Hotărârea nr. 647/2016

Hotărârea 647/2016 - Aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2017, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2017, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor și a aprobării componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2017, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor și a aprobării componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Gabriela Iuliana Moldo van, Suciu Mihaela Rodica, Tothfalusi Andras și Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 491858/481/23.11.2016, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2017, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor și a aprobării componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă lista provizorie de priorități pentru anul 2017 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă afișarea listei provizorii de priorități pentru anul 2017 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și pe site-ul autorității locale, respectiv www.primariacluj napoca, ro.

Art. 3.1. Se stabilește termenul de depunere a contestațiilor privind punctajul acordat solicitanților cuprinși în lista provizorie de priorități pentru anul 2017, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat de 30 de zile calendaristice de la data afișării listei.

  • 2. Contestațiile se depun la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7.

Art. 4. Se aprobă componența Comisiei de soluționare a contestațiilor, formată din: Președinte: Dan-Ștefan Tarcea, viceprimar și consilier local

Membri: 1. Olâh Emese, consilier local;

2. Rareș Petru Ferdean, consilier local;

  • 3. Corina Ecaterina Croitoru, consilier local;

  • 4. Constantin Ioan Tomoș, consilier local;

  • 5. Bora Mirela Mihaela, consilier juridic - Serviciul Juridic, legislație contracte;

  • 6. Dacia Crișan - Șef al Serviciului Autorizări Comerț.

Secretarul Comisiei: Alexandrina Perșa- Serviciul Administrare Spații, Terenuri.

Art. 5. Modul de soluționare a contestațiilor și lista finală de priorități pentru anul 2017 vor fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Biroul Mass-media.

Nr. 647 din 28 noiembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 647 / 2016


LISTA PROVIZORIE DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2017 ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII, PRIN ÎNCHIRIERE, A LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

NR. CRT.

