Proces verbal din 20.12.2016

Ședința din 20 decembrie 2016


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 20 decembrie 2016, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Csoma Botond, Gergely Balazs, Gabriela Iuliana Moldovan (absent motivat) și Vasile Florin Stamatian.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obțin 21 de voturi pentru și o abținere; dă cuvântul președintelui de vârstă, în vederea solicitării de propuneri pentru funcția de președinte de ședință, pentru următoarele trei luni.

Dl. cons. Pop - președintele de vârstă - solicită propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Florian - îl propune pe domnul consilier Dan Ștefan Tarcea.

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Ovidiu Valeriu Florian, și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - mulțumește pentru încrederea acordată.

Dl. primar - mulțumește „echipei Jandarmeriei” care prezintă un program de colinde cu ocazia sărbatorilor de iarnă.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 92a, 92b, 92c, 92d, 92e, 92f, 92g, 92h, 92i, 92j, 92k, 92l, 92m, 92n, 92o, 92p, 92q și 92r, cu mențiunea ca punctele 92p și 92q să fie discutate cu prioritate, ca punctele 1 și, respectiv 2.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar, și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Prof. univ. dr. Onufrie Vințeler.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Cluj-Napoca” Prof. univ. dr. Niculae Stăncioiu.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 21.12.2016, ora 14.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 • 7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru doamna Sucală Augusta-Maria, proprietarul apartamentului nr. 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 8. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 2C, 6, 6A, 7-11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 24, 24A, 24B, 25, 26, 27A, 27B, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50 și 51, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 și 29, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3, situate în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, aparținând Bank Leumi București - Sucursala Cluj S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 14 și 15, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 7, 10 și 12, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2 și 3, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 15. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru domnul Irimieș Gheorghe și doamna Irimieș Simona-Lucia, proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3 (cota de 1/2), 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 17. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A,

5B, 6A, 6B, 7, 7B, 9, 10 și 12, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 18. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 19. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 20. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 21. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7 și 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 22. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 17, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 23. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, POD 1, POD 2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 24. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 26. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru doamna Dietrich Paula - proprietarul clădirii situată în Cluj-Napoca, str. George Coșbuc nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 29.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 4, 5, 6, 8, 11, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 31. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,

 • 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12A, 12B, 12C, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 37. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,

 • 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 38. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 39. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 40. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 41. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 42. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 și 11, din

clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 43. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 44. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 45. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 46. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 10, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 47. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C, 8, 10, 11, 11C, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 și 21, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 48. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 49. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6/2, 6/1A, 6/1B, 6/1C, 6/1D, 6/1E, 6/1F și 6/1G, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 50. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3/A/1, 3/A/2, 3/B/1, 3/B/2, 4, 5 și 6, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 51. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 30, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 52. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 1A, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14 și 15, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 23-25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 53. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 54. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 și 13, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 56. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3 și 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr. 15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 57. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 58. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 59. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 și 23, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 60. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, teren intravilan, înscris în C.F. nr. 260346 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 160515), cu nr. cad. 10559.

 • 61. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr.

 • 3 din blocul 1B, și a garajului G1.

 • 62. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr.

 • 4 din blocul 1A, și a garajului G5.

 • 63. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr.

 • 5 din blocul 1A.

 • 64. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1D, și a garajului G9.

 • 65. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1B, și a garajului G14.

 • 66. Proiect de hotărâre privind modificarea repartiției doamnei Branea Constanța.

 • 67. Proiect de hotărâre privind modificarea repartiției domnului Chita Gheorghe.

 • 68. Proiect de hotărâre privind modificarea repartiției domnului Kerekes Imre Peter.

 • 69. Proiect de hotărâre privind modificarea repartiției domnului Potra Marin-Teodor.

 • 70. Proiect de hotărâre privind modificarea repartiției doamnei Lăcătuș Monica Mihaela.

 • 71. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unei sentințe civile.

 • 72. Proiect de hotărâre privind extinderea suprafeței locative, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 30.

 • 74. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului-construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grapei nr. 3, înscris în C.F. nr. 308177 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 1/6 parte.

 • 75. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 260/2016 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2016), modificată și completată prin Hotărârea nr. 508/2016.

 • 76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • 77. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmnirea dosarelor, stabilirea datei și a locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți), modificată prin Hotărârea nr. 427/2013.

 • 78. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015.

 • 79. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire clădire de birouri cu atelier auto și clădire de birouri cu depozit, str. Oradiei nr. 1-3-5-7; beneficiare: S.C. Autoworld S.R.L. și S.C. Profix S.R.L.

 • 80. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+M -str. Oașului nr. 294; beneficiar: Teburzucă Ștefan-Mihăiță.

 • 81. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Codreanu Ioana-Lăcrămioara, înregistrată sub nr. 254671/3 în 8.06.2016.

 • 82. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Salou Invest S.R.L., înregistrată sub nr. 378546/1 în 7.09.2016.

 • 83. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 21 decembrie 2016, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 23 decembrie 2016, ora 10 (a doua convocare).

 • 84. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Sistem de colectare plutitori pe râul Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca”.

 • 85. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 299/2015 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Someșul Mic, situat pe str. Porțelanului din municipiul Cluj-Napoca” [Podul Porțelanului]).

 • 86. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 448/2015 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Pod peste râul Someșul Mic, situat pe str. Fabricii în municipiul Cluj-Napoca” [Podul Fabricii]).

 • 87. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Plan Integrat de dezvoltare pentru malurile râului Someș pe parcursul municipiului Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate.

 • 89. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul art. 5 din Hotărârea nr. 641/2016 (aprobarea majorării capitalului social al Societății Cluj Innovation Park S.A., în scopul cofinanțării proiectului „Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate Pilot în Energii Alternative - CITAT-E”).

 • 90. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri și a sumei de 9.353,39 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către Țâmbulea Livia, a sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri, a sumei de 6.181 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată și a sumei de 784,68 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de cheltuieli parțiale de transport, către George Ana.

 • 91. Informare privind Plângerea prealabilă a numitei Giurgiu Paula-Diana, înregistrată sub nr. 375111/3, 375116/45 și 375121/1 în data de 5.09.2016.

5                                   s

 • 92. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obține unanimitate.

92 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

92 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - str. Moș Ion Roată pentru amenajare cimitir; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

92 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.11.2016.

92 d - Proiect de hotărâre privind plata sumei de 7.831,82 lei, cu titlu de dobândă legală penalizatoare și a sumei de 7.813,76 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către

S.C. VIACOR ENGINEERING S.R.L.

92 e - Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.

92 f - Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

92 g - Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca.

(acest proiect devine 92h).

92 h - Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 (acest proiect devine 92g).

92 i - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 406/2016 (constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii spațiilor cu altă destinație dobândite în baza Hotărârii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a OUG nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, moștenitorilor acestora/cumpărătorilor subsecvenți).

92 j - Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 28.

92 l - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 403/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere).

92 m - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 404/2016 ( constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație).

92 n - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 586/2013 (Regulamentul de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere în participațiune, aparținând domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, în favoarea titularilor acestora și constituirea Comisiei de vânzare), modificată prin Hotărârile nr. 201/2016 și 407/2016.

92 o - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 201.391/10.06.2014, încheiat cu Universitatea de Artă și Design Cluj.

92 p - Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nasra Gabriel Horia, din partea P.S.D.+A.L.D.E. și validarea mandatului consilierului local supleant, Drăgoescu Mihai, din partea P.S.D.+A.L.D.E.

(va fi discutat la punctul 1).

92 q - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431 și 574/2016.

(va fi discutat la punctul 2).

92 r - Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Frunzișului” și actualizarea poziției 1300 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele de ședință - dă cuvântul domnului Ciprian Todea, reprezentant al comitetului de părinți al Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Dl. Ciprian Todea - reprezentant al comitetului de părinți al Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca - prezintă situația spațiului în care este desfășurată activitatea școlară, „aproape 1200 de copii trebuie să se înghesuie în 24 de săli” și solicită examinarea posibilității de achiziție a unei clădiri aflate în proximitatea școlii; invită membrii Consiliului local la o dezbatere publică alături de părinții elevilor, în vederea creșterii calității actului educativ (memoriul prezentat de către Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca se găsește la dosarul de ședință).

Dl. primar - confirmă existența acestei probleme la nivelul școlii și precizează că obiectivul Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca este prevăzut în bugetul pentru anul 2017.

Președintele de ședință - anunță că, din acest moment, cvorumul este de 23 de consilieri.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

92p discutat ca punctul 1

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nasra Gabriel Horia, din partea P.S.D.+A.L.D.E. și validarea mandatului consilierului local supleant, Drăgoescu Mihai, din partea P.S.D.+A.L.D.E.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia de validare - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (domnul Mihai Drăgoescu nu participă la vot).

Președintele de ședință - îl invită pe domnul Mihai Drăgoescu, consilier local supleant, să citească și să semneze jurământul de credință.

Dl. cons. Mihai Drăgoescu - citește și semnează jurământul de credință, după care ia loc la masă și primește mapa de ședință.

92q discutat ca punctul 2

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modi ficată prin Hotărârile nr. 431 și 574/2016.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Prof. univ. dr. Onufrie Vințeler.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile la punctul 1 au fost reluate după punctul 6.

Dna. cons. Croitoru - membru al Comisiei de validare - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret, anunțând următoarele rezultate: din totalul de 23 de voturi valabil exprimate, au fost înregistrate 23 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Cluj-Napoca” Prof. univ. dr. Niculae Stăncioiu.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile la punctul 2 au fost reluate după punctul 6.

Dna. cons. Croitoru - membru al Comisiei de validare - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret, anunțând următoarele rezultate: din totalul de 23 de voturi valabil exprimate, au fost înregistrate 23 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Comisia I - aviz favorabil cu următorul amendament: „o majorare de finanțare complementară cu suma de 100.000 de lei, cu 90.000 de lei pentru Liceul Teoretic Mihai Eminescu”.

Președintele de ședință - întreabă la ce capitol se face propunerea.

