Hotărârea nr. 748/2016

Hotărârea 748/2016 - Aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public

(R.A.D.P.) Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preturilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 526577 /446 din 19.12.2016 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea preturilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca;

Văzând Procesul-verbal nr. 525792/2016 al comisiei de negociere și Avizul nr. 519087/2016 al comisiei de prețuri;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prețurile unitare/tip de activitate pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, încredințată Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, prin Hotararea nr. 747/2016, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca, Direcția Tehnică și Direcția economică.


1TE DE ȘEDINȚĂ, Dan Ștefan Tarcea


Nr. 748 din 20 decembrie 2016

( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la HCL nr.748/2016


Prețurile/tip activitate pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră in Municipiul Cluj-Napoca

Lucrări: Semafoare Tabel 1

Nr.crt.

activitate

U.M.

preț unitar (lei fara TVA)

1

canalizație în carosabil - inclusiv refacere sistem rutier

ml

111,76

2

canalizație în trotuar - inclusiv refacere sistem rutier

ml

114,81

3

execuție camera de tragere carosabilă- CT64

buc

529,41

4

execuție camera de tragere trotuar - CT40

buc

322,59

5

confecționare (procurare) stâlp simplu.

buc

1186,31

6

Montaj stâl^șim^lu.

buc

86,88

7

fundație pentru stâlp simplu

buc

284,12

8

confecționare (procurare) stâlp cu consolă

buc

6592,22

9

Montaj stâlp cu consolă

buc

247,5

10

fundație pentru stâlp cu consolă

buc

277,43

II

Procurare și pozare tub PVC 09Omm în canal izatii subterane

ml

14,04

12

Pozare cabluri aeriene

ml

19,75

13

Montare bucla inductivă

buc

477,41

14

Procurare cutie de joncțiuni 10x10

buc

9,73

15

Procurare cutie de joncțiuni 10x15

buc

14,91

16

Procurare cutie de joncțiuni 20x30

buc

30,33

17

Montare cutii de joncțiune amplasate pe stâlpii de semaforizare sau în camere 1 e d^rager^^

buc

13,45

18

Procurare Corp de Semafor Vehicul 3x0210

buc

1359,67

19

Procurare Corp de Semafor Pietonai 2x0210

buc

1008,42

20

Procurare Corp de Semafor VID, GI 0210

buc

489,28

21

Procurare față corp semafor cu LED ( ROȘU, GALBEN, VERDE) 0210

buc

274,67

22

Procurare Corp de Tramvai

buc

1519,33

23

Procurare Semafor Acustic pentru nevăzători

buc

952,8

24

Procurare Buton Pietonai

buc

16,94

25

Montare Corp de Semafor Vehicul, Pieton, Tramvai, Prim vehicul, VID, GIP, amplasat terestru

buc

21,76

26

Montare corp de Semafor Vehicul, Tramvai, amplasat pe console

buc

67,53

27

Montare Semafor Acustic pentru nevăzători, Buton Pietonai

buc

20,8

28

Procurare Senzor de videodetecție autovehicule, biciclete, pietoni

buc

2475,47

29

Procurare modul detecție video (interfața sensor videodetecție - cu amplasare in automatul de dirijare a traficului)

buc

8434,21

30

Montare senzori videodetecție amplasați pe console

buc

48,43

31

Montare automat de dirijare, pe suport existent

buc

172,56

32

Montare automat de dirijare, inclusiv cofret de alimentare și soclu

buc

1222,47

33

Procurare Automat de dirijare Trecere pietoni

buc

9270,45

34

Procurare Automat de dirijare intersecție 4 canale

buc

10558,01

35A

Procurare modul comandă 2 semafoare independente compatibil cu controller ITC-2 (Swarco Tehnology)

buc

2060,1

35B

Procurare modul comandă 2 semafoare independente Compatibil cu controller AS26 (Eurosic System)