NUME Șl PRENUME

ADRESĂ

PUNCTAJ

1

MOLDOVAN IOAN ADRIAN

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie nr.51, ap.7

153

2

BUICA VIRGINIA

Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 43, ap. 5

150

3

KILIN ESZTER ZSUZSANNA

Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 32, ap. 2

148

4

GIURGIU EMILIA

Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 43, ap. 3

142

5

ANTON AURICA-RODICA

Cluj Napoca, str. Gării nr.15

141

6

MATINGO IGNAT

Cluj Napoca, str. Moților nr.141, ap.13

139

7

BERKI SAMOIL

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

139

8

ALUAȘ EMIL

Cluj Napoca, str. Bistriței nr. 46, ap. 16

138

9

ROSTAȘ MARIA

Cluj-Napoca, ale. Micuș nr.1, ap.113

137

10

PETEAN ALIN

Cluj-Napoca, str. 11 Octombrie nr. 5

135

11

CZANKA ANA MARIA

Cluj-Napoca

135

12

BRAD TEODOR ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 13, ap.2

135

13

DANI REMUS

Cluj-Napoca, str. Ghe. Baritiu nr.16, ap. 10/1

135

14

ROZMARIN ZOLTAN

Cluj Napoca, str. Paris nr. 26, ap. 3

135

15

MOLDOVAN MAGDALENA IOLANDA

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 17, ap. 30

135

16

ROSTAȘ STELA

Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39

134

17

VARGA RAFAEL

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 43-45, ap.1

133

18

MOLDOVAN FLORIN

Cluj-Napoca, str. Bethlen Gabor nr.3, ap. 28

133

19

IGNAVALERIA

Cluj Napoca, str. Horea nr. 75, ap. 21

132

20

SZTOICA IOS1F

Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 27, ap. 27

132

21

PRIPON GABRIELA

Cluj-Napoca, str. Dejului nr. 1, ap. 49

132

22

PETRUȘ OCTAVIAN ONISIE

Cluj-Napoca, str. Doinei nr. 51

131

23

PARDI KLARA REKA

Cluj-Napoca, str. Mitropolit A. Șaguna nr. 34-36, ap. 41

131

24

CIOBAN LAURENȚIU

Cluj-Napoca

131

25

CIOBAN ILEANA

Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr.28, ap.7

130

26

LĂCĂTUȘ GAROFIȚA

Cluj Napoca, str.G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39

130

27

BARLA RADU MARIAN

Cluj-Napoca, str.Mehedinți nr. 54-56, bl. D5, ap. 65

129

28

MUZUR IOAN

Cluj-Napoca, str. Ale. Clăbucet nr.11, ap.75

129

29

DRĂGUȘ ROMICĂ

Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 68, ap. 4

128

30

BUCUR IOAN

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31, ap. 16

128

31

MURESAN CORNEL

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 37, ap. 10

128

32

PUCANI MARTIN

Cluj-Napoca, str. Cloșca nr.1, ap. 16

126

33

COROIAN ANDREEA MIHAELA

Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță bl. Lama F, ap.24

126

34

LASKAY TUNDE

Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 10, ap. 16

124

35

VINCZE ANA

Cluj-Napoca, str.Crișan nr.12, ap.6

124

36

MARTOCIAN ANA

Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 40

124

37

SABĂUIOAN

Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr.2, ap.73

124

38

LEVAY MARIA

Cluj-Napoca, str.G-ral Traian Mosoiu nr. 43, ap. 4

124

39

VONAS VASILE DANIEL

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 17, ap. 28

124

40

SIMIONESCU ROZALIA

Cluj Napoca, str. Caracal nr.17

123

41

FEHER LIVIA

Cluj-Napoca, Str. J.J. Rousseau nr. 12, ap. 57

123

42

OPREA MARIUS CĂLIN ION

Cluj Napoca, str. Dorobanților nr. 50, ap. 1                  '4

L\122

43

POP MIHAELA

Cluj-Napoca, str. Moților nr.19, ap. 2      /* /

44

GAVRILĂ CORNELIA

Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 48, ap. 2 /

\     i1

45

KISS ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 21,lapȘS jâ

46

BACIU VIOREL

Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncoveanu nr. 58\ăp.r^7\Ț^v^J>

OL

< j' ,'^on. ciP\ o/ X/ I V L

47

COCIȘ ELENA

Cluj-Napoca, P-ța. Unirii nr. 10, ap. 18

120

48

BELEIU AVRAM

Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989 nr. 148, ap. 1

120

49

RUSU MIHAI PETRU

Cluj-Napoca, ale.Neptun nr. 6

120

50

FERCO LIVIA

Cluj-Napoca

120

51

ROTAR IOAN

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 83, ap. 2

119

52

RUS DORELNICOLAE

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 69, ap. 2

118

53

AMZA MIHAI

Cluj-Napoca, str.Traian nr. 82, ap. 4

118

54

SĂSĂRMAN CLAUDIA CRISTINA

Cluj-Napoca, str. August Treboniu Laurian nr.28

117

55

LĂCĂTUȘ SEBASTIAN ROMULUS

Cluj-Napoca, str. Ale. Peana nr.13, ap. 2

117

56

MAXIM MONICA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 6, bl. S2, ap. 277

117

57

OTVOS ZOLTAN

Cluj-Napoca

116

58

DONDOȘ ANA

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19, ap. 5

116

59

LUDVIG IULIANA MIRELA

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 10, ap. 17

116

60

BONTEAVASILE

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

116

61

TĂTAR BIANCA

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 10, ap. 12

116

62

SUDER MISCHAEL

Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 16, ap. 29

115

63

VÎRLAN CATELA

Cluj Napoca, str. Garoafelor nr. 2

115

64

BISIOC VALERIA

Cluj Napoca, str. Traian nr. 17, ap. 5

115

65

BIRTAR RALUCA

Cluj-Napoca, str. Porțile de Fier nr. 2, Bl. B12, ap. 16

115

66

FECHETE IOSIF

Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman nr. 8, ap. 22

115

67

POP ALEXANDRINA

Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

115

68

MĂRGINEAN CRISTINA SAVETA

Cluj-Napoca, str. Scorțarilor nr. 5, sc.1, ap. 14

114

69

SOTMARI FRANCISC

Cluj-Napoca, Str. Gh. Dima nr. 20, ap. 1

114

70

HOȚIU MONICA

Cluj-Napoca, str. Orzului nr. 7

114

71

VARZĂ MIHAI

Cluj-Napoca, str. Janos Bolyai nr.7, ap.14

113

72

HODINĂ MIHAIELA LIANA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 10-12, ap. 97

