Hotărârea nr. 645/2016

Hotărârea 645/2016 - Plata sumei de 14.805 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către S.C. Merf S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 14.805 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC MERF SRL

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extrordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 14.805 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC MERF SRL - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 454120/411/09.10.2016, al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 14.805 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC MERF, în baza Sentinței civile nr. 619/2016, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 1409/1285/2014 și a Deciziei civile nr. 692/2016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 618/33/2016;

Reținând Sentința civilă nr. 619/2016 și Decizia civilă nr. 692/2016;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și achitarea sumei de 14.805 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC MERF SRL, în baza Sentinței civile nr. 619/2016, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 1409/1285/2014 și a Deciziei civile nr. 692/2016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 618/33/2016.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

DE ȘEDINȚĂ,


dr.Vasile Florin Stamatian

Nr. 645 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)