Hotărârea nr. 524/2016

Hotărârea 524/2016 - Acordarea unei ”diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu-Mihai, Croitoru Corina-Ecaterina, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ferdean Rareș-Petru, Florian Ovidiu-Valeriu, Gergely Balâzs, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Moisin Radu-Marin, Moldovan Gabriela-Iuliana, Molhem Mohammad-Bachar, Morar Dan-Ioan, Mureșan Adria, Nasra Gabriel-Horia, Olâh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente-Zsolt, Rațiu Radu-Florin, Sărmaș Ioan-Sabin, Stamatian Vasile-Florin, Suciu Mihaela-Rodica, Șurubaru Gheorghe, Tarcea Dan-Ștefan, Tomoș Constantin-loan, Tothfalusi Andras,

Analizând Referatul nr. 360758/313 din 24.08.2016 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2016, conform Hotărârii nr. 50/2016, pentru fiecare dintre cele 47 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, conform Hotărârii nr. 50/2016, pentru fiecare dintre cele 47 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și


Nr. 524 din 01.09.2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă Ia Hotărârea nr. 524/2016


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2016, conform Hotărârii nr. 50/2016


Nr crt Nume familie soți Prenume soț


Prenume soție


Data căsătoriei1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


ALBU

VASILE

AURELIA

28.07.1966

BANGUR

ALEXANDRU

VIORICA

06.08.1966

BEREKMERI

SANDOR

SIRANICA

11.08.1966

BODEA

GHEORGHE

MAR1A

19.08.1966

BORCILĂ

MIRCEA

ROZALIA

31.10.1964

CIUCAȘ

ILIE

ANA

04.08.1966

COSMAȚCHI

GAVRIL

RODICA-DORICA

27.07.1966

COZMA

VASILE

ANA

11.08.1966

COȚĂU

GLIGOR

AURELIA

30.07.1966

DEAC

VASILE-NICOLAE

MARIA

20.08.1966

DOLUCZA

KÂLMÂN

VIORICA

13.08.1966

DUMITRAȘ

IOAN

ANA

23.07.1966

FERENCZI

LUDOVIC

JULIANA

06.08.1966

FILIP

IOAN

SAVINA

06.08.1966

GAVREA

VASILE

ANA-IRINA

17.08.1966

GHIRAN

IOSIF

CORNELIA

21.08.1966

GHIȚ

GHEORGHE

EUGENIA

16.08.1966

HOLLANDUS

JOZSEF

IULIANA

20.08.1966

KALLOS

ANDREI

ILEANA

01.08.1966

KLEIN

OTO

VARVARA

04.08.1966

LAZSÂDI

ȘTEFAN

ELISABETA-MARIA

20.08.1966

MARIAN

IOAN

FLORICA-MINERVA

06.08.1966

MARINCA

GHEORGHE

IULIANA

16.08.1966

MOCIAN

CORNEL

VOICHIȚA-LIDIA

22.08.1966

MOLDOVAN

PAVEL

ANA

19.08.1966

MOLDOVAN

GRIGORE

VICTORIA

21.08.1966

MUREȘAN

IOAN

VIRGINIA

22.08.1966

OLTEAN

IOAN

VIOLINA

04.08.1966

ONOFREI

ȘTEFAN

ELEONORA         ......—

23.07.1966

PĂTRAȘCU

NICOLAE

ANGELICA-MARIQARA '    '   \

01.08.1966

PAVEL

IOAN

FLOAREA     / *          \  \

31.07.1966

PESCAR

IOAN

MARIA     1   TOM

20.08.1966
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


PLITEA

NICOLAE

MARIA-LĂCRĂMIOARA

11.08.1966

POLINICENCU

CONSTANTIN

MARJA

27.07.1966

POP

IOAN

VERONICA

10.08.1966

POPA

NICOLAE

VIRGINIA

06.08.1966

POPUȚĂ

AUREL

VERONICA

09.07.1966

RUSU

CONSTANTIN

ANASTASIA

20.08.1966

SALLAI

ȘTEFAN

ANA

15.08.1966

SIMON

LUCA

RAVECA

18.08.1966

STUPARIU

IOAN

MARIA

11.08.1966

SZABO

MIHÂLY

ILEANA

15.08.1966

SZILAGYI

JANOS

ERZSEBET

04.08.1966

TÂRNĂVEAN

ȘTEFAN

ANA

21.08.1966

TĂTĂR

SIMION

ANA

28.07.1966

VLĂDUȚ

ION

MARIA

01.08.1966

ZORGER

ZOLTAN

MARIA

30.07.1966