parțiale a valabilității documentației de urbanism P.U.D. aprobată prin Hotărârea nr. 467/2007 și aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective S+P+6E, str. Soporului nr. 13 provizoriu; beneficiară:

S.C. Terra Habitat S.R.L.

 • 41. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de S.C. TETAROM S.A. și S.C. PMA Invest S.R.L., înregistrate sub nr. 17041/1 și 17176/43 din 14.01.2016, completate prin Plângerile prealabile înregistrate sub nr. 103728/43 din 11.03.2016 și 59045/43 din 12.02.2016.

 • 42. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Lup Valentina-Rebeca și coproprietarii, înregistrată sub nr. 37012/43 din 28.01.2016.

 • 43. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de S.C. Marnel Conserv S.R.L. înregistrată sub nr. 37020/43 din 28.01.2016.

 • 44. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de S.C. Marnel Conserv S.R.L. înregistrată sub nr. 37025/43 din 28.01.2016.

 • 45. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Gal Sandor și asociații, înregistrată sub nr. 372272/43 din 28.01.2016.

 • 46. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Marincian Simona și Brie Marius Sorin, înregistrată sub nr. 37278/43 din 28.01.2016.

 • 47. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Farcas Ioan și alții, înregistrată sub nr. 37498/43 din 28.01.2016.

 • 48. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Roman Dan, înregistrată sub nr. 4222343 din 2.02.2016.

 • 49. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Viscan Maria, înregistrată sub nr. 476234/1, 476237/3, 476238/43 și 476239/3 din 22.012.2015.

11   5

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup I”.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca Grup I”.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup II”.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup II”.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup III”.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup III”.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Consolidare zona supusă alunecărilor de teren - Lomb f.n.”

 • 57. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca.

 • 58. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local din anul 2016, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive, acordate în baza regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive aprobat prin Hotărârea nr. 605/2013, sesiunea a II-a.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestora.

 • 60. Proiect de hotărâre privind acordarea unei ”diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 61. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Asistența Persoanelor Vârstnice în structura Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 62. Diverse.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, astfel cum a fost propusă de către domnul primar, și se obține unanimitate (23 de voturi).

 • 1.  62 a - Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Bibliotecii Centrale Universitare ”Lucian Blaga”, a unui teren în suprafață de 210 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 4-6.

 • 2.  62 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321069.

 • 3.  62 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Măceșului nr. 72A, identificat prin nr. cad. 320031.

 • 4.  62 d - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320441.

 • 5.  62 e - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319217.

 • 6.  62 f - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Remenyik Sandor nr. 1, identificat prin nr. cad. 319995.

 • 7.  62 g - Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Vasile Stoica nr. 16-20 - str. G.V. Bibescu nr. 18 provizoriu.

 • 8. 62 h - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 470/2014, modificată și completată cu Hotărârile nr. 88/2015 și nr. 111/2016 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor și străzilor, respectiv a activității de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 9.  62 i - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”.

 • 10. 62 j - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”.

 • 11. 62 k - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 115, identificat prin nr. cad. 320510.

 • 12. 62 l - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Poieniței nr. 2, identificat prin nr. cad. 321253.

 • 13. 62 m - Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de natură socială în cazul categoriilor de proprietari persoane fizice, care dețin apartamente cu destinație locuință sau sedii sociale de firmă (care nu desfășoară activitate economică).

 • 14. 62 n - Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în folosință gratuită, Filialei Interjudețene Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3.

 • 15. 62 o - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320931.

 • 16. 62 p - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad 321265 și 321280.

Se supune la vot aducerea punctului nr. 30 de pe ordinea de zi ca fiind numărul unu, și se obține unanimitate (23 de voturi).

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Punctul 30 de pe ordinea de zi se discută cu prioritate:

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Ansamblu cu funcțiuni mixte (comerț, servicii, locuire colectivă), str. Aiudului nr. 20, beneficiară: S.C. Domus Urban Construct S.R.L.

Comisia III - propune retrimiterea la Comisia tehnică de urbanism, în vederea discutării problemei traficului din zonă.

D -na Iulia Podar - avocat - precizează că aspectele ce țin de trafic, de suportabilitate și de circulație au fost discutate în Comisia tehnică de urbanism, obținându-se aviz favorabil; spune că, ”de la data avizului favorabil și până astăzi, nu s-a schimbat absolut nimic”; așadar, conchide că nu ar trebui să existe o astfel de amânare, condițiile ”tehnice și de urbanism, vă spun cu siguranță, sunt îndeplinite”; întreabă dacă acest proiect de hotărâre va fi aprobat până la termenul-limită de 22 iunie curent; solicită votarea împotriva retrimiterii la Comisia tehnică și analizarea ”în baza condițiilor de urbanism, pe care le îndepliniște în totalitate, acest proiect”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 de voturi pentru și trei abțineri, cu o amânare a proiectului, în vederea retrimiterii la Comisia tehnică.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Voroneț f.n., identificat prin nr. cad. 319467.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 320552.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Oașului nr. 334, identificat prin nr. cad. 319249.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, identi ficate prin nr. cad. 320686 și 319062.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 192, identi ficat prin nr. cad. 317354.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 320036.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea f.n., identificat prin nr. cad. 320584.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț, identificat prin nr. cad. 320806.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 319570.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 251B provizoriu, identificate prin nr. cad. 315720, 319091 și 320973.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului, identificat prin nr. cad. 320796.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 314860.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 45Cprovizoriu, identi ficat prin nr. cad. 321133.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voronț nr. 55, identificat prin nr. cad. 320703.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 169, identi ficat prin nr. cad. 319568.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 12, identificat prin nr. cad. 320977.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Voroneț nr. 45, identificat prin nr. cad. 320714.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Câmpului nr. 253 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320604.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, identificat prin nr. cad. 292787.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, str. Colonia Făget f.n., identificate prin nr. cad. 320086 și 320129.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, str. Colonia Făget nr. 11, identificate prin nr. cad. 316949 și 319886.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 18, identificate prin nr. cad. 307723 și 319667.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Odobești nr. 70 provizoriu, identi ficate prin nr. cad. 321116 și 318215.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Clu j-Napoca, str. Edgar Quinet, identi ficat prin nr. cad. 300141.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Șurubaru - viceprimar - mulțumește Comisiei de preluări străzi, în special Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcției Generale de Urbanism, Serviciului Juridic-contencios, Direcției tehnice și domnului primar; precizează că ”este un prim pas și sunt sigur că, în continuare, probabil și prin modificarea hotărârii de consiliu privind preluarea străzilor, vom reuși să continuăm aceste demersuri”.

