CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 17 mai 2016, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședința convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Giacomo Dreoni, Morar Dan Ioan (absent motivat), Olăh Emese, Oniga Gabriel Mihai și Stoica Doru Mugurel.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Primarul municipiului - anunță că câștigătoarea pentru România a concursului anual de traducere „Juvenes Translatores”, organizat de către Comisia Europeană, este Roxana Maria Chiorean, elevă în clasa a Xl-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca și, în numele Consiliului local ”care a aprobat printr-o hotărâre specială acordarea unui premiu”, îi este înmânată o diplomă de excelență și un buchet de flori; de asemenea, sunt felicitați și profesorii îndrumători: doamna Monica Columban - profesor de limba română, doamna Rusu Cristina - profesor de limba engleză și doamna Nagy Kinga - profesor de limba germană; propune trecerea la ordinea de zi, într-o ședință complicată din două motive: ”ne apropiem de final de mandat și puțin probabil sau probabil va mai fi doar o ședință cu caracter ceremonial” și, pe de altă parte, această perioadă de timp se suprapune etapei de expirare a celor 18 luni - etapă tranzitorie a P.U.G.; arată că a fost acceptată suplimentarea ordinii de zi cu un număr mare de proiecte, care vizează situația urbanistică a plângerilor prealabile sau a donațiilor - documentații făcute în perioada de valabilitate a P.U.G.-ului; precizează că au fost propuse pentru ordinea de zi suplimentară punctele: 102a - 102g' (n.n. - 102a, 102b, 102c,102d, 102e, 102f, 102g, 102h, 102i, 102j, 102k, 1021, 102m, 102n, 102o, 102p, 102q, 102r, 102s, 102t, 102ț, 102u„ 102v, 102w, 102x, 102y, 102y, 102z, 102a’, 102b’, 102c’, 102d’, 102e’,102f și 102g’) și propune retragerea punctului 102 c’ de pe ordinea de zi, pentru o dezbatere suplimentară; menționează că pe ordinea de zi este inclus și proiectul privind aprobarea protocolului de asociere privind realizarea obiectivului de investiții ”Parking Hasdeu”.

Dl. cons. Țăgoreanu - cere permisiunea învoirii de la ora 15.30.

Dl. cons. Marcu - anunța că Federația Română de Judo și Asociația Județeană Judo Cluj premiază Primăria municipiului Cluj-Napoca și Consiliul local, pentru aportul financiar dat la organizarea Cupei Europei la Cădeți Tineret 2016, care s-a desfășurat la Sala Horia Demian din Cluj-Napoca.

Primarul municipiului - mulțumește pentru premiul obținut.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2016.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 a S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind plata sumei de 16.659 lei, reprezentând chiria pentru locuințe și garaj și a sumei de 45.000 lei, reprezentând despăgubiri morale, către Potra Gheorghe, Potra Mihai Alexandru și Potra Andrei.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 din Hotărârea nr. 106/2016 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2016).

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului concesionat în favoarea Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n. (actual nr. 104).

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319448 și 319451.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 315780 și 319012.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319458 și 319459.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Becaș nr. 13, identificat prin nr. cad. 319176.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificate prin nr. cad. 318301 și 318302.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319411 și 319343.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Radu Tudoran nr. 24A, identificat prin nr. cad. 319802.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Radu Tudoran nr. 24A, identificat prin nr. cad. 319764.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii f.n., identificat prin nr. cad. 319767.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 18-22, identificat prin nr. cad. 313866.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320034 și 320383.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

O

Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320303 și 320274.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 316246.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 76G, identificate prin nr. cad. 306374 și 311088.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319257.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintăului nr. 90, identificat prin nr. cad. 319385.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Janos Zsigmond nr. 17A, identificate prin nr. cad. 319719 și 311224.

 • 26. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea înscrierii dreptului de concesiune asupra cotelor-părți aferente apartamentelor 1, 2, 3 și 4, din terenul concesionat în cotă de 50/323-a parte, din terenul în suprafață de 323 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Șesului nr. 23.

 • 27. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318069, 318111,318116, 318118.

 • 28. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului situat pe B-dul Eroilor nr. 29 în favoarea S.C. LB Meteor S.R.L.

 • 29. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de reglementare a situației juridice a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13.

 • 30. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. topo. 6964, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iris f.n. și atribuirea, în folosință gratuită, în favoarea Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică Iris Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 908 mp., cu nr. topo. 6964/2.

 • 31. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 120.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2012, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014, nr. 525/2014, nr. 40/2015, nr. 375/2015, nr. 46/2016 și nr. 166/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014, nr. 39/2015, nr. 93/2015 și nr. 47/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013, nr. 10/2014, nr. 233/2014, nr. 367/2014, nr. 61/2015 și nr. 48/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014, nr. 368/2014, nr. 62/2015, nr. 94/2015 și nr. 49/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

 • 36. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016 cultelor religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Handbal, a Cupei României la Handbal Feminin în Sistem Final 4, în perioada 20-21 mai 2016.

 • 38. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, pentru proiectele locale, proiecte de tineret și sportive, acordate în baza Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Ansamblu cu funcțiuni mixte (comerț, servicii, locuire colectivă) - str. Aiudului nr. 20; beneficiar: S.C. Domus Urban Construct S.R.L.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință familială S+P+E str. Școlii nr. 34; beneficiari: Călugăr Lucia Viorica și Călugăr Flaviu Cătălin.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. desființare parțială și extindere construcție existentă pentru spații de servicii la parter și birouri la etaj, str. B.P. Hasdeu nr. 19-21; beneficiari: Borodi Liviu-Călin și Borodi Aurora-Simona.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două unități locative, str. Cucului nr. 4A; beneficiari: Iacob Daniel-Nicolaie și Iacob Cornelia Elena.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere, etajare și mansardare locuință familială cu două unități locative, str. Spiru Haret nr. 1; beneficiară: Marcu Mariana.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt, S+D+P+2E+Etaj retras și locuințe individuale S+D+P+2E, str. Vânătorului nr. 67 provizoriu; beneficiari: Boca Andrei-Cosmin și Toșa Ioan.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Ansamblu de locuințe și servicii - str. între Lacuri nr. 12; beneficiară: S.C. ELM Imobilis S.A.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Eclipse-str. Voievodul Glad; beneficiari: Szilagyi Erzsebet, Szilagyi Iosif, Kerekes Ștefan, Andreoiu Gheorghe, Andreoiu Mărioara, Todea Răzvan Adrian, Todea Maria-Claudia, Kerekes Istvan Gabor, Kerekes Etelka, Brândaș Horia Bogdan, Tarcea Emanuel Narcis, Tarcea Diana Maria, Popîrțac Vasile Aurel, Brînzaș Ana Raveca, Orban Magdalena și Orban Radu, Csora Camelia Cristina, Orbesteanu Cristinel, Sâmpălean Raluca Ancuța, Sabău Sabin Marcel, Sâmpălean Răzvan Vasile.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Borhanciului - pentru parcelare și construire locuințe individuale și familiale cu regim redus de înălțime; beneficiari: Tarcea Anca Ioana, Tarcea Mihai Paul, Popa Anca Oana, Popa Călin, Pășcuțiu Viorel, Pășcuțiu Angela, Tătar Mugur Marius, Tătar Letiția Cireșica, Suciu Teodor Florin, Suciu Olimpia Violeta, Strescu Diana, Diaconescu Carmen Rodica, Macaria Claudia, Podină Silviu-Ionuț și Podină Daniela Emilia.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z - stabilirea circulației între Calea Turzii și Zona Plaiuri.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Str. Borhanciului nr. 56-58 - pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte.

 • 50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 243/2015 (aprobarea P.U.Z. Str. Bună Ziua Sud).

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Aleea Herculane - pentru construire imobil mixt; beneficiari: S.C. Duncan Estate S.R.L. și S.C. Arvifox Real Estate Solutions S.R.L.

 • 52. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale, prin închiriere, persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 95/2016.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere rețea termică și instalații termice interioare la imobilul situat în Calea Dorobanților nr. 56, municipiul Cluj-Napoca”, în cadrul obiectivului de investiții „Alimentare cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și Regulamentului de Organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

 • 55. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 27.05.2016, ora 10.

 • 56. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Adunarea Generală a Asociaților de la Societatea Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data 19 mai 2016 (prima convocare) și, respectiv, 20 mai 2016 (a doua convocare).

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea nr. 25/2010, modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 (privind aprobarea Regulamentul de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca).

 • 58. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 59. Informare privind modul de îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 9 iulie-16 decembrie 2015.

 • 60. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al

S.C. Cluj Innovation Park S.A. - Semestrul II 2015.

 • 61. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca pentru anul 2015.

 • 62. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - Semestrul II 2015.

 • 63. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Miklos Andras, înregistrată sub nr. 458012/3 din 9.12.2015.

 • 64. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 455829/3 din 8.12.2015, formulată de Negruț Sebastian Mihail.

 • 65. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 449475/3 din 3.12.2015, formulată de Sima Dan Radu.

 • 66. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 448443/3 din 3.12.2015, formulată de S.C. Med Serv S.R.L.

 • 67. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Cenan Constantin, înregistrată sub nr. 447081/43 din 2.12.2015.

 • 68. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 444803/43 din 27.11.2015, formulată de Tritean Gabriel Alin.

