Hotărârea nr. 54/2016

Hotărârea 54/2016 - Aprobarea alocării sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, pentru organizarea următoarelor evenimente: „Zilele Clujului”, Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Naţională a României, Târgul de Crăciun, Revelion 2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 950.000 Ici de la bugetul local pe anul 2016, pentru organizarea următoarelor evenimente:

"Zilele Clujului", Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Târgul de Crăciun, Revelion 2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2016. pentru organizarea următoarelor evenimente: "Zilele Clujului". Seri de Vară Clujene. Zilele recoltei. Ziua Națională a României, largul de Crăciun. Revelion 2017. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din ințiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase C'laudia Gina. Ioana Ruxandra Avram. Bîldca loan. Bocșe Ligia. Constantea Radu Mihai. Csoma Bolond. Dreoni Giacomo. Florian Ovidiu Valeriu. Gered lmre. Gliga Florin-Valentin. Horvâth Anna. Marcu Valtar. Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe. Moisin Radu Marin. Morar Dan loan. Mureșan Adrian. Olâh Emese. Oniga Gabriel Mihai. Pop Loredana. Pop loan. Popa Irimie Emil. Rațiu Radu Florin. Stoica Doru Mugurel. Șurubaru Gheorghe. Tarcea Dan Ștefan. Tomoș Constantin loan și Țăgorean Iuliii Mirel:

Analizând Referatul nr. 27175/42/22.01.2016 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2016. pentru organizarea următoarelor evenimente: "Zilele Clujului". Seri de Vară Clujene. Zilele recoltei. Ziua Națională a României. Târgul de Crăciun. Revelion 2017. cu sprijinul Consiliului local al munici piuI u i C’I uj-Napoca:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O TÂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2016. pentru organizarea următoarelor evenimente: "Zilele Clujului". Seri de Vară Clujene. Zilele recoltei. Ziua Națională a României, largul de Crăciun. Revelion 2017. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică. Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Tehnică.

Nr. 54 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)