Președintele de ședință - anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

D-na cons. Horvath - viceprimar - îl propune pe domnul viceprimar Șurubaru să semneze actul de donație în formă autentică.

Se supune la vot propunerea doamnei viceprimar Anna Horvath, pentru mandatarea domnului viceprimar Șurubaru Gheorghe, pentru semnarea actului de donație în formă autentică, propunerea fiind aprobată.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Tarcea Dan nu participă la vot).

 • 25. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea și însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Muzeului (fostă Piața Carolina), în suprafață de 10 mp., în vederea reconstruirii fațadei (balcon și coloane) Palatului Mikes, Piața Muzeului nr. 4.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil; propune ”o taxă de concesiune de 1350 lei/mp.”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și este aprobat.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 157/2014 (aprobarea listei imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, care pot fi acordate în compensare în vederea soluționării cererilor formulate în baz.a Legii nr. 10/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare), modificată prin Hotărârea nr. 414/2015.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 229154 din 15.07.2013, încheiat cu S.C. Matei Corvin Restaurant S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil; propune ”o prelungire de contract, cu un an”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință și birou D+P+1E+Er, str. Traian Moșoiu nr. 78/A; beneficiară: S.C. Building Saramaria S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu de locuințe colective S+P+2E, str. Câmpului nr. 253 provizoriu; beneficiari: Popa Nicoleta Maria, Paul Doina, Ciascai Ioan și Feneșan Ioan cu soția Feneșan Mărioara.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Ansamblu cu funcțiuni mixte (comerț, servicii, locuire colectivă), str. Aiudului nr. 20, beneficiară: S.C. Domus Urban Construct S.R.L.

A fost discutat ca punctul 1.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială str. Ștefan Ruha nr. 28; beneficiari: Daroczi Miklos și Daroczi Iulianna.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială str. Ștefan Ruha nr. 30; beneficiari: Daroczi Miklos și Daroczi Iulianna.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială str. Ștefan Ruha nr. 28 A; beneficiari: Daroczi Miklos și Daroczi Iulianna.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt 2S+P+Me+3E, str. Avram Iancu nr. 28; beneficiară: S.C. Evo Center S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Popa Irimie - întreabă ”dacă în zonă mai există clădiri de anvergura asta; mă gândesc oriunde în perimetrul intersecției respective; cinci etaje, vorbim de cinci etaje”.

Dl. cons. Rațiu - răspunde că în vecinătate există Banca Comercială Feroviară, care are trei etaje.

Dl. cons. Popa - ”trei? Și aici sunt cinci”.

Dl. cons. Rațiu - ”parter plus trei etaje”.

Dl. cons. Popa Irimie - ”bun, și este parter, mezanin plus trei etaje”; mai întreabă cum și de unde se face accesul în cele două subsoluri, de pe trotuarul intrării în cimitir sau de pe proprietatea lor.

D-na cons. Horvath - viceprimar - afirmă că ”P.U.G.-ul nou-adoptat în 2014 prevede, pe latura cealaltă a intrării în cimitir, destinația de parking, cu o înălțime destul de mare”; ”nu știu exact câte etaje permite, dar din câte știu eu, destul de mult permite și pe partea cealaltă”.

Dl. cons. Popa Irimie - întreabă dacă se face o remodelare urbană prin distrugere sau ”o remodelare prin ceea ce există în zonă”.

Președintele de ședință - solicită un punct de vedere din partea Direcției Generale de Urbanism.

D-na Ligia Subțirică - arhitect șef - afirmă că ”această soluție a fost discutată de două ori în Comisia zonală de monumente, din punct de vedere al conformării arhitectural-volumetrice; a fost, de asemenea, prezentă de trei ori în Comisia de urbanism, în care s-au pus condiții și condițiile, care s-au pus acolo le-a respectat”; mai spune că există, în acea zonă, un P.U.Z. avizat, pentru un hotel, cu înălțime de P+5, iar vis-a-vis, la intrarea în cimitir, s-a analizat construirea unui parking pe mai multe etaje; conchide că ”această soluție poate fi avizată și o puteți, și este de altfel pe Regulamentul P.U.G.-ului nou”.

Dl. cons. Popa Irimie - propune acordarea atenției asupra clădirilor nou-construite în armonie cu cele vechi, dând exemplul capitalei europene Praga; aduce în discuție clădirea U.B.B.-ului, clădire monument istoric, în interiorul căreia funcționează Facultatea de Drept.

D-na Ligia Subțirică - arhitect șef - prezintă ca exemplu și clădirea internatului Liceului de Coregrafie, care este de altfel monument; afirmă ”că este vorba despre o inserție a unei clădiri contemporane într-un cadru preexistent”, precum și că ”Praga, la ce vă referiți dumneavoastră, este un model”; spune că ”s-a făcut o analiză foarte severă și foarte pretențioasă„ și subliniază ideea prin care ”a face o fațadă pastișă la ce există, cu un interior modern, asta nu este o viziune acceptată în momentul de față în inserțiile urbane”.

Dl. cons. Popa Irimie - ”am subliniat numai un aspect”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două unități locative, D+P+E, str. Uranus nr. 17 provizoriu; beneficiari: Oltean Ioan Cristian și Oltean Sanda Adina.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință str.

