Hotărârea nr. 355/2016

Hotărârea 355/2016 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere și recompartimentare imobil de servicii medicale, Piața 1 Mai nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -extindere și recompartimentare imobil de servicii medicale, Piața 1 Mai nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 268725 din 21.09.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și recompartimentare imobil de servicii medicale, Piața 1 Mai nr. 3, beneficiară: S.C. Medisprof S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 238272/648 din 23.08.2012, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. L - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere și recompartimentare imobil de servicii medicale, Piața 1 Mai nr. 3, beneficiară: S.C. Medisprof S.R.L., pentru modificarea construcției în vederea funcționării unei clinici, pe parcela proprietate particulară.

Documentația P.U.D. reglementează următoarele:

  • • accesul auto și pietonal pe un drum de incintă dezvoltat din Piața 1 Mai;

  • • asigurarea parcării pe parcela studiată, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului