Hotărârea nr. 575/2016

Hotărârea 575/2016 - Aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind aprobarea fondului

locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Gered Imre, Ligia Mihaiu, Ioan Pop și Lazăr Ovidiu Chifor;

Analizând Referatul nr. 420047/451/12.12.201 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 2 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă lista imobilelor care constituie fondul de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


DINTE DE ȘEDINȚĂ,

r. Olâh Emese

retarul municipiului, •. Aurota^oșca

Nr. 575 din 30 decembrie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXĂ la Hotărârea nr. 575/2013


LISTA IMOBILELOR CARE CONSTITUIE

FONDUL DE LOCUINȚE DE NECESITATE AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

NR. CRT.

ADRESĂ

DESCRIERE LOCUINȚĂ

STRADA

NR.

AP.

ETAJ

1

ALBAC

25

58

2

1 CAMERĂ -10,30 M.P WC CU DUS LA COMUN

2

ALBAC

25

85

2

1 CAMERĂ-10,30 M.P. WC CU DUS LA COMUN

3

ALBAC

25

63

2

1 CAMERĂ -10,30 M.P.

WC CU DUS LA COMUN

4

LIVIU REBREANU

40

104

4

1CAMERĂ-7.10 M.P. WC CU DUS-3,40 M.P.

5

ZAMBILEI

21

17

PARTER

1 CAMERĂ-7,00 M.P.

BAIE CU DUS-3,40 M.P.

SUPRAFAȚĂ UTILĂ-10,40 M.P.

6

GENERAL EREMIA GRIGORESCU

27

4B

PARTER

1 CAMERĂ-13.95 M.P.

WC - 3.92 M.P.

7

CĂII FERATE

2

12

1

1 CAMERĂ-18.18 M.P.

1 BUCĂTĂRIE-14.05 M.P.

1 PIVNIȚĂ-4.52 M.P.

TEREN-23 M.P.

8

COȘBUC GEORGE

7

4

1 CAMERĂ-24.64 M.P

1 ANTREU COMUN 16.41 M.P. DIN CARE AFERENT AP. 4-3.65 M.P

1 BAIE COMUNĂ 4.65 M.P DIN CARE AFERENT AP. 4-1.03 M.P

1 BOXĂ-6.47 M.P

TEREN-45 M.P

9

TRAIAN MOȘOIU

45

6

1 CAMERĂ -15,76 MP

10

ANTON PANN

22

6

SUBSOL

1 CAMERĂ 16,37 M.P. BUCĂTĂRIE 6.86 M.P. CĂMARĂ 5.96 M.P. ANTREU 1.71 M.P.

SU-30,9 M.P.

11

BULEVARDUL 21 DECEMBRIE 1989

36

10

1

1 CAMERA-58.30 MP

1 CAMERA-24.91 MP

ANTREU-8.20

12

TRAIAN

17

8

SUBSOL

1 CAMERĂ-15.80 M.P.

1 VERANDĂ - 6.75 M.P.

1 PIVNIȚĂ-4.60 M.P.

13

REGELE FERDINAND

4

28

I

1

1 CAMERĂ-17.85 M.P.

1 CAMERĂ -13.73 M.P.

BUCĂTĂRIE-6.30 M.P.

PIVNIȚĂ -11.45 M.P.      ---..

TEREN -18 M.P.            -VzX.