Hotărârea nr. 727/2016

Hotărârea 727/2016 - Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 260/2016 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorităţi pe anul 2016), modificată și completată prin Hotărârea nr. 508/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 260/2016 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2016), modificată și

completată prin Hotărârea nr. 508/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 260/2016, modificată și completată prin Hotărârea nr. 508/2016: Mihaela-Rodica Suciu, Râcz Levente Zsolt, Tothfalusi Andras și Găbudean Călin-Marcel;

Analizând Referatul nr. 513270/451/08.12.2016, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 260/2016, Hotărârea nr. 95/2016 privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2016, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, și adresa înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca de către domnul Aluaș Emil sub nr. 426136/10.10.2016, privind refuzul repartiției;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Listei de repartizare în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor sociale din fondul locativ de stat pentru anul 2016, aprobată prin Hotărârea nr. 260/2016, modificată și completată prin Hotărârea nr. 508/2016, în sensul schimbării repartiției domnului Aluaș Emil înscris la poziția 4 și completarea acesteia cu pozițiile 11, 12, 13, 14, 15 și 16, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 727 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


LISTA DE REPARTIZARE, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII, PRIN ÎNC

LOCUINȚELOR SOCIALE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, PERS

LISTA DE PRIORITĂȚI PE ANUL 2016, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR.

NR.

CRT.

NUME / PRENUME

POZIȚIE ÎN LISTA FINALĂ

IMOBILUL CARE FACE OBIECTUL REPARTIȚIEI

STRADA

NR.

BL.

ET.

AP

1

CORĂBIAN IOAN

1

-

-

-

-

-

2

FELECAN NELU

3

BERĂRIEI

7

-

P

2

3

TOMOȘ NORMETA

4

DECEBAL

9

-

P

6

4

ALUAȘ EMIL

5

VRANCEA

1

-

P

-

5

DANI ATILA

6

TIMIȘULUI

77

T3

I

6

6

BENK GYORGY

7

GÎRBĂU

4

-

P

1

7

KILIN ATTILA

8

TIMIȘULUI

73

TI

P

3

8

POPA DAN

9

TRAIAN

80

-

P

4

9

BUNGĂRDEAN SORIN

OVIDIU

10

HOREA

43-45

-

D

28

10

BOZSAK PETRE ZOLTAN

11

MEHEDINȚI

62-64

-

I

7

11

KILIN ESZTER

ZSUZSANNA

12

ALBAC

25

I

36

12

ANTON AURICA-RODICA

13

CRIȘAN

32

M

12

13

KONCZ GABOR

14

LĂCRĂMIOARELOR

9

IV

37

14

BARLA RADU MARIAN

15

GÎRBĂU

8

IV

97

15

ROZMARIN ZOLTAN

16

HOREA

1

I

12

16

ROSTAȘ MARIA

17

IULIU COROIANU

5

CI

I

24