CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 16 iunie 2016, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Avram Ruxandra Ioana (absent motivat) și Stoica Doru Mugurel.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Primarul municipiului - anunță că au fost introduse pe ordinea de zi ”proiecte legate de intrarea în vigoare, în formă deplină, a P.U.G.-ului, începând cu data de 22 iunie”; solicită includerea pe ordinea de zi a 22 puncte suplimentare: 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f, 24g, 24h, 24i, 24j, 24k, 24l, 24m, 24n, 24o, 24p, 24r, 24s, 24t, 24u, 24v, 24w, și propune ca punctul 24s să devină punctul unu pe ordinea de zi.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, identificat prin nr. cad. 320045.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 57, identificat prin nr. cad. 318931.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 317618.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Sandor nr. 22, identificat prin nr. cad. 320859.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320188.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 22, identificat prin nr. cad. 321314.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului f.n., identificat prin nr. cad. 320098.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mioriței nr. 8, identificat prin nr. cad. 283895.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, ap. 10.

 • 10. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cetății (Călărași nr. 1).

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 63.

 • 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea de aprobare a transmiterii imobilului identificat prin nr. cadastral 294211, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al statului român și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului identificat prin nr. cadastral 294211, din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire hală de depozitare și producție - str. Tăietura Turcului nr. 47; beneficiară: S.C. Agressione Grup S.A.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă familială D+P+E, str. Stejarului nr. 3; beneficiari: Bucan Ioan și Bucan Marinela Felicia.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială - str. Borhanciului nr. 114B prov.; beneficiar: Marincaș Adrian Cosmin.

 • 17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 333/2016 (aprobarea încetării parțiale a valabilității documentației de urbanism P.U.D., aprobată prin Hotărârea nr. 467/2007 și aprobarea P.U.D., construire imobil de locuințe colective S+P+6E, str. Soporului nr. 13 provizoriu).

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru parcelare și construire locuințe familiale, str. Școlii nr. 11-13; beneficiari: Silvășan Mihai-Vlad și Silvășan Catinca

5                   s                                                   5                                                               s                                                       s                        s

Ioana.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării totale a valabilității documentației de urbanism P.U.Z., aprobată perin Hotărârea nr. 463/2007 și aprobarea P.U.Z. - de restructurare urbană, str. Anton Pann nr. 12-16.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire parking suprateran - str. Primăverii-Aleea Gârbău; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

 • 21. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Mic Gheorghe, înregistrată sub nr. 83205/3 din 29.02.2016.

 • 22. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, înregistrată sub nr. 247921/43 din 06.06.2016.

 • 23. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Popa Irimie Emil și alții, înregistrată sub nr. 76950/3 din 24.02.2016.

 • 24. Diverse.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, astfel cum a fost propusă de către domnul primar, și se obține unanimitate (25 de voturi).

 • 1.  24 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320956.

 • 2.  24 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 126 provizoriu, identificat prin nr. Cad. 318514.

 • 3.  24 c - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 15/2016 (aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală ca partener în cadrul proiectului „Coaliția - Migrație, Integrare, Pace”).

 • 4.  24 d - Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la FOTBAL CLUB C.F.R. 1907 CLUJ S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 11.07.2016, ora 11 (prima convocare) și în data de 12.07.2016, ora 11 (a doua convocare).

 • 5.  24 e - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Anca Andreea, înregistrată sub nr. 45.891/43 în 3.02.2016.

 • 6.  24 f - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Iures Corneliu, înregistrată sub nr. 50.606/43 în 8.02.2016.

 • 7.  24 g - Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 54.241/43 în 9.02.2016, formulată de S.C. Sada S.R.L.

 • 8.  24 h - Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 58.198/1 în 11.02.2016, formulată de Patiu Vasile Sorin.

 • 9.  24 i - Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 62.660/43 în 15.02.2016, formulată de Nicula Valeriu.

 • 10. 24 j - Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 66.692/43 în 17.02.2016, formulată de Felecan Romulus Ioan.

 • 11. 24 k - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Both Gabriel, înregistrată sub nr. 69.180/43 în 18.02.2016.

 • 12. 24 l - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Morar Teodor, înregistrată sub nr. 72.798/43 în 22.02.2016.

 • 13. 24 m - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Zilahy Levente, înregistrată sub nr. 75.263/43 în 23.02.2016.

 • 14. 24 n - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tudoran Alexandru, înregistrată sub nr. 104.253/3 în 11.03.2016.

 • 15. 24 o - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Rusu Octavian Grigore, înregistrată sub nr. 73.338/43 în 22.02.2016.

 • 16. 24 p - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sarachie Ionel, înregistrată sub nr. 113.200/43 în 16.03.2016.

 • 17. 24 r - Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării parțiale a valabilității documentației de urbanism P.U.D., aprobată prin Hotărârea nr. 467/2007, și aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective S+P+6E, str. Soporului nr. 13 provizoriu; beneficiară: S.C. Terra Habitat S.R.L.

 • 18. 24 s - Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Ansamblu cu funcțiuni mixte (comerț, servicii, locuire colectivă) - str. Aiudului nr. 20; beneficiară: S.C. Domus Urban Construct S.R.L.

 • 19. 24 t - Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității P.U.D. - construire parking suprateran, str. Păstorului nr. 67-69, aprobat cu Hotărârea nr. 473/2013.

 • 20. 24 u - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei I la Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr. 343/2016.

 • 21. 24 v - Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • 22. 24 w - Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea și eliberarea din funcția de administrator public, precum și atribuțiile specifice funcției de administrator public din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Se supune la vot aducerea punctului 24s de pe ordinea de zi ca fiind numărul unu și se obține unanimitate (25 de voturi).

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Punctul 24s de pe ordinea de zi se discută cu prioritate:

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Ansamblu cu funcțiuni mixte (comerț, servicii, locuire colectivă) — str. Aiudului nr. 20; beneficiară: S.C. Domus Urban Construct S.R.L.

Comisia III - aviz negativ, ”ținând cont că pe noul P.U.G., zona se află într-o zonă de locuințe individuale unifamiliale”.

Se supune la vot respingerea proiectului și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, identificat prin nr. cad. 320045.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 57, identificat prin nr. cad. 318931.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 317618.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Săndor nr. 22, identificat prin nr. cad. 320859.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320188.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 22, identificat prin nr. cad. 321314.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului f.n., identificat prin nr. cad. 320098.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mioriței nr. 8, identificat prin nr. cad. 283895.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Clu j-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Clu j-Napoca, str. Horea nr. 5, ap. 10.

Comisia I - aviz favorabil și solicită îndreptarea erorii materiale prin modificarea în titlul Hotărârii astfel: ”strada Horea” să fie înlocuită cu ”strada Avram Iancu”.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. Basarab Matei-Alexandru - președinte al Asociației de Proprietari ”Avram Iancu nr. 5” și avocat al proprietarului Mateaș Bogdan - precizează că a depus la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca un punct de vedere (anexă la dosarul de ședință, n.n.) și că în referatul de specialitate al proiectului de hotărâre este menționat, în mod eronat, că la demisolul clădirii funcționează o cantină a Primăriei și că locatarii acelui imobil s-au opus înființării și funcționării unei cantine, în acea locație; mai spune că exercitarea dreptului de preemțiune asupra clădirii este făcută cu ”rea credință, cu scopul de a tergiversa vânzarea față de domnul Mateaș”; menționează că, între cele două părți, domnul Mateaș Bogdan și Municipiul Cluj-Napoca, există un litigiu pe rol, care are la bază, condiționarea efectuării unei donații către Municipiul Cluj-Napoca, în vederea eliberării unei autorizații de construcție pentru edificarea unui imobil, de către proprietar; spune că apartamentul în cauză nu are un temei legal și nu este clasificat ca monument istoric, ci clădirea în sine este clasificată ca monument istoric; precizează că, în cursul anului trecut, au fost vândute cinci apartamente în acest imobil, pentru care Municipiul Cluj-Napoca nu și-a exercitat dreptul de preemțiune, ”ci doar cu privire la acest apartament al domnului Mateaș, având în vedere litigiile dintre părți”.

Dl. primar - răspunde că, domnul avocat, invocă argumente de oportunitate; spune că oportunitatea este stabilită de Consiliul local ”pe baza propunerii primăriei, cu privire la posibilitatea de a achiziționa conform legii, imobile în zona istorică a municipiului, pentru utilitățile, pe care împreună cu Consiliul local le vom stabili”; solicită, domnului avocat, motive sau impedimente de legalitate în exercitarea dreptului de preemțiune, de către consiliul local și primărie, și nu cenzurarea oportunității; menționează că, primind acest drept de preemțiune din partea Statului Român și în funcție de resursele financiare disponibile și de imobilele aflate în apropierea primăriei, activitatea primăriei poate fi decongestionată, care, ”în acest moment, este supraaglomerată”; spune că, motivul real al achiziționării imobilului, este de a face față provocărilor administrative, pe care primăria le are, și de a răspunde nevoilor cetățenilor; conchide că, prețul de achiziție al imobilului (135.000 euro) este unul decent și că astfel se vor putea externaliza unele servicii din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, dând exemplul lipsei spațiului de arhivare.

