Hotărârea nr. 407/2016

Hotărârea 407/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 586/2013 (Regulamentul de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere în participațiune, aparținând domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, în favoarea titularilor acestora și constituirea Comisiei de vânzare), modificată prin Hotărârea nr. 201/2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 145/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 438/2009 (numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 145/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 438/2009 (numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Lajos, Ioan Pop, Nicoleta Niculescu, Liviu Popa și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 276642/424/29.09.2011 al Direcției Comunicare, relații publice și turism, prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea nr. 145/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 438/2009 (numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 96, alin. (2), lit. a, b și c și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea nr. 145/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 438/2009 (numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Art. II. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.


Nr. 407 din 18 octombrie 2011 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 407/2011


Tabel nominal cu numirea unor reprezentanți ai Consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca


1. Unităti de învățământ prcuniversitar de statDenumirea unității școlare și adresa


Numele și prenumele reprezentanților Consiliului local desemnați în Consiliul de administrație1.


1. Liceul Teoretic „Lucian Blaga” str. Băișoarei nr. 2-4


2. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96


2.


1. Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56


2. Școala „Ioan Bob” str. Episcop Ioan Bob nr. 101. Rațiu Radu Florin - consilier local

 • 2. Adrian Popa - consilier local

 • 3. Popa Sorana - președinte Regiunea Nord-Vest, Clubul Lions

1. Adrian Popa - consilier local

 • 2. Demostene Șofron - jurnalist, Făclia

 • 3. Valentin Peter, director adj. TETAROM

1. Cătăniciu Steluța Gustica - consilier local

 • 2. Toșa Ecaterina - conf. dr., Universitatea de Arte și Design

 • 3. Tiberiu Groza - director, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

1. Cătăniciu Steluța Gustica - consilier local

 • 2. Crișan Ovidiu - conf. univ., UMF

1. Mîndru Brîndușa Alina - consilier local

 • 2. Dumitru Fărcaș - muzician

 • 3. Alexandru Marc - prof. univ. dr., Academia

de Muzică „Gheorghe Dința”

1. Mîndru Brîndușa Alina - consilier local

 • 2. Bob Dorin - S.C. MIB PRODCOMS.R.L.


(AROVIT)

3. David Adriana - cadru didactic USAMV
1. Liceul Teoretic „Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6


2. Școala „Liviu Rebreanu”


1. Șurubaru Gheorghe - consilier local

 • 2. Giurgiuman Tiinde Ildiko - cadru univ., Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV

 • 3. dr. Maloș Cristian Valeriu - cadru didactjjc^ la Facultatea de Știința Mediului

1. Chira Manuel - consilier localstr. Moldoveanu nr. 1

2. Frenț Rodica - Centrul Bugetar de administrare creșe

5.

1. Colegiul Tehnic “Napoca” str. Taberei nr. 3

1. Anastase ( /audia — consilier local

2. Drimuș Ioan - S.C. Est Contpany

3. Marchiș Angela - director Hotel „ Victoria”

6.

1. Școala „Constantin Brâncuși” str. Horticultorilor nr. 1

1. Gliga Florin Valentin - consilier local

2. Szocs Viorica - administrator la Exclusive

Car Detalind

2. Colegiul Tehnic de Construcții „Anghel Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989

nr. 128-130

1. Lăpușan Remus Gabriel - consilier local

2. Moga Cătălin - asist, dr. ing., Facultatea de

Construcții, Universitatea Tehnică

3. Așchilean Cristina, jurist - S.C. ACI Cluj

S.A.

3. Școala „Nicolae Titulescu”

Aleea Herculane nr. 1

1. Gliga Florin Valentin - consilier local

2. Berar Oana - manager, S.C. Geo Consulting

S.R.L.

7.

1. Grup Școlar Industrial Tehnofrig str. Maramureșului nr. 165/A

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2. Stanciu Miorița - S.C. NAPOMAR S.A.

3. Ciupan Cornel - prof. dr. ing., Universitatea Tehnică

2. Școala “Nicolae Iorga” str. Războieni nr. 67

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2. Boca Ambrozie - preotul parohial

8

1. Seminarul Teologic Liceal Ortodox

P-ța Avram Iancu nr. 18

1. Popa Liviu - consilier local

2. Chirilă Ioan - prof. univ. dr., Facultatea de

Teologie Ortodoxă

3. Ștefan Iloaie - conf. univ. dr., Facultatea de

Teologie Ortodoxă

2. Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” str. Bistriței nr. 21

1. Florea Ioan Horea - consilier local

2. ing. Graur Vasile - director, S.C. Compexit

Trading Skoda S.R.L.

3. Nicolae Burnete - prof. dr. ing.,

Universitatea Tehnică

9.

1. Liceul Teoretic „Bathory Istvan”

str. M. Kogălniceanu nr. 2

1. Lăszlo Attila - consilier local

2. El Hayes Arthur Roland - consilier local

3. Irsay Miklos - consilier local

10

1. Școala „Ion Agârbiceanu”

1. Lăpușan Remus Gabriel - consilier 16(fal

1

\ .. c\\

IM

11


12.


2. Colegiul Național „Emil Racoviță”

str. M. Kogălniceanu nr. 9-11


1. Școala „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4


2. Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80


3. Școala “Traian Dârjan” (fostă nr.

12)

str. Traian Vuia nr. 76


1. Colegiul Național „George Barițiu”

- str. Emil Isac nr. 10


2. Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14


1. Liceul Waldorf str. Sergiu Celibidache nr. 8-12


2. Liceul Teoretic „Brassai Samuel”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7


3. Liceul Teoretic Umanitar „Janos Zsigmond”


1. Moisin Radu Marin - consilier local

 • 2. Tiberiu Cerghi - președintele Asociației Absolvenților Colegiului Național „Emil Racoviță”

 • 3. Gheorghe Coman -prof univ. dr., Facultatea de Matematică și Informatică, UBB

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

 • 2. Băcilă Gabriela - asistent univ., Universitatea Tehnică


1. Marcu Valtăr - consilier local

 • 2. Duca Dorel -prof. dr., Facultatea de

Matematică și Informatică, UBB

 • 3. Marina Topa - prof. dr. ing., decan,

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și


Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică

 • 1. Popa Liviu - consilier local

 • 2. Avram Ioan - preot, președintele Asociației

„Down”

 • 1. Moisin Radu Marin - consilier local

 • 2. Vasile Zotic - conf. univ. dr., Facultatea de

Geografie, UBB

 • 3. Mihai Păunescu - director PrintArt

1. Moisin Radu Marin - consilier local

 • 2. Varga Marius - preot paroh

 • 3. Cotuțiu Radu - preot militar

1. Molnos Lajos - consilier local

 • 2. Cândea Adriana - reprezentant a! mediului


de afaceri

3. Laszlo BakkAron - președintele Fundației


„Educație pentru Libertate”


1. Molnos Lajos - consilier local

 • 2. Csoma Botond - consilier local


3. Somogyi Gyula - consilier local

1. Molnos Lajos - consilier local

 • 2. Irsay Miklos - consilier local14.


1. Colegiul Economic „Dr. Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19


1. Pântea Petru Iacob - consilier local


15.


1. Școala Horea - str. Horea nr. 19A


 • 2. Roib Voichița - asist, dr. ing., Facultatea de Construcții, Universitatea Tehnică

 • 3. Gabriela Câmpean - director Carrefour

1. Peter Teofil Claudiu - consilier local


 • 2. Ispas Silviu Traian - director, Institutul de

Formare Economică și Socială

2. Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41


1. Pântea Petru Iacob - consilier local

 • 2. Dărăbanțu Mir cea - prof dr. ing.,

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică,

UBB

3. Școala de Muzică „Augustin

Bena”- str. Horea nr. 19/B


3. ing. Pripon Vasile - S.C. Farmec S.A.

1. Peter Teofil Claudiu - consilier local1. Școala „Emil Isac” str. G. Bruno nr. 46


2. Elena Chircev - conf. univ. ilr., Academia de Muzică „Gheorghe Dima”

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

 • 2. ing. Alina Felicia Varacli - administrator Casa Bio


172. Grup Școlar Agricol „Alexandru Borza”

str. Al. Vaida-Voievod nr. 57


1. Liceul Teoretic „Nicolae

Bălcescu”

str. Constanța nr. 6


2. Colegiul Tehnic „Edmond

Nicolau” str. Câmpului nr. II/2


1. Popa Liviu - consilier local

 • 2. Emil Luca - prof. univ. dr., USAMV

 • 3. drd. Simona Niște - Universitatea Tehnică


1. Gliga Florin Valentin - consilier local

 • 2. Mera Mir cea - conf. dr. ing., Universitatea

Tehnică


3. Berințan Dănuț Ioan - director general,

Praktiker Cluj

1. Niculescu Nicoleta - consilier local


 • 2. Fărcaș Cristian - conf. dr. ing., Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică

 • 3. Rareș Rusu - dir. gen. S.C. Transelectrica S.A.


1. Pop Ioan - consilier local

 • 2. Mircea Borcilă -prof. univ. dr., Făcui

de Litere, Universitatea „Bnbeș-3. Ioan Chirilă - prof. dr., Facultatea de

Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-

Bolyai”

2. Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3

1. Pop Ioan - consilier local

2. Cioflica Liviu - pastor baptist

3. Pandre Daniela - medic

3. Liceul Teologic Adventist „Maranatha” str. Câmpului II/2

1. Pop Ioan - consilier local

2. Asanache Romeo - reprezentantul Bisericii

Adventiste din România

3. Anca Beniamin - pastor adventist

19.

1. Școala „Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83;

1. Popa Liviu - consilier local

2. Ilea Octavian - dr. ing., Universitatea

Tehnică

2. Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4

1. Niculescu Nicoleta - consilier local

2. Oltean Sanda -S.C. Electrica Furnizare

Cluj

3. Micu Dan Ovidiu - prof. univ., Universitatea Tehnică

20.