113

73

UNGURAȘ ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr. 21, ap. 9

113

74

POP NICULINA MARCELA

Cluj-Napoca, str. Anina nr. 3, bl. A1, ap. 43

112

75

KOVACS ANNAMARIA

Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 4, ap. 13

112

76

FĂRCAS EUGENIA

Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 2-12, ap. 11

112

77

MICHI ELENA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

110

78

MATEI KATALIN

Cluj-Napoca, str. Stephenson George nr.1-3, ap. 67

110

79

STEJAR DANIEL-COSTEL

Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 52, ap. 44

110

80

DAVID ROZALIA

Cluj Napoca, str. Mărășești nr. 42-44, ap. 3

109

81

JUCAN VIRGINIA IOANA

Cluj-Napoca, str. București nr. 29, ap. 12

109

82

MITITEAN NICOLETA CECILIA

Cluj-Napoca, str. Cernei nr. 7, ap. 37

108

83

MUNTEAN ALIN NICOLAE

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 2, ap. 334

108

84

MATINGO LUDOVIC

Cluj-Napoca, str. Gârbău nr. 3, ap. 42

108

85

PASCALĂU IOANA-DELIA

Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 2, ap. 26

108

86

KOVACSIOAN

Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie nr. 68, ap. 5

108

87

BĂICAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Steluței nr. 5

108

88

UJVARI ROBERT CLAUDIU

Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, ap. 7

107

89

SIMA MARIANA

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 73, ap. 8

107

90

URSU CAMELIA OLGUȚA

Cluj Napoca, str. Beiușului nr. 68, ap. 104

106

91

NAGY ROBERT FERENC

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 6, ap. 142

106

92

KALLO ERZSEBET

Cluj-Napoca, str. loan Ghica nr. 30, ap. 2

105

93

PUȘCAU MIHAELA

Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 32, ap. 2/2

105

94

BANYAI ILDIKO

Cluj-Napoca, ale. Padin nr. 20, ap. 80

105

95

BARANY ILEANA

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19, ap. 6

105

96

BONȚIDEAN BIANCA OTILIA

Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță, nr. 37, ap. 15

105

97

SCHEBOR ILDIKO-JULIANNA

Cluj-Napoca, ale. Herculane nr. 17, ap.13

104

98

BOLDIJAR ANGHEL

Cluj-Napoca, str. Mecanicilor nr.26

104

99

POP RODICA ADRIANA

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie nr. 92, ap. 2

103

100

KOVACS ROMULUS

Cluj-Napoca, str. George Gordon Byron nr. 15, ap. 16

103

101

POPA ROXANA MIHAELA

Cluj-Napoca, str. J.Jaures nr. 10, ap. 8

103

102

POP VILICA

Cluj-Napoca, str. Steluței nr. 5, ap. 1

103

103

EGRI AURELIA COSMINA

Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman nr. 10, ap. 9

102

104

SZEKELY TIBERIU

Cluj-Napoca, str. Băișoara nr. 3, ap. 47

102

105

BARA KINGA-ANDREEA

Cluj-Napoca, str. Băița nr. 7, ap. 27

102

106

IRIMIAȘ FELICIA NELICA

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 140, ap. 187

102

107

BARIȚIU CRISTINA

Cluj-Napoca, str. Unirii nr. 21, ap. 18

101

108

MOLNAR ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 50, ap. 1

101

109

MOLDOVAN BOGDAN-DANIEL

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie nr. 51, ap. 7

101

110

LAZĂR ILEANA

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie nr. 73, ap. 6

101

111

ORBAN SEBASTIAN ALIN

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 92, ap. 3

101

112

OROSZ FERENCZ ARPAD

Cluj Napoca, str. Arany Janos nr. 15, ap. 7

100

113

CRETA ERNEST

Cluj-Napoca, ale. Gârbău nr. 13, ap. 26

100

114

MUREȘAN DANIEL

Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68, ap. 24

100

115

CRĂCIUN ANCA

Cluj-Napoca, ale. Bizușa nr. 8, ap. 80

99

116

CSOMORTANI ERZSEBET

Cluj Napoca, str. Gârbău nr. 10, ap. 10

99

117

GABOR ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Sportului nr. 4

98

118

ARMAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Pavel Roșea nr. 1, ap. 1A

98

119

JAKAB DANA GHEORGHINA

Cluj-Napoca, ale. Slatina nr. 2, bl. V10, ap. 7

98

120

BOANCĂ DORINA ALINA

Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 47, ap.112

98

121

PLEȘA TEODOR

Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 13, ap. 2

98

122

UDVARI ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 43, ap. 13

98

123

ȘIPOȘ VASILICA

Cluj-Napoca, str. Ialomița nr. 5, ap. 40

97

124

KOVACS EMESE MELINDA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1, ap. 4