Bulgarilor nr. 13A; beneficiar: Greta Antonio Raul.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială str.

Ștefan Ruha nr. 30 A; beneficiari: Daroczi Miklos și Daroczi Iulianna.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință unifamilială, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 88; beneficiară: Stânceanu Mihaela.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Revizuirii locale a P.U.Z., Modificare P.U.Z., B-dul Muncii — Str. Voroneț, aprobat prin Hotărârea nr. 223/2014; beneficiar: Mitre Viorel.

Comisia III - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită Serviciului Juridic-contencios să refacă avizul,

9                                       9              9                                                                                                                                                                                 '

fiindcă nu este vizibil pe referat.

D-na Alina Rus - șef Serviciul Juridic-contencios - ”aviz favorabil”.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării parțiale a valabilității documentației de urbanism P.U.D. aprobată prin Hotărârea nr. 467/2007 și aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective S+P+6E, str. Soporului nr. 13 provizoriu; beneficiară: S.C. Terra Habitat S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Popa Irimie - întreabă care este regimul de înălțime al proprietăților învecinate.

Președintele de ședință - solicită un punct de vedere din partea Serviciului de Urbanism.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - răspunde că tot P.U.Z.ul este prevăzut cu nouă etaje și că regimul de înălțime admis pe zonă este de două subsoluri, parter și zece etaje.

Dl. cons. Popa Irmie - întreabă care este regimul de înălțime pe parcelele învecinate.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - răspunde că actualul P.U.Z. este valabil până pe data de 22 iunie curent și, ”datorită acestui fapt, a fost întocmită documentația P.U.D., care reglementează o parcelă în acest P.U.Z. și reduce regimul de înălțime, deci nu face cât este admis, face doar șase etaje”.

Dl. cons. Popa - ”repet întrebarea”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - ”da”.

Dl. cons. Popa - ”parcelele învecinate ce regim de înălțime au?”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - ”nu știu

9                                                                                                  9

să vă spun”.

Dl. cons. Popa - ”păi și atunci cum îl aprobăm?”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - răspunde că P.U.Z.-ul este aprobat în anul 2007, iar pe acest teren sunt admise construcții cu nouă-zece etaje, existând și autorizații mai vechi; ”nu știu să vă spun câte sunt realizate”.

Dl. cons. Popa - afirmă că P.U.Z.-ul este mai vechi.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - confirmă că P.U.Z.-ul este mai vechi, din 2007, și că ”îi dă dreptul legea omului să-și facă un P.U.D. pentru a modifica amplasarea în plan față de limitele laterale și posterioare a parcelei, face un regim de înălțime mai mic decât cel admis”.

Dl. cons. Popa Irimie - întreabă dacă, în anul 2007, ”P.U.Z.-ul aprobat și aprobările date au ținut sau nu cont de ce este în jurul suprafeței”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - răspunde că acest teren se află în zona de extindere a orașului și ”nu pot să vă spun ce s-a construit în jur în acest moment”.

Dl. cons. Popa Irimie - ”păi și atunci noi ce votăm?”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - răspunde că P.U.Z.-ul este valabil până pe 22 iunie curent.

Dl. cons. Popa Irimie - întreabă care este regimul de înălțime al proprietăților învecinate.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - răspunde că în imediata vecinătate există proprietăți cu nouă și zece etaje, autorizații emise, P.U.Z.-ul armatei în vederea construirii locuințelor individuale.

Dl. cons. Rațiu - propune retrimiterea proiectului la Comisia tehnică de urbanism.

Se supune la vot retrimiterea proiectului la Comisia tehnică de urbanism și proiectul a fost amânat cu 21 de voturi pentru și două abțineri.

 • 41. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de S.C. TETAROM S.A. și S.C. PMA Invest S.R.L., înregistrate sub nr. 17041/1 și 17176/43 din 14.01.2016, completate prin Plângerile prealabile înregistrate sub nr. 103728/43 din 11.03.2016 și 59045/43 din 12.02.2016.

Comisia III - ”propune admiterea parțială a plângerii, respingerea solicitărilor de revizuire de la punctele unu și doi, admiterea punctului trei, respectiv modificarea încadrării din U.T.R. Uva în U.T.R. V1b și admiterea modificării încadrării funcționale a parcelei înscrise în C.F. nr. 309920 din U.T.R. Uva în U.T.R. Ei, cu excepția unei fâșii pe malul Someșului Mic, care să fie menținut în U.T.R. Uva și care să fie plantată cu vegetație medie și înaltă”.

(... Se termină banda)...

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 23 de voturi pentru.

Dl. cons. Moisin - întreabă ”care este termenul-limită până la care este în vigoare acea perioadă tranzitorie, stabilită prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 118 din 2015 de la noul P.U.G., adică până când este valabil vechiul P.U.G., pentru că hotărârile de consiliu local cu caracter normativ, cum este P.U.G., intră în vigoare în termen de, la data aducerii la cunoștință publică, iar data aducerii la cunoștință publică pentru cele cu caracter normativ înseamnă cel mult cinci zile de la comunicarea oficială către prefect; să stabilim ziua de referință, pentru că s-ar putea să nu fie 22 iulie, ci 20 și ceva iulie, să știe lumea exact data”.

Președintele de ședință - solicită un punct de vedere din partea Serviciului de Urbanism sau din partea Serviciului Juridic-contencios.

Dl. primar - răspunde că trebuie verificată exact data comunicării cu Instituția Prefectului, iar apoi va fi anunțată.

 • 42. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Lup Valentina-Rebeca și coproprietarii, înregistrată sub nr. 37012/43 din 28.01.2016.

Comisia III - ”propune admiterea plângerii prealabile referitor la modificarea încadrării parcelei de pe str. Decebal nr. 97, înscrisă în C.F. nr. 251087, din U.T.R. S_Is în U.T.R. RrM1, aceasta urmând să-și producă efectele odată cu actualizarea P.U.G.-ului”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 43. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de S.C. Marnel Conserv S.R.L. înregistrată sub nr. 37020/43 din 28.01.2016.

