Hotărârea nr. 506/2016

Hotărârea 506/2016 - Vânzarea imobilului situat în str. Horea nr. 4, ap. 2, în favoarea doamnei Ciupitu Chican Florica.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 118408 din 30.10.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lit. "d", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca,

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă încadrarea străzilor cărora li se atribuie denumire prin prezenta hotărâre în zona fiscală „C” și "D", cf. Anexei.

Art. 3. - Se aprobă schimbarea denumirii str. Pata Rât în str. Soarelui.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Urbanism

Anexă

la Hotărârea nr. 506/2012


Lista denumirilor de străzi atribuite

Denumire propusă

amplasament

observații

zona fiscală

1

Str. Hadrian

din str. Sobarilor, spre sud. str. „1” din PUZ

PUZ str. Fabricii-Sobarilor

HCL nr. 30/2012

C”

2

Str. Marcus

Aurelius

din spatele parcelelor de pe str. Fabricii spre pârâul Valea Chintăului, str. „2” din PUZ

PUZ str. Fabricii-Sobarilor

HCL nr. 30/2012

C”

3

Str. Antonius Pius

între str. Fabricii și pârâul Valea Chintăului, str. „3” din PUZ

PUZ str. Fabricii-Sobarilor

HCL nr. 30/2012

C”

4

Str. Septimius

Severus

între str. Fabricii și pârâul Valea

Chintăului, str. ,.4” și „5”din PUZ

PUZ str. Fabricii-Sobarilor

HCLnr. 30/2012

C”

5

Str. Antonina de

Gerando

din str. Borhanciului, spre est

PUZ locuințe. Borhanci,

HCL nr. 54/2009

D”

6

Str. Tudor Arghezi

zona „La Stâni”, în prelungirea str. Tudor Arghezi

PUZ „La Stâni” (Albu

Pavel) HCLnr. 17/2008

“D”

7

Str. Moldovița

zona „La Stâni”, din str. Tudor Arghezi, spre est

PUZ „La Stâni” (Albu

Pavel) HCLnr. 17/2008

“D”

8

Str. Sucevița

zona „La Stâni”, în continuarea str. Moldovița

PUZ „La Stâni” (Albu

Pavel) HCLnr. 17/2008

“D”

9

Str. Arbore

zona „La Stâni”, paralel cu str. Tudor Arghezi, spre est

PUZ „La Stâni” (Albu

Pavel) HCLnr. 17/2008

“D”

10

Str. Humor

zona „La Stâni”, din str. Tudor

Arghezi, spre vest

PUZ „La Stâni” (Albu

Pavel) HCLnr. 17/2008

“D”

11

Str. Agapia

zona „La Stâni”, pependicular pe str. Tudor Arghezi

PUZ „La Stâni” (Albu

Pavel) HCL nr. 17/2008

“D”

12

Str. Văratec

zona „La Stâni”, din str.

Humor, spre vest

PUZ „La Stâni” (Albu

Pavel) HCL nr. 17/2008

“D”

13

Str. Pătrăuți

zona „La Stâni”, paralel cu str. Humor, spre vest

PUZ „La Stâni” (Albu

Pavel) HCL nr. 17/2008

“D”

14

Str. Dragomirna

zona „La Stâni”, paralel cu str. Pătrăuți, spre vest

PUZ „La Stâni” (Albu Pavel) HCL nr. 17/2008

“D”

15

Str. Probota

zona „La Stâni”, paralel cu str. Dragomirna, spre vest

PUZ „La Stâni” (Albu Pavel) HCL nr. 17/2008

“D”

16

Str. Armoniei

între str. Frunzișului și str.

Sergiu Celibidache, str. „A” și

„B” din PUZ

PUZ Zorilor vest

HCL 424/2007

C”

5 A-'

17

Str. Melodiei

din str. George Vraca, str. „C”, „D” și „E” din PUZ

PUZ Zorilor vest

HCL nr. 424/2007

C”

18

Str. Terra

Zona str. Valea Chintăului, spre nord.

Strada „D” din PUZ.

PUZ Ansamblu rezidențial

Terra Holding,

HCL 184/2008

“D”

19

Str. Zăvoiului

între str. Romul Ladea și str.

Antonio Gaudi, pe lângă Pârâul Becaș

Drum parțial existent

PUD 4 case (Bălan)

HCL nr. 408/2010

D”

20

Aleea Tisa

din str. Zăvoiului, spre vest

PUZ parcelare (Călin

Daniel), HCL nr. 282/2012

„D”

21

Str. Amurg

din str. Câmpului, spre vest

PUD locuințe (Șeulean)

HCL nr. 269/2008

„D”

22

Str. Sfânta Maria

din str. Liviu Rusu, spre sud

Cartier Făget

„D”

23

Aleea Garofiței

din str. George Cozorici, spre vest

Cartier Făget

„O”

24

Str. Praga

din str. Romul Ladea, str. „B” din PUZ

Zona „Dincolo de Becaș”

PUZ Romul Ladea sud

HCL nr. 318/2012

D”

25

Str. Budapesta

din str. Romul Ladea, str. „A” din PUZ

Zona „Dincolo de Becaș”

PUZ Romul Ladea sud

HCL nr. 318/2012

„D”

26

Str. Varșovia

din str. Romul Ladea, str. „C” din PUZ

Zona „Dincolo de Becaș”

PUZ Romul Ladea sud

HCL nr. 318/2012

D”

27

_

Str. Bratislava

din str. Romul Ladea, str. „D” din PUZ

Zona „Dincolo de Becaș”

PUZ Romul Ladea sud

HCL nr. 318/2012

D”

99^