Proces verbal din 23.09.2016

Ședința din 23 septembrie 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 23 septembrie 2016, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Corina Ecaterina Croitoru (absentă motivat), Dan Ioan Morar (absent motivat), Adrian Mureșan (absent motivat) și Gabriel Horia Nasra.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - anunță că, la începutul ședinței, vor fi premiați doi elevi, de la Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca, respectiv Colegiul Național ”George Barițiu” Cluj-Napoca, precum și profesorii lor, pentru rezultatele deosebite obținute la bacalaureat.

Sunt premiați, oferindu-li-se câte o diplomă, un premiu în bani și un buchet de flori, cei doi elevi, împreună cu profesorii lor: elevul Radu Cristian Andreescu, de la Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca și profesorii Monica Iudit Bereș, istorie, Ingrid Simona Galasiu, limba și literatura română și Amalia Pop, logică; elevul Raul Bogdan Oltean, de la Colegiul Național ”George Barițiu” Cluj-Napoca și profesorii Cristina Motocu, limba și literatura română, Monica Ilișiu, geografie și Alexandru Bogoslaviev, istorie.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 27a, 27b, 27c, 27d, 27e, 27f, 27g, 27 h și 27i.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 55055 mp., cu nr. cad. 281471 și a imobilului Cluj-Arena, situate în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 2, din proprietatea Județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • 4. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 481/2005 (retragerea dreptului de administrare a R.A.D.P. Cluj-Napoca asupra terenului înscris în C.F. nr. 70396, cu nr. topo. 24572/1 și a dreptului de administrare operativă a R.A.T. Cluj-Napoca asupra terenurilor înscrise în C.F. nr. 70397, cu nr. topo. 24572/3 și 15860/1/2 și concesionarea prin licitație publică deschisă a acestor terenuri).

 • 5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 8, în suprafață de 20 mp., în vederea extinderii și supraetajării locuinței existente.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321703.

 • 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Crișan nr. 36, înscris în C.F. nr. 283751 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 283751.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321476.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322148.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 60 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320601.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 97 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320023.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322126.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322023.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318167.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318182.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 28, identificat prin nr. cad. 322433.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, incluse în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

 • 18. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins între Calea Turzii, intersecție cu str. Bună Ziua și str. Fagului, intersecție cu str. Constantin Brâncuși, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Iluminat public str. Lucia Sturdza-Bulandra”.

 • 20. Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Sala Polivalentă S.A.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 470/2014 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor și străzilor, respectiv a activității de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată prin Hotărârile nr. 88/2015, 111/2016 și 353/2016.

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, în vederea premierii sportivului Alexandru Bologa, medaliat cu bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro - Brazilia și a antrenorilor Geanina Andreica și Tamas Gergely.

 • 27. Raport privind derularea Programului ”Școală după școală” în anul școlar 2015-2016.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar, și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obține unanimitate.

27 a - Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 501/2014 (aprobarea prețurilor practicate de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca”).

27 b - Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, a unui teren în suprafață de 5 mp., parte din imobilul cu nr. topo. 23706, 23707, 23708/1, 23709, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 99.

27 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

27 d - Proiect de hotărâre privind solicitarea de exercitare a dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1.

27 e - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”.

27 f - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”.

27 g - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”.

27 h - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”.

27 i - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației Clusterul de Industrii Creative Transilvania, aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației.

Dl. primar - solicită să fie învoit 15 minute, începând cu ora 14 fără 10.

D-na Horvath - viceprimar - solicită ca grupul consilierilor locali U.D.M.R. să fie învoit, începând cu ora 15:10.

