Hotărârea nr. 416/2016

Hotărârea 416/2016 - Aprobarea organizării, administrării și exploatării pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2012, în vederea acoperirii costurilor privind participarea Clubului de Fotbal Feminin „Olimpia” Cluj-Napoca la jocurile din cadrul UEFA Women’s Champions League, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2012, în vederea acoperirii costurilor privind participarea Clubului de Fotbal Feminin „Olimpia" Cluj-Napoca la jocurile din cadrul UEFA Women's Champions League, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 206308 din 02.10.2012 al Direcției comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2012, în vederea acoperirii costurilor privind participarea Clubului de Fotbal Feminin „Olimpia" Cluj-Napoca la jocurile din cadrul UEFA Women's Champions League, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Nr. 416 din 16 octombrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)