97

125

POP BIANCA

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 152, ap. 48

97

126

BECHIANU DAN SEBASTIAN

Cluj-Napoca, str. Oașului, nr. 89-90, ap.10B

97

127

ONACIU COSMIN

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 34-36, bl. D10, ap. 2

96

128

ROATIȘ ANGELA MELANIA

Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 13, ap. 36

96

129

DAN ALIN SABIN

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 5, ap. 94

96

130

KALLO DACIANA CLAUDIA

Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 1

95

131

CÂMPEAN RALUCA

Cluj-Napoca, str. Iasomiei nr. 5

95

132

CHIȘ IOANA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 10-12, ap. 97

94

133

SZALMAENIKO

Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 6, ap. 87

94

134

BUNACSI ANA PĂPUȘICA

Cluj-Napoca, str. Paris nr. 47, ap. 5

94

135

POPOVICIU ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr. 19, ap. 13

93

136

RUS CĂTĂLINA

Cluj-Napoca, str. Cernei nr. 9, ap. 45

93

137

CĂMĂRĂȘAN FELICIA NASTASIA

Cluj-Napoca, str. Fântanele nr. 7, ap. 130

93

138

RICSI DARIUS LUCIAN

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

93

139

CALANYOS MARGARETA

Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 43, ap. 2

93

140

SIMON ILCA

Cluj-Napoca, str. Sportului, nr. 13

93

141

INCZE ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Micuș, nr. 1, ap. 70

92

142

INCZE IANOS LEVENTE

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 2, ap. 209

92

143

VĂSCAN ILDIKO ADRIANA

Cluj-Napoca, str. Viile Dâmbul Rotund nr. 17

92

144

MOLDOVAN CLAUDIA-AURORA

Cluj-Napoca, str. Dr. L. Pasteur nr. 77, bl. 2N, ap. 35

92

145

ROTAR RALUCA IOANA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 2, ap. 295

91

146

CRISTUREAN EMILIA IOANA

Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 14, ap. 3

90

147

TODEAIULIUȚ

Cluj-Napoca, cal. Dororbanților nr. 39-41, bl. D, ap. 4

90

148

TOADER ROBERT FLORIN

Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 2, ap. 7

89

149

FOGARASI LAZĂR

Cluj-Napoca

89

150

MOLDOVAN ARANKA

Cluj-Napoca

89

151

CALANYOS ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 43, ap .2

89

152

ELEKEȘ RUDOLF

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 14

88

153

REZMUVES ROMULUS

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

88

154

MATEI ANA-GABRIELA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 4, ap. 349              7

155

CRISTEA IULIANA

Cluj-Napoca, str.Tudor Vladimirescu nr. 6-8, apxV^l

156

FECHETE NICOLAE

Cluj-Napoca                              ' * f

\ 87\

157

LABO AURELIA ANA-MARIA

Cluj-Napoca                               '■ J

<Ș7 )