Comisia III - ”propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 de voturi pentru și trei abțineri.

 • 44. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de S.C. Marnel Conserv S.R.L. înregistrată sub nr. 37025/43 din 28.01.2016.

Comisia III - ”propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 de voturi pentru și trei abțineri.

 • 45. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Gal Sandor și asociații, înregistrată sub nr. 372272/43 din 28.01.2016.

Comisia III - ”propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 16 voturi pentru și șapte abțineri.

 • 46. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Marincian Simona și Brie Marius Sorin, înregistrată sub nr. 37278/43 din 28.01.2016.

Comisia III - ”propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 19 voturi pentru și patru abțineri.

 • 47. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Farcas Ioan și alții, înregistrată sub nr. 37498/43 din 28.01.2016.

Comisia III - ”propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 voturi pentru și trei abțineri.

 • 48. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Roman Dan, înregistrată sub nr. 4222343 din 2.02.2016.

Comisia III - ”propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 voturi pentru și trei abțineri.

 • 49. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Viscan Maria, înregistrată sub nr. 476234/1, 476237/3, 476238/43 și 476239/3 din 22.12.2015.

Comisia III - ”propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 voturi pentru și trei abțineri.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup I”.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca Grup I”.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup II”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup II”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup III”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup III”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Consolidare zona supusă alunecărilor de teren — Lomb f.n.”

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 57. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil; ”cu mențiunea că ... aceste completări sunt necesare ... pentru că la o procedură anterioară de licitație publică R.A.D.P. a fost descalificată, tocmai pentru că nu avea aceste obiecte de activitate, mă refer la partea de ... unde ai nevoie și de ... ăsta este motivul, ca pe viitor să nu mai piardă asemenea licitații, din faza de eligibilitate”. (înregistrarea nu este clară, n.n.)

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 58. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local din anul 2016, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive, acordate în baza regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive aprobat prin Hotărârea nr. 605/2013, sesiunea a II-a.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin (5) - (8) din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestora.

Comisia II - aviz faborabil, cu trei amendamente:

 • 1.  ”în Regulament, la art. 1 alin (1), lit. b, teza finală se completează cu sintagma: conform procedurii descrisă în Anexa nr. 1”.

 • 2.  ”art. 1 alin (1), lit. b, teza finală se completează cu sintagma: conform procedurii descrisă în Anexa nr. 2”.

 • 3.  ”în Anexa nr. 2 la Regulament, rubricile care conțin 50 de procente referitoare la terenul neîntreținut și/sau neîngrijit, respectiv cu deșeu, se înlocuiește cu prevederea de la unu la 50 în funcție de starea concretă a terenurilor; mai exact nu se acordă 50 de puncte, ci de la unu la 50 de puncte, tocmai pentru că și starea terenurilor, evident, diferă în concret, altele sunt mai îngrijite, altele mai puțin îngrijite”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă ce se va întâmpla cu terenurile și clădirile care se află în proprietatea primăriei.

Președintele de ședință - răspunde că se vor supune aceleiași reguli.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă se va aplica un impozit mai mare.

Președintele de ședință - ”sunt scutite de impozit”.

Dl. cons. Mureșan - ”păi, și atunci?”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - precizează că, până la data de 30 noiembrie a anului fiscal, poate fi constatată neefectuarea lucrărilor și propune ca, până la această dată, să existe un termen de somație, prin care proprietarii să fie înștiințați cu privire la problema clădirilor lor, conform punctajului aplicat prin Regulament și solicită astfel înserarea unui termen de somație.

Dl. Victor Rădoi - director executiv Direcția Impozite și Taxe Locale - răspunde că ”legea spune că atunci când este somat omul, el trebuie să aibă, să-i dăm timp până la sfârșit de an; din cauza asta eu nu am știut care ar fi termenul cel mai bun, astfel încât persoana să-și îndeplinească sarcina”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - ”eu cred că ar trebui un termen stabilit pentru anul în curs”.

Dl. Victor Rădoi - director executiv Direcția Impozite și Taxe Locale - ”poate fi contestat”.

Dl. primar - ”există risc de contestație”.

Dl. Victor Rădoi - director executiv Direcția Impozite și Taxe Locale - ”legea spune până la sfârșit de an”.

Dl. primar - explică: ”dacă legea nu fixează un termen, ci dă drept până la sfârșitul anului, până în noiembrie, dacă noi impunem un termen, zicem, știu eu, 15 septembrie sau cât o fi, el poate ataca că este în afara legii”.

D -na cons. Horvath - viceprimar - răspunde că ar trebui să existe un termen, ”pentru noi să ne punem un termen, pentru a emite aceste somații”.

Dl. Victor Rădoi - director executiv Direcția Impozite și Taxe Locale - întreabă care este perioada de emitere a somației de la momentul constatării.

D -na cons. Horvath - viceprimar - răspunde că ”pentru noi, ca și instituție, ca în 30 de zile de la adoptarea acestui Regulament, de exemplu, și în ce, în fiecare an până în...”.

Dl. primar - ”normal, sunt 60 de zile, să zicem”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - ”da, și în fiecare an până în 15 martie sau 20”.

Dl. primar - ”are sens și logică”.

Dl. Victor Rădoi - director executiv Direcția Impozite și Taxe Locale - ”pe sfârșit de an”.

Dl. primar - conchide: ”deci, dacă eu îi trimit somație pe 29 noiembrie...”.

Dl. Victor Rădoi - director executiv Direcția Impozite și Taxe Locale - ”da, am înțeles”.

Dl. primar - ”nu pot să-i spun: până în 30 noiembrie, termină; zice doamna viceprimar să stabilim în 60 de zile de la data adoptării proiectului, se emit somațile, punct”.

Dl. cons. Moisin - ”să nu fie un abuz”.

Dl. primar - ”să o reformulăm, dacă este posibil: în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, primăria va emite somațiile pentru anul acesta în curs”.

