Hotărârea nr. 377/2016

Hotărârea 377/2016 - Aprobarea P.U.D. construire casă familială D+P+E, str. Stejarului nr. 3; beneficiari: Bucan Ioan și Bucan Marinela-Felicia.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea “diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 500 lei fiecare, din bugetul local pe anul 2011, celor 86 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr, 4/2011

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei “diplome de aur “și a câte unui premiu în sumă netă de 500 lei fiecare, de la bugetul local pe anul 2011, celor 86 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 287049 din 06.10.2011 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 500 lei fiecare, din bugetul local pe anul 2011, celor 86 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la data depunerii cererii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 500 lei fiecare, de la bugetul local pe anul 2011, celor 86 de cupluri clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii, conform anexei care face parte integranță din hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția relații comunitare și turism și Serviciul stare civilă.


Nr. 377 din 18 octombrie 2011

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr.377/2011


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 500 lei fiecare, de la bugetul local pe anul 2011, conform Hotărârii nr. 4/2011


Nr crt Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

1

ABRUDAN

AUREL

MARIA

02.06.1961

2

ALBUȚ

LAZAR

VERONICA

16.06.1961

3

ANDREICA

VIOREL

CORNELIA

12.09.1961

4

BARTOȘ

CORNELIU

CORNELIA

05.09.1961

5

BAZSA - CSUSZI

FRANCISC

IOLANDA

10.08.1961

6

BÎLBÎE

COSTACHE

MARIA

16.03.1961

[ 7

BIRIȘ

VIOREL

ADRIANA

11.10.1959

8

BOCEAN

ZAHARIA

ELENA

13.09.2019

9

BORȘAN

IOAN

FLOAREA

30.09.1961

10

BOTH

GHEORGHE

TEREZIA

25.08.1961

Lll

BRUMAR

LEONTIN

ROZALIA

22.09.1961

12

_

BUCI

EMIL-ȘTEFAN

PARASCHIVA

27.08.1961

13

CÂCAINĂ

[VLADIMIR

KRISZTINA

13.06.1961

14

CÂMPEAN

VASILE

ANGELA

22.06.1961

15

CÂMPIAN

GRIGORE

MARIA

25.09.1961

nr

CĂPĂȚÂNĂ

MARIN

ANA

25.09.1961

17

CHEREBEȚIU

TEOFIL-PETRU

RODICA-IVONA

15.09.1961

18

CHIMA

MIRCEA

VOICHIȚA

17.08.1961

19

CODREA

GHEORGHE

VERONICA

18.08.1961

20

CRĂCIUN

GHEORGHE

OTILIA LOLA

26.08.1961

21

DÂRJAN

IOAN

VIORICA

16.05.1961

22

DOCZI

ALEXANDRU

ANA

10.09.1961

23

FARCAȘ

IOSIF

EMILIA

19.09.1961

24

FULOP

IOAN

MAGDA

15.09.1961

25

GABOR

VASILE

MARIA

02.10.1961

26

GACIU

PETRU

MARIA

Jb6.10.1961

27

GÂRBOAN

TEODOR

MARIA   [

n».l\.1961

28

GASPAR

GHEORGHE

ELISABETA T

)j.ojl961

29

GEAMBAȘU     1 VICTOR

ANA

MARIA            \

^§W.1961

30

GLIGA

SIMION

02^.09.1961
Nr crt Nume familie soți


Prenume soț


Prenume soție


Data căsătorieiAUREL


ȘTEFAN


M1HAI


PETRU


LUCREȚIA


ANAMARIA


25.08.1964


25.09.1961


15.09.1961

09.09.1961MARTIN


MARTON


IOSIF


ȘTEFAN


EVA


IULIANA


KATAL1N


17.04.1961


02.09.1961


ERZSEBET


07.10.1961


MARIA
VIOREL


OVIDIU-SIMEON


VASILE


TEOFIL


VASILE


ECATERINA


06.12.1960


ILEANA


ELENA-MARIA


jMARIA

MARIA


MARIA


29.08.1961


29.09.1961


16.09.1961IOAN


ELENA


03.08.1961IOAN


IOAN


MARIA


MARIA


06.10.1961


21.09.1961


50

51

52

53

54

55

  • 56

  • 57

58

59

60

61

62

63

64

L«J

66

PRIPON
FRANCISC


ALEXA


GICĂ


SIMION-OCTAVIAN


GHEORGHE


MIRCEA-OVIDIU


PETRU


IOAN


VALENTIN


AUGUSTIN


LEONTIN-ȘTEFAN-EUGEN


ROMI


ALEXANDRU


ȘTEFAN


OLIVIU

SIMION


IULIU


MARIA


28.08.1961


ANA


20.09.1961


FLOAREA


ANA


MARIA


13.01.1961


LUCREȚIA


DORINA-VIRG1NIA


CSILLA-MAGDALENA


RODICA


26.08.1961


DOCHIȚA


VIORICA


05.09.1961


ORLANDA


FLORICA


22.09.1961


PARASCHIVA


eleonora\°2


VIOLA-IUDIT06.^9.1961


.08.1961