Hotărârea nr. 472/2016

Hotărârea 472/2016 - Alocarea sumei de 8.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2016, pentru premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea 2016 și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevilor, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 8.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2016, pentru premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea 2016 și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevilor, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2016, pentru premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea 2016 și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevilor, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 310862 din 15.07.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 8.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2016, pentru premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea 2016 și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevilor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit art. 9 (7), 12 (3), 103 al. (2) și 105 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 8.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2016, după cum urmează: 2.000 de lei (câte 1.000 de lei net fiecare), pentru premierea elevilor Radu Cristian Andreescu (de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”) și Râul Bogdan Oltean (de la Colegiul Național „George Barițiu’’) și 6.000 de lei (câte 1.000 de lei net fiecare), pentru premierea profesorilor Galasiu Ingrid Simona (limba română), Popa Amalia (logică), dir. Bereș Monica (istorie) de la Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", profesorii Cristina Motocu (limba română), Vladimir-Alexandru Bogosavlievici (istorie), Monica Ilișiu (geografie) de la Colegiul Național "George Barițiu", care s-au ocupat de pregătirea elevilor, în sesiunea 2016.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare,

dezvoltare locală și management proiecte, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Direcția economică.Nr. 472 din 4 august 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)