Dl. primar - răspunde că „în cadrul capitolului 65 să se introducă acest amendament pentru finalizarea lucrărilor în detaliu la Liceul Mihai Eminescu”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă

S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 21.12.2016, ora 14.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă „domnul director al Sălii Polivalente este prezent astăzi, să ne susțină proiectul”.

Președintele de ședință - răspunde că „domnul director nu este prezent astăzi, dar, în schimb, este directorul adjunct”.

Dl. cons. Morar - precizează că domnul director Ionuț Rusu, „în 18 luni”, nu a fost prezent în plenul Consiliului local și, în consecință, își rezervă dreptul de a nu vota acest proiect.

Președintele de ședință - menționează că în plenul Consiliului local se află directorul adjunct al Sălii Polivalente, dispus să răspundă la posibile întrebări; solicită propuneri pentru mandatarea unui consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca.

Dl. cons. Gliga - propune pe domnul consilier Radu Constantea.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - l-a invitat pe domnul Guttmann Szabolcs, expert și arhitect, pentru a expune un punct de vedere referitor la reabilitarea clădirilor monumente istorice.

Președintele de ședință - „nu are legătură cu punctul pe care noi îl discutăm”.

Dl. cons. Tothfalusi - „despre următoarele 50 de puncte”.

Președintele de ședință - dă cuvântul domnului Guttmann Szabolcs.

9                                    9              9

Dl. Guttmann Szabolcs - arhitect O.A.R.T. - prezintă problemele identificate, la nivel de organizare, strategie și monitorizare, în cazul intervențiilor de urgență asupra clădirilor catalogate monumente istorice.

Dl. primar - precizează că propunerile de pe ordinea de zi a ședinței fac referire la imobile aflate „în zona ultracentrală a orașului”; spune că „56 de imobile au obținut deja autorizația de construcție, 47 au efectuat, deja, reabilitarea, iar 56 se află somate pe ordinea de zi, astăzi, în vederea aplicării prevederilor din Codul Fiscal”; menționează că „primăria plătește sume considerabile de bani, comisiei de monumente, pentru lucrările de intervenție de primă urgență, în urma ordinului ministrului culturii”; prezintă cadrul legal, necesar derulării lucrărilor de reabilitare, „Codul Fiscal - Legea 227/2015 și punctul 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, privind aplicarea normelor metodologice”; prezintă obligațiile proprietarilor, citind de la „punctul c, 168: fac excepție de la majorarea impozitului pentru clădirile neîngrijite proprietarii care dețin autorizație de construire, respectiv de desființare valabilă, așa, și au anunțat Inspectorul de Stat în Construcții și autoritatea publică, de începere

Dna. Anca Badiu - avocat - reprezintă proprietarii imobilului situat în Piața Unirii nr. 14 și precizează că, potrivit Codului Fiscal, o mărire de impozit poate fi făcută până la 500 la sută, iar finalizarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor are ca termen finalul anului, și nu finalul lunii noiembrie.

Dl. primar - prezintă din nou, „prevederile literei c de la punctul 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016”.

Dna. Anca Badiu - avocat - spune că în somație, termenul prevăzut finalizării lucrărilor de reabilitare este de 30 noiembrie și prezintă derularea acțiunilor întreprinse de proprietarii imobilului în cauză; solicită un vot împotriva adoptării „acestui proiect de lege”.

Dl. primar - răspunde că este vorba despre un proiect de hotărâre.

Dna. Anca Badiu - avocat - „proiect de hotărâre”.

Dl. primar - „între juriști trebuie să avem exigența termenilor”.

Dna. Anca Badiu - avocat - precizează că din luna august și până în prezent, timpul alocat finalizării lucrărilor de reabilitare a fost insuficient.

Dna. Nemeti Adela - cetățean - solicită consilierilor locali să nu majoreze impozitul pe clădiri, „să fiți de partea noastră, și nu împotriva noastră”.

Dl. cons. Mureșan - prezintă situația proprietarilor care au anunțat începerea lucrărilor de reabilitare a clădirilor și nu au reușit să le finalizeze și propune ca aceștia să fie exceptați de la majorarea impozitului.

Dl. primar - precizează încă o dată care proprietari sunt exceptați de la majorarea impozitului pe clădiri; menționează că nu-și asumă responsabilitatea de a nu aplica „prevederile legale”; spune că legea nu poate fi negociată și, prin urmare, proprietarii care au autorizație de construcție și au notificat începerea lucrărilor sunt exceptați de la majorarea impozitului; precizează că „213 clădiri” sunt inventariate și monitorizate și se află în gradul de risc imediat, urmând ca din anul 2018, acestora să li se aplice majorarea de impozit cu 500 la sută, în cazul în care nu sunt reabilitate.

Dl. cons. Mureșan - spune că există proprietari care au obținut autorizația de construire și au anunțat începerea lucrărilor.

Dl. primar - „aceia nu plătesc 500 la sută”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă ce se întâmplă cu proprietarii care nu au nevoie de autorizație de construire.

Dl. primar - „dacă au autorizație și au anunțat începerea lucrărilor, vă garantez că nu există pe ordinea de zi”.

Dl. cons. Mureșan - spune că există lucrări care nu necesită autorizație de construire.

Dl. primar - precizează că trebuie respectat „termenul de 30 noiembrie din Codul Fiscal și din hotărârea de consiliu local, pe care am adoptat-o”.

Dl. cons. Mureșan - „da, dar dacă până la 30 noiembrie au anunțat începerea lucrărilor, au efectuat anumite lucrări”.

Președintele de ședință - precizează că proprietarii care au finalizat lucrările de refațadizare până la 30 noiembrie nu se află în situația de față.

Dl. cons. Mureșan - „tocmai asta spun, că sunt tratați cu măsuri diferite”.

Președintele de ședință - „nu, nu sunt, pentru că legea ne impune chestiunea asta și dumneavoastră știți foarte bine lucrul acesta”.

Dl. cons. Mureșan - menționează că, în cazul în care, un proprietar nu are nevoie de autorizație de construire, a anunțat începerea lucrărilor de refațadizare, a efectuat o parte din ele, ar trebui să fie scutit de la majorarea impozitului.

Președintele de ședință - „legea nu este negociabilă, nu putem negocia”.

Dl. cons. Florian - întreabă „dacă este permisă intervenția asupra fațadelor în zona istorică a Clujului, fără aviz de la Comisia de monumente”.

Dl. Guttmann Szabolcs - arhitect O.A.R.T. - răspunde că este nevoie de avizul Comisiei de monumente, tocmai pentru ca în lucrările de refațadizare să fie utilizate materiale adecvate; precizează că proiectantul care se ocupă de o astfel de lucrare trebuie să asigure „monitorizare și asistență la fața locului”.

Președintele de ședință - menționează că atât imobilele la care au fost realizate

9                                       9              9                           5

lucrări fără autorizație de construire, cât și clădirile care au obținut autorizație de construire și

5                                                    *               S                                                                     5                                          5                                                         5

lucrările sunt de „proastă calitate” vor fi monitorizate permanent și vor intra sub incidența majorării impozitului cu 500 la sută.

Dl. cons. Morar - întreabă care a fost cauza din pricina căreia imobilul din Piața Unirii nr. 14 nu a fost reabilitat de atâția ani.

Dna. Anca Badiu - avocat - „mulțumesc, am încheiat pentru acest punct, mulțumesc”.

Președintele de ședință - enunță „articolul 655, obligația de conservare a clădirii spune așa: proprietarul este obligat să asigure întreținerea spațiului, care constituie bunul principal, astfel încât clădirea să se păstreze în stare bună”; conchide că, indiferent de situația financiară, fiecare persoană are obligații prevăzute prin Codul Civil.

Dna. Nemeti Adela - cetățean - întreabă dacă primăria poate să ofere sprijin cetățenilor.

Președintele de ședință - răspunde că „se poate, în limita bugetului disponibil”.

Dna. Nemeti Adela - cetățean - precizează că amenzile sunt maxime.

Dl. cons. Mureșan - specifică faptul că primăria este coproprietar la unele dintre imobile și întreabă de ce nu a făcut refațadizarea și nu a oferit sprijin financiar acolo unde este cazul.

Dna. Nemeti Adela - cetățean - „zeci de ani ați fost proprietar și nu ați făcut nimic”.

Dl. primar - răspunde că „bugetul primăriei nu este nelimitat”; face apel la respect reciproc; menționează că „în bugetul pentru anul acesta am avut patru milioane de euro pentru șase clădiri, care se află în proces de refațadizare în acest moment” și că „mai sunt încă nouă în analiză pentru propunere pentru 2017”.

Președintele de ședință - conchide că, acolo unde primăria are cote-părți din clădire și nu are 50, respectiv, 51 la sută, iar proprietarii au făcut demersurile necesare, primăria are obligația să suporte cotele-părți pe care le deține, „este obligație legală a noastră”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă în acest caz, proprietarii își vor recupera banii de la primărie.

Președintele de ședință - răspunde că „nu trebuie să-i recupereze”, ci facturile sunt plătite, împreună, în cotă-parte.

Dl. cons. Bachar - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere (domnul consilier Molhem Bachar și domnul consilier Adrian Mureșan nu participă la vot).

 • 7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru doamna Sucală Augusta-Maria, proprietarul apartamentului nr. 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și unul împotrivă.

 • 8. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 2C, 6, 6A, 7-11, 12, 12A, 13,13A, 14,15,16,17,18, 19, 20, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 24, 24A, 24B, 25, 26, 27A, 27B, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50 și 51, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. Miron Damian - președintele Asociației de proprietari „Universității nr. 3” -prezintă situația imobilului în cauză și menționează că au manifestat responsabilitate în demararea procesului de reabilitare, astfel încât, „60 la sută” din suprafața clădirii este refațadizată; spune că mulți proprietari sunt pensionari și au venituri minime și solicită să fie scutiți de la majorarea impozitului cu 500 la sută.

Președintele de ședință - felicită inițiativa domnului Miron Damian.

9                                    9              9                                        »

Dl. Marcel Bontidean - director general Direcția Generală Poliția locală -

9                                    “                         9                                   9

precizează că imobilul în cauză nu a obținut autorizația de construcție și lucrările începute nu au fost finalizate.