Dl. Basarab Matei-Alexandru - președinte al Asociației de Proprietari ”Avram Iancu nr. 5” și avocat al proprietarului Mateaș Bogdan - întreabă care este numărul de apartamente achiziționate, de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, la prețul de 135.000 euro și care este motivul pentru care celelalte cinci apartamente din imobil, vândute anul trecut, nu au fost ”de interes pentru primărie”.

Dl. primar - răspunde că nu este obligat să ofere un răspuns, domnului avocat, la argumentele de oportunitate ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca și că aceste informații sunt furnizate doar Consiliului local; solicită, domnului avocat, un argument de legalitate.

Dl. cons. Popa - întreabă care este motivul pentru care există atenție către acest imobil și nu a existat interes, din partea Primăriei municipiului Cluj-Napoca, față de cele cinci apartamente; întreabă în ce manieră, un birou al primăriei își va putea desfășura activitatea într-un imobil cu mai mulți locatari.

Dl. primar - răspunde că în anii trecuți nu au existat prevederi bugetare și că ”dimensiunea administrativă în creștere uriașă a Primăriei, ne obligă să luăm decizii”; oferă exemplul următoarelor clădiri, asupra cărora Municipiului Cluj-Napoca și-a fixat atenția: ”Cinematograful 23 August - o utilitate pentru Capitală Culturală Europeană” și două imobile achiziționate pe Cetățuie; menționează că 100 mp pot fi folosiți pentru decongestionarea unor spații de arhivă din cadrul primăriei, astfel, clădirile din zona centrală a orașului fiind practice, tocmai pentru apropierea logistică față de Primăria municipiului Cluj-Napoca; conchide că ”a exercita un drept legal, nu reprezintă în nici într-un caz o formă de șicanare sau de abuz”; adaugă că, în demisolul clădirii, 492 mp se află în proprietatea primăriei.

Dl. cons. Popa - aduce în discuție litigiul existent între proprietar și Primărie.

Dl. primar - răspunde că imobilul este în cauză și nu proprietarul, procedura litigiului între cele două părți își urmează cursul firesc.

Președintele de ședință - ”nici eu nu văd, nu văd care este diferența”.

Dl. primar - spune că celelalte apartamente vândute în cursul anului trecut au fost de 59 mp, 32 mp, 60 mp, iar că acest imobil de peste 100 mp ”se poate preta la o utilitate pentru primărie”.

Dl. cons. Popa - ”eu cred în coincidențe, la o coincidență nefericită”.

Președintele de ședință - ”eu oricum nu văd care este diferența unui proprietar că vinde Primăriei sau vinde pe piața liberă, imobilul”.

Dl. Basarab Matei-Alexandru - președinte al Asociației de Proprietari ”Avram Iancu nr. 5” și avocat al proprietarului Mateaș Bogdan - precizează care sunt condițiile de vânzare ale apartamentului și anume: existența unor ipoteci pe acest imobil și predarea posesiei peste doi ani de zile.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.

 • 10. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cetății (Călărași nr. 1).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - semnalează că ”la acest moment, exercitarea dreptului de preemțiune se face în afara termenului legal, prevăzut de Legea privind protecția monumentelor istorice; în alin. 8 al art. 4, legea se referă la termenul de maxim 15 zile, fără să precizeze de la ce moment curge acest termen”; anunță că, înștiințarea oficială parvenită din partea promitentulului vânzător, a avut loc pe data de 3 mai curent, concluzionând că termenul de 15 zile în exercitarea dreptului de preemțiune, a expirat; afirmă că ”exercitarea dreptului de către Minister, unde se precizează în mod explicit faptul că termenul curge de la data înștiințării, care parvine din partea vânzătorului proprietarului”; precizează că înștiințarea din partea Ministerului Culturii a fost înregistrată la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în data de 30 mai curent și, potrivit Codului Civil, termenul legal de 15 zile, a expirat pe data de 15.06.2016 - ”ieri ar fi fost ultima zi, în care primăria și-ar fi putut exercita acest drept”; consideră că o neconvocare a unei ședinte de Consiliu local în interiorul acestui termen reprezintă ”o invocare a propriei culpe” și crede că, exercitarea dreptului de preemțiune după depășirea unui termen legal de 15 zile, reprezintă o ilegalitate; conchide că, în cazul în care prezentul proiect de hotărâre va fi adoptat, se va acționa în instanță, existând și argumentele juridice adecvate.

Dl. primar - precizează că doamna avocat Ardelean Camelia a prezentat argumente juridice și se poate discuta pe acest subiect; solicită un punct de vedere din partea colegilor, pentru ca partea de legalitate să fie verificată.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”așa ar face și un judecător”.

Dl. primar - răspunde că a fost în mare parte convins de aceste argumente.

