Hotărârea nr. 644/2016

Hotărârea 644/2016 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu-Mihai, Croitoru Corina-Ecaterina, Csoma Botond, Găbudean Călin-Marcel, Ferdean Rareș-Petru, Florian Ovidiu-Valeriu, Gergely Balăzs, Gliga Florin-Valentin, Jurja Marius-Sorel, Moisin Radu-Marin, Moldovan Gabriela-Iuliana, Molhem Mohammad-Bachar, Morar Dan-Ioan, Mureșan Adrian, Nasra Gabriel-Horia, Olâh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente-Zsolt, Rațiu Radu-Florin, Sărmaș Ioan-Sabin, Stamatian Vasile-Florin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan-Ștefan, Tomoș Constantin-Ioan, Tothfalusi Andras;

Analizând Referatul nr. 476415/313 din 14.11.2016 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2016, conform Hotărârii nr. 50/2016, pentru fiecare dintre cele 42 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, conform Hotărârii nr. 50/2016, pentru fiecare dintre cele 42 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția

Generală comunicare, dezvoltare locală și manageme

Nr. 644 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


asile Florin Stamatian


ecretarul municipiului, Jr. Aurora Râșca


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 644/2016

TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2016, conform Hotărârii nr. 50/201633


34


35


36


37


38


39


40


41


42


POP

IOSIF

ZSUZSANNA

05.11.1966

POPESCU

VLADIMIR

ELISABETA

26.10.1966

RARÂU

ILIE

VERONICA

14.10.1966

RUS

PETRU

ELENA

05.11.1966

RUSU

MARIUS-SEPT1MIU

DOINA-DORINA

15.10.1966

SCURTU

MARCEL

VICTORIA-MARIA

29.10.1966

SUCIU

GRIGORE

EMILIA

15.10.1966

TARȚA

ALEXANDRU

IULIANA

26.08.1966

VAJAS

IOAN

VARVARA ZO   VX

17.10.1966

VLAIC

GAVRIL

ANA   [ * Z^^^^jSrA

27.10.1966