Dl. Miron Damian - președintele Asociației de proprietari „Universității nr. 3” -răspunde că imobilul este încadrat la „Legea 148, monumentele istorice, care nu presupun lucrări de fond care modifică structuri de rezistență nu au nevoie de documentație pentru autorizare de construcție”.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - precizează că imobilul prezintă degradări din punct de vedere al elementelor decorative, inclusiv lipsa elementelor decorative, prin urmare, pentru aceste ornamente se impune obținerea unei autorizații de construire, respectiv avizul Comisiei monumentelor istorice.

Președintele de ședință - îi solicită domnului Miron Damian să reabiliteze elementele

9                                    9              9

ornamentale ale clădirii.

Dna. Ligia Subțirică - arhitect - răspunde că „în articolul 11 din Legea 50 se specifică lucrările de la monumente și din zone de protecție, care pot fi făcute fără autorizație: zugrăveli exterioare, zugrăveli exterioare dacă nu se schimbă culoare și cercetări de parametri” și că „degradările se pot trata numai prin documentații autorizate”.

Dl. cons. Morar - „în situația de față și în toate celelalte de pe ordinea de zi este nevoie de autorizație”.

Dl. Miron Damian - președintele Asociației de proprietari „Universității nr. 3” -„finisajele presupun și o mică parte de reparație de tencuieli...”.

Președintele de ședință - răspunde că lucrările nu au fost finalizate până la data de 30 noiembrie curent.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere.

 • 9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 și 29, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere.

 • 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3, situate în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, aparținând Bank Leumi București — Sucursala Cluj S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - solicită majorarea impozitului pe clădiri cu unu la sută și nu cu 500 la sută.

Președintele de ședință - răspunde că votul cu privire la majorarea impozitului pe clădiri cu 500 la sută a fost dat de consilierii locali într-o ședință anterioară.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere.

 • 11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. Andreea Sârbu - coproprietar imobil Piața Unirii nr. 27 - prezintă starea imobilului, inclus în circuitul turistic al municipiului Cluj-Napoca, clădire construită în secolul XVI; laudă inițiativa primăriei în ceea ce privește protejarea monumentelor istorice; enumeră și descrie intervențiile de consolidare și fațadizare ale imobilului, pe care le-a demarat începând cu anul 2008 și până în anul 2011.

Președintele de ședință - solicită, doamnei Andreea Sârbu, o exprimare mai concisă.

Dna. Andreea Sârbu - coproprietar imobil Piața Unirii nr. 27 - solicită ca primăria să țină cont de acei proprietari care au adus îmbunătățiri imobilelor monumente istorice și întreabă de ce apartamentul numărul unu nu figurează în acest proiect de hotărâre.

Președintele de ședință - precizează că prin cotă indiviză din proprietatea comună, doamna Andreea Sârbu poate reabilita doar o parte din imobil; iar Comisia de monumente se află în subordinea Ministerului Culturii și primăria poate interveni doar „instituțional”.

Dna. Andreea Sârbu - coproprietar imobil Piața Unirii nr. 27 - solicită eliminarea birocrației.

Președintele de ședință - „dar asta nu stabilim noi unde trebuie să intervenim..”.

9          9    9**

Dna. Andreea Sârbu - coproprietar imobil Piața Unirii nr. 27 - „dar cine rezolvă problema cetățeanului, să evite birocrația?”.

Președintele de ședință - „este zonă de monumente și nu putem să intervenim acolo, decât instituțional, să-i rugăm să trateze cu severitate..”.

Dna. Andreea Sârbu - coproprietar imobil Piața Unirii nr. 27 - „păi, instituțional, vă rog!”.

Președintele de ședință - „și cu celeritate, toate cererile depuse de către cetățeni”.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - precizează că fiecare proprietar al imobilului în cauză are obligația să execute lucrări de reparație a fațadelor atât la partea din spate, cât și la partea din față a clădirii; spune că „fișa de constatare a imobilului arată că există elemente structurale care prezintă un pericol ridicat pentru accidente”.

Dl. primar - apreciază eforturile depuse prin investiția făcută; îi solicită doamnei Andreea Sârbu să ajungă la o înțelegere cu ceilalți proprietari ai imobilului și afirmă că „noi, ca autoritate locală, nu putem privi decât ca o singură entitate imobilul pe care îl aveți; asta spune legea”.

Dna. Andreea Sârbu - coproprietar imobil Piața Unirii nr. 27 - menționează că „sunt nedreptățiți oameni care chiar au făcut”.

Dl. primar - „dar problema trebuie să o rezolvați în interior”.

Dna. Andreea Sârbu - coproprietar imobil Piața Unirii nr. 27 - „și să ne judecăm noi, vecinii?”.

Dl. primar - „dar, noi să mergem să dăm cu subsemnatul la Parchet dacă încălcăm legea?; gândiți-vă, puneți în situația ...”.

Dna. Andreea Sârbu - coproprietar imobil Piața Unirii nr. 27 - „deci, eu cred că dumneavoastră, în Consiliul local, ați putea să, așa cum puteți”.

Dl. primar - „nu putem să încălcăm legea!”.

Dna. Andreea Sârbu - coproprietar imobil Piața Unirii nr. 27 - „nu, eu nu vă cer să încălcați legea”.

Președintele de ședință - „asta, asta ne cereți”.

Dna. Andreea Sârbu - coproprietar imobil Piața Unirii nr. 27 - „nu, eu nu vă cer asta”.

Dl. cons. Morar - întreabă de ce nu este trecut apartamentul numărul unu în acest proiect de hotărâre.

Dl. primar - răspunde că apartamentul numărul unu aparține Statului Român.

Președintele de ședință - menționează că situația apartamentului numărul unu va fi verificată.

Dl. primar - specifică faptul că Statul Român este proprietarul apartamentului, dat în administrarea S.C. PharmaFarm S.A.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

 • 12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 14 și 15, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. Horațiu Sârbu - reprezentant al Asociației „Piața Unirii nr. 12” - întreabă de ce somațiile nu au fost expediate prin modalitatea de confirmare de primire, menționând că dânsul nu a primit somația și de ce s-a optat pentru majorarea impozitului cu limita maximă; menționează că în somațiile expediate nu este specificat un termen clar până la care să fie finalizate lucrările; spune că proprietarii imobilelor somate nu știu dacă au nevoie sau nu de autorizație de construcție.

Președintele de ședință - „Poliția locală nu are atribuția a vă spună care sunt lucrările pe care trebuie să le faceți”; „trebuia să cereți un certificat de urbanism, de constatare”.

Dl. Horațiu Sârbu - reprezentant al Asociației „Piața Unirii nr. 12” - menționează că a solicitat un certificat de urbanism și spune că „șapte luni” au fost necesare în vederea aprobării, de către consilierii locali, a criteriilor de acordare a punctajelor necesare imobilelor neîngrijite.

Dl. primar - răspunde că prima dată s-a demarat „procedura de identificare a clădirilor, apoi cea de aprobare a procedurii”.

Dl. Horațiu Sârbu - reprezentant al Asociației „Piața Unirii nr. 12” - „și noi în trei luni trebuie să finalizăm toate lucrările?”.

Dl. primar - precizează că primăria trebuie să monitorizeze „4000 de clădiri în Cluj” și solicită ca fiecare cetățean să-și respecte obligațiile de proprietar; spune că prin intermediul Consiliului local „se aplică legea” și îndeamnă clujenii vizați la ieșire din „pasivitate”.

Președintele de ședință - solicită ca luarea cuvântului să fie făcută într-o manieră

9                                      9              9

civilizată.

Dl. Horațiu Sârbu - reprezentant al Asociației „Piața Unirii nr. 12” - întreabă pentru ce sunt emise cele „56 de autorizații de construire”.

Președintele de ședință - răspunde că autorizațiile de construire sunt emise pentru refațadizare.

Dl. Horațiu Sârbu - reprezentant al Asociației „Piața Unirii nr. 12” - întreabă care sunt pașii pe care i-a urmat o persoană care a obținut o autorizație de construire.

Dl. primar - „contractarea unui proiectant autorizat, obținerea acordului coproprietarilor, depunerea documentației pentru certificatul de urbanism, obținerea avizelor de la comisiile de specialitate solicitate în certificatul de urbanism, depunerea documentațiilor pentru autorizația de construcție, actul obținut de la Direcția Poliției locale, dacă s-a conformat sau nu”; precizează că „56 de oameni au făcut acest lucru”.

Dna. Casiana Băsea - proprietar Piața Unirii nr. 12, ap. 3 - solicită adoptarea unei alte hotărâri.

Dl. primar - „nu se mai poate, doamnă”.

Dna. Casiana Băsea - proprietar Piața Unirii nr. 12, ap. 3 - „de ce nu se mai poate?”.

Dl. primar - „pentru că hotărârea care vizează nivelul impozitelor și taxelor locale în 2017 a fost aprobată”.

Dna. Casiana Băsea - proprietar Piața Unirii nr. 12, ap. 3 - spune că orice se poate rezolva.

Dl. primar - menționează că proiectul de hotărâre cu privire la majorarea impozitului cu 500 la sută s-a aflat în dezbatere publică timp de „30 de zile” și a fost adoptat de Consiliul local în unanimitate.

Dna. Casiana Băsea - proprietar Piața Unirii nr. 12, ap. 3 - solicită amânarea la plata impozitului cu „o lună, două”.

Dl. primar - „Codul fiscal nu ne permite acest lucru; taxele sunt anuale”.

Dna. Casiana Băsea - proprietar Piața Unirii nr. 12, ap. 3 - solicită amânarea plății impozitului, precum sunt amânate „taxele până în aprilie sau până în iulie”.

Dl. primar - răspunde că, pe de o parte, acele „taxe sunt eșalonate”, iar plata se face până la data de 30 martie cu o bonificație de zece la sută, iar pe de altă parte „Codul fiscal privește ca o sancțiune, nu ca un drept”; confirmă că „57 de oameni au putut”.

