Hotărârea nr. 394/2016

Hotărârea 394/2016 - Constituirea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constituirea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de constituire în data de 24 iunie 2016, ca urmare a alegerii autorităților administrației publice locale în 5 iunie 2016,

Având în vedere Hotărârea nr. 393/2016 prin care au fost validate mandatele consilierilor locali aleși la 5 iunie 2016;

Văzând prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Potrivit dispozițiunilor art. 34 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se declară legal constituit Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, alcătuit din 27 de consilieri locali aleși la 5 iunie 2016, acesta având sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3.

Art.2 - în prima ședință a consiliului local va fi adoptat Regulamentul propriu ele organizare și funcționare.

Art.3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Cluj și primarului municipiului Cluj-Napoca.
Nr. 394 din 24 iunie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)