Hotărârea nr. 487/2016

Hotărârea 487/2016 - Aprobarea încetării Contractului nr. 163919/14.08.2009 de licență exclusivă a mărcii ”Universitatea Cluj U 1919”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încetării Contractului nr. 163919/14.08.2009 de licență exclusivă a mărcii „UNIVERSITATEA CLUJ U 1919”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca convocat de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului nr. 163919/14.08.2009 de licență exclusivă a mărcii „UNIVERSITATEA CLUJ U 1919” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 343232 din 09.08.2016 al Serviciului Contencios prin care se propune aprobarea încetării Contractului nr. 163919/14.08.2009 de licență exclusivă a mărcii „UNIVERSITATEA CLUJ U 1919”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, ale H.G. nr. 1134/2010 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998, Contractul de licență exclusivă a mărcii încheiat sub nr. 163919/14.08.2009 și Actul adițional nr. 1 încheiat conform Hotărârii nr. 191/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1) și alin. (6) lit. a) pct. 6, art. 39 alin. (4) și 45 din Legea ni-. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Nr. 487 din 11 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)