 • 69. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 444776/43 din 27.11.2015, formulată de Prozsa Istvan.

 • 70. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Iordănescu Dan și Ciupei Ovidiu Dan, înregistrată sub nr. 438528/3 din 24.11.2015.

 • 71. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 438065/1, nr. 438068/3, nr. 438070/43 și nr. 438072/3 din 24.11.2015, formulată de S.C. Trisom Record S.A.

 • 72. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 434501/3 din 20.11.2015, formulată de Fărăgău Adriana și Fărăgău Ionel.

 • 73. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 432262/3 din 19.11.2015, formulată de Neamțu Andrei-Victor și alții.

 • 74. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Rus Marius, înregistrată sub nr. 425111/43 din 16.11.2015.

 • 75. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Merca Daniela Mariana, înregistrată sub nr. 420863/3 din 12.11.2015.

 • 76. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ciontoș Gabriela-Liza, înregistrată sub nr. 407207/43 din 4.11.2015.

 • 77. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Escorpion 707 Impex S.R.L., înregistrată sub nr. 404652/3 din 3.11.2015.

 • 78. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 435480/43 din 23.11.2015, formulată de Gabor Ana.

 • 79. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 430100/43 din 18.11.2015, formulată de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 • 80. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ruga Codruța și Ruga Gabriel Traian, înregistrată sub nr. 321381/43 din 1.09.2015.

 • 81. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chiorean Lucreția, înregistrată sub nr. 321377/43 din 1.09.2015.

 • 82. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 308544 din 19.08.2015.

 • 83. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moise Lucia-Lia și alții, înregistrată sub nr. 456144/43 din 8.12.2015.

 • 84. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Vasile și Pop Viorica, înregistrată sub nr. 456105/43 din 8.12.2015.

 • 85. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Borș Iacob, înregistrată sub nr.

407756/1/2015,   414066/1/2015,   456338/43/2015,   456362/43/2015 și nr.

3386/43/2016.

 • 86. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Kovacs Ferenc, înregistrată sub nr. 457991/43 din 9.12.2015.

 • 87. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moldovan Diana, înregistrată sub nr. 457462/43 din 9.12.2015.

 • 88. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Rus Marius, înregistrată sub nr. 466878/43 din 16.12.2015.

 • 89. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Kocsis Sandor și Kocsis Judit-Anna, înregistrată sub nr. 23770/3 din 20.01.2016.

 • 90. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vădan Sorin și Juchi Luicuța, înregistrată sub nr. 30116/43 din 25.01.2016.

 • 91. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 31335/1 din 26.01.2016, formulată de Ștefanuț Teodor-Traian.

 • 92. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Arcada Invest S.R.L., înregistrată sub nr. 31360/43 din 26.01.2016.

 • 93. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Cyane S.R.L., înregistrată sub nr. 27580/1 din 22.01.2016.

 • 94. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 82547/3 din 29.02.2016.

 • 95. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 82550/3 din 29.02.2016.

 • 96. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 92290/3 din 4.03.2016.

 • 97. Informare privind contestația la respingerea Plângerii prealabile înregistrată sub nr. 199775/43 din 25.05.2015 formulată de Olt Mircea, înregistrată sub nr. 105535/3 din 14.03.2016.

 • 98. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 413708/3 din 9.11.2015 și Completarea înregistrată sub nr. 133935/1 din 25.03.2016, formulate de S.C. Unita Turism Holding S.A.

 • 99. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 139214/43 din 29.03.2016, formulată de Șerban Ioan Radu.

 • 100. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 111107/43 din 16.03.2016, formulată de S.C. Triplex Construcția S.R.L.

 • 101. Informare referitoare la Plângerile nr. 186846/26.04.2016 și nr. 188670/27.04.2016.

 • 102. Diverse.

Președintele de ședință - supune la vot suplimentarea ordinii de zi, cu punctele 102 a'-102 g', fără punctul 102 c'.

 • 1.      102 a - Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiulului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2016, ora 14.

 • 2.       102 b - Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2016, a doua sesiune, pentru proiecte cu caracter social și/sau medical, acordat în baza Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015.

 • 3.      102 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire complex comercial KAUFLAND str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11; beneficiar: S.C. Geainv S.A.

 • 4.       102 d - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 17, identificat prin nr. cad. 320497.

 • 5.       102 e - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 19, identificat prin nr. cad. 320502.

 • 6.       102 f - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 88, identificat prin nr. cad. 320195.

 • 7.       102 g - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 275A, identificat prin nr. cad. 318382.

 • 8.       102 h - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificat prin nr. cad. 319237.

 • 9.       102 i - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320231.

 • 10.      102 j - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păunului nr. 1, identificat prin nr. cad. 320516.

 • 11.      102 k - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320239.

 • 12.      102 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ștefan Luchian nr. 2, identificat prin nr. cad. 320280.

 • 13.      102 m - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320220.

 • 14.      102 n - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320197.

 • 15.      102 o - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr. 1, identificate prin nr. cad. 320924, 320729 și 307901.

 • 16.     102 p - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Dordai Aurica, înregistrată sub nr. 106783/43 din 11.03.2016, completată cu Plângerea prealabilă formulată de Miron Elena Olimpia, înregistrată sub nr. 197652/3 din 5.05.2016.

 • 17.     102 q - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Szabo Ioan, înregistrată sub nr. 462937/43 din 14.12.2015.

 • 18.     102 r - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Szabo Ioan, Szabo Martin și Porkolab Ileana, înregistrată sub nr. 462944/43 din 14.12.2015.

 • 19.     102 s - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Marc Ioan Lucian și alții, înregistrată sub nr. 411387/3 din 6.11.2015, completată prin Adresa nr. 470447/43 din 18.12.2015.

 • 20.      102 t — Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320048.

 • 21.      102 ț - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintăului, identificat prin nr. cad. 320021.

 • 22.      102 u - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Românul nr. 55 provizoriu, identificat prin nr. cad. 314187.

 • 23.      102 v - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 176, identificate prin nr. cad. 320277 și 320827.

 • 24.      102 w - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat pri nr. cad. 268606.

 • 25.     102 x - Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de asociere privind edificarea, finanțarea, administrarea și utilizarea obiectivulului de investiții „Parking Hasdeu”.

 • 26.      102 y - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Parking Hasdeu”, str. Pastorului nr. 67-69 din municipiul Cluj-Napoca.

 • 27.     102 z - Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de Cesarean Cristian privind revocarea în parte a HCL nr. 61/2014.

 • 28.      102 a’ - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 63-69, identificat prin nr. cad. 297860.

 • 29.      102 b’ - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320598.

 • 30.      102 c’ - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentulului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia - punct retras de pe ordinea de zi.

 • 31.      102 d’ - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Constantin Brâncuși nr. 167, identificat prin nr. cad. 318086.

 • 32.      102 e’ - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 77/2000 (atribuirea unui teren).

 • 33.      102 f - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, identificat prin nr. cad. 319572.

 • 34.      102 g’ - Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 104.

Suplimentarea ordinii de zi a fost votată în unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Milășan - anunță că nu participă la vot și solicită consemnare nominală.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Flavius Milășan nu participă la vot).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Constantin Tomoș nu participă la vot).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Milășan - anunță că nu participă la vot și solicită consemnare nominală.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Flavius Milășan nu participă la vot).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 a S.C. Cluj Innovation Park S.A. Clui-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru și o abținere (consilierul local

Radu Moisin nu participă la vot).

 • 6. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 16.659 lei reprezentând chiria pentru locuințe și parai si a sumei de 45.000 lei, reprezentând despăgubiri morale, către Potra Gheorghe, Potra Mihai Alexandru si Potra Andrei

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 din Hotărârea nr. 106/2016 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Clui-Napoca si din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Clui-Napoca. pentru anul 2016).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului concesionat în favoarea Bibliotecii Județene ..Octavian Goga” Clui-Napoca, situat în municipiul Clui-Napoca, Calea Dorobanților f.n. (actual nr. 104).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad, 319448 si 319451.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, identificate prin nr. cad. 315780 și 319012.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, identificate prin nr. cad. 319458 si 319459.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Colonia Becaș nr. 13, identificat prin nr. cad. 319176.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, str. Calea Turtii, identificate prin nr. cad. 318301 și 318302.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, identificate prin nr. cad. 319411 și 319343.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

Președintele de ședință - anunță sosirea domnului consilier Popa Irimie, iar cvorumul, pentru următoarele puncte, este de 22.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Radu Tudoran nr. 24A, identificat prin nr. cad, 319802.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca. str. Radu Tudoran nr. 24A, identificat prin nr. cad. 319764.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca. B-dul Muncii f.n., identificat prin nr. cad. 319767.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca. str. Someșului nr. 18-22, identificat prin nr. cad. 313866.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, identificate prin nr. cad. 320034 și 320383.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, identificate prin nr. cad. 320303 și 320274.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, identificat prin nr. cad. 316246.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Nap oca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, str. Borhanciului nr. 76G, identificate prin nr. cad. 306374 si 311088.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, identificat prin nr. cad. 319257.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Valea Chintăului nr. 90, identificat prin nr. cad. 319385.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, str. Janos Zsigmond nr. 17A, identificate prin nr. cad. 319719 si 311224.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea înscrierii dreptului de concesiune asupra cotelor-părți aferente apartamentelor 1, 2, 3 si 4, din terenul concesionat în cotă de 50/323-a parte, din terenul în suprafață de 323 mp., situat în municipiul Clui-Napoca, str. Șesului nr. 23.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, identificate prin nr. cad. 318069, 318111, 318116, 318118.