buc

1004,3

36

Instalație de protecție prin legare la pământ

buc

320,6

37

Procurare modul detecție inductiv

buc

685,32

38

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 25 x 1

ml

19,92

39

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 18x1

ml

18,54

40

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 12x1

ml

10,88

41

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 7 x 1

ml

8,93

42

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 5 x 1

ml

6,41

43

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 24 x 1

ml

22,89

44

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 19x1

ml

17,75

45

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 14x1

ml

13,17

46

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 7 x 1

ml

7,44

47

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 5 x 1

ml

5,72

48

Procurare cablu FY 6 - pentru împământare

ml

2,56

49

Procurare cablu MYF 1,5 - pentru bucle inductive

0,8

50

Montare cablu MYF1.5 torsadat - de legătură de la buclele inductive la automat

ml

15,53

51

Procurare cablu legătură la camerele video

ml

6,87

52

execuție racorduri electrice

buc

5,19

53

Procurare Avetizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

669,53

54

Montare Avetizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

31,88

55

Procurare Acumulator Tampon pentru Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

93,39

56

Montare Acumulator Tampon pentru Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

14,26

57

verificarea instalațiilor cu PRB

ora

46,97

58

verificarea instalațiilor cu autoturism

km

0,98

59

verificarea instalațiilor cu autoutilitara

km

1,22

60

întreținere și service intersecție semaforizata in “T” sau trecere de pietoni cu buton

intersecție/ luna

955,66

61

întreținere și service intersecție semaforizata in “+”

intersecție/ luna

972,83

62

întreținere și service stâlpisor retractabil (bollard)

stâlpisor

retractabil/ luna

989,99

63

întreținere și service Avertizor Luminos cu LED pentru Trecere Pietoni

Buc/luna

137,34

64

curățare prin spalare a corpurilor de semafor

intersecție

57,27

Lucrări:

Programare

nr.crt.

activitate

U.M.

1

Ajustarea programului de semaforizare

intersecție/TP

718,24

2

Schimbarea structurii programului de semaforizare

intersecție

1085,73

3

Realizarea unui program nou de semaforizare

intersecție

2071,25

Lucrări:

Reparații electrice-electronice

Tabel 3

nr.crt.

activitate

U.M.

1

Reparat buton pietonal (montat pe stâlp semafor)

buc

39,83

2

Reparat Avetizor Luminos Trecere Pietoni

buc

105,71

3

Reparat afișaj ceas electromecanic

buc

78,63

4

Reparat placa baza automat de dirijare a traficului

buc

500,51

5

Reparat modul forță 2 canale semafor

buc

191,88

6

Reparat modul forță VID (GI)

buc

55,23

7

Reparat semafor acustic pentru nevăzători

buc

184,02

8

Reparat echipament optic față cu LED

buc

144,72

9

Reparat cronometru semafor

buc

113,06

..... .......

Lucrări: Indicatoare

Tabel 4

nr.crt.

activitate

U.M.

1

Plantare stâlpisor

buc

17,67

2

confecționare țeavă galvanizata 0 48*3H=3,8m

buc

94,53

3

confecționare țeavă 40*40*3H=3,8m

buc

53,15

4

confecționare țeavă 40*40*3H=4m

buc

55,35

5

Plantare țeavă

buc

49,55

6

Deplantare stâlp cu refacere zona

buc

34,85

7

Plantare parapeți ( grei, semigrei)