Dl. Victor Rădoi - director executiv Direcția Impozite și Taxe Locale - ”da' este condiția să identific absolut toate astea”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - ”sunt identificate”.

Dl. primar - răspunde că sunt deja identificate.

Dl. Victor Rădoi - director executiv Direcția Impozite și Taxe Locale - ”bine, pentru refațadizare”.

Dl. primar - le solicită colegilor funcționari să se apuce de treabă; spune că trebuie să existe ”previzibilitate și să împiedicăm potențialul abuz”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - ”deci, la art. 3 alin 1 ar trebui, ar trebui, pentru că acolo se reglementează”.

Președintele de ședință - o întreabă pe doamna viceprimar Anna Horvath dacă dorește să ia cuvântul.

Dl. cons. Moisin - susține că ”orice somație, emisă în afara termenului stabilit în hotărârea de consiliu local, ar deveni nulă”.

D -na cons. Horvath - viceprimar - ”pentru anul acesta”.

Dl. cons. Moisin - ”dacă apare o situație neprevăzută de noi acum, în august sau septembrie, și care până acum nu a fost inventariată, nu am mai putea să o somăm”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - ”poți soma, dar obligația lui”.

Dl. cons. Moisin - susține că, printr-o dispoziție a primarului, ar fi mai indicat să intre în sarcina angajaților din cadrul Direcției Generale Poliția locală și ai Direcției Impozite și Taxe Locale trimiterea somațiilor în cele 60 de zile, în caz contrar să fie trași la răspundere disciplinară; mai spune că este mult mai eficient în această manieră, decât într-un caz neprevăzut, în care hotărârea ar trebui modificată.

Președintele de ședință - întreabă dacă aceasta este o somație sau o înștiințare, ”pentru că termenul de somație este după ce s-au întâmplat anumite chestiuni, înștiințarea este înainte”.

Dl. Victor Rădoi - director executiv Direcția Impozite și Taxe Locale - răspunde că ”întâi se face acea notă de constatare de către Poliție și după aceea se somează, în funcție de pontaj”.

Președintele de ședință - ”dacă spuneți că este somație, atunci este somație”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - face o remarcă cu privire la aplicarea Regulamentului, la respectarea somației aplicate, respectiv la impunerea luării măsurilor.

Dl. cons. Moisin - spune că, în cazul terenurilor, este nevoie de o zi sau două zile în vederea curățirii lor, iar în cazul clădirilor care necesită reparații, este nevoie de emiterea în regim de urgență a unei autorizații de construire.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă există o evidență a terenurilor și a clădirilor cu probleme și dacă există un plan de soluționare a problemelor.

Dl. primar - răspunde că inventarierea clădirilor cu probleme a fost făcută de trei ori; au fost trimise somații și foarte puțini cetățeni s-au conformat; au loc solicitări de intervenții în centrul orașului Cluj-Napoca, din cauza unor incidente urmate de plângeri penale; adaugă că ”această modificare din Codul Fiscal ne dă posibilitatea ca noi să introducem în debit un impozit la Finanțe, așa cum sunt acum amenzile și celelalte lucruri, anul viitor, dacă până în 30 noiembrie nu-și refațadizează, ei încep demersurile de autorizație de construcție, că așa scrie în lege”; conchide că există 457 de clădiri inventariate de trei ori, urmând să se aplice somațiile respective, și că, în paralel, există un program, prin care 20% din cheltuieli sunt suportate de primărie.

Dl. cons. Mureșan - întreabă care este situația cu privire la clădirile unde primăria este proprietar sau coproprietar.

Dl. primar - răspunde că licitațiile sunt în curs.

Dl. cons. Mureșan - întreabă câte clădiri sau terenuri, aflate în proprietatea Primăriei, sunt cu probleme.

Dl. primar - răspunde că sunt nouă clădiri, cu proceduri scoase la licitații și, din care, doar la cinci s-au prezentat proiectanții.

Dl. cons. Mureșan - ”doar două clădiri?”.

Dl. primar - ”nouă”.

Dl. cons. Mureșan - ”nouă?”.

Dl. primar - ”acestea care sunt importante și pe care le-am avut în vedere în prima etapă”.

Dl. cons. Mureșan - ”și cu restul clădirilor unde primăria este coproprietar ce se întâmplă?”.

Dl. primar - ”acestea sunt cu prioritate luate în evidență și am luat cele mai importante clădiri pe care le-am avut noi în coproprietate”.

Dl. cons. Mureșan - explică intervenția I.S.U. sau a pompierilor la mai multe clădiri.

Dl. primar - răspunde că s-a intervenit și la clădirile private.

Dl. cons. Mureșan - spune că s-a intervenit doar la cele aflate în coproprietatea primăriei.

Dl. primar- ”am intervenit, în primul rând unde era urgență, și la cele private”.

Dl. cons. Mureșan - ”dar clădirile unde primăria este coproprietar au fost mai mult de nouă, unde s-a intervenit”.

Dl. primar - răspunde că s-a intervenit la clădirile private, care sunt foarte multe, cum ar fi Continentalul sau o clădire de pe B-dul Eroilor, aflate înt-o stare foarte proastă.

Dl. cons. Mureșan - susține că pe str. Horea sunt mai multe clădiri unde primăria este coproprietar.

Dl. cons. Popa Irimie - întreabă care este regimul suprafețelor de teren care acum sunt cuprinse ca drum, pe o stradă pe care sunt câteva zeci de coproprietari; întreabă ce înseamnă ”starea de normalitate a străzilor”, faptul că acestea trebuie asfaltate sau pietruite? Întreabă ce înseamnă că străzile nu sunt întreținute, pentru că se plătește impozit și pentru străzi; consideră că proiectul de hotărâre trebuie să se refere și la suprafețele care fac parte din drumuri, în diverse combinații; întreabă cum poate fi soluționată această problemă.

Dl. primar - răspunde că în regulamentul supus aprobării sunt cuprinse criteriile.