158

ALBU LIVIU-COSMIN

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 25, bl. B.F10, ap'.ăK

uy

159

CIURI CĂLIN LUCIAN

Cluj-Napoca, str. București nr. 29, ap. 3

86

160

VIMAN DANIEL ADRIAN

Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 79, ap. 72

86

161

VLASA ANA AURELIA

Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 47, ap. 84

85

162

[MILAC MARIA-STANCA

Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr. 11-13, ap. 88

85

163

ROMAN MARIA

Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68, ap. 53

85

164

SZOMMER SZABO ILDIKO

Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr.1-3, ap. 2

84

165

POP OVIDIU CIPRIAN

Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 133, ap. 12

84

166

LĂPUȘTE MIHAELA-ILEANA

Cluj-Napoca, Calea Florești, nr. 77, bl. V 3, sc. 2, ap. 56

84

167

CANKA IOSIF

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

84

168

CUC MARCEL

Cluj Napoca, str. Padin nr. 32, ap. 4

82

169

HOCA ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 4, ap. 1

82

170

VOICU LILIANA

Cluj-Napoca, str. Școlii nr.1

82

171

ȚÎCU GALINA

Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 24, ap. 4

82

172

NEGREA LAURA

Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 293, ap. 11

81

173

UDVARI LIDIACLAUDIA

Cluj-Napoca, str. Peana nr. 6, ap. 17

81

174

GOIA ADRIAN

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1, ap. 31

81

175

MURESAN VIOREL VASILE

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 35, ap. 2

81

176

TONEA GABRIEL FELICIAN

Cluj Napoca, str. Dâmboviței nr. 87, ap.46

81

177

HOCA MARIA

Cluj-Napoca, str. Paris nr. 36, ap. 4

80

178

STOICA DUMITRU ADRIAN

Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 60, ap. 131

80

179

ADAM IOSIF

Cluj-Napoca, str. M. Piuaru nr. 5, ap. 17

80

180

SZILAGYI MARIA

Cluj-Napoca, str. Platanilor Modul A3

80

181

VARADY ZOLTAN

Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 18, ap.2

80

182

MOLDOVAN PAVEL

Cluj-Napoca, str. Meșterul Manole Nr. 2, ap. 1

80

183

LĂCĂTUȘ VOICHITA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr.1, ap. 16

79

184

CÎMPEAN CALIN

Sat. Topa Mica, nr. 175, Corn. Sînpaul, Jud. Cluj

79

185

TOLVAI ILDIKO IREN

Cluj-Napoca

79

186

GAJI EMANUEL DAN

Cluj Napoca, Aleea Clăbucet nr. 11, ap. 11

79

187

ROMAN IOAN MARCEL

Cluj Napoca, str. Lunii nr. 22, ap. 37

79

188

PAPAI MARCELA

Cluj-Napoca, ale. Padin nr. 14, ap. 1

79

189

MUREȘAN ECATERINA

Cluj-Napoca

78

190

OTVOS DIANA ROZALIA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

78

191

HARKO OSCAR

Cluj Napoca, str. Mărășești nr. 14-16, ap. 6

78

192

STANCU ILIE

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

76

193

ARGHELUS FLORENTINA

Cluj Napoca, str. Tulcea nr. 13, ap. 12

75

194

BALINT ROBERT

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

74

195

DICHER VASILE FLORIN

Cluj Napoca, str. G.G.Byron nr. 10, ap. 21

73

196

SZILAGYI NICOLETA LĂCRĂMIOARA

Cluj-Napoca, str. Pata Rat Modul A3, ap.1

73

197

MARIAN NICOLAE

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 34-36, bl. D10, ap. 42

72

198

ADAM TIBI

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15, ap.7

71

199

CEACA NICOLETA GIORGIANA

Cluj-Napoca, str. Parașutiștilor nr. 4A

71

200

BĂLTĂREȚU ADRIAN VALENTIN

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 76, ap. 17

71

201

VIDRIGHIN-BRATU IOAN

Cluj-Napoca, str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 28, ap. 13

70

202

DUMITRU VASILE

Cluj Napoca, str. Traian Moșoiu, nr. 45, ap. 4

70

203

STANCU VIORICA

Cluj-Napoca, str. Platanilor Modul B5, ap. 3

70

204

DEJAN FLOAREA

Cluj-Napoca

69

205

CZIRAK NICOLAE RADU

Cluj-Napoca, str. Dr. Louis Pasteur nr. 67, ap. 11

69

206

DOGHI IOAN

Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 21

68

207

RAITA LUMINIȚA DORINA

Cluj-Napoca

68

208

ARMAN ȘTEFAN

Cluj Napoca, str. Traian nr. 61, ap.9

66

209

KALAI IOAN

Cluj-Napoca, str.Mărășești nr. 42-44, ap.3

66

210

BUNACSI MARGARETA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

65

211

ADAM IOSIF

Cluj Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10, ap.84

65

212

BERCHI EMIL-CRISTIAN

Cluj-Napoca

64

213

ADAM DANIEL-PĂUNEL

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

64

214

SORA PETER SORIN

Cluj-Napoca

63

215

KULCSAR ROXANA CARMEN

Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 73, bl.T1, ap. 8

62

216

LINGURAR CLAUDIA

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15, ap.10

61

217

VITAN VILMA

Cluj-Napoca

61

218

VEREȘ ISIDOR

Cluj-Napoca

60

219

KEREKES CARMEN-DIANA

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 90, ap. 34

60

220

FARCAȘ SIMION CORIN

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

58

221

LINGURAR ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

58

222

ADAM MIHAI-MIRCEA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1, ap. 7

57

223

ADAM NICOLAE

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

57

224

MĂRINCAȘ MARIUS MIRCEA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

57

225

PÎCLIȘAN RAFILA

Cluj-Napoca, str. Prof. Tudor Ciortea nr. 3, ap. 33

55

226

MUREȘAN ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 25, ap. 5

55

227

CHERECHEȘ LUANA

Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 200

55

228

RICSI MAGDOLNA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

55

229

KALAI GHEORGHE

Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 38, ap. 20

53

230

BERKI MIHAELA GABRIELA

Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10, ap. 84

53

231

VARGA IOSIF RAFAEL

Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr .23, ap.3

52

232

DEZMIREAN ALEXANDRU MARINEL

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15, ap.17

52

233

VĂDEAN ADINA-RODICA

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31, ap. 7

50

234

BOLDIJAR ROXANA

Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 114, ap. 2

49

235

LINGURAR LEONTINA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

49

236

KOROȘI PETRU

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15, ap. 7

48

237

KOROȘI FLORIN

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15, ap. 10

48

238

LINGURAR MĂRICUȚA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

47

239

FARCAS ANGELA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

46

240

CSAPAI JANOS

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15, ap. 19

45

241

SILAGHI LUDOVIC

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15, ap. 15

44

242

CORPODEAN EUGENIA

Cluj-Napoca, str. 13 Septembrie ap.3

41

243

OTVOS IOSIF

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

39

244

FERENȚI IONESCU CIPRIAN

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

39

245

CIPCIGAN CORNEL

Cluj-Napoca, ale. Azuga nr. 5, ap. 2

38

246

GASPAR IRINA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

38

247

VARGA ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15,ap.1

37

248

KEREKES GABRIEL TIBERIU

Cluj-Napoca, cal. Dorobanților nr. 90, ap. 34

35

249

KALAI CRISTIAN

Cluj-Napoca, str. G.G. Byron nr.15, ap. 22

34

250

LASZLO MIKLOS

Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 31, ap. 3

33

251

KIRALY LIVIU LUDOVIC

Cluj Napoca, str. G.G.Byron nr. 15, ap.11

32

252

DUMITRU PETRIȘOR

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

32

253

ROSTAS MARIANA

Cluj Napoca, str. Taberei nr. 4, ap.47

31

254

ZANGAR VIORICA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

28

255

LUKACS LADISZLAU NICOLAE

Turda,str. Ghe. Sincai nr.30

NE

256

DANI ATI LA

Cluj Napoca, str. Episcop loan Bob nr. 4, ap. 11

NE

257

LINGURAR CORINA

Cluj-Napoca, bdul Muncii nr. 47

NE

258

BIRIS IONELA

Cluj-Napoca, ale. Brateș nr.16, bl.E2, ap. 29

NE

259

VĂDEAN ANA

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31, ap. 7

NE

260

SPIELMAN SANDA

Cluj-Napoca

NE

261

CSULI LUCREȚIA

Cluj Napoca

NE

262

DOBOȘ MIRCEA MARIUS

Cluj Napoca

NE

263

TĂTAR CONSTANTIN

Sat. Badeuti, str. Popeștilor nr. 10, Jud. Suceava

NE

264

LĂCĂTUȘ ANGHELUT DANIEL

Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 26, ap. 17

NE

265

MUREȘAN LAURA CRISTINA

Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 54, ap. 14         A aC

X NE

266

MÎNDRUSCA ALEX-CRISTIAN

Cluj-Napoca, Str. Stephenson nr. 11, Bl. C3,4p?2/-'

267

VERNIȘ CORINA-CRISTINA

Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu nr. 2, ap. 3Ș              '

268

VARGA IANOS

Cluj-Napoca, Str. Scortarilor Nr. 6, Ap. 3

U Nr

269

HARKOIOAN

Cluj-Napoca, str. Decebal nr.109

/P

270

ROSTAȘ MARCELA-SILVIA

Mun. Turda, str. Tineretului nr. 28, Ap. 16

/oVe

! L I U '

271

GIMAN IRINA

Cluj-Napoca, str. Gorunului nr. 6, bl. C3, ap. 13

NE

272

OPREA IULIANA

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 25, ap. 93

NE

273

VĂSCAN IRINA

Cluj-Napoca

NE

274

NAGY MELINDA JULIA

Cluj Napoca, str. Someșului nr.26, ap.1

NE

275

HOCA ADRIAN

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 32, ap. 3

NE

276

ȘFAIȚ ELISABETA

Cluj-Napoca, str. I.Vidu nr. 8, ap. 1/1

NE

277

ILEA CĂLIN CRISTIAN

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 135, ap. 126

NE

278

NAGY ILONA

Cluj-Napoca, str. Padin nr.20, ap. 85

NE

279

SUCIU ANA-MARIA

Sat Saulia, nr. 528, Jud. Mureș

NE

280

BALLA ALEXANDRA

Cluj-Napoca, str. Constantin Brancoveanu nr. 23

NE

281

GĂLĂȚANU MIRCEA LEONTIN

Cluj-Napoca, str.Motilor nr.141,ap.6

NE

282

GRETA ELENA

Cluj-Napoca

NE

283

BERKI MAGDALENA

Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 6

NE

284

PAVEL IOAN

Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27, ap. 4

NE

285

BERKI OLGA

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 24, ap. 1

NE

286

GALOȘ VASILE VIOLIN

Sat Dancu, nr. 74, jud. Cluj

NE

287

ADAM LOTINA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

288

ELEKEȘ GIANI ALIN

Cluj-Napoca

NE

289

KALO ROBERT JENO

Cluj-Napoca

NE

290

ROSTAȘ CLAUDIA

Cluj-Napoca, str. Paris nr. 15

NE

291

TĂMAS CLAUDIA GABRIELA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr.7, bl. R3, ap. 28