buc

44,13

8

Montare separator trafic

buc

11,96

9

Procurare separator trafic

buc

178,54

10

Montare/demontare prag de sol

buc

27,89

11

Procurare prag de sol element central

buc

180,83

12

Procurare prag de sol element de capat

buc

81,26

13

Plantare gărdulețe

buc

40,18

14

curățat indicatoare semnalizare verticala

buc

2,31

15

Montare indicator pe stâlp

buc

11,47

16

Montare indicator pe stâlp Renel

buc

14,47

17

Demontare traversa

buc

138,33

18

Montare traversa/ parapet New Jersey de beton

buc

144,66

19

Reparare traversa în maxim 2 puncte

buc

75,5

20

confecționare traversa 13m

buc

1131,57

21

Reparație stâlp susținere traversa

buc

134,11

22

confecționat stâlp bariera

buc

842,34

23

Plantare stâlp oglinda

buc

111,63

24

confecționat stâlp oglinda 076*3.5mm H=4,5m

buc

175,72

25

Vopsit și revopsit suprafețe sub 60mm lățime

ml

2,57

26

Vopsit si revopsit suprafețe peste 60 mm lățime

mp

16,04

27

vumvvpuiiai uuiiovia uiuiiginuiaia ovmaivi oau uwviv piClUIIi

ml

189,75

28

recondiționat separator trafic

buc

38,4

29

Verificarea dispozitivului de semnalizare rutiera cu autoutilitara

km

14,07

30

Indicator rutier reflectorizant cu grad de retroreflexie de minim

250 cd/lx/mp-clasa I I

mp

238,06

31

Plăcuță stradală cu denumirea străzii

mp

98,43

32

indicator stradal cu denumirea străzii

mp.

98,43

33

indicatoare cu adresa poștala pt.montare pe calcan

mp

129,33

34

număr poștal

mp

98,43

35

parapet New Jersey din beton

buc.

721,04

36

Gărduleț metalic clasic

buc.

204,87

37

Gărduleț metalic special-element mic

buc.

209,44

38

Gărduleț metalic special - element mare

buc.

250,65

39

Stâlpișor metalic de protecție (h=70cm din care 40 cm deasupra solului)

buc.

47,58

40

Stâlpișor metalic de protecție (h=l lOcm din care 80 cm deasupra solului)

buc.

56,63

41

Stâlpișor ornamental din fontă

buc.

392,56

42

Parapet de protecție de tip semjgreu^

ml

119,03

43

Parapet de protecție^lc^pjțreu^

ml

135,05

44

Demontare separator

buc.

4,33

45

Montare parapet New Jersey

buc.

61,5

Lucrări:

stâlpisori retracta bili                                                  Tabel 5

nr.crt.

Articol

U.M.

1

recondiționat stâlpisor mobil prin înlocuire kit cilindru

buc

2642,66

2

recondiționat stâlpisor mobil prin înlocuire kit flansa superioara

buc

2089,52

3

recondiționat stâlpisor mobil prin înlocuire kit motor

buc

7847,76

4

recondiționat stâlpisor mobil prin înlocuire kit disc acoperire

buc

3347,05

5

recondiționat stâlpisor mobil prin înlocuire kit încălzire

buc

1827,18

6

recondiționat stâlpisor mobil prin înlocuire kit ghidare cilindru

buc

1793,78

7

recondiționat stâlpisor mobil prin înlocuire kit limitator cursa

buc

495,94

8

recondiționat stâlpisor mobil prin înlocuire kit protecție mizerie

buc

435,06

9

recondiționat stâlpisor mobil prin înlocuire kit doza conexiuni

buc

1190,55

10

recondiționat stâlpisor mobil prin înlocuire kit electrofrana

buc

1608,51

11

Reparat comunicație GSM prin înlocuire kit modem(TELL 1000)

buc

1007,08

12

Reparat detector inductiv prin înlocuire kit

buc

715,35

13

Abonament sistem de comunicație GSM stâlpisori

buc

10,33

14

Refacere fundație și drenaj cilindru exterior stâlp mobil(montaj fara kit)

buc

416,4

15

Recondiționare stâlpisor mobil

buc

147,82

16

Montare stâlpisor mobil (fundație+drenaj+pahar)

buc

3074,55

1

efectuarea de măsurători de trafic pe artera de circulație

strada

1625,19

2

studii sectoriale de fluidizare a traficului

buc

3925,64

3

proiectare semaforizare intersecție in „T”/ trecere pietoni

buc

6867

4

proiectare semaforizare intersecție in „+”

buc

9156

5

proiectare semaforizare intersecție complexă ( mai mult de 4 intrări în intersecție^

buc

11445

6

proiectare plan de semnalizare rutieră intersecție:

buc

5173,1

7

proiectare plan de semnalizare rutieră stradă

strada

2586,52