Hotărârea nr. 744/2016

Hotărârea 744/2016 - Plata sumei de 7.831,82 lei, cu titlu de dobândă legală penalizatoare și a sumei de 7.813,76 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către S.C. VIACOR ENGINEERING S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 7.831,82 lei, cu titlu de dobândă legală penalizatoare și a sumei de 7.813,76 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către SC VIACOR ENGINEERING SRL

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 7.831,82 lei, cu titlu de dobândă legală penalizatoare și a sumei de 7.813,76 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către SC VIACOR ENGINEERING SRL - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 514881/411/16.12.2016, al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 7.831,82 lei, cu titlu de dobândă legală penalizatoare și a sumei de 7.813,76 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către SC VIACOR ENGINEERING SRL, în baza Sentinței civile nr. 3120/2016, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 2590/117/2016 și a Deciziei civile din data de 09.12.2016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 5348/117/2016;

Reținând Sentința civilă nr. 3120/2016 și Decizia civilă din data de 09.12.2016;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de sumei de 7.831,82 lei, cu titlu de dobândă legală penalizatoare și a sumei de 7.813,76 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către SC VIACOR ENGINEERING SRL, în baza Sentinței civile nr. 3120/2016, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 2590/117/2016 și a Deciziei civile din data de 09.12.2016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 5348/117/2016.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


Nr. 744 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)