NE

292

LACO VIOLETA-ANGELICA

Cluj-Napoca, ale.Tazlău nr.9, ap.6

NE

293

KULPINSKI AMARILDO GABI

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, ap. 10

NE

294

BOANCĂSELIN GABRIEL

Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 36

NE

295

MANEA SIMONA GABRIELA

Cluj-Napoca ,str. Mehedinți nr. 23, sc.D, ap. 76

NE

296

ȚURA GHEORGHE DĂNUȚ

Cluj Napoca, str. Paris nr. 89

NE

297

LACO JIMI

Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 19-21, ap. 10

NE

298

CREȚA ANDREI

Cluj-Napoca

NE

299

SCARLAT ILIE MARIAN

Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 14-16, ap. 6

NE

300

CZULI EVA

Cluj-Napoca, str. Cantonului nr60

NE

301

VARGA FRANCISC

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 15, ap. 10

NE

302

CHIFOR AMALIA-RODICA

Cluj-Napoca, str. Bare I nr. 55A, ap. 3

NE

303

KOLBASZ ILEANA SOMNA

Cluj-Napoca, str. George Gordon Byron nr. 6A, ap. 108

NE

304

PIHODI RAVEICA

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr.7

NE

305

CORNACIU ADRIAN

Cluj-Napoca, str. Ion C. Bratianu nr. 6, ap. 1

NE

306

SZABO ERZSEBET MERCEDES

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21, et. 3, ap. 90

NE

307

SIMON IOSIF

Cluj-Napoca, str. Moților nr.31

NE

308

CIORCA IULIA

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 48, ap. 14

NE

309

NAGY EVA ETELKA

Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 29, ap. 70

NE

310

LINGURAR PAVEL

Cluj-Napoca

NE

311

TANCZOS ANA

Cluj-Napoca

NE

312

MUREȘAN DORU ANTON

Cluj-Napoca, str. Rășinari nr.4, ap.14

NE

313

PĂLĂCEAN TRAIAN

Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 79, ap. 98

NE

314

ANTAL SANDOR

Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10, ap.52

NE

315

UJVARI ATTILA

Cluj-Napoca, str. Lunii nr. 5, ap. 27

NE

316

CĂUCEAN NICU-CLAUDIU

Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 77, bl. T3, ap. 11

NE

317

DEAC ELEONORA

Cluj Napoca, P-ța Unirii nr. 13, ap.9

NE

318

VINCZI ILDIKO

Sat Floresti, str. Eroilor nr. 178A, ap. 2, Jud. Cluj

NE

319

BARBU LUMINIȚA

Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 13, ap. 2

NE

320

KONCZ GABOR

Cluj-Napoca, G-ral Traian Moșoiu, nr. 43, ap. 4

NE

321

SZILAGYI CRISTIAN LAURENȚIU

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, ap.7

NE

322

VITAN ANDREEA CRISTINA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

323

MOLDOVAN IOAN

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

324

BURCEA TEREZ

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

325

VARGA ANA ROZALIA

Cluj Napoca, str. G.G.Byron nr. 15, ap.16

NE

326

VARGA SIMONA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

327

CZANKA KATALIN

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

328

VARGA ZELMA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

329

NOJE COSMINA SIMONA

Cluj-Napoca, str. Tulcea nr.16, bl. 04, ap.12

NE

330

SZILAGYI MĂRIOARA

Cluj Napoca, str. Traian nr.15, ap.7

NE

331

POP ANDREEA-ROXANA

Cluj-Napoca, bdul. Eroilor nr. 34, ap. 13

NE

332

DONDOȘ EUGEN

Cluj-Napoca, str. V. Babeș nr. 9, ap.8

NE

333

LAKATOS LIVIA SIBIANCA

Cluj-Napoca, str. Orăștiei nr. 10,ap.59

NE

334

MACINGO SILVIA DOINIȚA

Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 86, ap. 1

NE

335

KADOURA ELISABETA

Cluj-Napoca, str. PoetGrigore Alexandrescu nr.43,ap.11

NE

336

KALMAN DANIELA-MARIA

Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 10, ap. 9

NE

337

GABOR MARIA

Cluj-Napoca, str. Răvașului nr. 22, ap. 2

NE

338

VLAS FILICA

Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap.27

NE

339

GASPAR LIANA ADRIANA

Cluj-Napoca, str. Sportului nr. 4

NE

340

CRETA IULIANA

Cluj-Napoca

NE

341

FARCAȘ CRINA

Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 34

NE

342

SALIMI METI

Cluj-Napoca, str. C. Brancoveanu nr. 58, ap. 36

NE

343

LAKATOS ECATERINA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

344

FĂRCAS PAULI NA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

345

OTVOS VASILE

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 10, ap. 15

NE

346

HOPÎRTEAN CONSTANTIN

Cluj-Napoca, str. P-ța Mihai Viteazu nr. 1, ap. 16

NE

347

LAKATOS MARISCA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

348

ELEKES ALADAR

Cluj-Napoca, str. Spicului nr. 34

NE

349

CZANKA CĂLIN

Cluj-Napoca

NE

350

MURESAN ADAM

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15,ap.10

NE

351

ELEKES KALMAN

Cluj-Napoca

NE

352

MOLDOVAN IOAN IULIAN

Cluj-Napoca

NE

353

FOGARASI BUȚO

Cluj-Napoca

NE

354

SFAIȚ ROMEO VASILE

Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie nr. 57, ap. 12

NE

355

SĂLĂGEAN VIORICA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr.6, bl.S2, ap.372

NE

356

MOLDOVAN DIONISIE

Sat Frata (Com. Frata) nr. 403, Jud. Cluj

NE

357

BUZAS ATTILA

Cluj-Napoca, str. Ghe. Barițiu nr. 18, ap. 5

NE

358

ELEKES TEREZA

Cluj-Napoca

NE

359

SIMILEAC VIOREL

Cluj-Napoca

NE

360

ADAM VLAD MARIAN

Cluj-Napoca

NE

361

MOLDOVAN MONICA

Cluj-Napoca, str. Molnar loan Piuariu nr.5,ap.62

NE

362

MURESAN ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 58, ap. 30

NE

363

NONICA IOSIF CRISTIAN

Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, ap. 4

NE

364

LINGURAR SONETA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr, 12, ap. 22

NE

365

CZANKA NICOLAE

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

366

FODOR ADELA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

367

FODOR SONIA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

368

ADAM CIPRIAN

Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 38, ap. 20

NE

369

HORVAT MIHAIELA

Cluj Napoca, str. Primăverii nr. 2, ap. 158

NE

370

CHITA GHEORGHE

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr. 7, ap.1

NE

371

RICSI ANA STELA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

372

CHITA FELICIAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr. 7, ap. 1-2

NE

373

DÎRVARIU ANISOARA

Cluj-Napoca, str. Donath nr. 192, bl.A4, ap. 24

NE

374

SZABO-KOCSIS IRINA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

375

COJOCNEAN NICOLAE

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15, ap.10

NE

376

FUGARU LUMINIȚA-MARIA

Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 63-65, ap. 18

NE

377

DOBOȘ GYONGY

Cluj-Napoca, str. Lutoasă nr. 8

NE

378

NIMAS TUDOR

Cluj-Napoca, str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 2, ap. 22

NE

379

FELECAN NELU

Cluj Napoca, str. Bulgarilor nr. 26, ap. 2

NE

380

BENKGYORGY

Cluj-Napoca

NE

381

BOZSAK PETRE-ZOLTAN

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 39, ap. 5

NE

382

BUNGĂRDEAN SORIN OVIDIU

Cluj-Napoca, bdul Muncii nr. 293, ap.11

NE

383

KILIN ATTILA

Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ap. 33     țA A 3v\

NE

384

SAIGO LIDIA ELENA

Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr.Syâ^T’. ------

\ NE