Hotărârea nr. 55/2016

Hotărârea 55/2016 - Plata sumei de 21.413,31 lei, reprezentând debit restant, a sumei de 3.026, 96 lei, reprezentând dobânda legală aferentă debitului restant şi a sumei de 3.592,39 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către S.C. Dena Asis S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 21.413,31 lei, reprezentând debit restant, a sumei de 3.026,96 lei, reprezentând dobânda legală aferentă debitului restat și a sumei de 3.592,39 Iei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC DENA ASIS SRL

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 21.413,31 lei, reprezentând debit restant, a sumei de 3.026,96 lei, reprezentând dobânda legală aferentă debitului restant, calculată de la data de 17.12.2013 și până la data plății efective a debitului restant și a sumei de 3.592,39 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC DENA ASIS SRL - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 655/28.01.2016, al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 21.413,31 lei, reprezentând debit restant, a sumei de 3.026,96 lei, reprezentând dobânda legală aferentă debitului restant și a sumei de 3.592,39 lei. reprezentând cheltuieli de judecată, către SC DENA ASIS SRL, în baza Sentinței civile nr. 2247/2015, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 860/33/2014 și a Hotărârii nr. 847/2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 860/33/2014. definitivă.

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 2247/2015 și ale Hotărârii nr. 847/2015;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 21.413,31 lei, reprezentând debit restant, a sumei de 3.026,96 lei, reprezentând dobânda legală aferentă debitului restant și a sumei de 3.592,39 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC DENA ASIS SRL, în baza Sentinței civile nr. 2247/2015, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 860/33/2014 și a Hotărârii nr. 847/2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 860/33/2014/2014, definitivă, către SC DENA ASIS SRL.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

EDINTE DE_Ș£DINȚĂ, Ștefan LarCtAContrasem noaz


Secretaru Jr. Auro


Nr. 55 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)