Hotărârea nr. 52/2016

Hotărârea 52/2016 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federaţia Română de Baschet, a meciului de baschet dintre reprezentativa naţională feminină a României şi cea a Turciei, din cadrul Preliminariilor Campionatului European de Baschet feminin: EUROBASKET 2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet dintre reprezentativa națională feminină a României și cea a Turciei, din cadrul Preliminariilor C ampionatului European de Baschet feminin: EUROBASKET 2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca. în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet din cadrul Preliminariilor Campionatului European de Baschet feminin. în perioada 11.02.2016-24.02.2016 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 34089/42/27.01.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 100.000 de lei. de la bugetul local, pe anul 2016. în vederea organizării în municipiul Cluj-Napoca a meciului de baschet din cadrul Preliminariilor Campionatului European de Baschet feminin. în parteneriat cu Federația Română de Baschet, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca:

Având în vedere Cererea Federației Române de baschet. înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 30037/42/25.01.2016;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2000 a educației Fizice și sportului, precum și ale ari. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘT E:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 de lei. de la bugetul local, pe anul 2016. în vederea organizării în municipiul Cluj-Napoca. în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet din cadrul Preliminariilor Campionatului European de Baschet feminin, din luna februarie 2016.

Art.2 Se împuternicește Primarul municipiului C'luj-Napoca să încheie, cu Federația Română de Baschet, un parteneriat de colaborare. în vederea organizării în cele mai bune condiții a acestei competiții internaționale.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

Nr. 52 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)