Hotărârea nr. 564/2016

Hotărârea 564/2016 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 501/2014 (aprobarea preţurilor practicate de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri şi străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj în vederea Comemorării a 24 ani de la Revoluția din decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj în vederea Comemorării a 24 ani de la Revoluția din decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali:Horvâth Anna, Mihaiu Ligia, Pop Ioan, Dan Ștefan Tarcea, Irimie Popa Emil;

Analizând Referatul nr.l58994/2.XI.2O13 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj în vederea Comemorării a 24 ani de la Revoluția din decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 2, cap.II, din Regulamentul privind finanțările nerambursabile de la bugetul local, aprobat prin Hotărârea nr. 155/2008;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj în vederea Comemorării a 24 ani de la Revoluția din decembrie 1989.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism și Direcția economică.


Nr.564 din 11 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)