Hotărârea nr. 75/2016

Hotărârea 75/2016 - Însuşirea documentaţiei tehnice de înscriere a suprafeţei imobilului teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 146-148.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea "diplomei de aur" și a premiului în sumă netă de 1.000 lei. din bugetul local pe anul 2014. conform Hotărârii nr. 19/2014. pentru fiecare dintre cele 126 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea "diplomei de aur" și a premiului în sumă netă de 1.000 lei. din bugetul local pe anul 2014. conform Hotărârii nr. 19/2014. pentru fiecare dintre cele 126 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă-proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia-Gina, Bîldea Ioan . Borza loana-Sanda. Popa Irimic-Emil, Chifor Lazar-Ovidiu, Constantea Radu-Mihai, Csoma Botond, Dreoni Giacomo. Florian Ovidiu-Valeriu, Gered Imre, Gliga Florin-Valentin. Horvâth Anna. Mihaiu Ligia. Moisin Radu-Marin. Morar Dan-Ioan. Mureșan Adrian. Olâh Emese. Oniga Gabriel-Mihai. Pop Ioan, Rațiu Radu-Florin. Stoica Doru-Mugurel. Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin-Ioan, Turdean Ovidiu-Laurean. Țăgorean Iuliu-Mirel și Tarcea Dan-Ștefan;

Analizând Referatul nr. 50.525/313 din 11.02.2014 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea "diplomei de aur" și a premiului în sumă netă de 1.000 lei. din bugetul local pe anul 2014. conform Hotărârii nr. 19/2014. pentru fiecare dintre cele 126 de cupluri clujene, din anexă, care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. (I) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea "diplomei de aur" și a premiului în sumă netă de 1.000 lei. din bugetul local pe anul 2014. conform Hotărârii nr. 19/2014. pentru fiecare dintre cele 126 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 75/2014


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014


Nr crt Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

1

AGOSTON

ȘTEFAN

EVA-MARIA

24.12.1963

2

ALBERT

ISTVAN

ELISABETA

30.11.1963

3

BÂLC

IOAN

M ARIO AR A

08.12.1963

4

BALLA

IOSIF

MARIA

12.09.1963

5

BANYAI

IOZSEF

ANNA

12.09.1963

6

BEREI

ISTVAN

EMMA

23.01.1964

7

BLAGA

DUMITRU

ANNA

07.12.1963

8

BODEA

NICULAIE

VIRGINIA

23.12.1963

9

BODOR

ȘTEFAN

KATALIN

30.11.1963

10

BOITOR

MIIIAIL

MARGIT

28.01.1964

11

BORZA

VASILE

MARIA

25.11.1963

12

BOTA

AUREL

MARIA

23.10.1963

13

BOTA

IULIU

EVA

12.11.1963

14

BOTEZAN

VASILE

ANA

27.12.1963

15

BUNEA

IOAN

VALERIA

12.12.1963

16

BURA-GIURGIU

VASILE

EUGENIA

31.10.1963

17

CÂMĂRĂȘAN

IOAN

VICTORIA

14.11.1963

18

CHERECHEȘ

MIHAIL

ANA

19.01.2023

19

CHEȚAN

ION

ANA

10.10.1962

20

CHINTOAN

GHEORGHE

MARIA

24.12.1963

21

CHIR A

DUMITRU

VERONICA

20.06.1961

22

CHIRILĂ

EUGEN

MARIA

01.05.1963

23

CIORTEA

VALER

TEODOR1CA

13.11.1963

24

CITREA

DIMITIE

MARIA

13.08.1963

25

COMAN

FLAVIU-LUCIAN

RODICA-AURORA

21.12.1963

26

COSMA

GHEORGHE

MARIA

NASTASIA

tX   i

31.01.1964

27

COVACI

IOAN

;a\i

11.07.1963

28

CSISZER

ÂRPÂD

KATALIN/* 1

\ \ \ \1

\ 1

15.12.1963

29

DEM IAN

NICOLAE

MARIA

27.11.1963

DIȚ

30

GA VRIE

ANANr crt Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

31

DONȚU

NICOLAE

EMILIA

26.12.1963

32

DRÂGAN

VALER

MARIA

31.10.1962

33

FARCAȘ

VASILE

MARIA

20.12.1963

34

FARKAS

CAROL

VIORICA

07.03.1963

35

FIKKER

LEVENTE

EVA-MARIA

28.12.1963

36

FILIMON

SILVIU

EMILIA

28.08.1961

37

GHERMAN

MIHAI

ARANKA

25.01.1964

38

GIURGIU

VASILE

ROZALIA

24.1 1.1963

39

GOCAN

SIMION

CRISTINA

11.03.1963

40

GOCAN

ALEXANDRU

SANDA-ZINA

05.10.1963

41

GOCAN

VASILE

ILEANA

12.12.1963

42

GREBLĂ

IULIAN

VIRGIN IA-MARIA

01.04.1964

43

HADHÂZ1

IOAN

ESTERA

09.11.1963

44

HAIDUC

IONEL

IOVANCA

11.08.1963

45

HANG

EUGEN

GABRIELA

27.04.1963

46

IIANGA

AUREL

FLOAREA

28.12.1963

47

IACOB

GAVR1LĂ

MARIA

29.12.1963

48

IEPURE

VIOREL

MARIA-CORNELIA

16.11.1963

49

JAKAB

EUGEN

MARIA

24.12.1963

50

JURCAN

MIHAIL

ANA

02.01.2019

51

LASLO

AUGUSTIN

MARIA

1

18.01.1963

52

LEȘ

ȘTEFAN

ANGELA

1

28.04.1963

53

LENART

ARPAD

ILEANA-ROMANA

]