Comisia II - aviz favorabil; o propune, pentru semnarea actului în formă autentică, pe doamna consilier Anna Horvăth, viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului situat pe B-dul Eroilor nr. 29 în favoarea S.C. LB Meteor S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de reglementare a situației juridice a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. topo. 6964, situat în municipiul Cluj-Nap oca, str. Iris f.n. și atribuirea, în folosință gratuită, în favoarea Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică Iris Clui-Napoca. a imobilului-teren în suprafață de 908 mp., cu nr. topo. 6964/2.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Clui-Napoca. str. Donath nr. 120.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012. astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2012, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014, nr. 525/2014, nr. 40/2015, nr. 375/2015, nr. 46/2016 și nr. 166/2016 (repartizarea si numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat si particulare de pe raza municipiului Clui-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014, nr. 39/2015, nr. 93/2015 și nr. 47/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Clui-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013, nr. 10/2014, nr. 233/2014, nr. 367/2014, nr. 61/2015 și nr. 48/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Clui-Napoca}.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014, nr. 368/2014, nr. 62/2015, nr. 94/2015 și nr. 49/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Clui-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016 cultelor religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Clui-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Nap oca, în parteneriat cu Federația Română de Handbal, a Cupei României la Handbal Feminin în Sistem Final 4, în perioada 20-21 mai 2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

Domnul consilier Țăgoreanu părăsește sala, fiind învoit. Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 21.

 • 38. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, pentru proiectele locale, proiecte de tineret si sportive, acordate în baza Legii nr. 350/2005 si a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonpro fît de interes general.

Dl. cons. Tarcea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierii locali Dan Tarcea și Radu Moisin nu participă la vot).

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Ansamblu cu funcțiuni mixte (comerț, servicii, locuire colectivă} - str. Aiudului nr. 20; beneficiar: S.C. Domus Urban Construct S.R.L.

Președintele de ședință - anunță că există o solicitare de luare de cuvânt.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. Ovidiu Nistor - membru al Asociației pentru Protecția Urbanistică a Clujului, consilier juridic - susține că „conform Serviciului Evidență patrimoniu și cadastru, ar exista ceva probleme juridice cu parcela respectivă, acesta comunicând următoarele: terenurile comasate în proprietatea supusă sistematizării include și porțiunea identificată cu nr. Topo 14782/2, desprinsă din parcela ocupată de str. Tumul Roșu, care, potrivit hărților, aparținea domeniului public; trebuie să știm dacă s-a făcut trecerea din domeniul public în cel privat și cum, în primul rând, pentru a trece mai departe; în al doilea rând, nu s-a făcut niciun studiu de circulație pentru parcela respectivă și tot Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru susține faptul că str. Aiudului este o stradă din categoria a 3-a și nu va putea suporta nivelul de trafic generat de cele 84 de apartamente plus spațiile comerciale; asta, în condițiile în care str. Aiudului nici în momentul de față nu face față traficului existent în zonă; de asemenea, știm că în zona aceea este un cartier tradițional de case și, după cum s-a spus și în Consiliu, există și un HCL care interzice construirea blocurilor în cartierele tradiționale de case și subsolul ocupă toată parcela”; arată că lipsesc spațiile verzi și parcările pentru spațiile comerciale; ”există un aviz negativ de la Electrica”; susține că, deși documentația este făcută pe P.U.G-ul vechi, aceasta trebuie să respecte și P.U.G.-ul nou; menționează că ”vecinii sunt de bună credință și doresc dezvoltarea și construirea în zonă, în mod legal, coerent și sustenabil; așadar, solicităm respingerea proiectului, pentru a se evita procese inutile și costisitoare pentru cetățeni”.

Președintele de ședință - ”vă mulțumesc pentru intervenție; aș vrea un punct de vedere de la juridic și de la urbanism cu privire la problemele ridicate”.

Dl. primar - solicită un răspuns legal pentru sesizarea făcută pe acest proiect, din punct de vedere juridic și urban.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism -răspunde că aceste aspecte au fost discutate în Comisia de urbanism; avizul de la Electrica a fost obținut din nou; proiectantul a venit cu o nouă propunere de amplasare a construcțiilor și cu reducerea numărului de corpuri de clădiri și de etaje; proiectantul lărgește atât str. Tumul Roșu, cât și str. Aiudului și creează o circulație interioară pe terenul lor, cu un profil de șase metri.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - întreabă ce înseamnă lărgirea celor două străzi.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism -răspunde că zona respectivă este propusă în P.U.G. și str. Tumul Roșu ar trebui să aibă un profil de 12 metri, iar str. Aiudului, un profil de 16 metri.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - conchide că strada în sine nu se va lăți.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism -confirmă că strada se va lărgi pe porțiunea care se află în proprietatea investitorului, propunându-se astfel lărgirea și dezmembrarea străzilor.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - întreabă care este lățimea străzii în acest moment.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - „nu pot să vă zic, că nu am planșele”.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - „să vedem dacă va putea suporta”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - „o să răspundă proiectantul, cred că este în sală”.

D1. primar - ”o să aibă dreptul să-și spună punctul de vedere instituțional, aici în sală”.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - are următoarele întrebări pentru proiectant: faptic, în acest moment, ce lățime au str. Tumul Roșu și str. Aiudului? și, a doua întrebare, ”câte locuințe, pentru că...”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism -„propun un ansamblu de locuințe colective, nu am numărul de apartamente, ba da, am aici bilanțul - 84 de apartamente și trei spații comerciale”.

Dl. Cristian Morar - proiectant - răspunde punctual domnului Ovidiu Nistor: „parcela în studiu, de peste 6.000 metri, are un regim special de urbanism, este mărginită de str. Tumul Roșu pe două laturi și de str. Aiudului pe cea de-a treia; pe cea de-a patra latură sudică există o diferență de nivel de peste cinci metri către locuințele de pe str. Aiudului, asta înseninând că înălțimea noastră la streașină, care este sub 12 metri, ajunge la fundația clădirilor de pe Aiudului și nu deranjează în nicio situație vizibilitatea, accesul, iluminatul sau oricare dintre elementele înscrise în notificările vecinilor; str. Tumul Roșu va fi extinsă cu, va fi lărgită cu 2,25 metri, ajungând la un profil de 12 metri”.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - „din care carosabil?”.

DL Cristian Morar - proiectant - „șapte metri”.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - „cinci văd eu aici, 5,50”.

Dl. Cristian Morar - proiectant - „nu, 5,50 este existent, este șapte metri”; menționează că „ansamblul acesta nu va avea împrejmuiri, nu avea avea niciun element care să înghesuie zona în mod inutil; accesul pe str. Aiudului, dinspre oraș, probabil că este dificil și acum, dar urmând să se construiască probabil în viitor Băile Someșeni, acesta va fi reglementat”.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - „singura mea nelămurire a fost, și văd aici pe desen, Aiudului având în prezent, faptic, șapte metri în lățime; deci, din câte văd eu aici, pe partea de carosabil, evident, sau nici măcar atât, asta nu știu dacă-i prevăzut, și Tumul Roșu având 5,50, care-i permite...”.

Dl. Cristian Morar - proiectant - "precizează că pe amplasament există acum un număr de șase depozite de materiale de construcții, care, în anii trecuți, tranzitau minim zece tiruri de marfa și nenumărate mașini de trei tone”.

Dl. cons. Popa - citește din răspunsul dat de către Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru, semnatarilor petiției.

Președintele de ședință - oferă cuvântul locatarilor.

Dl. Ovidiu Nistor - membru al Asociației pentru Protecția Urbanistică a Clujului, consilier juridic - întreabă dacă s-a rezolvat problema de natură juridică sesizată de Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul Municipiulului și Evidența Proprietății - răspunde că proiectul a suferit modificări semnificative, prin reducerea numărului de apartamente și prin propunerea de cedare a suprafețelor de teren, proprietatea investitorului, către municipiu; din punctul de vedere al Direcției Patrimoniul Municipiulului și Evidența Proprietății, solicitarea a fost luată în considerare, a dus la modificarea proiectului și sesizarea a produs efecte conform aspectelor sesizate de Direcția de Patrimoniu.

Dl. Ovidiu Nistor - membru al Asociației pentru Protecția Urbanistică a Clujului, consilier juridic - „noi ne refeream la partea de parcelă care aparține domeniului public”.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul Municipiulului și Evidența Proprietății - „este reglementată, iar după ce se va face cedarea sau transferul în proprietate publică a parcelei investitorului, putem să facem o cadastrare”.

Dl. Ovidiu Nistor - membru al Asociației pentru Protecția Urbanistică a Clujului, consilier juridic - „lucrul acesta ar trebui făcut înainte sau după aprobarea P.U.Z.-ului?”

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul Municipiulului și Evidența Proprietății - „după ce se aprobă P.U.Z.-ul”; arată că ”strada nou edificată va intra în patrimoniul municipiului”.

Dl. cons. Popa - aduce în discuție anumite aspecte tehnice legate de răspunsurile oferite petenților de către angajații Serviciului Evidență patrimoniu și cadastru.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - aduce o completare față de proiectant; întreabă care va fi accesul mașinilor de colectare de gunoi menajer în acea zonă.