Dl. cons. Moisin - solicită să fie învoit, începând cu ora 14:30.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 55055 mp., cu nr. cad. 281471 și a imobilului Cluj-Arena, situate în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 2, din proprietatea Județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. cons. Rațiu - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Ferdean - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Stamatian - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Dl. primar - subliniază importanța unei decizii în urma căreia Cluj Arena să iasă din impasul în care se află, din cauza impozitului impus de către Curtea de Conturi; arată că proiectul propune ca, în viitor, Sala Polivalentă și Cluj Arena să constituie o singură entitate, care să permită organizarea unor evenimente sportive și culturale de anvergură.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru [a trecut] (consilierii locali Radu Florin Rațiu, Rareș Petru Ferdean și Vasile Florin Stamatian nu participă la vot).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 4. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 481/2005 (retragerea dreptului de administrare a R.A.D.P. Cluj-Napoca asupra terenului înscris în C.F. nr. 70396, cu nr. topo. 24572/1 și a dreptului de administrare operativă a R.A.T. Cluj-Napoca asupra terenurilor înscrise în C.F. nr. 70397, cu nr. topo. 24572/3 și 15860/1/2 și concesionarea prin licitație publică deschisă a acestor terenuri).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 8, în suprafață de 20 mp., în vederea extinderii și supraetajării locuinței existente.

Comisia I - aviz favorabil; propune o taxă de concesiune de 1.350 lei/mp.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 321703.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Crișan nr. 36, înscris în C.F. nr. 283751 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 283751.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321476.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322148.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 60 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320601.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 97 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320023.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322126.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322023.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318167.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 318182.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 28, identificat prin nr. cad. 322433.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, incluse în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 18. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins între Calea Turzii, intersecție cu str. Bună Ziua și str. Fagului, intersecție cu str. Constantin Brâncuși, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatpublic str. Lucia Sturdz.a-Bulandra”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 20. Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Sala Polivalentă S.A.

Comisia II - ”aviz favorabil, cu un amendament, pentru corelarea art. 1 cu textul legal; art. 1 va avea următoarea formulare: se aprobă numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de patru luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim șase luni, conform art. 64'1 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011”.

Dl. primar - precizează că mandatul va avea o durată de patru, maxim șase luni, în vederea derulării procedurilor, conform actului normativ recent aprobat; arată că această structură de conducere are un caracter intermediar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Comisia VII - ”aviz favorabil, iar componența, propunerile făcute sunt următoarele: Moldovan Ionuț, Călian Petru, Cozea Marinela, Radu Vasile, Macovei Dan, Grigore Ciprian și Lorinczi Zoltan”.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele formulate, și se obține unanimitate.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 470/2014 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor și străzilor, respectiv a activității de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemoderniz.ate de pe raz.a municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată prin Hotărârile nr. 88/2015, 111/2016 și 353/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Csoma - o propune pe doamna consilier Olah.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Csoma și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - îl propune pe domnul consilier Florian.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Tarcea, viceprimar, și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - îl propune pe domnul consilier Ferdean.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Tarcea, viceprimar, și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - îl propune pe domnul consilier Pop.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Tarcea, viceprimar, și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, în vederea premierii sportivului Alexandru Bologa, medaliat cu bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro — Brazilia și a antrenorilor Geanina Andreica și Tamas Gergely.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 27. Raport privind derularea Programului ”Școală după școală” în anul școlar 20152016.

Raportul a fost luat la cunoștință.

27 a - Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 501/2014 (aprobarea prețurilor practicate de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca”).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 b - Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, a unui teren în suprafață de 5 mp., parte din imobilul cu nr. topo. 23706, 23707, 23708/1, 23709, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 99.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 d - Proiect de hotărâre privind solicitarea de exercitare a dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. primar - prezintă și susține proiectul, arătând că Cinematograful ”Favorit” face parte din programul cultural al municipiului Cluj-Napoca.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 e - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 f - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 g - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 h - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

27 i - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației Clusterul de Industrii Creative Transilvania, aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Radu-Marin Moisin nu participă la vot).

Dl. primar - îi oferă domnului consilier Pop, la împlinirea vârstei de 70 de ani, o diplomă aniversară.

Dl. cons. Pop - le mulțumește domnului primar și consilierilor locali pentru colaborare, urându-le să depășească vârsta pe care tocmai a împlinit-o el; îi invită pe toți participanții la ședință la un pahar de șampanie.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian                     Jr. Aurora Roșca

Acest proces-verbal a fost întocmit de către Consilier Raul Pușcaș .

Notă: ședința a fost înregistrată pe o casetă audio, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.