Hotărârea nr. 737/2016

Hotărârea 737/2016 - Organizarea concursului de soluții, finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Plan Integrat de dezvoltare pentru malurile râului Someș pe parcursul municipiului Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind organizarea concursului de soluții, finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru "Plan Integrat de dezvoltare pentru malurile râului Someș pe parcursul municipiului Cluj-Napoca" și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind organizarea concursului de soluții, finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Plan Integrat de dezvoltare pentru malurile râului Someș pe parcursul municipiului Cluj-Napoca" și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 518357/13.12.2016 al Direcției tehnice, prin care se propune organizarea concursului de soluții, finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru “Plan Integrat de dezvoltare pentru malurile râului Someș pe parcursul municipiului Cluj-Napoca" și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate;

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 lit. j, 104 alin. 7, 105 și 108 din Legea nr. 98/2016,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea unui concurs de soluții, finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Plan Integrat de dezvoltare pentru malurile râului Someș pe parcursul municipiului Cluj-Napoca".

Art. 2 - Se aprobă cuantumul premiilor care urmează a fi acordate la concursul de soluții „Plan Integrat de dezvoltare pentru malurile râului Someș pe parcursul municipiului Cluj-Napoca", astfel: premiul I - contractul de proiectare - cu o valoare estimată de 1.577.345 lei, fără TVA (curs BNR din data de 13.12.2016), premiul II: 60.000 lei, premiul III: 30.000 lei și mențiune specială: 15.000 lei.

Art. 3 - Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca cu desemnarea membrilor juriului conform prevederilor art. 108 din Legea nr. 98/2016 și cu înlocuirea acestora, prin dispoziție.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Juriul, Direcția Generală de Urbanism, Direcția tehnică, Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

Nr.737 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)