Hotărârea nr. 50/2016

Hotărârea 50/2016 - Acordarea „diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea “diplomei de aur” si a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bufetul local

pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia Cina, Avram Ruxandra-Ioana, Bildea Ioan, Bocșe Ligia, C'onstantea Radu Mihai, Csoma Botond. Dreoni Giacomo, Florian Ovidiu Valeriu, Gered Imre. Gliga Florin-Valentin. llorvăth Anna, Marcu Valtăr. Milășan Flavius- Lucian-Valentin-Gheorghe, Moisin Radu Marin, Morar Dan Ioan. Mureșan Adrian. Olăh Emese. Oniga Gabriel Mihai, Pop Loredana. Pop Ioan, Popa Irimie Emil, Rațiu Radu Florin, Stoica Doru Mugurel. Șurubaru Gheorghe, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan. Țăgorcan luliu Mirel;

Analizând Referatul nr. 37589/313 din 28.01.2016 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la data depunerii cererii:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea "diplomei de aur” și a unui premiu în sumă netă de câte 1000 lei de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii.

Art. 2. Premiul se acordă o singură dată pentru fiecare cuplu, iar dacă nici unul dintre cei doi soli nu este în viață la dala acordării premiului, acesta nu se transmite moștenitorilor.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția comunicare, relații publice și turism și Serviciul stare civilă.


Nr. 50 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)