Hotărârea nr. 569/2016

Hotărârea 569/2016 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 135/2013

(aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 450/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 450/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 314978 din 06.12.2013 al Direcției economice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 135/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 450/2013;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă, modificarea Anexei la Hotărârea nr. 135/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 450/2013, în sensul modificării tarifelor pentru transportul urban de călători, practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., începând cu data de 1 ianuarie 2014, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și Direcția economică.

Nr. 569 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

Anexă Ia Hotărârea nr. 569/2013


Tarife aprobate pentru Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., începând cu data de 1 ianuarie 2014

Nr. Transport urban            Tarif actual

crt

Tarif aprobat

1. Bilete

1.1 Bilet o călătorie

2,00

1,88

1.2 Bilet două călătorii

4,00

3,75

1.3 Bilet transport de noapte

3,00

2,81

2. Abonamente

2.1. Abonamente zilnice

- pentru o zi

12,00

11,25

- pentru trei zile

20,00

18,75

2.2. Abonamente lunare

-o linie

60,00

56,26

-două linii

84,00

78,76

-toate liniile nominalizat

125,00

117,21

-toate liniile nenominalizat

155,00

145,34

2.3. Abonamente săptămânale

-o linie

17,00

15,94

-două linii

28,00

26,25

-toate liniile

41,00

38,44

2.4. Abonamente subvenționate de Consiliul local

2.4.1 -abonamente 12 luni pentru pensionari toate liniile (45%)

56,25

52,74

2.4.2-abonamente 12 luni pentru pensionari o linie (45%)

27,00

25,32

2.4.3 -abonamente pentru studenți (linie taxă), reduse pe bază de cârd, maxim două linii (tarif suportat astfel: 30 lei de la bugetul local și 30 lei de la student)

60,00

56,26

2.4.4 -abonamente gratuite pentru studenți (linie buget), pe bază de cârd, maxim două linii (tarif suportat astfel: 30 Iei de la bugetul local și 30 Iei de Ia instituția de învățământ)

60,00

56,26

3. Tichet

1,50

1,41

4. Bilet suprataxă pentru călători frauduloși

35,00

32,82

Notă: Tarifele reduse cu 50% vor fi aplicate pentru categoriile de cetățeni care, pojtrivif 1 vigoare, beneficiază de reduceri la transportul în comun (exemplu: elevi, donatorițo Reducerea de 50% se aplică la tarifele pentru abonamentele enumerate în tabel.