Nu se vorbește la microfon.

Președintele de ședință - solicită cetățenilor prezenți la ședință, revenirea la punctul numărul 12.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - comunică faptul că „Adresa nr. 121.048 din 21 martie 2016” a fost transmisă Asociației de proprietari din Piața Unirii nr. 12.

Dl. Horațiu Sârbu - reprezentant al Asociației „Piața Unirii nr. 12” - „nu există asociație de proprietari”.

Dl. Horațiu Sârbu - reprezentant al Asociației „Piața Unirii nr. 12” - întreabă cine a ridicat nota de constatare.

Președintele de ședință - anunță că până la sfârșitul ședinței, colegii de la Serviciul Control urbanism și disciplina în construcții vor căuta nota tehnică de constatare, ridicată pe bază de semnătură; îndeamnă cetățenii aflați în sala de ședință să respecte desfășurarea ședinței ordinare.

Dl. Morar - prezintă anumite rezerve asupra „competenței punctuale a poliției locale” care s-a ocupat de transmiterea adreselor și de schimbul de corespondență cu asociațiile de proprietari; contestă experiența în urbanism și în monumente istorice a domnului Florin Șandor.

Președintele de ședință - „nu faceți din chestiune asta o chestiune politică”.

Dl. Morar - „nu este politică”; precizează că și în luna iulie a susținut faptul că poliția locală nu ar fi trebuit implicată în acest domeniu „pentru că nu sunt experți în urbanism”.

Președintele de ședință - „poliția locală a fost doar cu notificările”.

Dl. Morar - răspunde că „au păstrat acest schimb de adrese, au vizitat, au evaluat, nu este ok”; propune modificarea acestor demersuri începând cu anul următor.

Președintele de ședință - „este obligația poliției locale”.

Dl. Morar - „nu este, că am stabilit-o noi”.

Nu se vorbește la microfon.

Dl. primar - răspunde unui cetățean care nu a vorbit la microfon: „dumneavoastră, plătind impozitul, cu siguranță anul viitor, ca să nu mai plătiți în 2018 impozit majorat, veți face clădirea”.

Dna. Ilea Gabriela - „sigur că vom face lucrări”.

Dl. primar - afirmă că, prin respectarea atributului de proprietar, clujenii sunt protejați.

Dna. Ilea Gabriela - „și veți aloca acești bani încasați suplimentar?”.

Dl. primar - „patru milioane de euro alocați, fără să primim nimic de la dumneavoastră, deja, anul acesta, patru milioane de euro am alocat pentru nouă clădiri”.

Dl. primar - confirmă că sunt banii tuturor clujenilor.

Dna. Ilea Gabriela - „exact”.

Dl. primar - „sunt ai tuturor clujenilor”.

Dna. Ilea Gabriela - „și primăria a reușit”.

Dl. primar - îi solicită doamnei să-și respecte obligația de întreținere a imobilului care-i revine din calitatea de proprietar, tocmai pentru a nu pune în pericol viața clujenilor.

Dna. Ilea Gabriela - „sunt rezonabile cheltuielile”.

Dna. Casiana Băsea - proprietar Piața Unirii nr. 12, ap. 3 - solicită consilierilor locali să voteze cu mâna ridicată.

Președintele de ședință - „asta este o bună observație”.

Dl. cons. Morar - „corect; felicitări pentru intervenție”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 7, 10 și 12, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. Kovacs - proprietar - prezintă situația juridică a imobilului din Piața Unirii nr. 11; precizează că primăria este coproprietar al imobilului, deținând 44 la sută.

Dl. Costea Vasile - proprietar - solicită clarificarea speței, având în vedere că se află în litigiu cu Muzeul Ardelean Cluj pe de o parte, iar pe de altă parte, primăria susține că dânșii sunt proprietari.

Dna. Alina Rus - șef Serviciul Contencios - confirmă existența unui litigiu pe rol având „ca obiect constatarea nulității absolute a contractelor de vânzare-cumpărare”; precizează că dosarul nu este soluționat, ci se găsește sub formă de cerere pe „Comisia de la București pentru restituirea în natură a imobilelor”.

Președintele de ședință - „cine are obligația în momentul de față să facă refațadizarea?”.

Președintele de ședință - afirmă că „sunt niște limite legislative peste care nu putem să trecem, acolo, trebuie să ne încadrăm”; îi îndeamnă pe domnii în cauză la începerea lucrărilor de refațadizare, iar în cazul în care aceștia ar pierde în instanță, ar putea să-și recupereze investițiile de la proprietarul căruia i s-a restituit imobilul.

Dl. primar - le solicită domnilor în cauză contractarea unui proiectant autorizat, pe care pot să-l identifice pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcții ori pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Nu se vorbește la microfon.

Președintele de ședință - îi îndeamnă pe proprietarii prezenți să înceapă demersurile pentru a nu fi impozitați pentru anul 2018.

Dl. primar - confirmă faptul că primăria va plăti 44 la sută din valoarea cheltuielilor de refațadizare și le comunică domnilor că, „legal, astăzi, dumneavoastră sunteți proprietari”; menționează că în caz de retrocedare a imobilului, domnul Kovacs și domnul Costea Vasile au dreptul de a fi despăgubiți și „dreptul de retenție”.

Nu se vorbește la microfon.

Dna. Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății -„având în vedere că imobilul este în litigiu cu privire la o revendicare, niciun act de administrare asupra acestor apartamente nu poate fi promovat de către autoritatea locală sub sancțiunea nulității, deci nu putem încheia noi contracte de închiriere”; referitor la stadiul de urgență a unui apartament, menționează că se pot face lucrările de consolidare în regim de urgență.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

 • 14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2 și 3, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

 • 15. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru domnul Irimieș Gheorghe și doamna Irimieș Simona-Lucia, proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

 • 16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3 (cota de 1/2), 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

 • 17. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 7B, 9, 10 și 12, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

 • 18. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

 • 19. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1,1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

 • 20. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

 • 21. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7 și 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. cons. Olah - menționează că în cuprinsul proiectului de hotărâre cifra șapte este menționată de două ori.

Președintele de ședință - solicită îndreptarea erorii materiale.

Secretarul municipiului - „așa figurează în baza de date”.

Dna. cons. Olah - „așa figurează?”

Președintele de ședință - „ok”.

9          9    9**

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

 • 22. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 17, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - reprezintă interesele proprietarilor imobilului de pe strada Iuliu Maniu nr. 40 și solicită verificarea comunicării somației, care a fost doar afișată în

Dna. Sorana Mureșan - avocat - face dovada procesului-verbal de afișare a somației, având numărul „877 din 7.10.2016”.

Dl. primar - precizează că afișarea procesului-verbal reprezintă „ultima etapă după trei refuzuri succesive de a primi somațiilor”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „acum ca între juriști, știți cum se face comunicarea”.

Dl. primar - afirmă că toți proprietarii vizați au primit somația.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „comunicarea s-a făcut în data de 7.10.2016”.

Dl. primar - repetă că au existat „trei refuzuri succesive” în primirea somațiilor de către proprietarii imobilului în cauză, iar ultima „procedură legală” constă în „afișarea pe ușă” a procesului-verbal de comunicare a somațiilor.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - precizează că „vom ajunge cu toții în instanță să atacăm aceste hotărâri de consiliu local”.

Dl. primar - spune că în situația dată „accesul la justiție este gratuit”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - menționează că primăria va plăti cheltuielile de judecată, mai precis cetățenii, prin impozitele locale.

Dl. primar - „să aveți datele de refuz, pe care le-ați consemnat; eu nu am altceva ce să vă spun”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - precizează că întreaga activitate desfășurată este făcută cu „o extrem de multă rea-credință”.

Dl. primar - răspunde că „a aplica legea în această țară nu este rea-credință”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - menționează că informațiile prezentate în această ședință nu sunt corecte.

Dl. primar - îi solicită doamnei avocat să aducă probe în ideea pe care o susține.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „informația cum că sunteți obligați să adoptați aceste hotărâri de consiliu local nu este corectă”.

Dl. primar - „din acest moment ...”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „vă pot citi din textul de lege pe care dumneavoastră l-ați trecut în proiectele ...”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „mi-ați cerut să vă spun în mod concret care sunt afirmațiile care nu sunt reale”.

Dl. primar - „îmi dați voie să vă răspund?”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „nu, că nu m-ați lăsat să-mi termin ideea”.

Președintele de ședință - îi spune doamnei avocat că nu este posibil să facă un monolog.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „nu vreau să fac un monolog, vreau să spun doar că ceea ce faceți dumneavoastră aici va fi atacat în instanță ...”.

Președintele de ședință - „doriți să vorbiți doar dumneavoastră”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „nu, eu vreau să-mi termin ideea”.

Președintele de ședință - „ați spus ideea, v-ați spus-o, lăsați-ne să răspundem la întrebare”.

Dl. primar - „distinsă doamnă avocat, hotărârea prin care s-a stabilit majorarea cu 500 la sută”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „încă nu s-a stabilit nimic”.

Dl. primar - „doamnă, dumneavoastră ați făcut școala de drept sau școala de horticultură?”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „mă scuzați, încă nu s-a votat nimic, eu vorbesc”.

Dl. primar - „distinsă doamnă, hotărârea prin care s-a stabilit majorarea cu 500 la sută s-a adoptat într-o hotărâre anterioară a Consiliului local; astăzi se aprobă numai dacă se majorează fiecare imobil cu 500 la sută sau nu se majorează deloc, atât se poate face azi, să ne înțelegem; dacă sunteți jurist ar fi bine să înțelegeți din respect pentru Facultatea de Drept pe care ați terminat-o și de profesorii care v-au fost profesori”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „eu zic să nu ne jignim unul pe altul și să nu ne evaluăm fiecare cunoștințele juridice”.

Dl. primar - „chiar în maniera în care duceți în eroare opinia publică, simt nevoia să intervin foarte clar”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „nu induc nimic în eroare ...”.

Dl. primar - „îmi dați voie să vorbesc?”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „vă rog”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - menționează că „legea permite Consiliului să adopte hotărâri de majorare a impozitului cu până la 500 la sută, nu impune nimic, legea, permite Consiliului”.