Președintele de ședință - solicită un punct de vedere de la Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Dl. primar - menționează că a consultat atât Direcția Generală de Urbanism, cât și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, tocmai pentru ca această achiziție să fie integrată în proiectul ”Dealul Cetățuii”, din cadrul concursului de idei, organizat de Primăria municipiului Cluj-Napoca.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății - anunță că actul cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune, de către Ministerul Culturii, a fost înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca, în data de 30 mai 2016; spune că, în data de 9 iunie curent, a fost trimisă o adresă oficială către societatea vânzătoare, prin care a fost expusă intenția Municipiului Cluj-Napoca de a-și exercita dreptul de preemțiune, urmând a fi prezentat în plenul Consiliului local, în imediata ședință a Consiliului local; menționează că aceste proceduri au mai fost utilizate în legătură cu același vânzător ”și nu am avut niciun impediment legal ridicat de către vânzător”; conchide că în termen de nouă zile, de la primirea actului emis de Ministerul Culturii, vânzătorul a fost înștiințat cu privire la intenția de exercitare a dreptului de preemțiune.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - întreabă ”cum se manifestă voința Consiliului local: printr-o adresă administrativă sau printr-o hotărâre de Consiliu”.

Dl. primar - confirmă că adresa a fost transmisă pe data de 9 iunie curent și că în acest sens, s-a propus un proiect de hotărâre pentru imediata ședință de Consiliu local.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”nu există la acest moment dreptul exercitat, acum îl decideți; dreptul se exercită în momentul acesta”; precizează că ”Ministerul Culturii, în termenul, interiorul termenului de 25 de zile, nu mi-a comunicat în nicio formă refuzul de a-și exercita acest drept de preemțiune și tăcerea are valoare juridică”; anunță că, la finalul celor 25 de zile, a transmis în atenția Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Consiliului local și Consiliului județean, ”intenția de vânzare cu toate informațiile, cu toată documentația”.

Dl. primar - ”am hârtia de la BT LEASING, da, pe care o reprezentați”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”pentru promitentul cumpărător”.

Dl. primar - citește din acel document: ”vă solicităm să ne comunicați dacă Primăria Cluj-Napoca își exercită dreptul de preemțiune”; ”iar noi vă dăm răspunsul: Primăria Cluj-Napoca, în 9 iunie, deci la nouă zile de la sau zece zile cât o fi, da, ne exercităm dreptul de preemțiune și se va materializa printr-un proiect de hotărâre”; conchide ”da, ne exercităm dreptul de preemțiune în termenul de 15 zile”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”termenul de 15 zile”.

Dl. primar - ”v-am comunicat”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”termenul de 15 zile trebuie să acceptați că a fost depășit”.

Dl. primar - ”la ce ne raportăm”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”dreptul este un drept, din punctul meu de vedere, un drept”.

Dl. primar - ”în sensul acesta”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”este de decădere acest termen”.

Dl. primar - ”de decădere dacă nu v-am fi comunicat în 15 zile nimic”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”este categoric; nu poate decide cineva printr-o adresă administrativă”.

Dl. primar - ”dacă ați întrebat primăria”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”da, am înștiințat”.

Dl. primar - ”ați întrebat primăria: vă exercitați dreptul de preemțiune și noi am spus da, în termen”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”acum ați pus pe ordinea de zi acest, exercitarea acestui drept”.

Dl. primar - ”este o etapă ulterioară deciziei de exercitare a dreptului de preemțiune, pe care l-am și manifestat în termen de 15 zile”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”nu, din punctul meu de vedere, dreptul”.

Dl. primar - ”eu apreciez argumentația dumneavoastră”.

Dl. cons. Moisin - ”în administrația publică locală există trei entități cu personalitate juridică: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca și Consiliul local Cluj-Napoca, nu există primărie ca și entitate cu personalitate juridică”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”nu-mi asum acea adresă, ca să fac o paranteză”.

Dl. cons. Moisin - ”adresa este”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”că nu reprezint”.

Dl. cons. Moisin - răspunde că ”adresa este către Primăria Cluj-Napoca și nu către Consiliul local Cluj-Napoca” și ”Consiliul local a luat act de această solicitare a dumneavoastră în data de 10 iunie 2016”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”30 mai 2016”.

Dl. cons. Moisin - conchide că membrii Consiliului local au aflat de această procedură în data de 10 iunie 2016, la convocarea ședinței de consiliu local.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”este o teză”.

Dl. primar - ”este corectă observația, că dacă ne raportați la cine are dreptul final, care este Consiliul local, el a luat act în acest moment”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”a fost doar o paranteză; oficial înștiințarea a fost înregistrată în 30”.

Dl. primar - ”dacă ne raportăm la primărie, noi v-am răspuns în nouă zile, dacă ne raportăm la consiliul local, care are dreptul de decizie, șase zile”.

Președintele de ședință - ”șase zile”.

9                                    9              9               5

Dl. primar - ”dacă dumneavoastră adresați direct consiliului local și consiliul local nu v-ar fi dat un răspuns în 15 zile, puteam să spun că aveți acoperită susținerea dumneavoastră”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”și cine să înțeleg că și-a exercitat dreptul atunci când mi l-ați comunicat?”.

Dl. primar - ”Primăria, pe cei care ați întrebat”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”în regulă, am semnalat o chestiune de nelegalitate”.

Dl. cons. Florian - întreabă dacă Ministerul Culturii are termen de 30 de zile pentru a răspunde în privința exercitării dreptului de preemțiune.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”nu, 25 de zile, maxim 25 de zile; legea zice că, dacă Ministerul nu-și exercită acest drept, dreptul se transferă autorităților publice locale”.

Dl. cons. Popa - precizează că, potrivit legii contenciosului administrativ, o problemă direcționată incorect unei autorități este obligatoriu să fie redirecționată autorității competente, spre soluționare.

Dl. primar - ”ceea ce s-a și făcut în consiliul local”.

Președintele de ședință - ”ceea ce s-a și întâmplat”.

9                                    9              9                                                i                    L

D-na cons. Horvath - viceprimar - aduce în discuție, prețul de vânzare a imobilului, în valoare de 100.000 de euro, plus T.V.A., ”la care BT LEASING precizează că se adaugă 350.000 de euro, plus T.V.A.; cum ați depus dumneavoastră cererea?”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”dumneavoastră nu ați făcut un referat, nu aveți în față o documentare?”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - ”am referatul și vă întreb pe dumneavoastră”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”și ce să vă răspund în legătură”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - ”care este prețul într-un final”. Dl. primar - ”la suma aceea este prețul de vânzare, nu, suma 100.000”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - ”eventuale vicii de procedură”.

D-na Ardelean Camelia - avocatul promitentului cumpărător - ”investitorul este aici și vă dă detalii legate de preț”.

Președintele de ședință - ”nu s-a înscris la cuvânt, haideți să mergem mai departe”.

Dl. primar - ”întrebarea doamnei viceprimar este corectă, prețul de achiziție este acela de 100.000 de euro, ce costă renovarea, întreținerea, modernizarea este o altă temă”.

Dl. Dinea Horea - promitent cumpărător - anunță că el este promitentul cumpărător.

Dl. cons. Gliga - ”înainte de exercitarea dreptului de preemțiune ați promis cumpărarea, ca să înțelegem”.

Dl. Dinea Horea - promitent cumpărător - ”da, da”.

Dl. cons. Gliga - ”dar nu înțelegem cum”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - ”dar noi cu vânzătorul trebuie să discutăm”.

Dl. primar - îi mulțumește domnului Dinea Horea, promitentul cumpărător, pentru intervenție.

Dl. Dinea Horea - promitent cumpărător - ”este de 100.000 de euro”.

Președintele de ședință - ”a spus doamna avocat ce a avut de spus”.

Dl. primar - ”aveți un avocat foarte bun”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Clui-Napoca, str. Moților nr. 63.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea de aprobare a transmiterii imobilului identificat prin nr. cadastral 294211, din domeniul public al municipiului Clui-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Clui-Napoca, în domeniul public al statului român și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului identificat prin nr. cadastral 294211, din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Clui-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Clui-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire hală de depozitare și producție — str. Tăietura Turcului nr. 47; beneficiară: S.C. Agressione Grup S.A.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă familială D+P+E, str. Stejarului nr. 3; beneficiari: Bucan Ioan și Bucan Marinela Felicia.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială — str. Borhanciului nr. 114Bprov.; beneficiar: Marincaș Adrian Cosmin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

 • 17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 333/2016 (aprobarea încetării parțiale a valabilității documentației de urbanism P.U.D., aprobată prin Hotărârea nr. 467/2007 și aprobarea P.U.D., construire imobil de locuințe colective S+P+6E, str. Soporului nr. 13 provizoriu).

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru parcelare și construire locuințe familiale, str. Școlii nr. 11-13; beneficiari: Silvășan Mihai-Vlad și Silvășan Catinca Ioana.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării totale a valabilității documentației de urbanism P.U.Z., aprobată perin Hotărârea nr. 463/2007 și aprobarea P.U.Z. — de restructurare urbană, str. Anton Pann nr. 12-16.

Comisia III - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - spune că studiul de însorire realizat nu este atașat proiectului; întreabă în ce măsură sunt afectați vecinii acestui imobil; precizează că strada Anton Pann nu poate deservi traficului, generat de construcția imobilului.

