Hotărârea nr. 53/2016

Hotărârea 53/2016 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federaţia Română de Handbal, a meciului de hanbal România-Norvegia, pentru calificarea la Campionatul European de handbal feminin – Suedia 2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul CIuj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Handbal, a meciului de handbal România-Norvegia, pentru calificarea la Campionatul European de handbal feminin - Suedia 2016

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul CIuj-Napoca. în parteneriat cu Federația Română dc Handbal, a meciului de handbal România-Norvegia. pentru calificarea la Campionatul European de handbal feminin Suedia 2016. în perioada 01-10.03.2016 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 35934/42/28.01.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 100.000 de lei. de la bugetul local, pe anul 2016. în vederea organizării în municipiul CIuj-Napoca a meciului de handbal România-Norvegia. pentru calificarea la Campionatul European de handbal feminin - Suedia 2016, în parteneriat cu Federația Română de Handbal, cu sprijinul Consiliului local al municipiului CIuj-Napoca:

Având în vedere Cererea Federației Române de handbal. înregistrată la Primăria municipiului CIuj-Napoca sub nr. 35897/42/28.01.2016:

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, precum și ale art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Â Ș T E:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 de lei. de la bugetul local, pe anul 2016. în vederea organizării în municipiul Cluj-Napoca. în partencriat cu Federația Română de Handbal, a meciului de handbal România-Norvegia. pentru calificarea Ia Campionatul European de handbal feminin - Suedia 2016. din luna februarie 2016.

Art.2 Se împuternicește Primarul municipiului Cluj-Napoca să încheie, cu Federația Română de Handbal, un partencriat de colaborare. în vederea organizării în cele mai bune condiții a acestei competiții internaționale.

A 11.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

Nr. 53 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)