Hotărârea nr. 594/2016

Hotărârea 594/2016 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 562/2016.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință familială, D+P, str. Nicolae Tonitza nr. 40

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință familială, D+P, str. Nicolae Tonitza nr. 40 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 390576 din 12.12.2013 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială, D+P, str. Nicolae Tonitza nr. 40, beneficiar: Kocsis Sandor;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 146162/659 din 30.08.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială, D+P, str. Nicolae Tonitza nr. 40, beneficiar: Kocsis Sandor, pentru amplasarea unei locuințe, pe o parcelă proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limita posterioară la 0,70 m.;

  • •  accesul auto și pietonal din str. Nicolae Tonitza;

  • •  regimul de înălțime propus: D+P;

  • •  staționarea auto în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare în Municipiul Cluj-Napoca.

In vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului la 8,0 m. Pe drum va fi permis accesul public nelimitat.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Nr. 594 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)