Dl. Cristian Morar - proiectant - „accesul mașinii de salubritate se va face pe drumul intern”.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - „de pe Aiudului nu are cum să intre pe drumul intern, decât pe Tumul Roșu”.

<1

Dl. Cristian Morar - proiectant - „str. Tumul Roșu are un profil de cinci metri jumate”.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - „e cinci metri, uitați-vă pe planșa aceea”; întreabă dacă o mașină de colectare gunoi poate să treacă pe lângă o mașină care vine din contrasens.

Dl. Bota Liviu - reprezentantul proprietarilor din zonă, locuitor pe str. Aiudului

 • - prezintă situația circulației greoaie existentă în zonă, precum și situația intersecției cu str. Traian Vuia; îi invită la fața locului, atât pe consilieri, cât și pe primar.

Dl. primar - „eu chiar iau foarte în serios această propunere și poate fi de reflexie pentru noi”; propune ”să mergem acolo, amânăm luarea deciziei astăzi; săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare, toți cei care sunt interesați de acest subiect să fie la fața locului, să vadă situația în teren”.

Dl. Bota Liviu - reprezentantul proprietarilor din zonă, locuitor pe str. Aiudului

 • - „să facem condițiile de acces și apoi să putem să construim acolo”.

Dl. primar - „să vedem acolo cum e mai bine pentru oraș, partea tehnică ce se poate face, partea Consiliului local care ține de decizie”.

Dl. Bota Liviu - reprezentantul proprietarilor din zonă, locuitor pe str. Aiudului

 • - prezintă situația întreruperilor de electricitate în zonă.

DL primar - propune amânarea punctului de pe ordinea de zi până la o ședință ulterioară și propune să se facă o vizită la fața locului, pentru ca toată lumea să aibă ocazia să se informeze.

Se supune la vot amânarea punctului 39 de pe ordinea de zi și se obțin 21 de voturi pentru.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P. U.D. extindere locuință familială S+P+E str. Școlii nr. 34: beneficiari: Călugăr Lucia Viorica si Călugăr Flaviu Cătălin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

Președintele de ședință - anunță că dl. cons. Csoma s-a învoit începând cu ora 18.15.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. desființare parțială si extindere construcție existentă pentru spații de servicii la parter și birouri la etaj, str. B.P.

Hasdeu nr. 19-21: beneficiari: Borodi Liviu-Călin și Borodi Aurora-Simona.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două unități locative, str. Cucului nr. 4A: beneficiari: Iacob Daniel-Nicolaie si Iacob Cornelia Elena.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere, etaj are si mansardare locuință familială cu două unităti locative, str. Spiru Haret nr. 1; beneficiară: Marcu Mariana.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt, S+D+P+2E+Etai retras și locuințe individuale S+D+P+2E, str. Vânătorului nr. 67 provizoriu: beneficiari: Boca Andrei-Cosmin si Toșa Ioan.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Csoma - remarcă o greșeală materială, și anume în textul proiectului de hotărâre este menționat că accesul auto și pietonal se face din str. Vânătorului, iar în referat, același acces se face din str. Vântului.

Președintele de ședință - „este o greșeală materială”.

Dl. cons. Csoma - „care este realitatea, Vânătorii sau Vântului?”

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism -„Vânătorului este o completare a str. Vântului”.

Dl. cons. Csoma - „de ce nu scrie ambele străzi?”

Președintele de ședință - „propun să fie str. Vânătorului în continuarea str. Vântului”; propune îndreptarea erorii materiale.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea P. U.Z. Ansamblu de locuințe si servicii - str. Intre Lacuri nr. 12: beneficiară: S.C. ELMImobUis SA..

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Csoma - menționează că s-a deplasat la fața locului; susține că strada este destul de îngustă, care nu va putea suporta 89 de apartamente, iar zona este preponderent constituită din case; spune că trebuie găsit un echilibru între interesul privat al investitorului și cel al locuitorilor din zonă; „total inoportun aprobarea acestui P.U.Z.”; propune reducerea dimensiunii clădirii.

Președintele de ședință - solicită un punct de vedere de la reprezentanții Direcției Generale de Urbanism, pentru a vedea dacă se îndeplinesc indicii urbanistici.

Dl. cons. Csoma - „indicii urbanistici se împlinesc”.

D-na Ligia Subțirică - arhitect șef - menționează că acesta este un proiect foarte dezbătut, care a suferit numeroase modificări; afirmă că se cedează din teren pentru realizarea unei stații de autobuz și parcări, se va amenaja un loc de recreere, condițiile fiind îndeplinite; „urban, asta înseamnă locuire compactă”; prercizează că a fost reconfîgurat proiectul și s-a redus înălțimea; „aceasta este o variantă acceptabilă și se poate promova”.

Dl. cons. Csoma - „ați amintit de acele clădiri care sunt în spate, dar știți și dumneavoastră că există o diferență de nivel de mai mulți metri între cele două străzi”.

Dl. Ovidiu Nistor - membru al Asociației pentru Protecția Urbanistic a Clujului, consilier juridic - aduce în discuție mai multe probleme identificate la nivel de proiect: „este o foarte mare diferență de nivel”, trebuie studiat specificul zonei, nu există studiu de trafic pentru cele 90 de apartamente, vecinii sunt de acord să fie construite clădiri în limita înălțimii tolerabile; precizează că în proiect sunt doar nouă parcări pentru un complex comercial și accesul în parcarea subterană se va face din partea de Nord, din curba în urcare.

Dl. Bordea Vasile - petent - prezintă mai multe fotografii de la fața locului, pentru a scoate în evidență diferența de nivel.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - „o zonă cu locuințe colective, cu regim de înălțime mai mare, nu este niciun motiv să respingem această documentație, din punctul nostru de vedere respectă toate reglementările prevăzute de Regulamentul de Urbanism”.

Dl. Bordea Vasile - petent - aduce în discuție problema circulației și a traficului din intersecție.

Dl. cons. Florian - „investitorul propune dezmembrare pentru asigurarea unei trame stradale eficiente; oportunitatea unui asemenea proiect nu poate fi pusă la îndoială”.

Dl. cons. Mureșan - afirmă că cedarea unui metru sau a doi metri dintr-o stradă de cinci metri nu rezolvă problema traficului foarte mare, mai ales după construirea celor 80 de apartamente.

Dl. cons. Florian - răspunde că traficul nu este îngreunat de lățimea de bandă, ci este îngreunat de către autoturismele care nu parchează corespunzător.

Dl. cons. Mureșan - „problema este numărul benzilor”.

Președintele de ședință - dă cuvântul beneficiarilor.

Marius Abrudan - reprezentant al investitorului - lucrează pe acest proiect, de peste un an și jumătate; au studiat aspectele ce țin de trafic și de regimul de înălțime; au redus gradul de ocupare, suprafețele construite; au propus o alveolă de autubuz și locuri de parcare sistematizate; aproximativ 800 mp de teren cedat către Primărie; mai mult de un loc de parcare/apartament; o construcție înscărită.

Coceangă Iulian - locuitor al zonei - reclamă faptul că nu a întâlnit și nu a vorbit cu nimeni din partea beneficiarului.

Marius Abrudan - reprezentant al investitorului - răspunde că a dat curs fiecărei sesizări primite prin intermediului primăriei, a purtat discuții cu vecinii, în speță cu domnul Torok.

Președintele de ședință - solicită prezentarea anumitor observații legate de proiect.

Coceangă Iulian - locuitor al zonei - prezintă o serie de obiecții referitoare la ridicarea construcției: modificarea P.U.Z., înălțimea foarte mare a construcției, comparativ cu cele învecinate, implicații negative pentru vecini și mediu, aglomerație și trafic; dorește să se construiască legal.

Președintele de ședință - solicită prezentarea succintă a punctelor de vedere.

Todor Călin - proprietar din zonă - prezintă situația aglomerării din acest moment, apreciază numărul de parcări, trotuarul și alveola propusă, însă nu este de acord cu cele 90 de apartamente îngrămădite.

Președintele de ședință - solicită trecerea la subiect.

Todor Călin - proprietar din zonă - răspunde că numărul de mașini/ apartament nu este proporțional cu nr. de parcări; „cum înțelegeți promovarea acestui P.U.Z., fără acordul nici unui vecin, fără respectarea Legii nr. 350, art.9 sau a Hotărârii nr. 525, art. 32?”; îl citează pe dl. Gadola, ”tatăl” acestui proiect: „Nu ne alungați din Cluj. Vrem să trăim în acest oraș și să vedem cerul, nu blocurile între case”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 15 voturi pentru, patru împotrivă și două abțineri. Proiectul a trecut.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.V.Z. str. Eclipse-str. Voievodul Glad: beneficiari: Szilagyi Erzsebet, Szilazyi Iosif, Kerekes Ștefan, Andreoiu Gheorzhe, Andreoiu Mărioara, Todea Răzvan Adrian, Todea Maria-Claudia, Kerekes Istvan Gabor, Kerekes Etelka, Brândaș Horia Bozdan, Tarcea Emanuel Narcis, Tarcea Diana Maria, Popîrțac Vasile Aurel, Brînzas Ana Raveca, Orban Mazdalena si Orban Radu, Csora Camelia Cristina, Orbesteanu Cristinel, Sâmpălean Raluca Ancuța, Sabău Sabin Marcel, Sâmpălean Răzvan Vasile,

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Borhanciului - pentru parcelare si construire locuințe individuale și familiale cu regim redus de înălțime; beneficiari: Tarcea Anca Ioana, Tarcea Mihai Paul, Popa Anca Pana, Popa Călin, Păscutiu Viorel, Păscuțiu Angela, Tătar Mugur Marius, Tătar Letiția Cireșica, Suciu Teodor Florin, Suciu Olimpia Violeta, Strescu Diana, Diaconescu Carmen Rodica, Macaria Claudia, Podină Silviu-Ionut si Podină Daniela Emilia.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z - stabilirea circulației între Calea Turzii și Zona Plaiuri

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea P. U.Z. Str. Borhanciului nr. 56-58 - pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte.

