Hotărârea nr. 619/2016

Hotărârea 619/2016 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 42/1.240 parte din terenul în suprafață de 1.240 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 2, înscris în C.F. 252151 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 113424), sub nr. topo 21523/1.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 42/1.240 parte din terenul în suprafață de 1.240 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 2, înscris în C.F. 252151 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 113424), sub nr. topo. 21523/1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 42/1.240 parte din terenul în suprafață de 1.240 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 2, înscris în C.F. 252151 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 113424), sub nr. topo. 21523/1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 455520 din 31.10.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 42/1.240 parte din terenul în suprafață de 1.240 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 2, înscris în C.F. 252151 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 113424), sub nr. topo. 21523/1, noilor proprietari ai construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată și ale Hotărârii nr. 98/1994:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra cotei de 42/1.240 parte din terenul în suprafață de 1.240 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 2, înscris în C.F. 252151 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 113424), sub nr. topo. 21523/1, în favoarea domnului Fodoca Mircea-Constantin, având C.N.P.                   și a doamnei Fodoca Felicia-Manuela, având

C.N.P.                   începând cu data de 05.10.2016, urmare dobândirii, în proprietate, a

imobilului spațiu comercial nr. 46. în baza contractului de partaj voluntar, autentificat prin încheierea nr. 777 din 05.10.2016.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 619 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)