Dl. primar - repetă că „decizia a fost luată” și o întreabă pe doamna avocat dacă dorește să-i explice și într-o altă limbă.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „nu trebuie să fiți sarcastic”.

Dl. cons. Gliga - îi solicită domnului primar să întrerupă această discuție, din moment ce nu există respect la dialog din partea doamnei avocat.

Dl. primar - dorește să se întoarcă la subiectul problemei.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - spune că vrea să-și expună punctul de vedere.

Dl. primar - îi solicită doamnei avocat să-l lase să continue ideea.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - „vă rog, continuați”.

Dl. primar - prezintă somația domnului Tiotiu Epaminonda Cristian, expediată în data de „3 august”.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - precizează că a fost retransmisă în data de „18 august 2016”, pentru neprimire și, respectiv, în data de „23 august”, tot pentru neprimire, ulterior s-a procedat la afișarea somației.

Dl. primar - spune că „s-a refuzat semnarea hârtiei”, existând astfel dovezi cu „ștampila Poștei”.

Dna. Sorana Mureșan - avocat - mulțumește pentru cuvântul acordat.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 23. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, POD 1, POD 2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 24. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. Hortenzia Marcu - proprietar imobil strada Cloșca nr. 12 - precizează că de îndată ce a primit somațiile, a făcut toate demersurile necesare, iar din data de „7 noiembrie”, dosarul a fost depus pentru obținerea certificatului de urbanism și, deocamdată, nu a primit niciun răspuns.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

Dl. cons. Moisin - precizează că unii colegi consilieri nu sunt constanți în vot, primele proiecte de hotărâre fiind votate cu 22 de voturi pentru, următoarele fiind votate cu 18 voturi pentru; susține implementarea programului de refațadizare.

Dl. cons. Morar - răspunde că „începând cu punctul 12” s-a abținut de la vot, pentru că nu este de acord cu delegarea atribuțiilor către Poliția locală, în luarea deciziilor și în schimbul de informații cu proprietarii.

Dl. cons. Moisin - răspunde că notele de constatare întocmite de Poliția locală sunt anexe la proiectele de hotărâre.

Dl. cons. Morar - „așa, și le-am citit”; spune că „nu sunt în stare să trimită în timp util citații și somații”.

Dl. cons. Florian - precizează că domnul consilier Morar a făcut referire la lipsa competenței Poliției locale în domeniul urbanismului.

Dl. cons. Morar - „nu am spus așa ceva”.

Dl. cons. Florian - „așa ai spus”.

Dl. cons. Morar - „nu am spus așa ceva”.

Dl. cons. Florian - „ba da”.

Dl. cons. Morar - „ba nu”.

Dl. cons. Florian - „ok”.

Dl. cons. Morar - „eu vă zic că nu am zis”.

Dl. cons. Florian - „nu cred, constatarea stării de degradare a unei clădiri”.

Dl. cons. Morar - „eu sunt foarte încântat de modul cum se monitorizează votul celor din opoziție ...”.

Președintele de ședință - închide microfoanele domnilor consilierilor locali Florian și

9                                    9              9                                                                                                                                                                                   i

Morar.

 • 26. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru doamna Dietrich Paula — proprietarul clădirii situată în Cluj-Napoca, str. George Coșbuc nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 29. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 4, 5, 6, 8, 11, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 30. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru doamna Oana Carmen — proprietarul clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 31. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 3, 4, 5, 7,10,11,13,14,16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. Bucur Mircea - proprietar imobil strada Horea nr. 16 - expune situația proprietarilor și situația juridică a imobilui de pe strada Horea nr. 16; solicită consilierilor locali să-și exprime votul într-o manieră democratică.

Dl. primar - precizează că „cei care sunt scutiți prin lege, confirmă colega mea, nu vor avea aplicată majorarea, pentru că legea îi scutește”.

Dl. Pop Virgil Roman - „eu am înțeles și știam treaba asta”.

Dl. primar - „dar noi suntem obligați să ducem procedurile legale ...”.

Dl. Pop Virgil Roman - „...cunosc destul de bine legea”.

Dl. primar - confirmă că această situație este una particulară și „se aplică prevederea din Codul Fiscal care ține de scutire”.

Dl. Pop Virgil Roman - întreabă care este pregătirea profesională a persoanelor de la Poliția locală, care s-au ocupat de evaluarea imobilelor și dacă „la nivel de Poliție locală, există un expert în construcții care să avizeze eventualele observații sau priviri a fațadelor construcțiilor din zona centrului istoric”.

Dl. Bucur Mircea - întreabă cine este răspunzător pentru că nu a primit niciun răspuns la sesizările făcute la dosarul personal.

Președintele de ședință - îi transmite domnului Bucur că va primi răspunsurile pe care le așteaptă.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - îi răspunde domnului Bucur și îi spune că adresele și notificările transmise de primărie sunt întocmite „în baza Legii 153, prin Programul multianual de reabilitare structurală ambientală a clădirilor de locuit”; precizează că Asociația de proprietari de pe strada Horea numărul 16 „nu s-a calificat în acest program”; menționează că Poliția locală, împreună cu Direcția Tehnică au transmis către Asociația de proprietari nota tehnică de constatare, întocmită de către expertul tehnic, în vederea reabilitării clădirii.

Dl. cons. Mureșan - îi solicită domnului Șandor să puncteze din nou faptul că există un expert tehnic angajat de primărie.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - precizează că expertul tehnic a fost angajat de Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția Tehnică, „tocmai ca să întărească ceea ce Poliția locală a constatat prin acele note de constatare”; menționează că în cadrul Poliției locale sunt angajate persoane cu „pregătire în domeniul construcțiilor”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „nu a avizat acest proiect din cauza faptului că nu s-a întrunit numărul de voturi necesar, avizării”.

Dl. cons. Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru și patru abțineri (domnul consilier Adrian Mureșan nu participă la vot).

 • 35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

 • 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12A, 12B, 12C, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Olah - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri (doamna consilier Olah Emese nu participă la vot).

 • 37. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,12,13,14,

 • 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - solicită îndreptarea erorii materiale la punctul 36 de pe ordinea de zi, cu privire la „înlocuire de nume de persoane”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru și patru abțineri (domnul consilier Adrian Mureșan nu participă la vot).

 • 38. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

 • 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 39. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 40. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 41. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și

 • 13, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 42. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 și 11, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Olah - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri (doamna consilier Olah Emese nu participă la vot).

 • 43. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 44. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Jurja - anunță că nu participă la vot.

Dl. Levente Lucaci - reprezentant al Asociației de proprietari „Eroilor nr. 1” -precizează că au primit somațiile, au demarat toate procedurile, însă nu au reușit să se încadreze în termenul de 30 noiembrie curent, în vederea refațadizării imobilului.

Dl. Mălaiu Cristian - reprezentant al Asociației de proprietari „Eroilor nr. 1/23”

- menționează că există un contract încheiat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca „din anul 2010”, prin care se admite ca toate cheltuielile de refațadizare a imobilului să fie achitate

 • 45. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. Popa Adriana - proprietar strada Eroilor nr. 3 - precizează că a obținut cerficatul de urbanism, dar nu s-a putut încadra în termen pentru a finaliza lucrările de refațadizare a imobilului; întreabă cine a stabilit majorarea impozitului pentru clădirile neîngrijite cu 500 la sută.

Președintele de ședință - solicită Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții să precizeze în ce lună au fost trimise somațiile pe strada Eroilor nr. 3.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - răspunde că notificările au fost trimise în luna „august”, prin confirmare de primire.

Dna. Mureșan Gabriela - administrator S.C. Transilvania Management S.R.L. -menționează că există societăți comerciale, care nu au fost notificate și solicită dovada expedierii somației pentru S.C. Transilvania Management S.R.L.

Președintele de ședință - spune că somațiile au fost trimise „pentru toată clădirea” și că au existat persoane care au refuzat să primească aceste somații.

Dna. Mureșan Gabriela - administrator S.C. Transilvania Management S.R.L. -precizează că în cazul de față nu s-a refuzat primirea somației și că există cazuri în care notificările au fost expediate sau afișate „acolo unde societățile nu-și desfășoară activitate”; solicită analizarea punctuală a situației.

Președintele de ședință - întreabă care este numele dânsei.

Dna. Mureșan Gabriela - administrator S.C. Transilvania Management S.R.L. -răspunde Mureșan Gabriela.

Președintele de ședință - întreabă dacă apartamentul este „pe firmă”.

Dl. cons. Morar - spune că nicio persoană care a primit somația în luna august nu este proprietar al unuia dintre cele „56” de imobile.

Președintele de ședință - precizează că notificările au fost trimise din luna august.

Dl. cons. Moisin - spune că „acest regulament nu a fost votat din prima”.

Președintele de ședință - confirmă că „regulamentul” s-a aflat în dezbatere publică 30 de zile și a fost afișat pe site-ul oficial al primăriei.

Dna. Mureșan Gabriela - administrator S.C. Transilvania Management S.R.L. -menționează că unii proprietari au fost „induși în eroare” în momentul în care au solicitat un punct de vedere din partea primăriei și că „funcționarii primăriei” le-au comunicat „că este suficient să se demareze această acțiune de luare de măsuri pentru întreținere”; adaugă faptul că unor proprietari le-a fost scris „negru pe alb” că nu au nevoie de autorizație de construcție, altora, că au nevoie.

Președintele de ședință - „o asemenea hârtie, stimată doamnă, nu există”.

Dna. Mureșan Gabriela - administrator S.C. Transilvania Management S.R.L. -„există și vă fac proba”.

Președintele de ședință - „vă rog să faceți proba”.

Dna. Mureșan Gabriela - administrator S.C. Transilvania Management S.R.L. -enumeră imobilele unde se poate interveni fără autorizație de construcție, deși sunt monumente istorice: „Eroilor 30, Eroilor 18, Eroilor 42 și Eroilor 46”; solicită să i se facă proba că a fost notificată pentru imobilele de pe „Eroilor nr. 3 și Eroilor nr. 1”.