Comisia III - aviz favorabil, cu un amendament: „se modifică la art. 3 conținutul, astfel: se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobarea studiului, întrucât respectă P.U.G.-ul nou locuințe plus zonă mixtă”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 243/2015 (aprobarea P.U.Z. Str. Bună Ziua Sud).

Comisia III - aviz favorabil, pentru îndreptarea erorii materiale.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea P. U.Z. Aleea Herculane - pentru construire imobil mixt: beneficiari: S.C. Duncan Estate S.R.L. si S.C. Arvifox Real Estate Solutions S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil, cu solicitarea de precizare din partea Direcției Generale de Urbanism, cu privire la perioada de valabilitate a P.U.Z.-ului, raportat la faptul că în referat sunt prevăzute două perioade de valabilitate diferite, 18 luni de la P.U.Z., respectiv trei ani.

Președintele de ședință - solicită un punct de vedere din partea Serviciului de Urbanism.

D-na Ligia Subțirică - arhitect șef - răspunde în conformitate cu ”Legea 350, art. 56 alin. 4”; în concluzie, este prerogativa Consiliului local să stabilească durata de valabilitate a unei documentații de urbanism.

Dl. primar - „se poate și 18 luni și trei ani?”

D-na Ligia Subțirică - arhitect șef - „se poate să propună ceea ce consideră Consiliul corect”.

Dl. primar - „este legal să dai trei ani?”

D-na Ligia Subțirică - arhitect șef - „sigur că este legal”.

Se supune la vot amendamentul cu trei ani și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - anunță o înscriere la cuvânt.

Dl. Măgerușan Grigore Cosmin - vicepreședinte Asociația Nicolae Pascaly nr. 7 -aduce în atenție următoarele aspecte deranjante: construcția încalcă legea; numărul de locuri de parcare redus și regimul de înălțime ridicat; calea de acces limitată; lărgirea str. Herculane la doar șase metri; doar trei metri pentru o bandă; se propune o clădire lângă o biserică, încălcându-se legea vechiului P.U.G. și se intră pe parcela bisericii; încălcarea coeficientului de utilizare a terenului (C.U.T.).

Președintele de ședință - solicită lămuriri din partea Serviciului de Urbanism.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - răspunde că dezvoltarea benzilor de circulație va fi făcută pe terenul municipiului; coeficientul de utilizare a terenului este verificat la faza de autorizație când se face un calcul corect și exact; regimul de înălțime este de șapte etaje și un etaj retras; parcarea va fi rezolvată la două niveluri de parcări subterane, existând și parcări la nivelul solului.

Dl. cons. Tomoș - solicită ca fiecare punct de vedere exprimat, în susținerea unei cauze, să aibă o bază legală, articolele încălcate să fie menționate, tocmai pentru luarea unor decizii în cunoștință de cauză.

Președintele de ședință - „prin partea de P.U.Z. se stabilesc niște reglementări, în faza de autorizări, trebuie să se respecte cei 2,2 C.U.T.”.

Dl. Măgerușan Grigore Cosmin - vicepreședinte Asociația Nicolae Pascaly nr. 7 -anunță că a depus un memoriu, prin care face referire la articolele care sunt încălcate.

Dl. cons. Tomoș - „multe din informațiile pe care dumneavostră le-ați furnizat sunt modificate”.

Dl. Măgerușan Grigore Cosmin - vicepreședinte Asociația Nicolae Pascaly nr. 7 -specifică că sunt nouă etaje și nu șapte etaje și citește din articolele încălcate... (... se termină banda)....

Dl. Măgerușan Grigore Cosmin - vicepreședinte Asociația Nicolae Pascaly nr. 7 -„.... panou, că se lasă doar 9 metri 29, deci se lasă doar 9 metri 29 de la biserică la un terasament pentru pietoni amenajat”.

D-na Ligia Subțirică - arhitect șef - precizează că în momentul întocmirii unui P.U.Z., „conform Legii 350, art. 32”, se pot aproba derogări, de către specialiști, în Comisia de urbanism, „inclusiv C.U.T. până la 4, mai mult de 4 se poate modifica numai prin P.U.G., inclusiv regim de înălțime, P.O.T., mod de conformare, toate articolele pe care le-ați citat acolo, art. 6, nu știm de unde, dar este un P.U.Z.; P.U.Z.-ul modifică și P.U.G.-ul vechi, P.U.Z.-ul modifică și P.U.G.-ul nou; P.U.Z.-ul modifică orice, dacă există un aviz al comisiei de specialitate; deci C.U.T.-ul ăla, că-i 2 sau 2,2 sau 2,22, în momentul în care se face proiectul de autorizare și se vede cum se izolează pereții, poate nu mai iese 2,22, poate iese chiar 2,2; se calculează atunci; deci nici P.U.G.-ul vechi, nici PUG-ul nou nu sunt tablele legii; ele pot fi modificate conform prevederilor legilor în vigoare; se analizează de către comisii de specialiști, știți foarte bine că sunt deschise toate ședințele, poate participa toată lumea, se discută cu toți vecinii și, în funcție de ce spun vecinii, în funcție de ce cunosc specialiștii din experiența lor, se ia o hotărâre, care este un aviz”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru, un vot împotrivă și trei abțineri.

52. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale, prin închiriere, persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 95/2016.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere rețea termică si instalații termice interioare la imobilul situat în Calea Dorobanților nr. 56, municipiul Cluj-Nap oca”, în cadrul obiectivului de investiții „Alimentare cu energie termică/automatizare clienți noi/existenti”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei si Regulamentului de Organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 55. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Clui-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM SA. din data de 27.05.2016, ora 10.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil; îl propune pe domnul consilier Radu Constantea cu mandat de abținere.

DL cons. Moisin - menționează că mandatul este de abținere, deoarece Tetarom SA. nici în acest an nu a trimis documentele la care se referă în convocator: situația financiară anuală, raportul, motiv pentru care „nu știm cum să votăm, de aceea ne abținem”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II privind mandatarea domnului consilier Radu Constantea și se obțin 21 de voturi pentru.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II privind mandatul domnului consilier Radu Constantea cu mențiunea de abținere la vot și se aprobă.

Se supune la vot proiectul, cu cele două amendamente aprobate, și se obțin 21 de voturi pentru.

Dl. cons. Moisin - propune acordarea unei pauze de cinci minute.

Președintele de ședință acceptă o pauză de zece minute.

Se reiau lucrările ședinței.

 • 56. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Clui-Napoca la Adunarea Generală a Asociaților de la Societatea Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data 19 mai 2016 (prima convocare) si, respectiv, 20 mai 2016 (a doua convocare}.

Comisia II - aviz favorabil; îl propune pe domnul consilier Florin Gliga cu mandat de vot împotrivă, „având în vedere punctul de vedere exprimat de Casa de avocatură Lăpușan și asociații și de la Serviciul Juridic”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II privind mandatarea domnului consilier Florin Gliga și se obțin 19 voturi pentru.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II privind mandatul domnului consilier

Florin Gliga cu mențiunea de vot împotrivă și se obțin 19 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu cele două amendamente aprobate, și se obțin 19 voturi pentru.

Președintele de ședință - anunța că cvorumul este de 21.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea nr. 25/2010, modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 (privind aprobarea Regulamentul de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil

Comisia I - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 58. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” si a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinii 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia V - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 59. Informare privind modul de îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Clui-Napoca, adoptate în perioada 9 iulie-16 decembrie 2015.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 60. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park 5L4. - Semestrul II2015.

Informarea a fost luată la cunoștință.

Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Clui-Napoca pentru anul 2015.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 62. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - Semestrul II 2015.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 63. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Miklos Andras, înregistrată sub nr. 458012/3 din 9.12.2015.

Comisia III - „propune menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile”. Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și trei abțineri.

 • 64. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr, 455829/3 din 8.12.2015, formulată de Neg rut Sebastian MihaiL

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile referitor la modificarea încadrării funcționale a frontului nordic al străzii Colonia Breaza din U.T.R. Uliu/P.U.Z. în U.T.R. Liu, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare Plan Urbanistic General'.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 65. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 449475/3 din 3.12.2015, formulată de Sima Dan Radu.

Comisia III - „propune admiterea corectării traseului servituții de utilitate publică instituită pentru regularizarea str. Borhanciului, astfel încât să se suprapună mai bine peste drumul existent în dreptul parcelei din str. Borhanciului nr. 72, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare P. U.G. ”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 66. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 448443/3 din 3.12.2015, formulată de S.C. Med Serv S.R.L.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile referitor la modificarea încadrării funcționale a terenului situat pe str. Ileana Cosânzeana nr. 2, teren înscris în CF nr. 2502478, din U.T.R. Liu în U.T.R. RrM3, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare P. U.G”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 67. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Cenan Constantin, înregistrată sub nr. 447081/43 din 2.12.2015.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile referitor la modificarea încadrării funcționale a terenului străbătut de o zonă încadrată în U.T.R. Ve situat în Calea Turzii, teren înscris în CF nr. 296995, 298890, 297000, 258891, 304703, 286459, 304617 și 304611 într-o unitate teritorială identică cu una dintre cele alăturate - U.T.R. Ec sau U.T.R. Uli/c, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare P.U.G”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 68. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 444803/43 din

27.11.2015, formulată de Tritean Gabriel Alin.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și trei abțineri.

 • 69. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 444776/43 din

27.11.2015, formulată de Prozsa Istvan.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile referitor la modificarea încadrării funcționale a terenului situat în str. Mircea Zaciu nr. 26. 28 și 30, teren înscris în CF nr. 265299 din U.T.R. Uli/c în U.T.R. LC, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare P. U.G.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru.

70. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Iordănescu Dan și Ciupei Ovidiu Dan, înregistrată sub nr. 438528/3 din 24.11.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și trei abțineri.

7 Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 438065/1. nr. 438068/3,

nr. 438070/43 și nr. 438072/3 din 24.11,2015, formulată de S.C. Trisom Record S.A.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - consideră că ”ceea ce s-a întâmplat și hotărârea care s-a dat pentru firma noastră este o greșeală și problema nu este că s-a greșit, problema e să nu persistăm în greșeală”; arată că S.C. Trisom Record S.A. a înregistrat o contestație la Primăria municipiului Cluj-Napoca, în luna noiembrie 2015, la care nu s-a răspuns în termenul legal de 30 de zile; precizează că ”la informarea Consiliului local am răspuns și am depus răspunsul, pe puncte, extrem de documentat juridic” și susține că terenul este o proprietate privată, nu este o proprietate de stat, iar ”în CF, în CF-ul lui

Tricotaje, să ne imaginăm că Tricotaje Someșul în totalitate, până la privatizare și la dezmembrare, tot terenul, care este acuma și-n litigiu, era considerat ca și curți-construcții; la dezmembrare, la privatizare și pe urmă la dezmembrare, prin voința noastră privată, a proprietarilor, am spus că vom face activitate sportivă în zona respectivă; așa am dorit, așa am considerat noi, numai pe..., numai cu circuit intern, pentru salariații noștri”; consideră că atunci când un proprietar dorește să dea o anumită destinație, temporară, unei activități, la fel se poate și retrage destinația respectivă; spune că au solicitat Primăriei municipiului Cluj-Napoca inventarul spațiile verzi și ”nu suntem cuprinși în acest inventar cu spații verzi, deci nu suntem nici proprietate de stat, ca să fim considerați bază sportivă, nu suntem nici în inventarul de spații verzi, așa că ni se pare normal ca să se revină și să ni se dea o altă destinație acestui teren”; solicită să se analizeze, cronologic, ce s-a întâmplat cu acest teren, deoarece consideră că s-a făcut o greșeală regretabilă și constisitoare pentru firma pe care o reprezintă.

Dl. cons. Rațiu - întreabă ”înainte, cui a aparținut această bază sportivă”.

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - precizează faptul că nu a fost bază sportivă și până în anul 1994, conform CF-ului, făcea parte din proprietatea societății Tricotaje Someșul și terenul era încadrat la curți-construcții; ”în 1994, noi, prin voința noastră, am trecut ca și bază sportivă”; menționează că suprafața de teren nu era trecută în CF ca bază sportivă; a ”apărut în 1994, când noi am făcut dezmembrarea; și atuncea, dacă n-a aparținut statului niciodată, n-a fost o activitate de asociație sportivă a statului, a comunității locale, atuncea de ce se interpretează că este o bază sportivă și nu se poate să fie schimbată acuma, în P.U.G., destinația trerenului?”

DL cons. Rațiu - "pentru că Legea 69 din 2000 a educației fizice și sportului alin. (1) scrie: schimbarea destinației sau desființarea unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului și cu garanția construirii altor baze sportive similare, iar la alin. (2) scrie: dispozițiile alin. (1) se aplică, după caz, și societăților comerciale care dobândesc active patrimoniale destinate activității sportive ce au aparținut statului”.

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - ”permiteți-mi ca să citez complet, și anume: schimbarea destinației sau desființarea unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului, dar noi nu suntem statul, noi suntem o.... ”

Dl. cons. Rațiu - ”eu am citit și al doilea alineat”.

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - ”bine, și al doilea ce spune?; se aplică, după caz, și societăților comerciale care dobândesc active patrimoniale destinate activității sportive ce au aparținut statului”n-au aparținut statului”. în '94 nu era, n-am dobândit, noi am trecut, cu mânuța noastră”.

Nu se vorbește la microfon.

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - ”stați puțin; în '94 nu era, n-am dobândit; noi am trecut, cu mânuța noastră am...”;

Nu se vorbește la microfon.

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - ”în '94, sau până la privatizare, era F.P.S.-ul și F.P.P.-ul, da?; OK; stați un pic; dar când era a statului, a F.P.S.-ului și a F.P.P.-ului nu era bază sportivă, că noi n-am moștenit bază, că noi am făcut-o baza sportivă când am devenit privați, proprietari”.

Dl. cons. Florian - întreabă în ce an a avut loc privatizarea efectivă a societății comerciale.

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - ”în '94”.

Dl. cons. Florian -”și baza sportivă...?”

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - ”nu exista, nu exista”.

Dl. cons. Florian - ”aicea este o chestiune de nuanță, pentru că dacă baza sportivă exista când ați făcut...”

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - ”nu exista; păi, tocmai de aia sunt aicea, să vă aduc argumentele necesare ca să judecăm cronologic evoluția respectivă; deci nu exista în acte bază sportivă, în CF nu exista așa ceva”.

D-na cons. Avram - ”aveți actele doveditoare a perioadei de construcție a bazei?”

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - ”ce înseamnă a construcției bazei?; că noi n-am construit o bază”.

D-na cons. Avram — ”sau ce ați construit acolo; adică toate sălile de sport și terenurile și bazinul, cine le-a construit și în ce perioadă?; adică era înainte de '94 sau nu?”.

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - precizează că pe întreaga

«o

suprafață a societății Tricotaje Someșul s-au desfășurat activități comerciale, iar dânșii, ca și firmă, au amenajat, pentru salariații lor, un teren de tenis și un bazin de inot; ”asta nu înseamnă că am organizat și am făcut noi o bază sportivă; și atenție!, în CF-ul lui Tricotaje Someșul nu era nicăieri menționat că este bază sportivă; până în '94, dați-mi voie să termin, până în '94, când ne-am privatizat, după ce ne-am privatizat, noi am dorit ca să facem o dezmembrare și în dezmembrarea respectivă suprafața care este acuma trecută ca și bază sportivă, i-am spus bază sportivă; nu statul i-a dat denumirea de bază sportivă, ca să ne-nțelegem foarte bine; nu există nicio dovadă Statul Român a denumit acea suprafață ca bază sportivă”.

D-na cons. Avram - întreabă cine și când a construit: înainte sau după privatizare.

Dl. cons. Popa Irimie - consideră că ar trebui să fie o înscriere în Cartea funciară ulterioară privatizări, care să demonstreze că înscrierea în Cartea funciară s-a făcut ulterior.

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - ”da, și o avem”

Dl. cons. Popa Irimie - ”dacă o aveți, există la dosar, depusă, ați depus-o aici?”

Leanca Ioan - reprezentant S.C. Trisom Record S.R.L. - ”dar, mi-a cerut-o cineva?”; arată că proiectantul, când a întocmit P.U.G.-ul, nu s-a documentat suficient pentru a vedea că suprafața respectivă nu figurează în Cartea funciară ca bază sportivă.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 16 voturi pentru, un vot împotrivă și patru abțineri.

 • 72. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 434501/3 din

20.11.2015, formulată de Fărăpău Adriana și Fărăgău Ionel

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile referitor la modificarea încadrării funcționale a terenului situat pe str. Voievodul Glad, înscris în CF nr. 313182 din U.T.R. Uliu în U.T.R. Liu, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare P. U. G.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și trei abțineri.

 • 73. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 432262/3 din

19.11.2015, formulată de Neamtu Andrei-Victor si alții

Comisia III — „propune admiterea plângerii prealabile referitor la modificarea încadrării funcționale pentru imobilele din zona str. Carierei, identificate prin CF nr. 279765, 299811 și 267492 din U.T.R. A în U.T.R. ULiu, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea documentației Actualizare P. U.G?\

Se supune la vot propunerea Comisiei 111 și se obțin 21 de voturi pentru.

74. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Rus Marius, înregistrată sub nr. 425111/43 din 16.11.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și trei abțineri.

75. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Merca Daniela Mariana, înregistrată sub nr. 420863/3 din 12.11.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și trei abțineri.

76. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ciontos Gabriela-Liza, înregistrată sub nr. 407207/43 din 4.11.2015.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile referitor la modificarea încadrării funcționale pentru parcela din str. Făgetului nr. 2C, cu nr. cad. 161928, din U.T.R. ULid în U.T.R. Lid, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare P. U. G. ”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru.

77. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Escorpion 707 Impex S.R.L., înregistrată sub nr. 404652/3 din 3.11.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și trei abțineri.

 • 78. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 435480/43 din

23.11.2015, formulată de Gabor Ana.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile referitor la modificarea încadrării zonei de protecție a infrastructurii tehnice ce afectează parcela situată pe str. Școlii nr. 41 și stabilirea încadrării terenului în U.T.R. Lip, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare P. U.G.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 79. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 430100/43 din

18.11.2015, formulată de Regia Autonomă a Domeniului Public Clui-Napoca.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și trei abțineri.

 • 80. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ruga Codruta si Ruga

Gabriel Traian, înregistrată sub nr. 321381/43 din 1.09.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și, totodată, se va elimina în informare, la concluzii, denumirea strada Nicolae”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și trei abțineri.

SI. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chiorean Lucreția, înregistrată sub nr. 321377/43 din 1.09.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii și, totodată, se va elimina de la informare, de la concluzii, denumirea strada Nicoale Pătrașcu, fiind o eroare materială”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și trei abțineri.

82. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 308544 din 19.08.2015.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile și, pe cale de consecință, revocarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014, respectiv schimbarea încadrării funcționale stabilite prin noul P.U.G., a parcelei de teren situate pe str. Poenarilor (colț cu str. Septimiu Mureșan), teren înscris în CF nr. 253451, din U.T.R. Ve într-o unitate teritorială care să permită construirea - U.T.R. Lip, similar cu terenurile învecinate, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare P. U.GP.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru.

Domnul consilier Mureșan părăsește sala, fiind învoit.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 20.

83. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moise Lucia-Lia si alții, înregistrată sub nr. 456144/43 din 8.12.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Steopan Florin Alexandru - petent - arată că au formulat o sesizare pentru revizuirea P.U.G.-ului în data de 8 decembrie 2015, dată la care, pe baza verificării P.U.G.-ului, parcela la care se face referire în plângerea prealabilă figura ca zonă verde cu caracter tematic; după obținerea certificatului de urbanism au aflat că parcela este încadrată ca zonă de protecție severă mlaștină; precizează că a fost înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca încă o Plângere prealabilă, cu nr. 35006/1, în data de 27.01.2016, și solicită amânarea discutării acestui punct până după analizarea și soluționarea plângerii prealabile la care a făcut referire mai sus.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - întreabă dacă este vorba despre terenul care a ars.

Steopan Florin Alexandru - petent - „nu; este fiica unuia din proprietari aici și...”. Nu se vorbește la microfon.

Flavia Moise - fiica proprietarului - spune că nu a fost la fața locului.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - precizează că a fost la fața locului, iar terenul nu este mlaștină și a sugerat doamnei Flavia Moise că ar fi bine să se deplaseze la fața locului.

Flavia Moise - fiica proprietarului - „vom merge la fața locului; eu mă bucur că ați spus că terenul noastru nu este mlaștină”.

Se supune la vot amânarea plângerii și se aprobă.

84. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Vasile si Pop Viorica, înregistrată sub nr. 456105/43 din 8.12.2015.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile și modificarea încadrării funcționale din U.T.R. Liu în U.T.R. ULi/c pentru zona în care se află parcelele familiei Pop, din str. Wolfgang Amadeus Mozart, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare P.U.G.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 85. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Borș Iacob, înregistrată sub nr. 407756/1/2015, 414066/1/2015, 456338/43/2015, 456362/43/2015 si nr. 3386/43/2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri.

86. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Kovacs Ferenc, înregistrată sub nr. 457991/43 din 9.12.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri.

87. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moldovan Diana, înregistrată sub nr. 457462/43 din 9.12.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri.

88. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Rus Marius, înregistrată sub nr. 466878/43 din 16.12,2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri.

89. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Kocsis Sandor si Kocsis Judit-Anna, înregistrată sub nr. 23770/3 din 20.01.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - întreabă de ce aceste trei parcele sunt încadrate diferit față de parcele învecinate.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism -precizează că pe strada Ștefan Luchian sunt construite case, iar parcela doamnei Kocsis este pe partea stângă și nu are acces de la strada Ștefan Luchian; de asemenea, pe terenul din „vecinătatea respectivă este neconstruit”.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - "răspunsul proiectantului a fost unul scurt și succint: «Nu, zona nu e structurată urbanistic», dar...”.

Dl. cons. Popa Irimie - „da, dumnealor au o casă care, într-adevăr, este pe Ștefan Luchian, terenul este în spatele casei; așa cum este construită casa acuma se poate realiza acces în partea de jos a casei, dinspre strada Nottara, la suprafața din spate”; menționează că a fost la fața locului.

Dl. cons. Florian - întrebă dacă accesul la parcela din spate se face prin curtea casei existente; precizează că dacă accesul se face prin curtea casei existente, trebuie realizată o dezmembrare.

D-na cons. Horvăth — viceprimar - ”ei cer încadrarea Liu și enunță, nu știu, încă o dată, dacă enunță corect, ca toate proprietățile din imediata vecinătate sunt încadrate în regim Liu și, atunci nu înțeleg de ce tocmai acești 2000 de ...”

Președintele de ședință — întreabă dacă aceasta este singura parcelă din toată zona încadrată altfel.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - "da, este singura parcelă care... așa spun ei, încă o dată”; precizează că este o parcelă de 2000 mp., încadrată în Uliu, care va avea nevoie de P.U.Z. și nu i se pare logic, motiv pentru care a cerut lămuriri; deoarece nu a primit lămuririle cerute, solicită amânarea discutării acestei plângeri prealabile.

Se supune la vot amânarea informării și se obțin 20 de voturi pentru.

90. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vădan Sorin și Juchi Luicuta, înregistrată sub nr. 30116/43 din 25.01.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri.

. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 31335/1 din 26.01.2016, formulată de Ștefănuț Teodor-Traian.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile referitor la corelarea noului P.U.G. cu P.U.Z. B-dul Muncii - str. Voroneț, aprobat prin Hotărârea nr. 223/2014, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare p.u.g.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 de voturi pentru.

92. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Arcada Invest S.R.L., înregistrată sub nr. 31360/43 din 26.01.2016.

Comisia III - „propune menținerea hotărârii și respingerea plângerii și, totodată, să se solicite proiectantului P.U.G.-ului posibilitatea renunțării la servitutea de utilitate publică stabilită pentru realizarea unei artere de circulație perpendiculară pe str. Regina Maria” (preluat din Procesul-verbal al Comisiei III din data de 16.05.2016, deoarece se termină banda).

Marius Ciorchea - reprezentantul S.C. Arcada Invest S.R.L. - menționează demersurile realizate de dânșii în vederea urbanizării zonei și susține că, din punctul lor de vedere, aceasta este urbanizată; de asemenea, precizează că au demarat procedura de obținere a autorizației de construire; susține că încă din anul 2011 au atras atenția Primăriei municipiului Cluj-Napoca asupra drumului roșu (de servitute pentru utilitatea publică) și au primit răspuns după un an de zile, prin care li s-a comunicat: "da, ne-am adresat proiectantului”; spune că "strada respectivă nu leagă nimic cu niciunde”, iar pentru a se încadra în termenele "limită, noi trebuie să cerem autorizații pentru tot; pe acel tronson străbătut drumul roșu, avem un grup de șapte case, din care trei sunt ocupate de drumul roșu; ce facem cu ele?; cerem autorizație pe șapte?; ne-o veți respinge, pentru că n-am făcut transferul!; cerem autorizație pe patru?; deci..., de aceea vă rog încercați măcar la ultimul punct, acel al treilea, să ne dați un răspuns favorabil, pentru că în cazul în care acest răspuns e favorabil, putem să depășim faza cu expirarea P.U.Z.-urilor”.

Președintele de ședință - ”dacă nu avem răspunsurile necesare acuma, propun o amânare pentru o ședință ulterioară; cine este pentru amânare, împotrivă, abțineri?; plângerea a fost amânată pentru o ședință ulterioară”.

93. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Cyane S.R.L., înregistrată sub nr. 27580/1 din 22.01.2016.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile în sensul încadrării terenului situat în str. Eugen Ionesco - str. Nicolae Steinhardt într-un U.T.R. compatibil cu reglementările stabilite prin PUZ ansamblu rezidențial, comerț și birouri, aprobat prin H.C.L. nr. 603/2007. Propunem menținerea servitutii de utilitate publică instituite pentru reglementarea str. Nicolae Steinhardt, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare P. U. G.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 de voturi pentru.

94. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 82547/3 din 29.02.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri.

95. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 82550/3 din 29.02.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri.

96. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 92290/3 din 4.03.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri.

 • 97. Informare privind contestația la respingerea Plângerii prealabile înregistrată sub nr. 199775/43 din 25.05.2015 formulată de Olt Mircea, înregistrată sub nr. 105535/3 din 14.03.2016.

Comisia III - „propune admiterea parțială a plângerii prealabile, în sensul că se propune modificarea traseului drumului nou propus la nord de lacul existent și transformarea U.T.R. AL în U.T.R. Uliu în parte, în partea de nord a drumului propus, prin alipirea la U.T.R. ULiu, existent pe de-o parte, iar pe cealaltă parte, transformarea în U.T.R. AAP în zona lacului, pe o suprafață de minim 3000 mp.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 voturi pentru.

