Hotărârea nr. 508/2016

Hotărârea 508/2016 - Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 260/2016 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2016), aprobată prin Hotărârea nr. 95/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 260/2016 (lista de

repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2016), aprobată prin Hotărârea nr. 95/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 260/2016, proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Tothfalusi Andras și Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 344585/451/10.08.2016, al Direcției Patrimoniul municipiului

și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 260/2016 și adresele înregistrate la Primăria municipiului Cluj-Napoca de către domnul Corăbian loan și domnul Felecan Nelu sub nr. 235024/30.05.2016, respectiv nr. 267879/15.06.2016, privind refuzul repartițiilor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Listei de repartizare în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor sociale din fondul locativ de stat pentru anul 2016, aprobată prin Hotărârea nr. 95/2016, în sensul schimbării unei repartiții și completarea acesteia cu pozițiile 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


^arul municipiului, Autbra Aoșca

Nr. 508 din 1 septembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 508/2016


LISTA DE REPARTIZARE, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII, PRIN ÎNCHIRIERE, A

LOCUINȚELOR SOCIALE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, PERSOANELOR AFLATE ÎN

LISTA DE PRIORITĂȚI PE ANUL 2016, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 95/2016

NR.

CRT.

NUME / PRENUME

POZIȚIE ÎN LISTA FINALĂ

IMOBILUL CARE FACE OBI

ECTUL REPARTIȚIEI

STRADA

NR.

BL.

ET.

AP

1

CORĂBIAN IOAN

1

-

-

-

-

-

2

FELECAN NELU

3

BERĂRIEI

7

-

P

2

3

TOMOȘ NORMETA

4

DECEBAL

9

-

P

6

4

ALUAȘ EMIL

5

CRIȘAN

32

-

M

12

5

DANI ATILA

6

TIMIȘULUI

77

T3

I

6

6

BENK GYORGY

7

GÎRBĂU

4

-

P

1

7

K.ILIN ATTILA

8

TIMIȘULUI

73

TI

P

3

8

POPA DAN

9

TRAIAN

80

-

P

4

9

BUNGĂRDEAN SORIN

OVIDIU

10

/o f* /

43-45

te \

-

D

28

10

BOZSAK PETRE ZOLTAN

11

f 9 f

MEHE

^1-64

i/

-

I

7