Dl. cons. Mureșan - confirmă că „foarte multă lume a fost dusă în eroare” de către Poliția locală, fiind suficient ca un proprietar să anunțe demararea acțiunilor de refațadizare.

Dl. primar - îi răspunde domnului Adrian Mureșan că prin calitatea sa de consilier local a votat Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, cunoscând astfel „procedurile legale”; spune că un proprietar poate fi exceptat de la plata impozitului majorat pe clădire, în cazul în care prezintă „autorizație valabilă, anunțarea Inspectoratului de Stat în Construcții și a autorității publice locale”.

Dl. cons. Mureșan - precizează că nu a primit „nicio somație”.

Dl. Guttmann Szabolcs - arhitect O.A.R.T. - răspunde că este nevoie de stabilirea unor „proceduri mai simplificate” în procesul de proiectare avizată din Cluj-Napoca și că există „peste 300 de tineri arhitecți specializați în domeniu” și „vreo zece, care avem șampila de la Ministerul Culturii”.

Președintele de ședință - propune o pauză de cinci minute.

Președintele de ședință - anunță cvorumul de 20 de consilieri; revine la punctul 45 de pe ordine de zi și anunță că la „apartamentul nr. 3A” , momentan, nu se poate face dovada notificării, prin urmare propune retragerea punctului 45 de pe ordinea de zi și supune la vot.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul făcut, și se obțin 16 voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

Dna. Mureșan Gabriela - administrator S.C. Transilvania Management S.R.L. -întreabă ce s-a votat.

Președintele de ședință - precizează că s-a votat scoaterea proiectului de pe ordinea de zi.

Dna. Mureșan Gabriela - administrator S.C. Transilvania Management S.R.L. -solicită ca întregul imobil să fie scutit de la plata impozitului majorat.

Președintele de ședință - răspunde că ceilalți proprietari au primit somația.

Dl. primar - spune că se discută „pe lege”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă ce se întâmplă în cazul altor proprietari care nu au primit somații.

Dl. primar - răspunde că este posibil să existe o marjă de eroare, somația există, dar nu este atașată în dosarul potrivit și confirmă că „decizia se ia astăzi, intr-adevăr”.

Dl. cons. Mureșan - „și, atunci, în cazul în care nu există somația respectivă”.

Dl. primar - răspunde că „în instanță se poate demonstra contrariul”.

Dl. cons. Mureșan - precizează că la punctul 34 de pe ordinea de zi nu a participat la vot și că nu a primit somația.

Dl. primar - menționează că se va verifica „evoluția numelor și succesiunea în timp a proprietarilor” și răspunsul va fi comunicat domnului consilier Adrian Mureșan.

Se revine la punctul 44 de pe ordinea de zi.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. Alina Rus - șef Serviciul Contencios - menționează că speța prezentată face referire la un „contract de plată în rate încheiat între Municipiu și fiecare proprietar din imobilul de pe Eroilor 1, în baza programelor vechi de revitalizare a fațadelor orașului, program adoptat prin hotărâri de consiliu din 2007, 2009; acele hotărâri de consiliu au fost abrogate implicit prin intrarea în vigoare a hotărârii prin care a fost aprobat Programul multianul, ca atare acel contract nu mai poate produce efecte juridice; pe de altă parte, înțeleg că Asociația de proprietari din Bulevardul Eroilor 1 nu a fost de acord cu prețul lucrărilor pe care primăria urma să le execute și, ca atare, lucrările nu au mai fost efectuate”.

Dl. Mălaiu Cristian - reprezentant al Asociației de proprietari „Eroilor nr. 1/23”

 • - precizează că doar „trei locatari” nu au fost de acord cu prețul lucrărilor.

Președintele de ședință - „dacă legea spune că trebuie 100 la sută, asta este situația”.

Dl. Mălaiu Cristian - reprezentant al Asociației de proprietari „Eroilor nr. 1/23”

 • - solicită să i se pună la dispoziție „programele” despre care a vorbit doamna Alina Rus.

Președintele de ședință - răspunde că domnul Mălaiu Cristian face referire la alt subiect.

Dl. Mălaiu Cristian - reprezentant al Asociației de proprietari „Eroilor nr. 1/23”

 • - solicită să i se acorde permisiunea domnului Guttmann Szabolcs, pentru a preciza care este termenul necesar întocmirii unui proiect de refațadizare, în vederea obținerii unei autorizații de construcție.

Președintele de ședință - răspunde că sunt „56 de cazuri” care s-au încadrat „în aceste termene” și că „orice ar spune un alt arhitect sau domnul Guttmann nu este real”; referitor la punctul 44 de pe ordinea de zi, propune eliminarea din listă a „apartamentului nr. 20, poziția 15, din aceleași considerente că nu putem să facem dovada primirii notificării”.

Cvorumul este de 23 de consilieri.

Se supune la vot amendamentul și a trecut.

Dl. cons. Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 17 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri (domnul consilier Adrian Mureșan nu participă la vot).

 • 46. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 10, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „nu a avizat acest proiect din cauza faptului că nu s-a îmtrunit numărul de voturi necesar, avizării în comisie”.

Președintele de ședință - menționează că un proiect de hotărâre poate să obțină și un singur aviz favorabil din partea comisiei de specialitate, pentru a fi supus votului consilierilor locali.

Dl. cons. Molhem - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri (domnul consilier Molhem Mohammad-Bachar anunță că nu participă la vot).

 • 47. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C, 8, 10, 11, 11C, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 și 21, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri (domnul consilier Molhem Mohammad-Bachar anunță că nu participă la vot).

 • 48. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 49. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6/2, 6/1A, 6/1B, 6/1C, 6/1D, 6/1E, 6/1F și 6/1G, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dna. Remenyik Ildiko - reprezentant al proprietarilor imobilului - precizează că a demarat toate procedurile în vederea refațadizării imobilului și că a primit un aviz de la

Dl. Horațiu Crișan - avocat - prezintă cazul particular de pe strada Eroilor nr. 18 și menționează că toți coproprietarii din acest imobil sunt activi, au obținut certificatul de urbanism în „luna martie 2016”, anterior primirii somației „în luna august 2016” și au executat lucrări exterioare de refațadizare; întreabă dacă este sau nu nevoie de autorizație de construcție și solicită „tratarea diferențiată” a proprietarilor activi, respectiv a celor pasivi.

Dl. primar - răspunde că decizia de majorare a impozitului cu 500 la sută a fost luată la propunerea primarului, „considerând că starea de pericol a acestor clădiri din centrul Clujului nu mai poate fi amânată, întrucât timp de peste zece ani de zile, celelalte mijloace de coerciție care au stat la îndemâna autorității locale nu și-au produs efectul”; precizează că prin „acțiuni ferme, legale”, centrul Clujului poate fi readus în „dimensiunea turistică europeană”, iar viețile clujenilor, amenințate de prăbușirea ornamentelor neîngrijite, pot fi salvate.

Dl. Horațiu Crișan - avocat - spune că starea tehnică a imobilului, prezentată în fișa tehnică, este „cea din iunie, anterioară lucrărilor de fațadizare, care nu necesitau autorizație”.

Dl. primar - confirmă invocarea „art. 11 lit. e” de către domnul avocat Horațiu Crișan, dar spune că acele lucrări efectuate la imobilul în cauză nu sunt suficiente pentru „a scoate clădirea din categoria clădirilor care nu trebuie să fie impozitate”.

Dl. Horațiu Crișan - avocat - „a fost fațadizarea întregii fațade de pe strada Eroilor, cea mai importantă lucrare de la acest imobil”.

Dl. primar - „nu se referă numai la fațade sancțiunea pe care o aplicăm azi, pentru imobil”.

Dl. Horațiu Crișan - avocat - „și pentru balcoane, domnule primar”.

Președintele de ședință - spune că „legea” nu face referire la cei activi sau la cei pasivi și că „finalitatea este cea care contează”.

Dl. Horațiu Crișan - avocat - face trimitere la „spiritul legii”, invocat de către domnul profesor Emil Boc.

Dl. primar - „da, dar, niciodată, spiritul nu poate bate legea, poate fi nuanță, dar nu poate bate legea”.

Dl. Horațiu Crișan - avocat - „discutăm despre modul în care o interpretăm”.

Dl. primar - spune că „viața clujenilor este în joc” și că a fost o „opțiune fermă a primăriei și a consiliului local, de a avea o atitudine unitară”.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - precizează că, pentru imobilul în cauză, Direcția Tehnică și primăria au obținut „autorizația de construire numărul 16, strict pentru îndepărtarea pericolului iminent”; spune că Asociația de proprietari de pe strada Eroilor nr. 18 „s-a prevalat de această autorizație de construire”, obținând doar certificatul de urbanism; menționează că domnul avocat s-a conformat „doar parțial” în ceea ce privește reabilitarea imobilului, partea din spatele imobilului „arată într-o stare avansată de degradare și, prin urmare, nu s-a încadrat în ceea ce înseamnă punctajul necesar pentru a fi scos de la supraimpozitare”; precizează că pentru „coșurile de fum, cu, cărămizi desprinse”, punctajul primit este unul maxim „de opt”; consideră că, deși refațadizarea a fost făcută pe fațada externă a imobilului, clădirea încă „prezintă un real pericol”.

Președintele de ședință - spune că Poliția locală a depus un efort considerabil în vizionarea celor „372 de clăriri”.

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă cum a fost permisă executarea unor lucrări la o clădire fără ca aceasta să beneficieze de autorizație de construcție.

Dl. primar - răspunde că sunt lucrările care nu necesită autorizație de construcție.

Dl. cons. Tothfalusi - nu, nu, că este monument”.

Dl. primar - spune că există lucrări care nu necesită obținerea unei autorizații de construcție, în limita celor prevăzute la „art. 11 lit. e”.

Președintele de ședință - spune că Poliția locală constată dacă lucrările au fost făcute fără autorizație de construire.

Dl. Horațiu Crișan - avocat - întreabă dacă domnul Florin-Dumitru Șandor are un punctaj care să țină cont de lucrările efectuate.