18.09.1963

54

LEUCĂ

MIRCEA-RADU-GHEORGHE

MARIA-SON1A-TEREZIA

1

21.11.1963

55

MARCU

IOAN

MARIA

i

07.10.1963

56

MARIAN

PAVEL

ANA

16.11.1963

57

MARTA

MARCEL-NICOLAE

LIANA-TEODORA

02.11.1963

58

MESAROȘ

IOAN

EVA

1

17.12.1963

59

MICLE

IOAN

FLOAREA

’]

12.03.1963

60

mihu

TEODOR

CAROLINA

13.11.1963

61

MIRON

VASILE

ELEONORA

11.09.1963

62

MOLDOVAN

IOAN

EMILIA

10.08.1963

63

MOSTIS

ARPAD

JUDIT

26.10.1963

64

MUREȘAN

VASILE

ANA

I

13.01.1964

65

NAȘCA

DĂNILĂ

ILONA

11.08.1963

66

N1CORUȚ

AUGUSTIN

S1DONIA

22.01.1964

Nr crt Nume familie soți       Prenume soț               Prenume soție        Data căsătoriei

67

NIR1

GAVRIL

VIORICA

24.12.1963

68

NOSA

IULIAN

NASTASIA

11.10.1963

69

OCH1Ș

ARON

LENUȚA

18.01.1964

70

OPRIȘ

BĂNUC

SUSANA

19.01.2028

71

ORECOB-TUROS

DESIDERIU

KATALIN

18.12.1963

72

OROS

IOAN

MARIA

11.04.1963

73

PĂCURAR

VICTOR

VERONICA

15.10.1963

74

PADURARU

VASILE

SUSANA

11.09.1963

75

PAMFILIE

MIRCEA

AURELIA

01.11.1964

76

PANDREA

VIOREL

ANA

28.11.1963

77

PÂULETI

ERNO

MARIA

28.01.1964

78

PĂVĂLOIU

ION

ANGELA

19.11.1963

79

PA VEL

DUMITRU

VIRGIN IA

16.01.1961

80

PIUAR1

MIHAI

MARIA

18.10.1963

81

POP

SEVER

LENUȚA

02.01.1964

82

POP

GRIGORE

MARGARETA

01.01.1964

83

POP

IOAN

MARIA

20.11.1963

84

POP

ANDREI

EMMA

12.09.1960

85

POP

IOAN

MELINDA-MARIA-MAGDOLNA

12.02.1963

86

POP

ALEXANDRU

VERONICA

24.12.1963

87

POP

CONSTANTIN

MARIA

26.10.1963

88

POPA

DANIL

MARIA

27.01.1964

89

POPA

GHEORGHE

NASTASIA

29.10.1963

90

POPESCU

GRIGORE

ELISABETA

06.12.1963

91

POPITEAN

MIRCEA

MARIA-MAGDALENA

08.02.1963

92

PREDONESCU

MARIN

FLOAREA

27.10.1963

93

PUIA

IOSIF

NATALIA

12.12.1963

94

PUTINEI

ȘTEFAN

IULIANA

02.11.1963

95

REMAN

VALENTIN

EL1SABETA-TEREZIA

23.12.1963

96

ROMAN

ALEXANDRU

MARIA

05.07.1963

97

RUS

IOAN

MARIA

04.02.1964

98

RUSU

VALENTIN

MARIA

11.11.1963

99

RUSZ

NICOLAE

ANNA

12.05.1963

100

RUZSA-K.IS

ȘTEFAN

IRMA

18.10.1963

101

RUZSA-K.IS

PAVEL

GIZELA

23.12.1963

102

SANDOR

IOAN

ANA

25.01.1964

Nrcrt Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data eăsătoriei

103 SBÂU

AUREL

MARIA

26.12.1963

104 SECELEANU

MIRCEA

LIANA-SORINA

12.12.1963

105 SECHELEA

AUREL

ZSUZSANNA

05.11.1963

106 SIMONFI

ANTON

ROZALIA

24.01.1964

107 SINA1

RUDOLF

EVA

01.07.1964

108 SOMOGYI

GYULA

MAGDALENA

14.12.1963

109 ȘTEFAN

EUGENIU

IRMA

12.12.1963

110 STOIA

ADALBERT

ELISABETA

31.10.1963

11 1 STOPINSZK1

SANDOR

MARIA

04.11.1963

112 SUCIU

ALEXANDRU

IULIANA

18.11.1963

113 SUTEU

NICOLAE

MARIA

11.09.1963

114 SZASZ

FRANCISC

ROZALIA

19.01.2024

115 SZEKELY

MARTIN

ARANCA

19.12.1963

1 16 SZONDI

IOSIF

ROZA

20.12.1963

117 SZUCS

IOSIF

MARIA-MAGDOLNA

13.12.1963

118 TOPAN

IOAN

ILIANA

11.01.1963

119 TOTH

ISTVAN

ILEANA

08.02.1964

120 TUROS

IOAN

ARANKA

19.12.1963

121 UNGVARI

ȘTEFAN

ROZA

09.12.1963

122 URS

VIOREL

VALERIA

zz

31.08.1963

123 VARGA

PETRU

MARIA-TEREZIA

09.11.1963

124 VILAN

PAUL

JANA

16.10.1963

125 VOLOVEI

VALENTIN

ELENA

19.12.1963

126 ȚICUDEAN

IOAN

ELENA

28.12.1963