Hotărârea nr. 417/2016

Hotărârea 417/2016 - Completarea art. 1, modificarea art. 3 (1), precum și modificarea/completarea Anexelor la Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 389/2016.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!