Hotărârea nr. 415/2016

Hotărârea 415/2016 - Atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Socului).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Asociației Grupul Pont pentru organizarea finalei competiției „Youth@Cluj-Napoca 2015 - Cluj-Napoca for European Youth Capital”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Asociației Grupul Pont pentru organizarea finalei competiției „Youth@Cluj-Napoca 2015 - Cluj-Napoca for European Youth Capital”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 265870 din 9.10. 2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Asociației Grupul Pont pentru organizarea finalei competiției „Youth@Cluj-Napoca 2015 - Cluj-Napoca for European Youth Capital”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 3 și 29 lit. e) din Legea nr. 350/2006 a tineretului;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Asociației Grupul Pont pentru organizarea finalei competiției „Youth@Cluj-Napoca 2015 - Cluj-Napoca for European Youth Capital”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția