Hotărârea nr. 490/2016

Hotărârea 490/2016 - Repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca convocat de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 343684/424/9.08.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014, nr. 39/2015, nr. 93/2015, nr. 47/2016 și nr. 242/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte,

sport, societate.Nr. 490 din 11 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A


Anexă la Hotărârea nr. 490/2016


Tabel nominal cu consilierii desemnați în Consiliile de Administrație ale grădinițelor de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca


1. Grădinițe de stat

Nr. cit.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Molhcni Mohammad-

Bachar

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Sănnaș Ioan Sabin

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" (nr. 53) str. Târnavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop Ioan

Grădinița cu Program Prelungit '‘Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4) str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Ferdean Rareș Petru

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027, Cluj-Napoca

5

Moldovan    Gabriela

lu liana

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Csoina Botond

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" str. Alvcrna nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Marius Sorel Jurja

  • 1. Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată" (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca

  • 2. Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63)

str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

Olah Emesc

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 1, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Racz Levente Zsolt

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" (nr. 47) str. București nr. 22, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Raliu Radu-Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor" (nr. 71) str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

15

Pop Loredana

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor" (nr. 20) str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

16

Suciu Mihaela Rodica

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor" (nr. 69) / X-A str. Oțetului nr. 3, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca            f

 A/x

17

Croitori)         Corina

Ecaterina

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58)    / '  / W

str. Sighișoarci nr. 15, tel. 0264/453 188, Cluj-Napoca

a)18

Gergely Balăzs

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare" (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541, Cluj-Napoca

20

Nasra Gabriel Horia

Grădinița cu Program Prelungit"Micul Prinț" (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

21

Horvâth Anna

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul veseliei" (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

22

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" (nr. 32) str. Oașului nr. 129, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

23

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" (nr. 52) str. Corneliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădinițe particulare

Nr. cit.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Drconi Giacomo

Grădinița ca Program Prelungit „IIelen”

(fosta Grădința „Helen”)

str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Jurja Marius Sorel

Grădinița „ Țăndărică”/Școala Gimnazială „ELF” (fosta Grădinița „Țăndărică”)

str. Câmpului nr. 39, tel. 0264/425121, Cluj-Napoca

3

Olali Emese

Grădinița Reformată cu Program Normal între Lacuri (fosta Grădinița Reformată nr. 3 „Bobița”) str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

4

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium”

(fosta Grădinița „Millennium”)

str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

5

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională „Sfânta Ana” ( fosta Grădinița

Confesională cu Program Prelungit „Sfânta Ana”) str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

6

Pop Loredana

Școala Primară „Kinderland”

(fosta Grădinița cu Creșă „Kinderland”)

str. A. Densușianu nr. 42, tel. 0264/442364, Cluj-Napoca

7

Moldovan Gabricla Iuliana

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Kids” (fosta Grădinița „Happy ICids”)

str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418990, Cluj-Napoca

8

Jurja Marius Sorel

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventh

IIaven ”

(fostă Grădinița Creștină „Seven llavcn”)

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

9

Gergely Balăzs

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemcte”

(fostă Grădinița Reformată nr. 1 „Cscmete”) str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

10

Nasra Gabriel Horia

Grădinița cu Program Prelungit „Gina”

(fostă Grădinița „Gina”)

str. Iuliu Moldovan nr. 39, tel. 0264/431620, Cluj-Napoca

11

Pop Ioan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 (fostă Grădinița „Samariteanul” nr. 1) str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

12

Fcrdean Rareș Petru

Grădinița cu Program Prelungit „Bobocel”

(fostă Grădinița „Bobocel”)

str. luliu Maniu nr. 40/3, tel. 0264/596046, Cluj-Napoca

13

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit „Biobee”

(fostă Grădinița „Bethania”)

str. Alvcrna nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

14

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Prichindeilor”, (fosta Grădinița „Paradisul Prichindeilor”)

str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

15

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian”

(fosta Grădinița „Sfântul Stelian”)

str. luliu Maniu nr. 3 1, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

16

Molhem Mohammad-Bachar

Grădinița cu Program Prelungit „Panda”

(fostă Grădinița „Panda Kindergarden”)

str. Mircca Eliade nr. 30, tel. 0364/419404, Cluj-Napoca

17

Croitorii Corina Ecaterina

Școala Gimnazială „Spectrmn”

(fosta Școală Primară Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351, Cluj-Napoca

18

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Arykindergarten ” (fosta Grădinița „Ary”)

str. D. Comșa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

19

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit „Patriciu”

(fostă Grădinița „Patricia”)

str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

20

Horvăth An na

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent Imre”

(fosta Grădinița Romano-Catolică „Szent Imre”) Piața Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-Napoca

21

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Zauberland” str. Voltaire nr. 3, 0740/232508, Cluj-Napoca

22

Nasra Gabricl Floria

Grădinița cu Program Normal „Dischas Kindergarten” str. S. Toduță nr. 18, 0374/969229, Cluj-Napoca

23

Moldovan Gabricla Iuliana

Grădinița cu Program Prelungit „Magic Land One” str. Borhanciului, nr. 11/H, 0728072897, Cluj-Napoca

24

Olali Emese

Grădinița cu Program Prelungit „Mini World” str. Gheorghe Bilașcu, nr. 95, 0747059818, Cluj-Napoca

25

Vlorar Dan Toan

Grădinița cu Program Prelungit „Ca/nigo”

str. Al. Vlalniță, nr. 31-31 A, 074602389, Cluj-Napoca