Hotărârea nr. 639/2016

Hotărârea 639/2016 - Preluarea de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului – terenuri și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n., și includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a „Bazei Sportive Gheorgheni”, Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind preluarea, de la Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului - terenuri și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n. și includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a „Bazei Sportive Gheorgheni” Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind privind preluarea, de la Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului - terenuri și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n. și includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a „Bazei Sportive Gheorgheni” Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 487873/21.11.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune preluarea, de la Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului - terenuri și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n. și includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a „Bazei Sportive Gheorgheni” Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. (1) Se aprobă preluarea, în proprietate publică, de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului -teren și construcție - situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n., identificat astfel:

  • a. ) teren în suprafață de 27800 mp, cu nr. cadastral 255105, înscris în CF nr. 255105 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

  • b. ) teren în suprafață de 54000 mp, cu nr. cadastral 294113, înscris în CF nr. 294113 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

  • c. ) Complex de Agrement Baza Sportivă Gheorgheni, compus din: clădire polivalentă cu regim de înălțime P+E parțial, suprafață construită 1683,94 mp., suprafață desfășurată 1719 mp.; clădire administrativă cu regim de înălțime P, suprafață construită/desfașurată 122,47 mp.; clădiri alimentație publică, cu regim de înălțime P, având patru module cu opt unități individuale, plus terase și grup sanitar aferent, suprafața construită/desfașurată 373,29 mp.; amfiteatru cu suprafață construită/desfașurată de 1104,32 mp.; patru foișoare pentru picnic cu suprafață construită/foișor de 27,8 mp.; fântână arteziană, cu suprafața construită de 37,80 mp.; pasarelă cu suprafața construită de 31 mp., și terenuri, din care terenuri construite/amenajate: trei terenuri de minifotbal cu suprafața totală de 3520 mp.; două terenuri de baschet, cu suprafața construită de 840 mp.; două terenuri de volei pe nisip, cu suprafața construită de 256 mp.; două terenuri badminton, cu suprafața construită de 163,48 mp.; trei terenuri tenis de câmp, cu suprafața construită 1978,43 mp.; un teren tenis la perete, cu suprafața construită de 240 mp.; pistă de biciclete și role de agrement, cu suprafața construită de 2261,95 mp.; pistă role de viteză și încălzire, cu suprafața construită de 3174,29 mp.; teren pentru aparate fitness, cu suprafața construită de 1645,92 mp.; teren aparate de escaladare, cu suprafața construită de 590,48 mp.; teren aparate dejoacă pentru copii, cu suprafața construită de 1445,70 mp.; parc „Aventura”, cu suprafața de 1526 mp.; teren Paintball, cu suprafața de 2954 mp., din care Paintball I, cu suprafața de 890 mp. și Paintball II, cu suprafața de 2064 mp.; circulații aferente terenurilor (alei și promenade), cu suprafața construită de 1662,69 mp.; pistă de alergare, cu suprafața construită de 842,44 mp.; teren aferent 92 locuri de parcare, cu suprafața construită de 1359,79 mp.; teren aferent două locuri parcare autocare, cu suprafața construită de 866,25 mp.; teren aferent 10 locuri parcare personal administrativ, cu suprafața construită de 125,00 mp., cu valoarea declarată a investiției de 14.246.859,32 lei fără TVA.

    primire.


(2) Imobilele se preiau libere de orice sarcini, în baza unui de protocol de predare-

Art. 2. Se aprobă modificarea poziției „Parc Cartodrom” de la Capitolul 18. Terenuri parcuri publice, zone de agrement, ștranduri, grădini botanice și baze sportive, din Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca”, la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

din: „Parc Cartodrom”, suprafața 5,3 ha., nr. topo. 15557/3/3/1, CF 3912, 3,53 ha zonă verde”, cu valoarea de inventar de 11.489.578,50 lei,

în: „Baza Sportivă Gheorgheni”, str. Alexandru Vaida Voevod f.n., cu suprafața totală de 81.800 mp., compusă din: terenuri cu nr. cadastral 255105 și 294113, înscrise în CF nr. 255105 și 294113 și construcții: clădire polivalentă cu regim de înălțime P+E parțial, suprafață construită 1683,94 mp., suprafață desfășurată 1719 mp.; clădire administrativă cu regim de înălțime P, suprafață construită/desfașurată 122,47 mp.; clădiri alimentație publică, cu regim de înălțime P, având patru module cu opt unități individuale, plus terase și grup sanitar aferent, suprafața construită/desfașurată 373,29 mp.; amfiteatru cu suprafață construită/desfașurată de 1104,32 mp.; patru foișoare pentru picnic cu suprafață construită/foișor de 27,8 mp.; fântână arteziană, cu suprafața construită de 37,80 mp.; pasarelă cu suprafața construită de 31 mp., și terenuri, din care terenuri construite/amenajate: trei terenuri de minifotbal cu suprafața totală de 3520 mp.; două terenuri de baschet, cu suprafața construită de 840 mp.; două terenuri de volei pe nisip, cu suprafața construită de 256 mp.; două terenuri badminton, cu suprafața construită de 163,48 mp.; trei terenuri tenis de câmp, cu suprafața construită 1978,43 mp.; un teren tenis la perete, cu suprafața construită de 240 mp.; pistă de biciclete și role de agrement, cu suprafața construită de 2261,95 mp.; pistă role de viteză și încălzire, cu suprafața construită de 3174,29 mp.; teren pentru aparate fitness, cu suprafața construită de 1645,92 mp.; teren aparate de escaladare, cu suprafața construită de 590.48 mp.; teren aparate de joacă pentru copii, cu suprafața construită de 1445,70 mp.; parc „Aventura”, cu suprafața de 1526; teren Paintball, cu suprafața de 2954 mp. din care Paintball I, cu suprafața de 890 mp. și Paintball II, cu suprafața de 2064 mp.; circulații aferente terenurilor (alei și promenade), cu suprafața construită de 1662,69 mp.; pistă de alergare, cu suprafața construită de 842,44 mp.; teren aferent 92 locuri de parcare, cu suprafața construită de 1359,79 mp.; teren aferent două locuri parcare autocare, cu suprafața construită de 866,25 mp.; teren aferent 10 locuri parcare personal administrativ, cu suprafața construită de 125 mp., cu valoarea totală de inventar de 31.979.831,42 lei, reprezentând valoarea de inventar a terenului cu nr. cadastral 255105, de 6.026.609,10 lei, valoarea terenului cu nr. cadastral 294113, de 11.706.363 lei și valoarea investiției, de 14.246.859,32 lei fără TVA.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


ifrUniv. Dr. Vasile Florin Stamatian/ i Secretarul municipiului, Jr. Aurora/Roșca


Nr. 639 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)