 • 98. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 413708/3 din 9.11.2015 și Completarea înregistrată sub nr. 133935/1 din 25.03.2016, formulate de S.C. Unita Turism Holding S.A.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile referitor la modificarea încadrării funcționale a părții din terenul din Aleea Stadionului nr. 1, înscris în CF nr. 153950 din U.T.R. ZCOVCPVa în UTR SZCP_Et = subzonă de activități econmice cu catracter terțiar, situate în zone cu alt caracter; totodată, propun instituirea unei servituti de utilitate publică pe Aleea Stadionului, precum cel informativ de... în plângere, toate aceste modificări își vor face efecte juridice după modificarea documentației Actualizare P. U.GP.

D1. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și o abținere. (Consilieml local Radu Moisin nu participă la vot).

99. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 139214/43 din 29.03.2016, formulată de Serban Ioan Radu.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile referitor la modificarea încadrării funcționale pentru parcela din str. Busuiocului, identificată prin CF 259498, din U.T.R. ULiu în U.T.R, Liu, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației A ctualizare P. U. G. ”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 voturi pentru.

100. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 111107/43 din 16.03.2016, formulată de S.C. Triplex Construcția S.R.L.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile referitor la modificarea încadrării funcționale pentru parcela din str. Dumitru Braharu, identificată prin CF 262609, din U.T.R. ULid în U.T.R, Aapp, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare P. U.G.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 voturi pentru.

101. Informare referitoare la Plângerile nr. 186846/26.04.2016 si nr. 188670/27.04.2016.

Comisia I - ”aviz favorabil, în sensul propunerii de respingere a plângerii prealabile”. Comisia II - ”la fel, a propus respingerea plângerilor prealabile ca fiind nefondate și menținerea Hotărârilor nr. 25/2010, 494/2014, 550/2013 și 450/2012”.

Se supune la vot propunerile Comisiilor I și II și se obțin 18 voturi pentru și doua abțineri.

102 a. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiulului Clui-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Sala Polivalentă SA... care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2016, ora 14.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil; îl propune pe domnul consilier Radu Constantea cu mandat de vot pentru, pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II privind mandatarea domnului consilier Radu Constantea și se obțin 20 de voturi pentru.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II privind mandatul domnului consilier Radu

Constantea cu mențiunea de vot pentru și se obțin 20 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu cele două amendamente aprobate, și se obțin 20 de voturi pentru.

102 b - Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul Direcției de Asistență Socială si Medicală pe anul 2016, a doua sesiune, pentru proiecte cu caracter social și/sau medical, acordat în baza Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire complex comercial KAUFLAND str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11; beneficiar: S.C. Geainv SA.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru și o abținere (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

102 d - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 17, identificat prin nr. cad. 320497.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 e - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Nap oca, str. Antonio Gaudi nr. 19, identificat prin nr. cad. 320502.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 f - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Fagului nr. 88, identificat prin nr. Cad. 320195.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 e - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Câmpului nr. 275A, identificat prin nr. Cad. 318382.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru,

102 h - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Calea Turtii, identificat prin nr. Cad. 319237.

Comisia II - aviz favorabil; o propune, pentru semnarea actului în formă autentică, pe doamna consilier Anna Horvăth, viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 20 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 20 de voturi pentru.

102 i - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320231.

Comisia II - aviz favorabil; o propune, pentru semnarea actului în formă autentică, pe doamna consilier Anna Horvăth, viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 20 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 20 de voturi pentru.

102 i - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Păunului nr. 1, identificat prin nr. cad. 320516.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 k - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. Cad, 320239.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 l - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Nap oca, str. Ștefan Luchian nr. 2, identificat prin nr. cad. 320280.

Comisia II - aviz favorabil (preluat din Procesul-verbal al Comisiei II din data de

16.05.2016, deoarece nu s-a înregistrat pe bandă).

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 m - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320220.

Comisia II - aviz favorabil; o propune, pentru semnarea actului în formă autentică, pe doamna consilier Anna Horvăth, viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 20 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 20 de voturi pentru.

102 n - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320197.

Comisia II — aviz favorabil; o propune, pentru semnarea actului în formă autentică, pe doamna consilier Anna Horvăth, viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 20 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 20 de voturi pentru.

102 o - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, str. Abatorului nr. 1, identificate prin nr. cad. 320924, 320729 si 307901.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru,

102 p - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Dordai Aurica, înregistrată sub nr. 106783/43 din 11.03.2016, completată cu Plângerea prealabilă formulată de Miron Elena Olimpia, înregistrată sub nr. 197652/3 din 5.05.2016.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile și modificarea încadrării funcționale din U.T.R. LC_A în subzonă U.T.R. S_Et pentru parcelele situate pe Calea Florești nr. 91 și nr. 93, înscrise în CF nr. 299357, nr. 251965, nr. 262649 și nr. 299594, aceasta urmând să producă efecte juridice odată cu aprobarea modificării documentației Actualizare P.U.G”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 20 voturi pentru.

102 a - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Szabo Ioan, înregistrată sub nr. 462937/43 din 14.12.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

D-na cons. Horvăth - viceprimar - ”aș dori să pun aceeași întrebare, dacă puteți să ne răspundeți: iarăși un teren de o suprafață aproximativ asemănătoare care are tot ce este în jurul lui și e singurul care este încadrat în U.T.R. A, spunând că este agricol și cu aviz de oportunitate și pe U.T.R. Google, tot așa arată; deci, s-ar putea să fie, încă o dată, o explicație?... (nu vorbește la microfon).

Președintele de ședință - "Serviciul Urbanism ne poate da mai multe detalii?”

Nu se vorbește la microfon.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri.

102 r - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Szabo Ioan, Szabo Maria și Porkolab Ileana, înregistrată sub nr. 462944/43 din 14.12.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri.

102 s - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Marc Ioan Lucian și alții, înregistrată sub nr. 411387/3 din 6.11.2015, completată prin Adresa nr. 470447/43 din

18.12.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri.

102 t - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, identificat prin nr. cad. 320048.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 ț - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Nap oca, str. Valea Chintăului, identificat prin nr. cad. 320021.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 u - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Mihai Românul nr. 55 provizoriu, identificat prin nr. cad. 314187.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 v - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Clui-Napoca a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, str. Constantin Brâncusi nr. 176, identificate prin nr. cad. 320277 si 320827.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 w - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, identificat pri nr. cad. 268606.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 x - Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de asociere privind edificarea, finanțarea, administrarea si utilizarea obiectivulului de investiții ..Parking Hasdeu”.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.                           ,

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 y - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ..Parking Hasdeu”, str. Păstorului nr. 67-69 din municipiul Clui-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

102 z - Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de Cesarean Cristian privind revocarea în parte a HCL nr. 61/2014.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea Hotărârii 61/2014”.

Se supune la vot propunerea Comisiei II și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri.

102 a’ - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Fagului nr. 63-69, identificat prin nr. cad. 297860.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

Președintele de ședință - „avem o învoire, cvorumul este de 19; domnul Botond a plecat”.

Domnul consilier Botond a părăsit sala, fiind învoit.

102 b' - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, identificat prin nr. cad. 320598.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

102 c' - Proiect de hotărâre privind aprobarea Repulamentulului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor si terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Clui-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia.

Retras.

102 d’ - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, B-dul Constantin Brâncuși nr. 167, identificat prin nr. Cad. 318086.

Comisia II - aviz favorabil; o propune, pentru semnarea actului în formă autentică, pe doamna consilier Anna Horvâth, viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 19 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 19 de voturi pentru.

102 e' - Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 77/2000 (atribuirea unui teren).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

102 f - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, identificat prin nr. cad. 319572.

Comisia II - aviz favorabil; o propune, pentru semnarea actului în formă autentică, pe doamna consilier Arma Horvăth, viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 19 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 19 voturi pentru.

102 ș' - Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 104.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

103. Diverse.

Zăhan Călin - proprietar teren str. Donath nr. 140 - susține că în anul 2007 a realizat un P.U.D. pentru terenul pe care-1 deține pe str. Donath nr. 140, care i-a fost aprobat; în anul 2010 a înregistrat o cerere la Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin care a solicitat introducererea acestui teren în zona de curți-construcții, la care nu a primit niciun răspuns; în anul 2016 a făcut o nouă plângere prealabilă, deoarece nu i-a fost luată în considerare cererea din 2010, iar terenul a fost încadrat în Uliu - zonă de urbanizare; ”deci eram obligat să fac un P.U.Z.; și aș dori să cer o extindere a P.U.D.-ului respectiv, pentru a nu fi nevoit să elaborez un nou P.U.Z., deoarece în P.U.D.-ul inițial am fost obligat să fac un drum de șapte metri, de incintă, care l-am cedat din parcela respectivă, ceea ce denotă că terenul care-1 am, respectiv, are un drum de de șapte metri, are toate utilitățile și nu necesită un P.U.Z. efectiv”.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul Zăhan Călin dacă a depus o cerere în acest sens.

Zăhan Călin - proprietar teren str. Donath nr. 140 - spune că a înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca Adresa nr. 115.718 în martie 2016.

Președintele de ședință -”în regulă, s-a notat; veți primi un răspuns, domnu' Zăhan, la solicitarea dumneavoastră”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,
Notă: ședința a fost înregistrată pe două casete audio, care pot fi ascultate/consultate la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, casetele fiind mai apoi arhivate în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.