Președintele de ședință - „a fost făcut în data de 30”; menționează că s-au făcut două evaluări, a doua „după data 30 noiembrie”.

Dl. Horațiu Crișan - avocat - precizează că nu există niciun punctaj refăcut după lucrările de refațadizare.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - spune că, în momentul evaluării unei clădiri, agentul constatator ține cont de „pașii prevăzuți în Codul Fiscal”, pe care îi enumeră; menționează că în nota de constatare finală s-a ținut cont de lucrările efectuate la fațada exterioară, dar și de lucrările neefectuate din curtea interioară a imobilului.

Dna. Mureșan Gabriela - administrator S.C. Transilvania Management S.R.L. -„și S.C. Comargenta S.R.L.”.

Președintele de ședință - se trece mai departe și se va reveni la punctul 49.

 • 50. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3/A/1, 3/A/2, 3/B/1, 3/B/2, 4, 5 și 6, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 16 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri (domnul consilier Molhem Mohammad-Bachar și domnul consilier Radu Moisin anunță că nu participă la vot).

 • 51. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 30, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Dna. Mureșan Gabriela - administrator S.C. Transilvania Management S.R.L. -precizează că nu a primit somații pentru „apartamentele nr. 2 și nr. 7” de pe Bulevardul Eroilor nr. 30; solicită verificarea transmiterii somațiilor, reefectuarea punctajului în urma lucrărilor de tencuială, executate la fațada clădirii și verificarea fotografiilor din „altă curte” atașate prezentului proiect de hotărâre.

Președintele de ședință - „la o parte dintre întrebări vi s-a răspuns”.

Dna. Mureșan Gabriela - administrator S.C. Transilvania Management S.R.L. -întreabă de ce nu i s-a răspuns la o adresă, prin care solicita să i se menționeze „în mod expres”, pentru clădirea de la numărul 30, dacă are sau nu nevoie de autorizație de construire, imobilul fiind monument istoric, ci aflându-se într-o zonă de monumente istorice.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 17 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri (domnul consilier Radu Moisin nu participă la vot).

Se revine la punctul 51 de pe ordinea de zi.

Președintele de ședință - solicită îndreptarea erorii metariale „în loc de Eroilor 23, 25 este Eroilor numărul 30” și propune retragerea „punctelor numărul 2 și numărul 7 din Anexă, apartamentul numărul 2 și apartamentul numărul 7, nu putem să facem dovada”.

Se supune la vot amendamentul și se obțin 20 de voturi pentru și trei abțineri.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri

 • 52. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 1A, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14 și 15, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 23-25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - propune menținerea „poziției numărul 3, apartamentul 2, și retragerea celorlate”.

Dl. primar - precizează că de la punctul 52 de pe ordinea de zi rămâne „doar un singur apartament, numărul 3, care a fost somat, restul nu”, menționând că schimbările de firme, de termene nu au fost comunicate de la „Finanțe”.

Dl. cons. Mureșan - propune ca Poliția locală să verifice toate punctele de pe ordinea de zi și să identifice dacă există sau nu dovada transmiterii notificărilor către proprietari.

Dl. primar - răspunde că printr-o cerere de plângere prealabilă împotriva hotărârii „vom lua act”.

Dl. cons. Mureșan - „cred că serviciul de Poliție locală”.

Dl. primar - „dar înțelegeți că nu se poate amâna, asta vreau să înțelegeți”.

Dl. cons. Mureșan - „dar nu să se amâne, cer”.

Dl. primar - „de verificat noi oricum le verificăm pe toate”.

Dl. cons. Mureșan - „unde nu au primit somații, se vine la o altă ședință unde se face corectura”.

Se supune la vot amendamentul și se obțin 19 voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri.

Se supune la vot proiectul, cu amendament aprobat, și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 53. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 54. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 și 13, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 55. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,10, 11, 12,13 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 49, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 56. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3 și 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr. 15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 57. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 58. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

 • 59. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19, 20, 21, 22 și 23, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. -solicită să se verifice dacă au fost comunicate notificări pentru apartamentele nr. 8, 10, 20, 21, 22, 7 și 2.

Președintele de ședință - solicită domnului Șandor, șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții, să verifice transmiterea notificărilor pentru apartamentele menționate mai sus.

La acest punct urmează să se revină după efectuarea verificărilor.

 • 60. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, teren intravilan, înscris în C.F. nr. 260346 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 160515), cu nr. cad. 10559.

 • 61. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 3 din blocul 1B, și a garajului G1.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 62. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1A, și a garajului G5.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 63. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1A.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 64. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1D, și a garajului G9.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 65. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1B, și a garajului G14.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 66. Proiect de hotărâre privind modi ficarea repartiției doamnei Branea Constanța.

 • 67. Proiect de hotărâre privind modificarea repartiției domnului Chita Gheorghe.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Horvath - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul, și se obțin 21 de voturi pentru și o abținere (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 68. Proiect de hotărâre privind modi ficarea repartiției domnului Kerekes Imre Peter.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 69. Proiect de hotărâre privind modificarea repartiției domnului Potra Marin-Teodor.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 70. Proiect de hotărâre privind modificarea repartiției doamnei Lăcătuș Monica Mihaela.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 71. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unei sentințe civile.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 72. Proiect de hotărâre privind extinderea suprafeței locative, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 30.

 • 73. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 46 și a construcției edificate pe acest imobil.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 74. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului-construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grapei nr. 3, înscris în C.F. nr. 308177 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 1/6 parte.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 75. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 260/2016 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2016), modi ficată și completată prin Hotărârea nr. 508/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 77. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justi ficative pentru întocmnirea dosarelor, stabilirea datei și a locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți), modificată prin Hotărârea nr. 427/2013.

 • 78. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 79. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire clădire de birouri cu atelier auto și clădire de birouri cu depozit, str. Oradiei nr. 1-3-5-7; beneficiare: S.C. Autoworld S.R.L. și S.C. Profix S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Bachar - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Horvath - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul, și se obțin 18 voturi pentru și o abținere (consilierii locali Tothfalusi Andras, Adrian Mureșan, Molhem Mohammad Bachar și Horvath Anna, nu participă la vot).

 • 80. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+M — str. Oașului nr. 294; beneficiar: Teburzucă Ștefan-Mihăiță.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 81. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Codreanu Ioana-Lăcrămioara, înregistrată sub nr. 254671/3 în 8.06.2016.

Comisia III - propune menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile. Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 82. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Salou Invest S.R.L., înregistrată sub nr. 378546/1 în 7.09.2016.

Comisia III - propune menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile.

Elena Nistorescu - avocat - spune că în informarea făcută de serviciul de specialitate pentru această ședință a consiliului local se precizează că arhitectul șef nu a răspuns la solicitarea consiliului local cu privire la această plângere; ”aș dori să vă pun la dispoziție răspunsul arhitectului șef, pe care vă rog să-l aveți în vedere atât la soluționare cât și la motivarea acestei plângeri”; spune că prin certificatul de urbanism li s-a solicitat întocmirea unui P.U.Z., cu toate că arhitectul șef a precizat ”în mod expres” că nu este nevoie de elaborarea unui P.U.Z. pentru clădirile existente; solicită ”admiterea plângerii în sensul de a muta linia care traversează parcela vizată, cu clădirile respective, pentru a se corecta eroarea din Palnul Urbanistic General, însă, solicităm consilierilor să aibă în vedere și acest răspuns al arhitectului șef, atât în motivare, cât și în soluționarea plângerii”.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Morar - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot propunerea Comisiei III, și se obțin 19 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere (consilierii locali Radu Moisin și Dan Ioan Morar, nu participă la vot).

 • 83. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Clui-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 21 decembrie 2016, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 23 decembrie 2016, ora 10 (a doua convocare).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - ”aviz favorabil și avem și o propunere, pentru a reprezenta interesele consiliului local, îl propunem pe domnul Florin Gliga cu vot «pentru».”

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 23 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și o abținere (consilierul local Radu Moisin, nu participă la vot).

 • 84. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Sistem de colectare plutitori pe râul Someșul Mic în municipiul Clui-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

D -na cons. Olah - Nu vorbește la microfon.

Dl. Șurubaru - administrator public - ”este vorba de proiectant”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 85. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 299/2015 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Someșul Mic, situat pe str. Porțelanului din municipiul Cluj-Napoca” [Podul Porțelanului]).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 86. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 448/2015 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Pod peste râul Someșul Mic, situat pe str. Fabricii în municipiul Cluj-Napoca” [Podul Fabricii]).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 87. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Plan Integrat de dezvoltare pentru malurile râului Someș pe parcursul municipiului Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 88. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj pentru anul 2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 89. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul art. 5 din Hotărârea nr. 641/2016 (aprobarea majorării capitalului social al Societății Cluj Innovation Park S.A., în scopul cofinanțării proiectului „Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate Pilot în Energii Alternative — CITAT-E”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o neparticipare la vot (Radu Moisin).

 • 90. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri și a sumei de 9.353,39 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către Țâmbulea Livia, a sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri, a sumei de 6.181 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată și a sumei de 784,68 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de cheltuieli parțiale de transport, către George Ana.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 91. Informare privind Plângerea prealabilă a numitei Giurgiu Paula-Diana, înregistrată sub nr. 375111/3, 375116/45 și 375121/1 în data de 5.09.2016.

Comisia III - respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărării.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 a Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 b Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — str. Moș Ion Roată pentru amenajare cimitir; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 c Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.11.2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 d Proiect de hotărâre privind plata sumei de 7.831,82 lei, cu titlu de dobândă legală penalizatoare și a sumei de 7.813,76 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către S.C. VIACOR ENGINEERING S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 e Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 f Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

Președintele de ședință - precizează că, ”din motive tehnice”, punctul 92 h va fi discutat înaintea punctului 92 g.

92 h Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 g Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 i Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 406/2016 (constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii spațiilor cu altă destinație dobândite în baza Hotărârii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a OUG nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, moștenitorilor acestora/cumpărătorilor subsecvenți).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 j Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 28.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 k Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat), modificată prin Hotărârea nr. 609/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 l Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 403/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 m Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 404/2016 ( constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna cons. Horvath - „o propun pe doamna consilier Olah Emese”.