Președintele de ședință solicită un punct de vedere din partea Serviciului de Urbanism.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism -răspunde că, pentru întocmirea studiului, a fost obținut avizul sanitar, avizele nu sunt atașate consiliului local și că strada este propusă spre lărgire pe terenul proprietarilor; adaugă că studiul de urbanism este în conformitate cu P.U.G., aprobat în anul 2014, valabil la acest moment.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și șase abțineri.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire parking suprateran — str. Primăverii-Aleea Gârbău; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Oniga - este de acord cu acest proiect de hotărâre și susține desființarea bateriilor de garaje și pe viitor, prin acțiuni de mobilizare și susținere din partea dânsului ”din alte pespective”.

Dl. primar - precizează că ”a fost cea mai complicată situație juridică” în ceea ce privește construirea unui parking suprateran în municipiul Cluj-Napoca, ”cu trei revedincări, cu două procese în instanță, cu suprafață a primăriei, partajată sau intersectată, despărțită de revendicări”; mulțumește colegilor de la Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul Juridic-contencios, pentru că au reușit să pună la dispoziție, 3000 mp; menționează că parking-ul este situat în cartierul Mănăștur, ”este pe Primăverii colț cu Aleea Gârbău, intrarea este de pe Aleea Gârbău și ieșirea va fi pe Primăverii, 410 locuri de parcare, sunt aproximativ 60 de garaje care se dezafectează”; asigură că ”toți cei care au garaj, legal în municipiu, astăzi vor avea loc asigurat în parking-ul pe care îl vom crea; de asemenea, toți cei care au parcări legale în zonă vor avea loc de parcare asigurat în parking”; adaugă că vor rămâne peste 300 de locuri de parcare, pentru alți cetățeni, care nu sunt proprietari de garaje sau parcări limitrofe; spune că ”este un proiect greu, ca și soluție tehnică” și că urmează să fie finalizate procedurile specifice proiectului: studii de fezabilitate, proiectul tehnic, licitație și execuție.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 21. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Mic Gheorghe, înregistrată sub nr. 83205/3 din 29.02.2016.

Comisia III - ”propune admiterea plângerii prealabile, în sensul încadrării funcționale a parcelei înscrise în CF nr. 294762 din strada Miko Imre, astfel ca întreaga parcelă să fie inclusă în UTR Ulc, aceasta urmând să producă efecte juridice după actualizare P.U.G.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 22. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, înregistrată sub nr. 247921/43 din 06.06.2016.

Comisia III - ”propune admiterea plângerii în sensul încadrarii întregii parcele înscrise în CF nr. 255874, parcelă pe care funcționează Secția 4 în UTR S_Is, aceasta urmând să producă efecte juridice după actualizare P.U.G.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 23. Informare privind Plângerea prelabilă formulată de Popa Irimie Emil și alții, înregistrată sub nr. 76950/3 din 24.02.2016.

Comisia III - ”propune admiterea plângerii prealabile în sensul modificării încadrării funcționale a zonei situată la intersecția străzilor Mozart și Carmen Silva, încadrat în UTR Lc, într-o unitate teritorială care să nu permită un regim de înălțime mai mare de 12 m, aceasta urmând să-și producă efecte juridice odată cu actualizare P.U.G.”.

Dl. cons. Popa - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Popa Irimie nu participă la vot).

24 a — Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320956.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

Dl. cons. Moisin - revine la punctul precedent, 23, consecința admiterii plângerii prealabile, specificând că este nevoie a fi precizată unitatea teritorială de referință și propune să fie întocmită o recomandare.

Președintele de ședință - întreabă care este propunerea.

Dl. cons. Moisin - răspunde că nu are o propunere, fiindcă nu s-a pronunțat asupra zonei.

Președintele de ședință - anunță că trebuie să se ia act de această propunere.

Dl. cons. Rațiu - ”am propus UTR Lc”.

Președintele de ședință - confirmă că este o propunere.

24 b — Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 126 provizoriu, identificat prin nr. Cad. 318514.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

24 c — Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 15/2016 (aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală ca partener în cadrul proiectului „Coaliția — Migrație, Integrare, Pace”).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

24 d — Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la FOTBAL CLUB C.F.R. 1907 CLUJ S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 11.07.2016, ora 11 (prima convocare) și în data de 12.07.2016, ora 11 (a doua convocare).

(Urmează partea a doua a casetei, pe care înregistratea ședinței nu poate fi înțeleasă. Ne-am folosit de adnotările noastre, lapidare, din timpul ședinței.)

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se mandatează domnul Gheorghe Șurubaru, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la FOTBAL CLUB CRF 1907 CLUJ S.A., în sensul de a vota ”PENTRU” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Se supune la vot amendamentul Comisiei și se obțin 23 de voturi pentru (consilierii locali Radu Constantea și Radu Moisin nu participă la vot).

