Hotărârea nr. 532/2016

Hotărârea 532/2016 - Alocarea sumei de 228.060 lei, indexată cu rata inflației și actualizată de la data scadenței fiecărui drept și până la plata efectivă, reprezentând drepturi salariale și contribuții la bugetul de stat, către Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca și a sumei de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 228.060 lei, indexată cu rata inflației și actualizată de la data scadenței fiecărui drept și până la plata efectivă, reprezentând drepturi salariale și contribuții la bugetul de stat, către SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA și a sumei de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 228.060 lei, indexată cu rata inflației și actualizată, de la data scadenței fiecărui drept și până la plata efectivă, reprezentând drepturi salariale și contribuții la bugetul de stat, către SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA și a sumei de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 334243/411/04.08.2016, al Direcției economice prin care se propune alocarea sumei de 228.060 lei, indexată cu rata inflației și actualizată de la data scadenței fiecărui drept și până la plata efectivă, reprezentând drepturi salariale și contribuții la bugetul de stat, către SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA și a sumei de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Sentinței civile nr. 3221/2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 1019/117/2015;

Reținând Sentința civilă nr. 3221/2015;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrațieipublice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și alocarea sumei de 228.060 lei, indexată cu rata inflației și actualizată de la data scadenței fiecărui drept și până la plata efectivă, reprezentând drepturi salariale și contribuții la bugetul de stat, către SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA și a sumei de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Sentinței civile nr. 3221/2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 1019/117/2015, irevocabilă.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


INTE DE ȘEDINȚĂ:

. dr. Vasile Florin Stamatian

<4   ■■■<—— '

rul municipiului,

ora.


Nr. 532 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)