Dl. cons. Popa Irimie - susține că nu este vorba despre un singur proprietar și, în acest caz, întreabă cine ar trebui sancționat.

Dl. primar - îi recomandă domnului consilier Popa Irimie să analizeze criteriile, iar în teren aceste lucruri vor fi individualizate, conform răspunderii juridice, care este personală.

Dl. cons. Popa Irimie - întreabă dacă vor fi întocmite două sute sau trei sute de acte de constatare pentru o singură stradă care este neîngrijită.

Dl. primar - precizează că în proiectul de hotărâre nu este vorba despre străzi, ci despre terenuri neîngrijite; ipoteza domnului consilier Popa Irimie nu a fost avută în vedere la întocmirea regulamentului.

Dl. cons. Popa Irimie - întreabă la ce se referă capitolul ”Alte situații” din regulament.

Dl. primar - răspunde că, de exemplu, capitolul respectiv se referă la situația unui teren concesionat de către municipalitate unei societăți care nu se ocupă de îngrijirea acestuia, curățenia trebuind realizată cu ajutorul persoanelor asistate social.

Dl. cons. Popa Irimie - întreabă dacă municipalitatea poate interveni pe suprafețe aflate în proprietate privată.

Dl. primar - răspunde că municipalitatea poate dispune amenzi pentru nerealizarea curățeniei.

Dl. cons. Popa Irimie - întreabă ce înseamnă ”neîntreținerea drumului”, potrivit proiectului de hotărâre.

Dl. primar - reiterează că ipoteza domnului consilier Popa Irimie, referitoare la drum, la străzi, nu este avută în vedere de acest regulament; regulamentul propus vizează terenurile și clădirile neîngrijite.

Dl. cons. Popa Irimie - afirmă că în municipiu există și străzi private.

Dl. primar - arată că străzile private nu fac obiectul acestui proiect de hotărâre.

Dl. cons. Moisin - susține că acest regulament reprezintă o procedură tehnică, referitoare la punerea în aplicare a Codului fiscal și a normelor metodologice ale Codului fiscal; ”cât definește Codul fiscal, atât definim și noi”; afirmă că printr-un act cu forță juridică inferioară nu pot fi definite mai multe lucruri decât cele cuprinse într-o lege și într-o hotărâre a guvernului; arată că situația este similară celei privind regulamentul de ridicare a vehiculelor: până când nu o să existe un regulament la nivel național, nu pot fi adoptate regulamente locale.

D-na cons. Horvath - viceprimar - își menține amendamentul: propune, pentru anul în curs, ca dispoziție tranzitorie, o completare a art. 3, ca somațiile, în cazul clădirilor neîngrijite, să fie emise în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de consiliu.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei II și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri.

Președintele de ședință - îi întreabă pe consilierii locali dacă doresc să fie recitite amendamentele, înainte de a fi votate.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - arată că primele două amendamente vizează - la art. 1 alin. 1, unde sunt definite clădirile și terenurile neîngrijite - completarea cu precizarea că procedura este cea descrisă în anexe, ”adică cu punctajul acela pe care îl dau inspectorii la fața locului, ca să facem legătura între regulament și anexe; al treilea amendament se referea la faptul că nu mai spunem: teren neîngrijit - zero sau cincizeci de puncte, pentru că așa se înțelegea, ci spunem: dacă este într-o stare curată, îngrijită, atunci are zero puncte, dacă este într-o stare neîngrijită sau cu gunoaie, este de la unu la cincizeci de puncte, asta în funcție de gravitate, de situația din teren”.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei II și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri.

Se supune la vot al treilea amendament al Comisiei II și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri.

Președintele de ședință - o roagă pe doamna consilier Horvath, viceprimar, să-și prezinte amendamentul.

D-na cons. Horvath - viceprimar - "amendamentul se referă deci la textul hotărârii de consiliu local, unde, ca și art. 1 alin. 2, propun să fie inserat, în textul hotărârii, ca somațiile pentru anul în curs, în cazul clădirilor, se vor emite în 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri; numai clădirile; somațiile se vor emite, în cazul clădirilor, în 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri”.

Dl. primar - consideră că termenul de 60 de zile este mai echilibrat; susține că Direcția Generală Poliția locală, prin serviciul de specialitate, a identificat toate clădirile, netrebuind decât ca, în termen de 60 de zile, începând de mâine, să emită aceste notificări sau somații; ”dacă, prin absurd, să spunem că ar scăpa câteva imobile neprevăzute, ai timp și de la 1 ianuarie pentru anul următor în curs, că acum ce nu am realizat în 26 de ani n-o să realizăm chiar totul în 60 de zile de aici înainte”; recomandă soluția unui termen echilibrat, de 60 de zile.

D-na cons. Horvath - viceprimar - ”și poți soma și după acest termen, doar că nu devine obligatorie aplicarea, dacă intervine o situație de urgență, dar nu devine obligatorie aplicarea acestui impozit mărit”.

Dl. primar - propune stabilirea unui termen și pentru anii următori, ”până în 31 iulie a fiecărui an în curs”; propune ca în fiecare an, până în data de 31 iulie, să fie emise aceste somații.

Președintele de ședință - solicită să fie citită varianta finală a amendamentului.

D-na cons. Horvath - viceprimar - ”la art. 3 alin. 1, după identificarea și evaluarea clădirii neîngrijite, prin grija Direcției de Inspecție și control, proprietarul va fi somat, până în 31 iulie a fiecărui an fiscal în care s-a constatat starea clădirii/terenului, după caz, să efectueze lucrările”.

Dl. primar - propune ca terenurile și clădirile să aibă același regim juridic.

D-na cons. Horvath - viceprimar - afirmă că terenul poate fi curățat mai repede, nefiind necesară o autorizație de construire.

Dl. primar - consideră că, existând un singur termen, acesta este mai ușor de pus în aplicare.