Dl. cons. Marcu Valtăr - nu s-a înregistrat.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru (consilierii locali Radu Constantea și Radu Moisin nu participă la vot).

24 e — Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Anca Andreea, înregistrată sub nr. 45.891/43 în 3.02.2016.

Comisia III - propune admiterea plângerii, respectiv admiterea modificării încadrării încadrării funcționale a zonei situate... nu s-a înregistrat.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 25 de voturi pentru.

24 f — Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Iures Corneliu, înregistrată sub nr. 50.606/43 în 8.02.2016.

Nu s-a înregistrat.

Comisia III - propune admiterea plângerii.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 25 de voturi pentru.

24 g — Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 54.241/43 în 9.02.2016, formulată de S.C. Sada S.R.L.

Nu s-a înregistrat.

Comisia III - propune admiterea plângerii.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 25 de voturi pentru.

24 h — Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 58.198/1 în 11.02.2016, formulată de Patiu Vasile Sorin.

Nu s-a înregistrat.

Comisia III - propune menținerea hotărârii.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

24 i — Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 62.660/43 în 15.02.2016, formulată de Nicula Valeriu.

Nu s-a înregistrat.

Comisia III - propune menținerea hotărârii și respingerea plângerii.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.

24 j — Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 66.692/43 în 17.02.2016, formulată de Felecan Romulus Ioan.

Nu s-a înregistrat.

Comisia III - propune menținerea hotărârii și respingerea plângerii.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.

24 k — In formare privind Plângerea prealabilă formulată de Both Gabriel, înregistrată sub nr. 69.180/43 în 18.02.2016.

Nu s-a înregistrat.

Comisia III - propune menținerea hotărârii.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.

241 — In formare privind Plângerea prealabilă formulată de Morar Teodor, înregistrată sub nr. 72.798/43 în 22.02.2016.

Nu s-a înregistrat.

Comisia III - propune amânarea proiectului.

Dl. cons. Morar - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 24 de voturi pentru amânare (consilierul local Dan Morar nu participă la vot).

24 m — Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Zilahy Levente, înregistrată sub nr. 75.263/43 în 23.02.2016.

Comisia III - ”propune amânarea proiectului”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 25 de voturi pentru amânare.

24 n — Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tudoran Alexandru, înregistrată sub nr. 104.253/3 în 11.03.2016.

Comisia III - propune admiterea plângerii prealabile în sensul modificării încadrării funcționale din UTR Uliu în UTR Liu... nu s-a înregistrat.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 25 de voturi pentru.

24 o — Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Rusu Octavian Grigore, înregistrată sub nr. 73.338/43 în 22.02.2016.

Comisia III - ”propune menținerea hotărârii”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

24 p — Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sarachie Ionel, înregistrată sub nr. 113.200/43 în 16.03.2016.

Comisia III - propune admiterea plângerii prealabile în sensul modificării încadrării funcționale a terenului situat în strada D.D. Roșca, înscris în CF nr. 293358... nu s-a înregistrat.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 25 de voturi pentru.

24 r — Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării parțiale a valabilității documentației de urbanism P.U.D., aprobată prin Hotărârea nr. 467/2007, și aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective S+P+6E, str. Soporului nr. 13 provizoriu; beneficiară: S.C. Terra Habitat S.R.L.

Nu s-a înregistrat.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și șase abțineri.

24 s — Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Ansamblu cu funcțiuni mixte (comerț, servicii, locuire colectivă) — str. Aiudului nr. 20; beneficiară: S.C. Domus Urban Construct S.R.L.

A fost discutat ca punctul 1.

24 t — Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității P.U.D. — construire parking suprateran, str. Păstorului nr. 67-69, aprobat cu Hotărârea nr. 473/2013.

Nu s-a înregistrat.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

24 u — Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei I la Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr. 343/2016.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

24 v - Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

24 w - Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea și eliberarea din funcția de administrator public, precum și atribuțiile specifice funcției de administrator public din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

Diverse

Președintele de ședință - a dat cuvântul doamnei Căruntu Dina.

9                                    9              9

D-na Căruntu Dina - spune că are o proprietate pe strada D. D. Roșca... (nu s-a înregsitrat.)

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - ... 9

(răspunsul nu s-a înregistrat.)

Nu s.au înregistrat alte intervenții.

Președintele de ședință - solicită doamnei Căruntu Dina, să depună o cerere la Primărie.

D-na Căruntu Dina - ”cum obține Ocolul Silvic, un CF?”

Dl. cons. Popa - spune că doamna Căruntu Dina ”umblă de nouă ani de zile, ca să obțină pentru o cabană, o autorizație de construire”.

Dl. primar - (nu s-a înregistrat.)

