Hotărârea nr. 525/2016

Hotărârea 525/2016 - Alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 344122 din 09.08.2016 al Serviciului Asistența Persoanelor cu Nevoi Speciale din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se propune alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘT E:

ART. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului.

ART. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Președinte de ședință, dn VwlJ^orin STAMATIAN


\ * \ —--

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

rora ROȘCA


Nr. 525 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI               Anexă la Hotărârea nr. 525/2016

CLUJ-NA POCA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

DEVIZ ESTIMATIV

privind costurile activităților organizate pentru 2000 de persoane vârstnice,

cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicului

  • 1. Meniu pentru 2000 persoane x 85 lei/persoană

    =    170.000 lei


  • 2. Onorariu artiști - 3 ore program

7 artiști


30.000 lei