Președintele de ședință - „supun la vot propunerea de mandatare a doamnei Olah Emese” și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri.

Se supune la vot proiectul, cu propunerea aprobată, și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 n Proiect de hotărâre privind modi ficarea Hotărârii nr. 586/2013 (Regulamentul de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere în participațiune, aparținând domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, în favoarea titularilor acestora și constituirea Comisiei de vânzare), modificată prin Hotărârile nr. 201/2016 și 407/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna cons. Horvath - „o propun pe doamna consilier Olah Emese”.

Președintele de ședință - „supun la vot propunerea de mandatare a doamnei Olah Emese, înlocuirea doamnei Horvath Anna cu doamna Olah Emese” și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri.

Se supune la vot proiectul, cu propunerea aprobată, și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 o Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 201.391/10.06.2014, încheiat cu Universitatea de Artă și Design Cluj.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

92 p Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nasra Gabriel Horia, din partea P.S.D.+A.L.D.E. și validarea mandatului consilierului local supleant, Drăgoescu Mihai, din partea P.S.D.+A.L.D.E.

(va fi discutat la punctul 1).

S-a discutat la punctul 1.

92 q Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modi ficată prin Hotărârile nr. 431 și 574/2016.

(va fi discutat la punctul 2).

S-a discutat la punctul 2.

92 r Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Frunzișului” și actualizarea poziției 1300 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă există autorizație de construire.

Dl. primar - „au autorizație de construcție; problema e cu sensul giratoriu care trebuie finalizat și sunt niște probleme legate de proprietate”.

Dl. cons. Morar - nu vorbește la microfon.

Dl. Primar - spune că „ei nu au posibilitatea să întabuleze; n-au nici orar de funcționare, răspundere pe care și-o asumă”.

Se supune la vot proiectul, și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere (consilierii locali Radu Constantea și Radu Moisin, nu participă la vot).

Se revine la discutarea punctului 59.

Președintele de ședință - „la proiectul numărul 59, propun retragerea de pe listă a pozițiilor 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 26, 27, 29; celelalte rămân valabile”.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. -”putem să punctăm pe apartamente?”

Președintele de ședință - „au fost punctate, au fost punctate pe apartamente”.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. - nu vorbește la microfon; „...dar cu adresă la care nu locuiește”.

Dl. primar - spune că se va stabili ulterior dacă procedura de citare a fost îndeplinită conform prevederilor legale.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. -solicită să se consemneze acest lucru; spune că „în ceea ce-l privește pe domnul Vladu Daniel, citarea s-a făcut prin afișare și la poarta imobilului, nu la domiciliul dumnealui; și, și în ceea ce mă privește, raportat la apartamentul numărul 16, apar la dumnealor, nu contest, din moment ce au un proces-verbal de afișare, însă, din păcate, l-au afișat pe o poartă a imobilului și nu la domiciliul meu”; solicită să se consemneze acest aspect.

Președintele de ședință - enumeră apartamentele ai căror proprietari au fost notificați: 1, 2b, 2c, 2c, 4, 4b, 4c, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 20, 21, 22.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. -„apartamentul 19 a fost omis”; menționează că apartamentul nr. 19 nu-i aparține, dar solicită să fie verificat dacă a fost transmisă notificare proprietarului.

Dl. primar - solicită domnului Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - să verifice dacă există dovada notificării proprietarului de la apartamentul nr. 19.

Dl. primar - solicită domnului Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - să verifice dacă există dovada notificării proprietarului de la apartamentele nr.

 • 16.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. - „pe Mureșan Călin”.

Dl. Primar - ”ne spuneți dacă îndeplinesc condițiile legale sau nu; vă rog să precizați dacă apartamentele nr. 19 și 16 îndeplinesc sau nu condițiile legale, fără comentarii: atât, le îndeplinesc sau nu; vă rog să vă asumați răspunsul pe care îl dați”.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. - „nu”. Dl. Primar - ”doamnă, vă rog, să așteptăm răspunsul”.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - „din informațiile pe care le avem a fost somat apartamentul 19 ”.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. - „pe un alt nume”.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - „pe numele Bodea Magdalena și a fost ridicat de către doamna Bodea Rozalia ”

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. - „și proprietar este altă persoană; în concluzie, nu i se poate imputa o suprataxare”.

Dl. Primar - ”distinsă doamnă, noi cu ceea ce avem înregistrat la finanțe, cu asta discutăm...”

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. -precizează că este vorba despre fiul său, căruia îi apără drepturile; spune că în mai puțin de 30 de zile a fost declarat apartamentul la finanțe (n.n. - Serviciul Constatare, impunere și control persoane fizice din cadrul Direcției Impozite și taxe locale), iar noul proprietar nu a fost somat; solicită să se respecte legea și să nu fie suprataxat; susține că transferul de proprietate a avut loc în luna septembrie și a fost somat fostul proprietar.

Dl. Primar - „distinsă doamnă, vă rog foarte mult; eu am cerut serviciului de specialitate, dumneavoastră aveți posibilitatea să contestați deciziile pe care le luăm acum; eu am cerut un răspuns de la direcția de specialitate și a spus că există somație pe...”

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. - „pe un alt nume; vă rog să menționați acest lucru”.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. -solicită, încă o dată, să se consemneze faptul că la apartamentul nr. 16 nu s-a afișat somația la domiciliul dânsei, iar la apartamentul nr. 19 a fost somat fostul proprietar.

Președintele de ședință - precizează că s-a verificat procedura de somare pentru apartamentele nr. 19 și nr. 16, aceasta fiind îndeplinită.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. -susține că au fost notificate alte persoane decât actualii proprietari.

Dl. Primar - „dumneavostră aveți posibilitatea să contestați ceea ce au semnat cei care sunt acolo; dacă au semnat în fals, vor face pușcărie cei care au semnat acolo în fals; dacă cel care a semnat acolo nu este persoana reală, va face pușcărie pentru faptă penală; noi nu putem să neglijăm o somație care există legal depusă la dosar; dacă altcineva a semnat, va face pușcărie”.

Dl. cons. Gliga - ”spune că este fostul proprietar; ca atare...”.

Președintele de ședință - „stimați colegi, supun la vot amendamentul pe care l-am propus” și se obțin 19 voturi pentru și patru abțineri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și trei abțineri.

92. Diverse

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. - nu vorbește la microfon, deoarece nu i s-a acordat cuvântul.

Președintele de ședință - „stimată doamnă, ați vorbit mai mult decât toți consilierii la un loc, v-ați expus punctul de vedere, am încheiat discuțiile...”

Dl. Primar - „doamnă, v-am ascultat cu tot respectul; acum vă rog și pe dumneavoastră să ne respectați pe toți cei de la această masă; dumneavoastră aveți posibilitatea să contestați orice decizie, dar...”

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. -precizează că ceilalți coproprietari nu s-au deranjat să vină.

Dl. Primar - precizează că cei care consideră că ceea ce s-a adoptat în ședința consiliului local este nelegal, se pot adresa cu o plângere prealabilă împotriva acestei hotărâri de consiliu local, în urma căreia se reanalizează hotărârea în cazul în care există argumente.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. -susține că s-au depus solicitări pentru obținerea certificatului de urbanism pentru „acest

Președintele de ședință - arată că s-a precizat pe parcursul acestei ședințe de mai multe ori „care este legea, cum se aplică și cum se respectă”; precizează că autoritatea locală trebuie să respecte legea.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. -susține că există pericolul desprinderii unor elemente de tencuială de pe unele clădiri, iar „ceilalți vecini nici pe cheltuiala mea exclusivă nu sunt de acord; ce se poate face?”

Dl. Primar - spune că există posibilitatea să execute lucrările pe cheltuială proprie, iar apoi „să vă întoarceți cu o acțiune în regresie...”.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. -susține că pentru obținerea autorizației de construcție are nevoie de acordul vecinilor pe care nu îl primește de la aceștia.

Dl. Primar - îi solicită doamnei Gabriela Mureșan să depună o adresă, în acest sens la Primăria municipiului Cluj-Napoca, adresă însoțită de dosarul complet.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. - „și credeți că voi obține chiar fără acordul vecinilor?”

Dl. Primar - „în numele dumneavoastră puteți face această cheltuială de refațadizare, în cazul în care sunteți în situații de urgență; și dumneavoastră vă veți întoarce, pe cheltuiala proprie...”.

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. - „și spuneți că voi obține chiar fără acordul vecinilor?”

Dl. Primar - „depuneți-vă dosarul la primărie; orice începe cu o cerere; dacă nu depuneți cererea, de unde să vă răspundem?”

Gabriela Mureșan - administrator S.C. Transilvania management S.R.L. -mulțumesc.

Dl. cons. Mureșan - solicită o informare „din partea Comisiei locale”, referitoare la imobilele care nu au fost citate și care au fost cuprinse în proiectele de pe ordinea de zi a acestei ședințe; „că se poate face o verificare”.

Dl. Primar - „nu au fost somate acele imobile care nu au îndeplinit condițiile prevăzute de lege pentru a intra sub incidența prevederilor proiectelor de consiliu local”.

Dl. cons. Mureșan - „aici a fost doamna și a cerut să se verifice, dar sunt poate o grămadă imobile unde n-au venit proprietarii să se plângă în cadrul ședinței locale, pentru că n-au fost somați; ei nu știu că sunt acasă în situația în care...”.

Dl. Primar - „e treaba executivului să urmărească derularea acestui proces”.

Dl. cons. Mureșan - solicită, din nou, întocmirea unei informări.

Dl. Primar - îi invită pe cei prezenți, cu ocazia sfârșitului de an, la un pahar de șampanie, la Cazino.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                Jr. Aurora Roșca

Acest proces-verbal a fost întocmit de către Inspector de specialitate Ramona Nistor și Consilier superior Titiana Gîrda.

Notă: ședința a fost înregistrată pe patru casete audio/pe un stick, care pot fi ascultate/consultate la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ele fiind mai apoi arhivate în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.