Dl. cons. Popa - aduce în discuție o proprietate de pe strada Carmen Silva nr. 1, care nu are acces la drum public.

Dl. primar - (nu s-a înregistrat.)

Dl. cons. Gliga - spune că există probabilitatea ca în zona administrată de Ocolul Silvic să fie drumuri publice fără CF și că proprietatea poate este a Statului Român... (nu s-a înregistrat.)

Președintele de ședință - a dat cuvântul doamnei Rusu Patricia.

9                                    9              9

D-na Rusu Patricia - președintele Asociația de Proprietari ”Sfânta Maria din Făget” - aduce în discuție aprobarea unui P.U.G. în anul 2014, pe strada Liviu Rusu și solicită emiterea autorizațiilor de construcție pentru construirea unor case pentru 20 de familii; spune că s-a făcut reparcelarea terenului; susține că unele familii au obținut autorizație de construire, dar printr-un proces foarte lent, iar alte familii, cu avizele obținute, sunt în curs de a obține autorizațiile de construire; solicită respectarea actualului P.U.D., care a produs următoarele efecte: s-a construit drum de acces, s-au trasat utilitățile, există autorizații de construire imobile.

Dl. primar - răspunde că, în data de 22 iunie, intră în vigoare noul P.U.G. și că expiră termenul de valabilitate de 18 luni, la fel și perioada de tranzitorat a studiului urbanistic actual.

D-na Rusu Patricia - președintele Asociația de Proprietari ”Sfânta Maria din Făget” - întreabă ce se va întâmpla cu cererile deja depuse.

Dl. primar - solicită un punct de vedere din partea doamnei Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism -9

răspunde că, în cazul în care documentațiile vor fi depuse până pe data de 22 iunie...

Dl. primar - ”documentații pentru ce?”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism -9

”documentațiile depuse pentru emiterea autorizațiilor de construire” vor fi prelucrate.

Dl. primar - confirmă că există cadrul legal de primire a autorizației de construire pentru cererile depuse până în data de 22 iunie și invită la respectarea termenului de valabilitate a P.U.G.-ului, de 18 luni.

Președintele de ședință - spune că din anul 2014 trebuiau rezolvate problemele.

D -na Apopei Coca - proprietar - răspunde că timpul de obținere a avizelor este mare.

Dl. primar - conchide că perioada de tranzitorat este de 18 luni.

D-na Apopei Coca - proprietar - ”dar în alte cazuri s-a stabilit și trei ani”.

Dl. primar - ”P.U.G.-ul are 18 luni valabilitate, tranzitorală, asta este regulă clară, precisă”; asigură că toate persoanele, care vor depune cereri până pe data de 22 iunie, vor primi autorizație de construire, în conformitate și în baza legii.

Dl. primar - a mulțumit tuturor consilierilor locali din mandatul 2012-2016, pentru activitatea, suportul, contribuția și efortul, depus în serviciul cetățenilor, pentru acest oraș ”de referință, în Europa”; precizează că, deși au existat păreri diferite asupra unui punct de vedere, există respectul și aprecierea față de consilierii locali, pentru întreaga muncă depusă; adaugă ”în democrație, dezbaterile trebuie să aibă loc acolo unde este factorul de decizie, aici trebuie discutate toate argumentele și toate soluțiile, pe care le avem și cele mai bune soluții să fie promovate”; în semn de recunoaștere și apreciere, oferă tuturor consilierilor locali din mandatul 2012-2016 câte o medalie.

Președintele de ședință - mulțumește tuturor consilierilor locali ”pentru contribuția 9                                9            9                    9            5                                                                             V                                     »

adusă la dezvoltarea municipiului”, dar și executivului primăriei, pentru colaborare.

Dl. primar - precizează că ”aprecierea cetățenilor pentru ceea ce s-a întâmplat în Cluj este produsul unei bune echipe”, formată din executivul primăriei, consilierii locali, serviciile publice, autoritățile statului descentralizate; mulțumește colegilor viceprimari.

Dl. cons. Oniga - menționează că se puteau realiza mai multe lucruri pentru municipiul Cluj-Napoca, într-o manieră mult mai rapidă și mai transparentă; consideră că, alături de colegii din opoziție, au pus pe ordinea de zi acele proiecte importante pentru oraș; conchide că noul mandat 2016-2020 are responsabilitatea de a soluționa proiectele, mult mai transparent și mai dinamic; mulțumește pentru experiența celor patru ani din administrație și urează succes colegilor consilieri care vor face parte din noul mandat.

Dl. primar - înmânează câte o medalie, consilierilor locali din mandatul 2012-2016.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea


Secretarul municipiului, Jr. Aurora Roșca


Notă: ședința a fost înregistrată pe o casetă audio, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, caseta fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.