1. Grup Școlar de Protecția Mediului str. Horea nr. 51

1. Chira Manuel - consilier local

2. Daniel Don - director ANO FM

3. Antal Laura - dir. ec. ROSAL GRUP

2. Școala “Radu Stanca”

str. Zorilor nr. 27

1. El Hayes Arthur Roland - consilier local

2. Pintican Ioan - rep. agent eco., S.C. Servinstal S.R.L.

21.

1. Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16

1. Somogyi Gyula - consilier local

2. Molnos Lajos- consilier local

3. Csoma Botond - consilier local

2. Liceul Teoretic „Apaczay Csere

Janos”

str. I. C. Brătianu nr. 26

1. Somogyi Gyula - consilier local

2. Lăszlo Attila - consilier local

3. Molnos Lajos - consilier local

22.

1. Liceul „Victor Babeș”

str. Meseriilor nr. 20

1. Marcu Valtăr - consilier local

X

2. Monica Costin - economist, Spitalul Clinic Județean

3. 'Segeun Vasile - conf. dr., Spitalul CFR Cluf

23.

1. Liceul Greco-Catolic „Inochentie

Micu”

str. Mănăștur nr. 22-24

1. Suciu Marcelus Lucian - consilie^ 1(^17322

*> X

J \ 4 li

2. prof. Furtună Marius - preot, consilier ] eparhial

v-Lfw'o/

Xj/UL

24.


25.


3. prof. Bozântan Florin - preot, consilier


2. Școala “Iuliu Hațieganu” (fostă nr. 21)

str. Grigore Alexandrescu nr. 16


3. Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” str. Avram Iancu nr. 3


eparhial

1. Șurubaru Gheorghe - consilier local

 • 2. Gligor Gheorghe - conf. dr. ing., Universitatea Tehnică

1. Suciu Marcelus Lucian - consilier local

 • 2. Adrian Benda- șef lucrări, USAMV

 • 3. Dulca Mirela - patron, Societatea „Beauty

Land”


1. Liceul de Coregrafie și Artă

Dramatică „Octavian Stroia”

Calea Turzii nr. 2


1. Mîndru Brîndușa Alina - consilier local

 • 2. Trifan Rareș - director, Opera Română

 • 3. Solomon Vasile - maestru de balet, Opera

Română


1. Liceul de Informatică „Tiberiu

Popoviciu”

Calea Turzii nr. 140-142


1. El Hayes Arthur Roland - consilier local

 • 2. Pop Ovidiu - conf. dr. ing., Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică

 • 3. Marcel Angliei - consultant management IQEST, vicepreședinte ARIES (Comunitatea Națională a Informaticienilor)


 • 2. Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9


 • 1. Marcu Valtăr - consilier local

 • 2. Răduță Constantin - director, Direcția


Județeană pentru Tineret și Sport

 • 3. Ilea Bonda Violeta - Asociația Județeană a

Părinților din învățământul Preuniversitar

 • 26.       1. Școala „Octavian Goga”

str. Peana nr. 16

 • 27.     1. Colegiul Național „George

Coșbuc”

str. Avram Iancu nr. 70-72


Cluj

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

 • 2. Csoma Botond - consilier local


 • 1. Vușcan Gheorghe Ioan - consilier local

 • 2. Buzdugan Gheorghe - S.C .BIMETS.R.L.

 • 3. Vaida Ovidiu - cadru didactic, UBB


2. Liceul Teoretic „Avram Iancu” str. Onisifor Ghibu nr. 25


3. Grup Școlar „Aurel Vlaicu” B-dul Muncii nr. 199-201


1. Vușcan Gheorghe Ioan - consilier local

 • 2. Cătăniciu Steluța Gustica - consilier tocai

 • 3. Horea Ioan Florea - consilier loc<


1. Vușcan Gheorghe Ioan - consilier lo

 • 2. Iulian Birou - prof. univ., Facult Inginerie Chimică, Universitatea Te

  3. Incze Adrian Lucian - administrator S.C. St ele o Servicii S.R.L.

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local desemnat în Consiliul de administrație

Obs.

1.

Școala „ELF” str. Pascaly nr. 2-4, tel. 0264/440811

Anastase Claudia - consilier local

2

Școala Internațională Cluj str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

Suciu Marcelus Lucian- consilier local

3

Școala Elementară Reformată

„Montessori” str. Victor Deleu nr. 2, tel. 0264/437473

Somogyi Gyula - consilier local

4

Școala Internațională „Spectrum” str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351

Cătăniciu Steluța Gustica - consilier local

5

Liceul Creștin „Pro Deus” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, tel. 0264/414974

Pop Ioan - consilier local

6

Grupul Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu” str. Meseriilor nr. 18-20, tel. 0264/426111

Vușcan Gheorghe Ioan - consilier local

7

Grup Școlar „Didactica Nova” str. Horea nr. 19/A, tel. 0264/591475

Peter Teofil Claudiu - consilier local

8

Liceul UCECOM „Spiru Haret” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55, tel. 0264/541948

Lăpușan Remus Gabriel - consilier local

9

Liceul Economic

„Horea, Cloșca și Crișan” str. Emil Isac nr. 10,

tel. 0264/596697

Pântea Petru Iacob - consilier local