Dl. cons. Mureșan - nu știe dacă este bine să fie incluse și terenurile, pentru că s-ar putea să fie descoperite terenuri neîngrijite în luna octombrie.

Dl. primar - arată că pot fi aplicate amenzi și potrivit altor legi, însă primăria are nevoie de un calendar.

Dl. cons. Mureșan - precizează că termenul de 31 iulie a fost luat în considerare ținându-se cont de faptul că cetățeanul, pentru o clădire, are nevoie de autorizație de construire, nu însă și pentru curți.

Dl. primar - afirmă că și terenurile, potrivit legii, pentru a putea fi curățate, trebuie împrejmuite; un teren privat trebuie să fie curat și împrejmuit, pentru acest lucru fiind necesară o autorizație de construire.

Dl. cons. Mureșan - consideră că poate fi făcută o excepție, în cazul în care nu este nevoie de o autorizație de construire.

Dl. primar - cu cât o lege este mai neclară și plină de excepții, cu atât mai greu este de aplicat; legile, pentru a fi ușor de aplicat, trebuie să fie simple, fără norme derogatorii; susține previzibilitatea și simplitatea normei juridice supuse aprobării consiliului local.

Se supune la vot al patrulea amendament, al doamnei consilier Horvath, viceprimar, și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 60. Proiect de hotărâre privind acordarea unei ”diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 61. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Asistența a Persoanelor Vârstnice în structura Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

62 a. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Bibliotecii Centrale Universitare ”Lucian Blaga”, a unui teren în suprafață de 210 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 4-6.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

62 b. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321069.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

62 c. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Măceșului nr. 72A, identi ficat prin nr. cad. 320031.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

62 d. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320441.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

62 e. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319217.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

62 f. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Remenyik Sandor nr. 1, identificat prin nr. cad. 319995.

Comisia II - aviz favorabil; propune mandatarea doamnei viceprimar Anna Horvath.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II, prin care doamna viceprimar Anna Horvath este mandatată să semneze actul de donație în formă autentică, și este aprobat.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

62 g. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Vasile Stoica nr. 16-20 — str. G.V. Bibescu nr. 18 provizoriu.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Popa Irimie - solicită o lămurire cu privire la accesul la această proprietate.

Președintele de ședință - solicită un punct de vedere din partea Direcției Generale de Urbanism.

Dl. cons. Popa Irimie - întreabă care este linia de acces aferentă celor trei imobile de trei etaje.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - ”pe străzile publice”.

Dl. cons. Popa Irimie - ”care?”.

D -na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - ”cele două care sunt acolo desenate”.

Dl. cons. Popa Irimie - ”aia înfundată este publică?”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - ”da”.

Dl. cons. Popa Irimie - ”publică? aparține Municipiului?”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - ”nu aparține Municipiului”.

Dl. cons. Popa Irimie - ”păi atunci nu-i publică”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - ”cu acces public”.

Dl. cons. Popa Irimie - ”aveți de la proprietar acceptul că poate să intre pe stradă privată?”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - ”îi posibil”.

Dl. cons. Popa Irimie - ”nu, nu, nu, îl aveți?”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - ”nu știu să vă spun, dacă nu aveam, nu intra la consiliu local”.

Dl. cons. Popa Irimie - spune că va prezenta un studiu de caz la punctul ”Diverse”; dorește să cunoască dacă există acceptul proprietarului.

Dl. cons. Rațiu - întreabă dacă ”proprietate deservită de un drum are acceptul celui care este proprietarul drumului sau nu”.

Dl. cons. Florian - oferă exemplul străzii G.V. Bibescu, care ”este stradă într-adevăr privată, dar cu acces public nelimitat”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri.

62 h. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 470/2014, modificată și completată cu Hotărârile nr. 88/2015 și nr. 111/2016 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor și străzilor, respectiv a activității de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemoderniz.ate de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Secretarul municipiului - afirmă că ședințele extraordinare nu necesită avizele comisiilor de specialitate.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

62 i. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

62 j. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

62 k. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 115, identificat prin nr. cad. 320510.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

62 l. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Poieniței nr. 2, identificat prin nr. cad. 321253.

Comisia II - o propune, pentru semnarea actului în formă autentică, pe doamna consilier Anna Horvath, viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se aprobă.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

62 m. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de natură socială în cazul categoriilor de proprietari persoane fizice, care dețin apartamente cu destinație locuință sau sedii sociale de firmă (care nu des fășoară activitate economică).

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia I - ”aviz favorabil și formulează un amendament la art. 1, în sensul că acest articol se reformulează astfel: se aprobă cota de participare proprie de 5% din valoarea cheltuielilor aferente construcții și se modifică, de asemenea, și ultima secțiune din art. 1, respectiv Operațiunea A - Clădirii rezidențiale, pentru următoarele categorii de persoane; asta ca să fie o claritate mai mare cu privire la în sarcina cui este acel 5%, adică în sarcina beneficiarilor”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

62 n. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în folosință gratuită, Filialei Interjudețene Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Tarcea, președintele de ședință - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Dan Tarcea nu participă la vot).

62 o. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320931.

Comisia II - o propune, pentru semnarea actului în formă autentică, pe doamna consilier Anna Horvath, viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se aprobă.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

62 p. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad 321265 și 321280.

Comisia II - o propune, pentru semnarea actului în formă autentică, pe doamna consilier Anna Horvath, viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 62. Diverse.

Dl. cons. Popa Irimie - îi întreabă pe reprezentanții Direcției Generale de Urbanism cum a fost posibil să elibereze autorizație de construire pentru un ansamblu rezidențial, cu toate că înainte cu trei luni de eliberarea acesteia a fost făcută o notificare către Direcția Generală de Urbanism, prin care se arăta că nu are acces la drumul public.

Dl. primar - îi solicită domnului consilier să precizeze exact despre ce clădire este vorba, pentru a putea verifica.

Dl. cons. Popa Irimie - susține că este vorba despre ”o parcelă inclusă în h 24 de metri, exact în fața porții mele, exact pe drumul meu”; spune că a înregistrat o sesizare la Primăria municipiului Cluj-Napoca, în data de 17 februarie 2016, prin care ”v-am sesizat că este o groapă săpată, v-am sesizat că nu are ieșire la drum public, v-am rugat să nu acordați autorizație de construire până nu soluționăm anumite aspecte”, la care nu a primit răspuns, însă, în urmă cu două săptămâni, s-a eliberat autorizația de construire; susține că drumul l-a asfaltat împreună cu doi vecini și sunt proprietarii acestuia.

Dl. primar - ”aș vrea să-mi lăsați numărul de sesizare și vă promit că ne interesăm și vedem răspunsul scris, n-am de unde să știu...”.

Dl. cons. Popa Irimie - ”de facto, autorizația de construire este emisă după ce-am depus acea hârtie”.

Dl. primar - precizează că în primărie ”nu lucrăm după calitatea persoanelor care ne fac o sesizare, ci lucrăm după prevederile legale; dacă acel om a avut drept legal să construiască, a construit, dacă nu, n-a construit, indiferent de cine ne-a sesizat și ce persoană ne-a trimis o sesizare”.

Dl. cons. Popa Irimie - ”domnu primar, faptul că până acum nu am spus nimic și nu m-am dus să reclam ceva la urbanism, totuși nu apreciați faptul că nu am vrut sub nicio formă să se considere o imixtiune în soluționarea unei hârtii?”

Dl. primar - precizează că nimeni nu este mai presus de lege, iar probleme personale nu fac obiectul ședinței de consiliu local.

Dl. cons. Popa Irimie - ”domnule primar, am pus o întrebare, cu tot respectul, nu v-am adresat întrebarea; am adresat întrebarea la urbanism”.

Dl. primar - consideră că are dreptul să apere instituția de ”chestiuni personale ale unora sau altora”; arată că ”aici nu suntem în interes privat, ci în interes public la această masă adunați; dacă aveți chestiuni de interes public, veți primi ca atare; ca cetățean veți primi răspunsul...”

Dl. cons. Popa Irimie - ”nu vă supărați, acea petiție nu sunt singur, mai sunt și alții dintre vecinii mei”.

Dl. primar - îl asigură pe dl. consilier Popa Irimie că, în cazul în care nu i s-a răspuns, va primi răspunsul scris la sesizarea la care face referire ca orice cetățean.

Dl. cons. Popa Irimie - îi solicită domnului primar să întrebe reprezentanții Direcției Generale de urbanism dacă cunosc speța aceasta.

Dl. primar - consideră că este incorect să ”facem din chestiuni personale probleme de ședință de Consiliu local”.

Dl. cons. Popa Irimie - îl întreabă pe domnul primar dacă i se pare corect ca ”primăria să funcționze numai pentru unii”.

Dl. primar - îl asigură că va primi, ca orice cetățean, răspunsul la sesizare.

Dl. cons. Popa Irimie - ”adică eu am înțeles, arcul reflex pentru unii înseamnă o zi; pentru alții înseamnă trei luni jumate”.

Președintele de ședință - ”stimate coleg, ați depus hârtia, o să primiți un răspuns; o să vă rog să lăsați numărul...”.

Dl. primar - îl asigură, din nou, că va primi răspunsul în scris la sesizarea respectivă; ”doar n-o să pun toată primăria, s-o întorc pe dos, pentru că dumneavoastră aveți o problemă personală”.

Dl. cons. Popa Irimie - subliniază că în trei luni și jumătate nu a pus nicio întrebare la Direcția Generală de urbanism; ”am așteptat un răspuns, v-am dat un exemplu, vă rog să luați cu titlu de exemplu, nu v-am cerut să-mi faceți o favoare”.

D-na Ligia Subțirică - arhitect șef - ”sesizarea dumneavoastră nu era către urbanism, era către Direcția de Control, care ne-a redirecționat-o și noi am răspuns; a fost o autorizație P+2 și s-a cerut continuare de lucrări fără modificarea soluției autorizate; asta mă obligă legea să dau; n-ați fost dumneavoastră, a fost vecina dumneavoastră, doamna Ivan sau nu știu cum o cheamă, am chemat pe toată lumea, i-am explicat, i-am arătat și-am zis: dacă are o problemă cu încadrarea acelei parcele în PUG de către proiectant, în alt mod decât o doresc vecinii, trebuie să facă o plângere prealabilă și să își urmeze cursul”.

Dl. cons. Popa Irimie - ”intenționat nu am vrut să vin la dumneavoastră, dar, după ședința de astăzi, chiar o să vin, în calitate de simplu cetățean, ca să nu fie interpretări ca și până acum, și-o să vă arat cele două hârții, care sunt depuse și la dumneavoastră, inclusiv la urbanism; îmi pare rău că n-o fi ajuns”.

Președintele de ședință - mulțumește domnului consilier Popa Irimie pentru intervenție.

Dl. primar - menționează că este ulltima ședință înainte de alegerile locale și adresează, în numele ”colegilor mei din primărie și a executivului pe care-l reprezint”, mulțumiri tuturor pentru eforturile pe care le-au făcut pentru ca orașul să meargă în ”direcția corectă”; consideră că discuțiile în contradictoriu, dacă au avut loc, ”asta nu face decât să arate că fiecare, până la urmă, a avut interesul ca acest oraș să meargă în direcția bună și dacă lucruri bune s-au adunat în acest oraș este meritul nostru, al tuturor, pentru că împreună am făcut aceste lucruri”; își cere scuze pentru eventualele greșeli și consideră că unele lucruri puteau fi făcute mai bine; mulțumește, încă o dată, tuturor pentru efortul făcut în acești ani și le dorește succes; anunță că probabil va mai fi o ședință înaintea validării noului Consiliu local.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                  Jr. Aurora Roșca

Notă: ședința a fost înregistrată pe două casete audio, care pot fi ascultate/consultate la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, casetele fiind mai apoi arhivate în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.